Teodora MARIN 

PROTEJAREA PROPRIETĂȚII INTELECTUALE – MODALITATE DE CONTROL JURIDIC AL COMUNICĂRII ONLINE

Dacă orice fel de legiferare a comunicării pe internet se izbește de opoziția unor grupuri organizate sau a societății civile în numele libertății de expresie, inclusiv când este vorba de măsuri de contraterorism, o modalitate care s-a impus destul de vizibil o reprezintă protejarea proprietății intelectuale în baza tratatelor și acordurilor privind drepturile de autor[1].  Aceste acorduri combat, în primul rând, pirateria online, dar permit verificarea tuturor serverelor în scopul asigurării că prin acestea nu sunt transmise opere sau date cu drepturi de autor. Cel mai controversat în această privință…

Read More

CONCEPTUL CONFLICTULUI POLITICO MILITAR IN ERA INFORMATIONALA

Politica internațională, cu toate implicațiile sale, a devenit în ultima perioadă un subiect extrem de interesant nu numai pentru mai marii analiști ai lumii, ci mai ales pentru cetățenii de rând din diversele state ce sunt implicate în mod activ ori pasiv în numeroasele transformări geopolitice ce se semnalează în mod constant. Fenomenul politic din societatea contemporană a înregistrat modificări majore, diversele tehnici de analiză ce îi sunt specifice poziționându-se într-un proces de reevaluare continuă. Actualul mediu internațional este mult mai complex și mult mai dinamic, raportat la situația sesizată…

Read More

ACȚIUNEA COMPONENTELOR RĂZBOIULUI INFORMAȚIONAL ASUPRA INFOSFEREI GLOBALE

           Dezvoltarea fără precedent semnalată în ultimii ani la nivelul tehnologiei, a atras după sine dependența exponențială a societății contemporane față de diversele facilități din mediul I.T. și mijloacele de comunicație, aceste aspecte fiind în permanență luate în calcul nu doar de specialiști, ci și de către principalii lideri politici ai lumii.             În cadrul societății contemporane se menționează în mod constant nu doar informații diverse ce provin din spațiul virtual, ci și informații aferente spațiului cibernetic, așa numitul cyberspace,  cu toate că, pe alocuri, percepția…

Read More

TERORISMUL CA AMENINȚARE GLOBALĂ ȘI DIMENSIUNEA MEDIA A LUMII CONTEMPORANE

Una dintre cele mai periculoase şi actuale ameninţări ale lumii globale o constituie terorismul internaţional.Terorismul se află în topul listei amenințărilor grave cu care se confruntă societatea actuală, acesta devenind în ultimii ani un fenomen transnațional. Atacurile teroriste ce au avut loc în data de 11 septembrie 2001 în SUA, au generat redefinirea conceptului de terorism. Terorismul este considerat de specialiști ca fiind cea mai clandestină formă a unui război, el fiind încadrat în categoria generației a patra de conflicte, în care se încearcă folosirea forței adversarului împotriva acestuia. Principala…

Read More

Factorii criminogeni si influenta mass-media

Criminologia generală include între cauzele fenomenului social al criminalității sau, altfel spus, între factorii criminogeni – alături de factorii economici, demografici și alții – și factorii socio-culturali, care, la rândul lor, sunt structurați în funcție de influența familiei, activitatea școlară, mediul social, precum și, într-un mod din ce în ce mai pregnant, de impactul mijloacelor de informare în masă. Desigur, acești factori au pondere diferită de la abordare la abordare, de la autor la autor, dar în esență întâlnim la majoritatea specialiștilor criminologi o preocupare deosebită pentru factorii criminogeni enunțați,…

Read More

TEHNICI DE AGRESIUNE INFORMAȚIONALĂ STATALE ȘI NON-STATALE

   Conceptul de agresiune informațională și tehnicile prin care se pun în practică astfel de acțiuni sunt de o complexitate deosebită, vizând structurile mediatice cu cele două componente majore, mass-media și social media, infrastructurile informaționale legate în principal de comunicațiile și de toate formele de comunicare și stocare a informațiilor de orice natură, dar în primul rând, a celor ce vizează securitatea și cea de-a treia componentă reprezentată de războiul cibernetic.             În diverse lucrări aceste delimitări nu sunt întotdeauna bine conturate, considerându-se că au un scop comun și sunt…

Read More

O NOUĂ FAZĂ A COMUNICĂRII ONLINE ȘI CONTROLULUI INFORMAȚIEI –  GIGANȚII TEHNOLOGICI

  Astăzi, în lume există numeroase companii care au drept activitate dezvoltarea produselor de comunicare online și accesarea informațiilor, precum motoarele de căutare Google, Mozilla, Explorer, şi care au față de Facebook o abordare diferită. În publicația ”Business Insider”[1], vicepreședintele Intercom, Paul Adams, care a lucrat inițial în poziții de conducere, atât pentru Google, cât și pentru Facebook, afirma că: ”din punctul meu de vedere, cea mai importantă diferență este aceea că Google se axează mai mult pe partea tehnologică, pe când Facebook are o abordare mai umană. E mai…

Read More

INREGIMENTAREA RETELELOR SOCIALE IN RAZBOIUL INFORMATIONAL

Dezvoltarea exponențială pe care a cunoscut-o în general mediul online (și în special rețelele de socializare) ca și accesul nelimitat la acesta, permis oricui, indiferent de vârstă, locație, pregătire profesională etc., au atras după sine numeroase riscuri, ce sunt cu atât mai mari în cazul utilizatorilor de internet cu vârste mai mici ori cu o pregătire mai slabă, respectiv accesul destul de facil la tot complexul dedicat fenomenului pornografiei contemporane, o comunicare online cu persoane cu identitate și scopuri necunoscute, recepționarea, ca și transmiterea diverselor mesaje text ori a mesajelor…

Read More

RAPORTURILE DINTRE SOCIAL MEDIA ȘI INTELLIGENCE

De dată recentă sunt abordate în literatura de specialitate raporturile dintre social media și intelligence. Astfel, de mare interes sunt studiile Centrului de Analiză a Social Media, cu sediul la Londra, referitoare la colectarea de informații din social media, așa numitul SOCMINT, pe care însă alți specialiști îl încadrează în aria mai largă a surselor deschise, neclasificate (OSINT), care sunt cercetate de multă vreme.  Conform surselor media, în cadrul Poliției Metropolitane din Londra, funcționează o subunitate care analizează non-stop clipuri video pe Youtube, profilurile utilizatorilor cu conturi pe Facebook, și…

Read More

Mass media si social media sub aspectul riscurilor, amenintarilor si vulnerabilitatilor

Constituţiile tuturor statelor democratice, precum şi unele charte ale organismelor mondiale şi regionale au instituit libertatea de expresie, libertatea cuvântului şi de conştiinţă, dar aceleaşi documente normative instituie şi limitele acestor libertăţi reductibile în cele mai multe cazuri la protecţia imaginii proprii, dreptului de autor şi interesului naţional. Într-o lume a interconectivităţii, a dispariţiei graniţelor, a circulaţiei libere a oamenilor şi a capitalului şi, evident, a informaţiei, există şi interese genuine globale, teoretic congruente cu cele ale fiecărui locuitor al planetei ce pot fi privite ca fiind deja compatibile cu…

Read More

Principalele modificari ce au transformat mass-media odata cu aparitia Internetului

Societatea contemporană se află într-o continuă transformare, iar în ultimii ani setea tot mai mare de cunoaștere, necesitatea schimbului de informații și dreptul de a fi informat și de a informa au fost principalele motive pentru care mass-media a cunoscut o dezvoltare fără precedent. Apariția internetului și apoi generalizarea sa au condus la schimbări de fond în privința presei scrise și audiovizuale mainstream. Acest proces a fost concomitent cu trecerea de la tipărirea publicațiilor pe plumb la editarea și tipărirea electronică. Însă avântul pe care l-a luat presa tipărită electronic…

Read More

CONCEPTUL DE SOCIAL MEDIA SI INTERFERENTELE CU MASS MEDIA  – apariție și dezvoltare  

    Mediul online sau internetul s-a dezvoltat rapid în ultimii ani, el nemaifiind în acest moment o simplă modă ori un moft, ci o necesitate, o modalitate de a descoperi aproape absolut orice ne interesează. Mai mult, pe zi ce trece mediul online tinde să se transforme tot mai mult într-o dependență[1], mare parte din activitatea noastră zilnică fiind în strânsă conexiune cu el.             În acest moment putem spune că societatea modernă este puternic ancorată la internet, acesta regăsindu-se în orice domeniu de activitate. Prin intermediul mediului online…

Read More

ROMÂNIA și politica de securitate și apărare comună UE, în contextul conceptului NATO al securității cibernetice și globale

Securitatea cibernetică – conceptul ”post-Lisabona” al Alianței Nord Atlantice   Noul concept strategic al Tratatului Nord-Atlantic, adoptat în 2010 la Lisabona, înseamnă  adaptarea strategiei Alianței la cerințele erei informaționale prin principalele sale noi dimensiuni și direcții geostrategice: trecerea de la regional la global și trecerea la securitatea cibernetică. În era informaţională, securitatea globală, definită de riscuri asimetrice, în primul rand, cele generate de terorismul internațional,  a impus NATO elementul de noutate distinctiv ce constă în trecerea la securitatea cibernetică prin dezvoltarea, împreună cu aliații săi, a unui scut antirachetă și ”poate…

Read More

VIOLENȚA ÎN MASS MEDIA ȘI CRIMINALITATEA CA FENOMEN SOCIAL

Criminologia generală include între cauzele fenomenului social al criminalității sau, altfel spus, între factorii criminogeni – alături de factorii economici, demografici și alții – și factorii socio-culturali, care, la rândul lor, sunt structurați în funcție de influența familiei, activitatea școlară, mediul social, precum și, într-un mod din ce în ce mai pregnant, de impactul mijloacelor de informare în masă. Desigur, acești factori au pondere diferită de la abordare la abordare, de la autor la autor, dar în esență întâlnim la majoritatea specialiștilor criminologi o preocupare deosebită pentru factorii criminogeni enunțați,…

Read More

REGLEMENTAREA JURIDICĂ A DOMENIULUI SOCIAL MEDIA – TENTATIVE RECENTE ȘI CONTRAREACȚII ÎN SPAȚIUL PUBLIC

Dacă mass-media este reglementată atât prin norme de drept civil, penal, administrativ sau financiar, elaborate la nivelul fiecărui stat, dar și al dreptului internațional sau regional, respectiv european, precum și prin norme deontologice elaborate la nivelul organizațiilor de presă și societăților mediatice în domeniu, informațiile care circulă pe internet prin rețelele de socializare sau de comunicare sunt practic în afara oricărei reglementări în majoritatea statelor lumii.[1] Între timp, au fost propuse și implementate unele măsuri de limitare a prezentării informațiilor și opiniilor despre terorism, ca de pildă în SUA și…

Read More

SOCIAL MEDIA ȘI CRIMINALITATEA CIBERNETICĂ, INTEGRATE DE FEDERAȚIA RUSĂ ÎN RĂZBOIUL INFORMAȚIONAL

        Folosirea rețelelor sociale în cadrul strategiilor războiului electronic în tandem cu  transformarea hackerismului într-o tehnologie controlată statal ca armă inedită și extrem de eficientă în războiul informațional constituie o tactică și o strategie comune marilor puteri, dar și statelor emergente, având atât o componentă agresivă, cât și una de apărare, de identificare și de anihilare a acestor atacuri.             Utilizând structura și modalitățile de funcționare tipice pentru statul totalitar, Federația Rusă a pus la punct un sistem integrat, pe care îl considerăm relevant în analiza componentelor…

Read More

RĂZBOIUL EREI MODERNE ȘI ABORDAREA SA MEDIATICĂ

Războiul erei moderne este foarte clar conceptualizat și analizat de către specialiștii în domeniu.  Nu același lucru se poate spune despre abordarea sa în media, respectiv în cele două domenii majore, mass-media și social media. Sunt astfel utilizate necritic, adeseori cu valoare de sinonimie nejustificată, sintagme precum războiul informatic, informațional sau mediatic, războiul cibernetic sau electronic, războiul psihologic, energetic sau psihotronic  etc., ceea ce crează o nedorită și chiar pernicioasă stare de confuzie la nivelul publicului larg și nu numai. Fără a-și propune  o abordare exhaustivă, dealtfel mult prea vastă…

Read More
Switch to desktop version
%d blogeri au apreciat: