Decizii ale Guvernului României luate în sedința din 27 iulie 2017

Guvernul României s-a reunit joi, 27 iulie a.c., în sedința săptămânală, prilej cu care a supus analizei și aprobării o serie de documente de importanță majoră pentru România.

Mai jos, o listă cu principalele proiecte dezbătute și aprobate:

I.PROIECTE DE LEGI

1.PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare şi pentru completarea Legii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

2.PROIECT DE LEGE pentru aprobarea Programului geologic la nivel naţional

II.ORDONANȚE

1.ORDONANȚĂ pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a legii nr.151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice

III.HOTĂRÂRI

1.HOTĂRÂRE privind modificarea codului de clasificaţie, a datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului General Căi Ferate Simeria, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor şi modificarea Anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

2.HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.381/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti”

3.HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Craiova-unitate în subordinea Ministerului Transporturilor

4.HOTĂRÂRE privind scoaterea din inventarul centralizat a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Timişoara, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr.16 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

5.HOTĂRÂRE privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist

6.HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

7.HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

8.HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.864/2016 privind aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha” şi a Procedurii de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care nu desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha

9.HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor

10.HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivului de investiţii „Lucrări de atenuare a viiturilor pe pârâul Dâmbu amonte de municipiul Ploieşti, judeţul Prahova” precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia

11.HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Servicii de extindere şi dezvoltare ale sistemului informatic al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură”

12.HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Olt aflat în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

13.HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău şi modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

14.HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Asociaţiei Militarilor Veterani şi Veteranilor cu Dizabilităţi ”Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir” -AMVVD ca fiind de utilitate publică

15.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Giurgiu, Harghita, Neamţ, Ialomiţa şi Constanţa, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

16.HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

17.HOTĂRÂRE privind constatarea încetării, prin efectul legii, a mandatului unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, precum şi pentru numirea unor membri ai Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

18.HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1353/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Ialomiţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Ialomiţa

19.HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2016 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

20.HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

21.HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea şi transmiterea acestuia în domeniul public al judeţului Tulcea

22.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Dobroteasa şi Vişina, judeţul Olt

23.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Runcu, judeţul Dâmboviţa

24.HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului-Judeţul Dolj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

25.HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vaslui

26.HOTĂRÂRE pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflată în administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Mehedinţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

27. HOTĂRÂRI privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți

IV. MEMORANDUMURI

1.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea rezultatelor prioritizării proiectelor de investiţii publice semnificative, ce urmează a fi utilizate în procesul de elaborare a proiectului legii bugetului de stat pe anul 2018

2.MEMORANDUM cu tema: Estimările pentru anii 2017 şi 2018 cu privire la contribuţia UE din fondurile europene structurale şi de investiţii şi fondul de ajutor European destinat celor mai defavorizate persoane

3.MEMORANDUM cu tema: Stadiul actualizat al demersurilor de consolidare a reţelei României cu OCDE, în perspectiva includerii României în rândul statelor candidate la statutul de membru deplin al organizaţiei

4.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea acceptării prin donaţie cu sarcini, a depozitului de carburanţi al OMV PETROM S.A. situat în localitatea Mihail Kogălniceanu, str. Tudor Vladimirescu nr. 4, judeţul Constanţa, în proprietatea privată a statului român şi mandatarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru realizarea procedurii legale privind încheierea donaţiei cu sarcini în favoarea Statului român

5.MEMORANDUM cu tema: Constituirea Comitetului interministerial de analiză pentru demararea şi aprobarea măsurilor necesare constituirii unui spital republican în Municipiul Bucureşti, organizat ca centru de excelenţă în cercetare, formare medicală şi asistenţă medicală pe toate specialităţile

   V.NOTE

    1.NOTĂ privind Planul Anual de Lucru al Guvernului pentru semestrul II 2017

VI.PUNCTE DE VEDERE

1.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 131 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, iniţiată de domnul deputat PSD Andrușcă Dănuț împreună cu un grup de parlamentari PSD

2.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92 din 18 decembrie 2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, iniţiată de doamna senator PSD Liliana Sbîrnea împreună cu un grup de parlamentari PSD

3.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată Lege privind schimbarea denumirii satului Răcarii de Jos, comuna Brădești, județul Dolj, în Răcari, iniţiată de domnul senator PSD Claudiu Iulian Manda împreună cu un grup de parlamentari PSD, PNL

4.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru reglementarea exploatării și exportului masei lemnoase provenind din România, iniţiată de domnul deputat PNL Corneliu Olar împreună cu un grup de parlamentari PNL

5.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 271 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, iniţiată de domnul deputat PSD Ioan Munteanu împreună cu un grup de parlamentari PSD şi ALDE

6.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea punctului 2 din Anexa nr. 1 a Legii nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, iniţiată de domnul deputat PNL Glad Aurel Varga împreună cu un grup de parlamentari PNL

7.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată Lege pentru completarea art. 62 și modificarea art.110 din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, iniţiată de domnul deputat PNL Claudiu Răcuci

8.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată Lege privind unele măsuri de cotizare retroactivă în sistemul public de pensii, iniţiată de domnul deputat PMP Constantin Codreanu împreună cu un grup de parlamentari PMP, PSD, PNL, ALDE, USR, UDMR, Minorități

9.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, iniţiată de domnul deputat PSD Nicu Niță împreună cu un grup de parlamentari PSD

10.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru abrogarea art. 165 alin. (2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, iniţiată de domnul deputat PSD Mihai Weber împreună cu un grup de parlamentari PSD

11.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind completarea art. 4 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, iniţiată de domnul deputat PSD Alexandru Rotaru împreună cu un grup de parlamentari PSD

12.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 18 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, iniţiată de domnul deputat PSD Mircea Gheorghe Drăghici

13. PROIECT de punct de vedere asupra proiectului de Lege privind unele măsuri pentru reabilitarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare situate în staţiuni turistice (Plx.190/2014), aflat în procedură parlamentară la data de 3 ianuarie 2017, potrivit opiniilor exprimate de ministerele iniţiatoare

Declaraţii susținute de premierul Mihai Tudose la începutul şedinţei de guvern

Mihai Tudose:   Încep prin a-l ruga pe domnul ministru Bodog să ne dea niște amănunte în plus față de raportul prezentat ieri public, în ceea ce privește vaccinarea.
Florian Bodog: Mulţumesc, domnule prim-ministru. Față de raportul prezentat ieri public doresc să vă informez că azi am convocat toți cei cinci directori de Direcție de Sănătate Publică care au fost în discuție în ceea ce privește acoperirea foarte slabă de vaccinare și, în același timp, am depus la prima lectură în guvern și o voi solicita pe ordine de zi suplimentară, pentru prima citire, legea vaccinării, pentru a putea pune în aplicare tot ceea ce am propus ca și măsuri. De asemenea, unul dintre secretarii de stat va urmări în fiecare zi modul în care se desfășoară vaccinarea, iar, acolo unde va fi nevoie, voi interveni și eu, voi participa personal la acele grupuri de lucru care trebuie făcute între autoritățile locale și medicii de familie și Direcția de Sănătate Publică, pentru a organiza vaccinarea în colectivitățile care nu sunt înscrise la medicii de familie.
Mihai Tudose: Cred că puteați face o prezentare mai pe scurt decât asta pe un subiect foarte complicat. Iar faptul că ați identificat doar 5 vinovați eu cred că este doar un slab început, nici măcar un bun început. Fiindcă nu trebuiau să moară niște oameni, niște copii și noi să ne enervăm toți, ca să descoperim că ceva nu merge. Cineva trebuia să vadă din timp că nu merge, domnule ministru. De asemenea, este în public un caz care în fapt nu face altceva decât să atragă atenția asupra birocrației care a ajuns la cote extreme în cadrul sau și în cadrul Ministerului Sănătății cu bolnavi… și mai ales cei care se lovesc de această birocrație sunt oameni bolnavi, cu 400 de mii de hârtii care trebuie plimbate de la medicul de familie la medicul specialist, care trebuie să-i dea scrisoare medicală, care trebuie să-i dea rețetă nu știu cine, care să se ducă după aceea la farmacie, dacă nu le are pe toate trebuie să se întoarcă, se reia ciclul. Nu sunt sportivi de performanță cei aflați în situația aceasta și vă rog frumos, cât de curând, hai să spunem două săptămâni, și un proiect – pe care să ni-l prezentați – închegat de reducere a birocrației în acest sens. Nu se poate ca cineva care este la tratament în străinătate să fie nevoit să vină în țară ca să demonstreze dincolo că este bolnav sau ceva de genul acesta. Este tot caz medical, cred. Ce se întâmplă acum pe anumite zone în Ministerul Sănătății cred că ar putea să facă obiectul unor structuri din Ministerul Sănătății, psihiatrie, chestiuni de genul acesta. Repet, nu vă opriți cu vaccinarea la cazurile de jos, fiindcă nici premianții nu sunt acolo unde ar trebui să fie.
Florian Bodog: Da, este adevărat, domnule prim-ministru…
Mihai Tudose: Știu că este adevărat.
Florian Bodog: Am transmis…, am pregătit o scrisoare către fiecare director de Direcție de Sănătate Publică, mai bine spus un avertisment, iar, în ceea ce privește cazul pe care l-ați semnalat dvs și pe care l-am văzut, și eu am luat legătura cu mama copilului în această dimineață. Situația este rezolvată și, împreună cu președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, vom lua măsuri să nu se mai întâmple astfel de lucruri.
Mihai Tudose: Domnule ministru, haideți să nu rezolvăm cazuri punctuale; haideți să rezolvăm sistemul. Sistemul este defect rău. De 27 de ani eu înțeleg că toată lumea şi-a demonstrat capacitatea de a-l complica și mai tare. Haideți să-l facem un pic mai simplu, dacă se poate! Da? Cu Cantacuzino-ul cum stați?
Florian Bodog: Astăzi numesc manager la Cantacuzino. Este vorba de domnul profesor Popa de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București, profesor de microbiologie, care a acceptat să preia această funcție, și în cel mai scurt timp vă vom prezenta un grafic de lucru. Mulțumesc.
Mihai Tudose: Cumva, și dvs, şi Ministerul Agriculturii, şi Ministerul Economiei sau Protecția Consumatorului, aflată în subordinea Ministerului Economiei, pe discuția cu dublu standard. Domnule Daea, începem cu dvs. Chiar așa, suntem cetățeni de mâna a doua și mâncăm orice?
Petre Daea: Domnule prim-ministru, ieri am prezentat în conferință de presă, v-am informat, am transmis și o informație… și o notă de informare la dvs, cele trei instituții, respectiv Ministerul Agriculturii, Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și ANPC, în baza unei scrisori pe care am primit-o de la Comisia Europeană, noi am purces imediat la un studiu privind prelevarea de probe atât din țară, cât și din Olanda, Germania și Belgia, pentru a putea face comparații între produsele identice realizate de același producător cu aceeași rețetă. Noi am prezentat ieri, în conferința de presă, pe baza analizelor de laborator, rezultatul pe care l-am obținut în urma acestor analize la cele 29 de produse, din care la 9 produse sunt diferențe de calitate. Aseară, așa cum v-am informat, am transmis imediat această situație Comisiei Europene pentru a lua cunoștință de situația care există în România, pentru că la această dată nu putem…, nu avem o normă juridică și o metodologie unitară pentru abordarea acestei tematici de dublu standard. Noi am informat imediat populația, de asemenea am transmis datele pe care noi le-am obținut la toți europarlamentarii, pentru a avea posibilitatea ca în comisiile de specialitate să susțină, în așa fel încât să ne conjugăm forțele pentru schimbarea, pentru realizarea unei norme juridice la nivelul Comisiei Europene, cu care să operăm, în așa fel încât să protejăm consumatorii români și să informăm corect pentru a putea răspunde în fiecare moment la întrebările pe care le pun astăzi consumatorii. Din nefericire, n-am reușit să prezentăm în detaliu aceste lucruri, pentru faptul că, neavând o normă juridică cu care să operăm, nu putem să dăm numele comerciantului și producătorului respectiv, pentru că am putea crea conflicte juridice care ar putea să coste. Motiv pentru care și astăzi presa îmi solicită insistent, iar în Ministerul Agriculturii, în curtea Ministerului Agriculturii, există un punct de transmitere din oră în oră cum că solicită ministrului Agriculturii să spună numele și al comerciantului, și al producătorului respectiv. Acest lucru nu îl pot face. Colegii de la ANPC și de la Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară vin cu explicații în fiecare moment, explicații tehnice, pentru a putea da detaliile cuvenite, în așa fel încât transparența să fie totală, dar în același timp protecția instituțiilor trebuie să fie asigurată din punct de vedere juridic.
Mihai Tudose: Domnule ministru al Justiției, poate găsim o modalitate, că până când facem noi nu știu ce normă europeană, poate facem o normă internă.
Tudorel Toader: Domnule prim-ministru, sigur, vom colabora cu Ministerul Agriculturii, cu toate ministerele care pot avea conexiuni cu această problemă, dar, de principiu, cred că în discuție se pune problema unui tratament egal de care trebuie să se bucure toți consumatorii, toți cetățenii UE, indiferent că sunt membri ai unui stat sau altuia. Aceasta este baza de discuție, aceasta este baza de la care vom porni spre identificarea soluției juridice pe de o parte, soluției practice, faptice pe de altă parte.
Mihai Tudose: Sau măcar un cadru legislativ care să ne permită să spunem cetățenilor ce firme ne consideră a fi o țară de mâna a două și să-i tratăm și noi ca atare. Și că veni vorba de Bruxelles, doamna Rovana Plumb, haideți să dăm și vești bune.
Rovana Plumb: Domnule prim-ministru, au fost semnate contracte în domeniul transporturilor de 2 miliarde de euro săptămâna trecută, ceea ce înseamnă că declarațiile în ceea ce privește cererile de rambursare vor fi transmise către Bruxelles, astfel încât să putem în două, maximum, maximum undeva după 15 septembrie să avem 600 de milioane intrați în țară. În tot acest timp se lucrează pentru semnarea contractelor. Am ajuns la o rată de contractare de la 10%, cum vă anunțam acum două săptămâni în ședință, astăzi am ajuns la o rată de contractare de 19% și accelerăm, astfel încât să evităm decomiterea și să ne atingem țintele pe care ni le-am propus până la sfârșitul anului, desigur împreună cu Ministerul Agriculturii. Vă mulțumesc.
Mihai Tudose: Vă mulțumesc, doamna ministru. O spun public: am solicitat ieri la comitetul interministerial privind președinția României la Consiliul European o actualizare și o completare a listei cu persoanele desemnate de către ministere să facă parte din grupurile de lucru. Au fost ministere care au transmis lista completă, ministere care au transmis lista parțial și ministere care nu au transmis nimic. A fost un termen pentru săptămâna aceasta. Este ultimul termen. Domnul ministru Negrescu, s-au mai produs îmbunătățiri sau…?
Victor Negrescu: S-au mai produs îmbunătățiri de ieri până astăzi, au venit foarte multe noi nominalizări, fiecare ministru are pe masa sa evidența nominalizărilor pe care le-au făcut. Rugămintea noastră este să aibă grijă și la calitatea nominalizării și la faptul că acei oameni trebuie să fie oamenii sistemului public, care vor rămâne acolo și vor fi pregătiți în această direcție. Deci mesajul dvs. de ieri a fost bine înțeles și sper să fie înțeles până la capăt și implementat până la capăt. De asemenea, mi-ați solicitat ieri să venim cu o dată în care ne vom întâlni cu reprezentanții noștri de la Bruxelles, această dată este 22 august, în consecință, o să avem o întâlnire cu toții, sperăm, cu reprezentanții noștri de la Bruxelles pentru a face în așa fel încât mesajele noastre să fie bine transmise în raport cu partenerii europeni.
Mihai Tudose: Mulţumesc. Domnule ministru Cuc, în fiecare sau la două săptămâni mai expropriem câte două cotețe pe București – Ploiești? Mai aveți sau le putem strânge pe toate o dată, ca să terminăm?
Răzvan Cuc: Sunt problemele care vin din trecut și acum le actualizăm, cele două imobile care sunt astăzi pe ordinea de zi de expropriați se regăsesc în hotărârea de guvern 381/2009, hotărârea care prevedea declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat…
Mihai Tudose: Am înțeles titlul, dar acum două săptămâni am mai expropriat două, tot pe tronsonul ăla.
Răzvan Cuc: Nu. Sunt ultimele imobile care vor fi expropriate pe acest tronson.
Mihai Tudose: Acum două săptămâni alea două erau ultimele.
Răzvan Cuc: Erau pe alt obiectiv de investiții.
Mihai Tudose: Am înțeles. În timp ce noi expropriem alții tot se apucă și mai fac câte ceva și…
Răzvan Cuc: Să știți că și la noi se lucrează…
Mihai Tudose: Nu vreți să facem noi autostrada înainte să mai construiască ei, că poate ne iese mai bine? De asemenea, pe ordinea de zi astăzi un proiect din punctul meu de vedere foarte important, o relansare a unui segment important din punct de vedere economic, programul geologic la nivel național. Domnul ministru Fifor?
Mihai Fifor: Domnule prim-ministru, stimați colegi, astăzi aducem și supunem atenției dvs. proiectul de lege pentru aprobarea programului geologic național. Scopul este reglementarea cadrului normativ prin care se stabilesc obiective geologice prioritare necesare pentru evaluarea potențialului de resurse minerale ale țării în vederea conformării cu prevederile programului de guvernare, strategiilor naționale de dezvoltare, precum și angajamentelor economice, comerciale și de securitate încheiate de statul român. Programul geologic la nivel național este un instrument la dispoziția guvernului pentru evidențierea de noi resurse minerale neregenerabile, inclusiv resurse minerale critice și apă subterană destinată potabilizării sau utilizării industriale în contextul echilibrării balanței dintre extracție şi epuizare, cu alte cuvinte, pe scurt, discutăm despre faptul că, în sfârșit, vom reuși să avem o imagine cât se poate de clară pe tot ce înseamnă resursă în momentul de față, astfel încât să se poată face o exploatare judicioasă și cu proiecție pe termen lung a resurselor statului român.
Mihai Tudose: Mulţumesc, domnule ministru. Felicitări! Mulțumesc presei
Mihai Tudose: Veți avea astăzi, presa, vă anunț că pe site-ul ministerului de Finanțe, ministerul Finanțelor Publice și pe site-ul ministerului Muncii vor fi explicații foarte clare în ceea ce privește cine plătește și cum plătește contribuțiile la fondul de pensii, ca să nu mai auzim voci, cum spuneau niște colegi de-ai dumneavoastră ieri.

 

Aplicarea Legii insolvenței persoanelor fizice, amânată

Aplicarea Legii insolvenței persoanelor fizice va avea un nou termen de prorogare, termenul de intrare în vigoare fiind prelungit cu cinci luni, de la 1 august 2017 la 1 ianuarie 2018, potrivit unei Ordonanțe adoptată astăzi de Guvern.

Decizia a fost luată de Executiv având în vedere complexitatea domeniului reglementat prin această lege, precum și punctul de vedere al Consiliului Superior al Magistraturii în care semnalează faptul că este nevoie de pregătirea riguroasă a capacității administrative a instanțelor chemate să aplice procedurile insolvenței persoanelor fizice. De asemenea, în adresa CSM se menționează și faptul că legislația recent adoptată privind darea în plată oferă soluții alternative pentru ipotezele în care dezechilibre contractuale au dus la pierderea utilității contractului pentru una din părți.

Prin urmare, prelungirea termenului de aplicare a Legii privind procedura insolvenței persoanelor fizice are scopul să asigure timpul necesar pentru pregătirea personalului responsabil.

Legea insolvenţei persoanelor fizice a fost adoptată în Parlament în data de 20 mai 2015. Aplicarea Legii insolvenței persoanelor fizice a mai fost amânată cu un an, respectiv până în decembrie 2016, iar ulterior, cu încă șapte luni, termenul pentru intrarea în vigoare fiind stabilit pentru 1 august 2017.

După adoptarea acestei legi, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului și Ministerul Economiei au luat mai multe măsuri care să pregătească intrarea în vigoare a Legii nr.151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice. Astfel, a fost elaborat un Plan de acțiune comun care cuprinde măsurile legislative si administrative ce ar trebui luate pentru a putea aplica Legea nr. 151/2015 a insolvenței persoanelor fizice.

Potrivit acestui plan, a fost aprobată Hotărârea de Guvern privind organizarea și funcționarea Comisiilor de insolvență (publicată în Monitorul Oficial în 22.01.2016). Ulterior, au fost desemnate persoane responsabile în Comisia de insolvență la nivel central de către: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii, Familiei și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Justiției, iar Comisia este funcțională.

La nivelul ANPC au fost elaborate mai multe documente necesare pentru pregătirea punerii în aplicare a legii, respectiv: criterii pentru evaluarea nevoilor de locuit ale debitorilor si ale familiilor lor; criterii generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil; formular de cerere pentru deschiderea procedurii de insolvență; procedura de lucru pentru Comisiile de insolvență.

Pentru Direcția Insolvență din ANPC sunt prevăzute un număr de 270 posturi contractuale.  Pentru anul 2017 au fost bugetate 68 de posturi care au fost scoase la concurs și sunt în procedura de ocupare, urmând ca în anul 2018 să fie bugetate celelalte 202 posturi.

De asemenea, în iunie 2017, Guvernul a aprobat Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice, prin care sunt stabilite modalitatea de desfășurare a ședințelor de conciliere, modul de comunicare cu debitorul și creditorii, tipurile de onorarii pentru administratorul procedurii și lichidator, precum și cuantumul minim și maxim al acestor onorarii.

Sprijin financiar pentru persoane afectate de calamități naturale

Guvernul a aprobat, totodată, printr-o hotărâre, acordarea unor ajutoare de urgență în sumă totală de 1.272.700 de lei, pentru sprijinirea a 463 de familii şi persoane singure, afectate de calamități naturale, incendii ori probleme grave de sănătate ce pot conduce la riscul de excluziune socială.

Hotărârea acordă suma de 1.272.700 astfel:

  • unui  număr de 120 familii aflate în situații de necesitate cauzate de incendii, în sumă totală de 324.900 lei, din judeţele: Alba, Argeș, Bacău, Botoșani, Buzău, Călărași, Dâmbovița, Hunedoara, Iași, Ilfov, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Suceava, Teleorman, Vaslui, Vâlcea, Vrancea;
  • unui număr de 35 familii aflate în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, inundații și alunecări de teren, în sumă totală de 139.500 lei, din judeţele: Caraș-Severin, Neamț, Olt, Suceava, Vâlcea, Vrancea. Aceste persoane au fost afectate de calamități naturale, respectiv precipitații abundente, dar și alunecări de teren, cazuri izolate fiind înregistrate în perioada iunie 2016 – mai 2017;
  • unui număr de 308 familii şi persoane singure care se confruntă cu situații deosebite cauzate de probleme grave de sănătate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială, în  sumă totală de 808.300 lei, din județele: Arad, Argeș, Bacău, Botoșani, Brașov, Buzău, Călărași, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Mehedinţi, Neamț, Olt, Sibiu, Suceava, Teleorman, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea și din municipiul București.

Beneficiarii acestor ajutoare au fost identificați în urma anchetelor sociale realizate de către agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București. Aceste ajutoare de urgență se plătesc din fondurile prevăzute cu această destinație în bugetul Ministerului Muncii și Justiţiei Sociale.

Măsuri pentru prevenirea instituționalizării și dezinstituționalizarea adulților cu handicap

Persoanele cu handicap grav sau accentuat vor putea beneficia de îngrijire și la domiciliul unui asistent personal profesionist, prevede o hotărâre adoptată de guvern.

Actul normativ stabilește condițiile de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului personal profesionist și reprezintă un pas important în promovarea alternativelor de tip familial la protecția instituționalizată a persoanelor cu dizabilități.

Potrivit hotărârii, asistentul personal profesionist este persoana fizică atestată care asigură, prin activitatea pe care o desfășoară la domiciliul său, îngrijirea și protecția adultului cu handicap grav sau accentuat.

De asemenea, actul normativ reglementează modalitatea prin care o persoană adultă cu handicap grav sau accentuat poate beneficia de îngrijire la asistent personal profesionist: persoana respectivă sau reprezentantul legal al acestuia adresează o cerere în acest sens către serviciul public de asistență socială din subordinea autorității administrației publice locale în a cărei rază are domiciliul/reședința persoana cu handicap sau către un furnizor public/privat de servicii sociale, acreditat în condițiile legii.

Adultul cu handicap grav sau accentuat, beneficiar de servicii în centre rezidențiale pentru persoane cu handicap, adresează cererea către conducerea instituției respective.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului poate acorda asistent personal profesionist pentru o persoană adultă cu handicap grav sau accentuat, și din oficiu.

Asistentul maternal care are în plasament un copil cu handicap grav sau accentuat poate opta să devină asistent personal profesionist pentru copilul devenit tânăr.

Hotărârea stabilește și modalitățile de evaluare a îndeplinirii condițiilor necesare pentru atestare. Astfel, vor fi avute în vedere elementele sociale și medicale ale capacității solicitantului, determinate prin interviuri luate acestuia, vizite la domiciliul sau, interviuri luate persoanelor cu care solicitantul locuiește și alte investigații suplimentare considerate necesare. Din echipa care realizează evaluarea îndeplinirii condițiilor necesare pentru atestare fac parte cel puțin un asistent social și un psiholog.

Activitatea asistentului personal profesionist se desfășoară în baza unui contract individual de muncă încheiat pe perioada corespunzătoare valabilității atestatului și în condiții specifice privind munca la domiciliu.

Contractul se încheie cu DGASPC sau cu furnizorii privați de servicii sociale.

Monitorizarea și controlul activității asistentului vizează respectarea drepturilor și demnității persoanelor cu handicap, iar opinia adultului cu handicap grav sau accentuat va fi luată în considerare de către angajator în procesul de evaluare a activității desfășurate de asistentul personal profesionist.

Modelul atestatului de asistent personal profesionist, dar și standardele minime obligatorii pentru asigurarea îngrijirii și protecției adulților cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist se vor aproba prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale, în termen de la 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii adoptate astăzi.

Totodată, tot prin ordin al ministrului muncii se aprobă procedura de monitorizare și control a activității asistentului personal profesionist, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii.

Decizii ale Guvernului privind componența Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

 Guvernul a luat  mai multe decizii referitoare la ocuparea unor posturi de membru în Plenul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Schimbările intervin ca urmare a intrării în vigoare a noilor dispoziții legale care prevăd înlocuirea reprezentantului în Plen al Asociației Române a Băncilor cu un reprezentant din partea Autorității de Supraveghere Financiară.

         Astfel, Guvernul a decis să o numească pe Aura Gabriela Socol, reprezentant al Autorității de Supraveghere Financiară, în funcţia de membru al Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Mandatul este de 5 ani, începând cu data intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern.

         De asemenea, Guvernul constată că, începând cu data de 6 iulie a.c., a încetat, prin efectul legii, mandatul de membru al Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor exercitat de Bogdan Mihai Martimof, reprezentant al Asociației Române a Băncilor.

         Înlocuirea reprezentantului Asociației Române a Băncilor cu un reprezentant din partea Autorității de Supraveghere Financiară este reglementată prin Legea nr. 125/2017 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, prin care a fost modificată și completată Legea nr. 656/2002.

         Tot astăzi, Executivul a decis să-l renumească în funcţia de membru al Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, tot pentru un mandat de 5 ani, pe Ion Gogoescu, reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice. Mandatul precedent deținut de Ion Gogoescu în calitate de reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice în cadrul Plenului a încetat în data de 3 iulie a.c..

         Conform dispozițiilor legale în vigoare, propunerile pentru numirea în funcţia de membru al Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, reprezentant al unei autorități competente, se fac de către conducătorul autorității respective în termen de 30 de zile de la data vacantării postului.

Program geologic pentru inventarierea potențialului geologic de resurse minerale

Guvernul a adoptat  un proiect de lege pentru aprobarea Programul geologic la nivel național.

Programul are în vedere creșterea gradului de cunoaștere a potențialului geologic de resurse minerale disponibile la nivel național, prin realizarea de lucrări de prospecțiune și cercetare geologică la nivel național.

Obiectivele specifice ale Programului vizează:

  • Asigurarea datelor necesare bazei de ofertare a lucrărilor de explorare viitoare;
  • Actualizarea informațiilor privind baza de substanțe minerale utile naționale;
  • Furnizarea studiilor/rapoartelor de sinteză de evaluare și interpretare a informațiilor;
  • Sprijinirea autorităților centrale și locale în fundamentarea programelor de dezvoltare economică viitoare pornind de la baza de materii prime, respectiv de substanțe minerale utile identificate la nivel național, regional și local.

Perioada de derulare a Programului, precum și bugetul estimat necesar pentru întreaga perioadă de derulare a acestuia, vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Pentru îndeplinirea Programului, Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de autoritate competentă, va transmite Ministerului Economiei listele cu obiectivele geologice propuse în funcție de necesitățile și prioritățile identificate la nivel național, după consultarea prealabilă a Ministerului Apelor și Pădurilor, conform domeniului de competență al acestuia.

Fondurile necesare pentru finanțarea Programului se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei, care are calitatea de ordonator principal de credite, în limita prevederilor bugetare aprobate anual cu această destinație.

Programul geologic la nivel național se individualizează și se concretizează pe obiective. Ministerul Economiei va repartiza pe fiecare obiectiv geologic fondurile alocate anual, conform metodologiei de aplicare a prezentei legi. ANRM va furniza rezultatele privind apele subterane și Ministerului Apelor și Pădurilor.

Implementarea Programului se face etapizat, prin procedură competitivă de ofertare deschisă, transparentă și nediscriminatorie în condiții de piață, conform legislației specifice achizițiilor publice.

Lucrările și bunurile recepționate vor intra în proprietatea statului și administrarea Ministerului Economiei, urmând a fi predate către ANRM și, după caz, Ministerului Apelor și Pădurilor, pe bază de protocol de predare-primire.

Lucrările de cercetare în domeniul ape subterane potabile și industriale, pentru activitățile de prospecțiune, explorare, determinare și evidență a resurselor pot fi realizate de titulari pe baza actelor de reglementare emise de Ministerul Mediului și Ministerul Apelor și Pădurilor.

Titularii de contracte au obligația remedierii mediului afectat de lucrările de prospecțiune și explorare, în conformitate cu legislația specifică privind refacerea zonelor în care solul, subsolul și ecosistemele terestre au fost afectate, precum și cu legislația specifică gestionării deșeurilor din industria extractivă.

Actul normativ ar urma să intre în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, iar în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare, la propunerea Ministerului Economiei și cu avizul ANRM, prin hotărâre a Guvernului, se aprobă metodologia de aplicare a legii.

 

Sursa: Guvernul României

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.