ALEGEREA NOASTRA EDUCAȚIE Recomandări ULTIMA ORĂ ȚARA ZÂNELOR 

CETĂŢI LA PORŢILE APELOR

Cum arăta geografia Dobrogei de Nord, la gurile de vărsare ale Dunării în Marea Neagră, în urmă cu mai bine de 2500 de ani, istoria neelucidată încă a evoluţiei străvechiului Golf Halmyris şi povestea cetăţilor de pe malul acestuia: Histria, Orgame şi Enisala (Heracleea) O lume plină de farmec şi mister, bântuită încă de umbrele nopţii, se trezeşte sub vântul rece şi tăios al dimineţii de vară, aici pe malurile lacului Taşaul… Ne aflăm aici, aproape de inima unei interesante rezervaţii naturale cunoscută în literatura de specialitate sub numele de: …

Read More
ALEGEREA NOASTRA BUCUREȘTI ȚARA ZÂNELOR 

Unic în Europa – Coiful celtic de la Ciumești, un artefact senzațional, descoperit întâmplător

O descoperire arheologică întâmplătoare, neobișnuită, dar în același timp senzațională și unică în întreaga Europă, aflată în patrimoniul Muzeului Național de Istorie din București, coiful celtic descoperit la Ciumești, în județul Satu Mare, a pus România pe harta teritoriilor călcate în Epoca Fierului de temuții mercenari războinici albi cu pletele aurii, celții. Coiful a fost descoperit întâmplător, în 10 august 1961, în timpul unor lucrări de construire a unei ferme de stat. Atunci au ieșit la lumină, pe lângă coif, două cnemide de bronz, un vârf de lance și o…

Read More
ACTUALITATE Recomandări ULTIMA ORĂ ȚARA ZÂNELOR 

Mărţişorul – vestitor al primăverii

Mărţişorul – micul obiect împodobit cu un şnur alb cu roşu, care este oferit persoanelor dragi, pe 1 martie, a primit de-a lungul timpului semnificaţii diverse, de la aducător de noroc la simbol al renaşterii naturii În general, femeile şi fetele primesc mărţişoare şi le poartă pe durata lunii martie, ca semn al sosirii primăverii. În Moldova însă, obiceiul este ca fetele să dăruiască mărţişoare băieţilor. Împreună cu mărţişorul se oferă adesea şi flori timpurii de primăvară, cea mai reprezentativă fiind ghiocelul. Semnificaţia firelor alb şi roşu ce se împletesc…

Read More
ACTUALITATE CALEIDOSCOP LIFESTYLE Recomandări ULTIMA ORĂ ȚARA ZÂNELOR 

DRAGOBETELE – adevărata zi a îndrăgostiților la români

Motto: „Suntem ceea ce iubim”.                            Nichita STĂNESCU (1933 -1983), poet, scriitor și eseist român Acum, când deja e „primăvară-n februarie”, căci gingașul ghiocel s-a trezit demult din  somnul iernii (una destul de blândă, în ciuda prognozelor meteo!), făcându-ne cu ochiul, și după 10 zile de „amoruri occidentale”, ni s-a trezit orgoliul de îndrăgostiți mioritici. Și nu e rău deloc, pentru că, în ajun de martie și în prag de primăvară, ni se umple – tuturor –  inima „ochi” de iubire adevărată și nu de dorul aventurilor.  Da, pentru că…

Read More
ALEGEREA NOASTRA EDUCAȚIE Recomandări ULTIMA ORĂ ȚARA ZÂNELOR 

Ţara Zarandului – RUGILE ŢEBEI

  Din aceeaşi gresie de pe Valea Caraciului, din care au fost ciopliţi enigmaticii menhiri descoperiţi la Fântâna Borchii, de secole pietrarii din Ţebea şi-au întrupat crucile devenite „rugi”. Împodobite cu texte româneşti încrustate cu străvechi litere chirilice sau „scriere în potcoave”, ele au sfinţit locurile, au comemorat eroii acestui neam dar şi principalele evenimente ale comunităţii  Se spune că undeva la Ţebea, în Ţara Moţilor crişeni bate, cât Carpaţii de mare, inima întregului neam românesc… popor de oameni paşnici şi primitori plămădit în iureşul unei istorii multimilenare din sângele…

Read More
ALEGEREA NOASTRA ȚARA ZÂNELOR 

STEJARUL DIN CARPAŢI

Pretutindeni în Carpaţii româneşti dintotdeauna aşezările cu nume şi rezonanţe străvechi, cu sensuri nu de puţine ori uitate în negura timpurilor, şi-au adunat casele şi acareturile la adăpostul plaiurilor, în mijlocul livezilor şi păşunilor risipite printre pâlcurile de pădure. Acolo, la umbra falnicilor stejari au învăţat românii să fie buni şi primitori de oaspeţi dar şi drepţi în faţa destinului care nu de puţine ori le-a fost potrivnic… şi tot acolo s-au întâlnit cu veşnicia. Aşa a intrat în istorie Mihai Viteazul, Marele Voievod muntean care se proclama la 27…

Read More
ȚARA ZÂNELOR 

DEVA ŞI PALATUL MAGNA CURIA

Deva, istoria şi destinul unei cetăţi transformate mult prea devreme în ruine, povestea breslelor meşteşugăreşti de odinioară şi a palatului de la poalele muntelui de andezite, Magna Curia care adăposteşte în prezent Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane.   Până în noiembrie 2004, când a fost dat în folosinţă, pe Dealul Cetăţii de la Deva, ascensorul pe plan înclinat, unic în România acelor vremuri, singura cale de acces din oraş, spre impunătoarele ruine aflate la peste 370 de metri altitudine, era drumul care şerpuieşte anevoios, pe versantul abrupt al muntelui, până…

Read More
ALEGEREA NOASTRA ȚARA ZÂNELOR 

PORŢILE DELTEI

Pentru turiştii cunoscători,  Delta Dunării, poate cea mai exotică destinaţie euopeană, este refugiul ideal pentru cei ce vor să scape de stresul marilor oraşe. Tulcea, supranumită Poarta Deltei, este locul de unde înaintarea către inima Deltei Dunării nu se mai poate face decât pe calea apei,  drum “fără pulbere” care se pierde în mare la Sulina.     Există undeva în România, un ţinut fascinant ce nu poate fi străbătut decât pe drumuri de ape… Delta Dunării…Străvechiul fluviu îşi domoleşte undele şi se strecoară odată cu le­gendele, prin canalele întortocheate,…

Read More
ALEGEREA NOASTRA ȚARA ZÂNELOR 

URIAŞUL DE LA MÂNZĂLEŞTI

Despre zăcămintele de evaporite din Subcarpaţii de curbură, „Muntele de sare”, „Uriaşul de la Mânzăleşti” în care se ascunde cea mai lungă peşteră săpată în sare, ciudatele sculpturi de pe malul lacului Meledic şi „Sarea lui Buzău”     Sub cerul plumburiu bântuit de vânturile reci de toamnă târzie, ochiul descoperă fantomatic, de aici de la Sări-Bisoca, din zona Văii Slănicului de Buzău, peisajul colinar al Subcarpaţilor de Curbură… O aură de mister  pare să învăluie întregul ţinut în care, la 12 aprilie anul 372 după Hristos, aşa cum pomeneşte…

Read More
ALEGEREA NOASTRA ȚARA ZÂNELOR 

DACII „STĂPÂNII ÎNĂLŢIMILOR”

Povestea dacilor appuli, muntele terasat, enigmatica cetate de la Piatra Craivii şi ruinele de la Căpâlna de lângă Alba Iulia sau despre însemnele uneia dintre cele mai strălucitoare civilizaţii de tip montan din Europa   Doar câteva ziduri năpădite de buruieni şi turnul singuratic al bisericii, înălţată spre cer pe la 1906, mai amintesc astăzi de vechea vatră a satului Craiva, din comuna Cricău, judeţul Alba…Pentru a consolida edificiul, meşterii anonimi au împănat piatra spartă de munte cu fragmente uriaşe de blocuri sau blocuri întregi, fasonate aduse, după cum pomenesc…

Read More
ALEGEREA NOASTRA ȚARA ZÂNELOR 

EPOPEEA SĂRII

  O fascinantă incursiune în istoricul exploatării sării din Moldova, poveşti mai vechi şi mai noi despre salinele Târgu – Ocna (judeţul Bacău) şi Cacica (judeţul Suceava) Printre apele care îşi adună izvoarele sub Hăşmaşul Mare, veritabil nod orografic situat în inima Carpaţilor Orientali, la hotarul dintre două mari provincii româneşti, Moldova şi Transilvania, se numără şi Trotuşul…Râul, care se întinde în lungul structurii montane, pe aproximativ 150 km, străbate până la confluenţa cu Siretul, mai multe depresiuni pitoreşti separate prin defilee spectaculoase…Pe cursul său mijlociu, în aval de Defileul…

Read More
ȚARA ZÂNELOR 

POVESTEA PODULUI LUI APOLODOR

  Printre minunile lumii antice, după unii autori, se numără şi podul ridicat de romani după planurile lui Apolodor din Damasc, la Drobeta Turnu-Severin. Odată cu podul, transformat astăzi în ruine, au dispărut şi secretele construcţiei sale…De unde provenea lemnul şi care era compoziţia cimentului folosit?… A fost oare Dunărea deviată pe alt curs?… Şantierul şi povestea machetei podului   Câţiva kilometri în aval … de locul în care se încheie marea aventură a Dunării din Defileul de la Porţile de Fier, în apele domolite pe sub malul stâng al…

Read More

PE URMELE LUI HERCULE (II)

  Sălbatica Vale a Cernei, de la izvoare, Lacul lui Iovan şi până dincolo de Herculane, la vărsarea ei în Dunăre la Orşova, poveşti legende şi… lucruri serioase… După ce-şi adună apele, în amonte de Herculane, de pe o suprafaţă de peste 540 de km2, ieşită din Zăvoaie, mai jos de “Gura Iuţii”, Cerna se strecoară pe o porţiune de aproape 30 de metri, pe sub poteca săpată în stânca de “La Piatra Puşcată”, cum numesc localnicii peretele vertical de calcare ce se înalţă ca un zid în versantul drept…

Read More

PE URMELE LUI HERCULE (I)

  Sălbatica Vale a Cernei, de la izvoare, Lacul lui Iovan şi până dincolo de Herculane, la vărsarea ei în Dunăre la Orşova, poveşti legende şi… lucruri serioase… Printre locurile tainice, învăluite încă în misterul începutului de lume, din Carpaţii Româneşti, se numără şi sălbatica vale a Cernei… străvechea Tierna, Lerna sau Dierna, cum numeau romanii aprigul râu de munte, dar şi cetatea dacică din sud, de la confluenţa cu Dunărea… Osândit de zeii cei mari ai Olimpului, să slujească lui Eurysteu din Mycena, Hercules, eroul legendar, venerat în antichitatea…

Read More

DE LA „LUMEA NOUĂ” LA… ALBA CAROLINA

    Despre începuturile culturii Petreşti, importanţa celor mai noi descoperiri din situl  „Lumea Nouă” de pe teritoriul oraşului Alba Iulia, ruinele castrului roman de la Apulum, fortificaţia austriacă de tip Vauban – Alba Carolina şi oraşul modern   În inima Podişului Transilvan, se află un loc intrat deja în legendă, în care aidoma celor trei mari provincii istorice româneşti, Moldova, Ardealul şi Muntenia, îşi unesc apele trei importante râuri… Mureşul, născut la poalele Hăşmaşului Mare în Carpaţii Orientali se înfrăţeşte aici cu Sebeşul, plecat la drum de sub Cetăţile…

Read More

BRAD – GURA BARZA ŞI „MENHIRII”

        Istoria exploatărilor miniere din zona Brad din Munţii Metaliferi, o mocăniţă uitată în gara de la Gura Barza din apropiere şi… o poveste mai veche, neelucidată încă legată de “menhirii”  de la Baia de Criş, asemănători cu enigmaticele statui cioplite în piatră datând din epoca bronzului descoperite în aria Mediteraneană şi estul Europei   “Moţii, calvarul unui popor eroic, dar nedreptăţit” aşa îşi intitula studiul istoric şi politic, publicat la Bucureşti, în editura Cartea Românească, prin anul 1928, Ion Rusu Abrudeanu, deputat de Alba în parlamentul…

Read More

„URIEŞII” DIN ŢARA HAŢEGULUI  

    Povestea oaselor de “urieşi” descoperite în secolul al XIX-lea la Sânpetru, pe Valea Sibişelului în Ţara Haţegului, cuiburile cu ouă de dinozauri de la Tuştea şi giganticul reptilian Haţegopterix Tambema…   Ca multe din aşezările situate pe rama sudică a depresiunii intracarpatice a Ţării Haţegului, satul Sânpetru îşi cuibăreşte casele la adăpostul culmilor ferestruite de văile ce-şi adună apele undeva sus, în circurile glaciare ale Retezatului Mare… Oamenii locului îi spun râului care străbate ţinutul, Sibişel. Numele, a cărui semnificaţie s-a pierdut undeva, în negura timpului, este extrem…

Read More

CIVILIZAŢIILE FOCULUI – CUCUTENI – PODURI

O succintă prezentare a sitului arheologic de la Poduri din apropiere de Moineşti, judeţul Bacău, despre „soborul zeiţelor” sau  semnificaţia descoperirilor de aici şi povestea uneia dintre cele mai strălucitoare civilizaţii neolitice din această parte a Europei, Cucuteni – Tripolie Dealul Ghindaru… o ciudată ridicătură de pământ ce domină terasa din versantul drept al văii Tazlăului Sărat şi fostul sat “Rusăieşti”, înglobat astăzi în comuna Poduri din judeţul Bacău. În acest sector din Subcarpaţii Moldovei, regiune cu o evoluţie geologică aparte, izvoarele sărate apar pretutindeni, semn că undeva în pântecul…

Read More

MOMÂRLANII

Istoria celor mai vechi locuitori ai Ţinutului Petroşanilor, care se cred descendenţi ai dacilor liberi; câteva obiceiuri uitate şi povestea gospodăriilor suspendate între cer şi pământ în bazinul superior al Jiului Un soare ca în poveşti, suspendat pe cerul nefiresc al solstiţiului de iarnă, învăluie într-o lumină stranie drumul care trece muntele dincolo de Obârşia Lotrului şi se strecoară, printre pâlcurile de brazi care acoperă versanţii abrupţi, spre cheile Jieţului… Pădurea zace încremenită în aşteptarea zăpezii, retrase încă la peste două mii de metri altitudine, pe vârful Parângului Mare. Iar…

Read More

CALLATIS

Cetatea doriană Callatis a fost întemeiată în secolul al V-lea î.e.n. de locuitorii Heracleii Pontice, în epoca elenistică devine un important centru meşteşugăresc. În epoca feudală, cetatea Callatis se transformă într-un orăşel turcesc numit Pangalia. Actualul nume – Mangalia – apare pentru prima dată în documentele vremii secolului al XVI-lea Despre Mangalia ştim că este oraşul cel mai sudic de pe litoralul românesc al Mãrii Negre, unde ne putem bucura din plin de apa şi razele soarelui pe timpul verii. Dar oare de unde a apărut acest nume? Mangalia a…

Read More
Switch to desktop version
%d blogeri au apreciat: