Asigură buna comunicare între serviciile publice poștale la nivel modial, dar ce știm despre ea? Uniunea Poștală Universală

Uniunea Poștală Universală (UPU) este o organizație interguvernamentală și o agenție specializată în componența Organizației Națiunilor Unite, având sediul la Berna, Elveția. A fost înființată la 9 octombrie 1874. UPU are 192 de țări membre, care formează teritoriul poștal unic pentru schimbul reciproc al trimiterilor poștale. UPU este a doua organizație ca vechime după Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor.

UPU este principalul for de cooperare între toți participanții sectorului poștal, care permite întreținerea unei adevărate rețele universale, oferind produse și servicii poștale moderne. Ca agenție specializată a Națiunilor Unite, organizația are un rol consultativ, de mediere, de legătură și asigură asistența tehnică dacă e necesar. UPU stabilește regulile pentru schimburile poștale universale și face recomandări pentru creșterea volumului de corespondență.

Proiectul de constituire a unei uniuni poștale universale i-a aparținut lui Henri de Stephan, oficial al Confederației Germaniei de Nord. Supus dezbaterilor Conferinței de la Berna, la care au participat reprezentanții a 22 de state, printre care și România, proiectul s-a finalizat prin semnarea primului tratat internațional care va consacra o legislație poștală universală. Prin George Lahovary, România este una dintre țările semnatare ale tratatului de aderare și, implicit, membru fondator al UPU. Prin unicitatea teritoriului său, Uniunea Poștală Universală conferă serviciilor poștale un caracter de universalitate.

UPU a devenit la 1 iulie 1948 instituție specializată a ONU. De atunci, relațiile sale și cooperarea activă cu alte organizații internaționale s-au dezvoltat și intensificat. Rezultatul acestora a fost semnarea unor Memorandumuri de Înțelegere și a altor Acorduri cu agenții ale Națiunilor Unite și programe cu alte organizații internaționale. UPU menține legături apropiate în special cu programele Națiunilor Unite, cum ar fi Programul de Dezvoltare a Națiunilor Unite (PNUD) în domeniul dezvoltării poștale, Programul de Control asupra Drogurilor al Națiunilor Unite (UNDCP) pentru a împiedica expedierea drogurilor prin poștă și Programul pentru Mediul Înconjurător al Națiunilor Unite (UNEP) pentru a mări conștientizarea protejării mediului între poște. Organizația cooperează, de asemenea, cu agenții specializate cum ar fi Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (ITU), Organizația Internațională a Aviației Civile (ICAO), Organizația Internațională a Muncii (ILO), și cu Organizația Internațională a Comerțului (WTO). Colaborează, totodată, și cu Banca Mondială pentru a promova dezvoltarea și reforma poștală. Pentru a facilita circuitul internațional al expedierilor, există, de asemenea, o strânsă relație de colaborare cu anumite organizații internaționale cum ar fi Asociația Internațională de Transport Aviatic (IATA), Organizația Internațională pentru Standardizare (ISO), Organizația Internațională a Vămilor (WCO) și Interpol.

Limba oficială a Uniunii este limba franceză. Limbile engleză, arabă, chineză, spaniolă, portugheză, rusă sunt limbi de lucru. Ziua Mondială a Poștei, dedicată activității de curierat a poștașilor, este sărbătorită în fiecare an, la 9 octombrie.

Bishar Abdirahman Hussein a fost ales director general al Biroului Internațional al UPU la 10 octombrie 2012 în timpul celui de-al 25-lea Congres poștal universal de la Doha (Qatar). Mandatul său de patru ani a început la 1 ianuarie 2013.

Congresul Universal al Poștei este autoritatea supremă a Uniunii și reunește, o dată la patru ani, plenipotențiari ai tuturor țărilor membre.

Una dintre principalele realizări ale Congresului, încă de la prima reuniune de la Berna din 1874, a fost de a ajuta țările membre pentru a dezvolta și integra noi produse și servicii în rețeaua internațională de poștă. Astfel, servicii precum înregistrarea scrisorilor, ordine de plată poștale, cupoane poștale de răspuns, pachete mici, colete poștale au devenit disponibile pentru marea majoritate a cetățenilor lumii. Deși principala activitate a Congresului este legislativă, tendința actuală este de a se concentra mai mult pe probleme de politică strategică. Congresul alege directorul general, directorul general adjunct, cât și membrii Consiliului de Administrație și ai Consiliului Poștal de Acțiuni.

În perioada dintre congrese, activitatea Uniunii este asigurată de cele două organe permanente — Consiliul de Administrație, ale cărui lucrări vizează politica de ansamblu a Uniunii, și Consiliul de Exploatare Poștală, care asigură actualizarea Regulamentelor de aplicare a Actelor UPU cu caracter operațional, economic și de cooperare tehnică. La Congresul UPU sunt luate decizii strategice importante, care stabilesc dezvoltarea serviciilor poștale universale. Astfel, administrațiile poștale membre ale UPU activează în baza Actelor semnate la Congres.

Misiunea Uniunii Poștale Universale este de a supraveghea dezvoltarea susținută a calității universale, a serviciilor poștale eficient accesibile cu scopul de a facilita comunicarea între oamenii de pe glob prin: garantarea liberei circulații a articolelor poștale printr-un unic teritoriu poștal interconectat; promovarea adoptării standardelor exemplare și obișnuite și aplicării tehnologiei; cooperarea și interacțiunea între acționari; facilitarea asigurării efective a cooperării tehnice; asigurarea că nevoile în schimbare ale clienților sunt făcute cunoscute.

În cadrul celui de-al 23-lea Congres al UPU, organizat la București în 2004, România a fost aleasă ca membru în Consiliul de Administrație și în Consiliul Exploatării Poștale și a deținut, totodată, președinția Consiliului de Administrație până la cel de-al 24-lea Congres UPU de la Geneva din anul 2008.

România a devenit, pe 30 septembrie 2004, membru permanent al Consiliului de Exploatare Poștală, în favoarea sa fiind exprimate 127 de voturi din 165 posibile. Cele mai importante decizii luate pe parcursul Congresului de la București au fost adoptarea Strategiei Poștale Globale (o foaie de parcurs pe patru ani pentru operatorii poștali și organismele UPU), crearea unui Comitet Consultativ (un nou organism al UPU, care reprezintă interesele grupurilor de interese externe și partenerilor din sectorul privat în colaborarea cu UPU), aprobarea unui nou sistem de clasificare a țărilor, care va duce la crearea unui sistem global bazat pe acoperirea costurilor, adoptarea unui standard global pentru calitatea serviciilor și a unor ținte pentru serviciile internaționale de corespondență etc.

În 2012, România a fost aleasă membru în Consiliul de Administrație al Uniunii Poștale Universale, în urma votului exprimat exprimat de 193 de state membre la Congresul UPU de la Doha (Qatar).

Republica Moldova este membru plenipotențiar al UPU din 16 noiembrie 1992. Din anul 1997, Republica Moldova a aderat la Actele UPU.

În România, legislația poștală a fost actualizată în baza Directivei poștale europene, iar serviciile poștale au fost parțial liberalizate. Compania Națională Poșta Română a obținut licența individuală de operare a serviciilor care fac parte din sfera serviciului universal. De asemenea, Compania Națională Poșta Română este operatorul poștal român care își asumă responsabilitatea pentru problemele de ordin operațional și economic ce revin României din semnarea actelor UPU.

Serviciul poștal reprezintă o parte importantă a vieții de zi cu zi a fiecărei persoane. Chiar și în era comunicațiilor electronice, poșta rămâne, pentru milioane de oameni, cel mai accesibil mijloc de comunicare. Serviciile poștale, oferite de cele 193 de țări membre ale Uniunii Poștale Universale, formează cea mai mare rețea fizică de distribuție din lume. Mai mult de 6 milioane de salariați lucrează în peste 700.000 de unități poștale pentru a asigura prelucrarea și distribuirea anuală a peste 430 de miliarde de trimiteri în toate colțurile lumii.

Grupul țărilor industrializate prelucrează aproape 72% din traficul poștal internațional, acesta fiind urmat de regiunea Asia-Pacific cu 11%, în timp ce Europa Centrală și de Est are un trafic de 5%.

Sursa: AGERPRES

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.