Guvernul a aprobat cifrele de școlarizare pentru învățământul preuniversitar și superior de stat în anul școlar/universitar 2018-2019

Guvernul a aprobat în ședința de miercuri, 21 martie, cifrele de școlarizare propuse pentru învățământul preuniversitar și superior de stat, în anul școlar/universitar 2018 – 2019.

Cifra de școlarizare totală pentru învățământul preuniversitar se menține la nivelul celei aprobate pentru anul școlar precedent, cu următoarea realocare:

– suplimentarea cu 1.000 de locuri a cifrei de școlarizare pentru învățământul obligatoriu cu frecvență redusă – nivel primar și gimnazial și programul educațional „A doua șansă”, inclusiv pentru cel organizat în penitenciare;

– diminuarea cu 1.000 de locuri a cifrei de școlarizare pentru stagiile de practică (învățământ de masă).

Pentru învățământul preșcolar, primar, gimnazial, de artă și sportiv, precum şi pentru clasele de început din învăţământul de liceal şi profesional (inclusiv învăţământ dual), cifrele de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019 rămân la nivelul anului școlar anterior, reprezentând în total 2.735.500 de locuri.

În ceea ce privește învățământul superior, începând cu anul universitar 2018 – 2019, Ministerul Educației Naționale a decis alocarea de locuri finanțate de la bugetul de stat, distinct pentru fiecare ciclu de studii universitare, acelor domenii prioritare cu potențial de creștere, relevante pentru dezvoltarea economică a României asumate prin Strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020.

Astfel, documentul aprobat astăzi stabilește următorul număr de locuri/granturi de studii finanțate de la bugetul de stat:

– ​63.201 locuri pentru studiile universitare de licență, dintre care 5.000 de locuri alocate domeniilor prioritare de dezvoltare ale României, 2.000 de locuri pentru absolvenții liceelor situate în mediul rural și 1.201 locuri pentru instituțiile de învățământ superior militar. Cifra totală pentru studiile universitare de licență, pentru anul universitar 2018 – 2019, este mai mare cu 1.201 locuri, comparativ cu cifra din anul universitar precedent;

– 35.973 de locuri pentru studiile universitare de master, dintre care 4.600 de granturi pentru domeniile prioritare de dezvoltare ale României și 373 de granturi pentru instituțiile de învățământ superior militar. Cifra totală pentru studiile universitare de master, pentru anul universitar 2018 – 2019, este mai mare decât cea alocată pentru anul universitar 2017-2018 cu 373 de locuri;

– 3.036 de locuri pentru studiile universitare de doctorat, dintre care 300 de locuri finanțate de la bugetul de stat pentru domeniile prioritare de dezvoltare ale României și 36 de granturi pentru instituțiile de învățământ superior militar. Cifra totală pentru studiile universitare de doctorat este mai mare cu 36 de locuri comparativ cu cifra din anul universitar precedent

– 5.000 de locuri pentru rezidențiat, cu 1.000 de locuri mai multe comparativ cu anul universitar precedent.

Cifra de școlarizare pentru anul universitar 2018-2019 este propusă în temeiul art. 222, alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de obiectivele asumate în cadrul strategiilor naționale și europene, inclusiv Strategia națională pentru învățământ terțiar 2015-2020, Strategia națională pentru competitivitate 2015-2020, Strategia națională de cercetare, dezvoltare și inovare 2014 – 2020, Strategia educației și formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020, Strategia națională pentru ocuparea forței de muncă 2014-2020, Strategia Europa 2020.

Menționăm că cifra de școlarizare propusă pentru anul universitar 2018-2019 se încadrează în finanțarea aprobată pentru anul financiar 2018 și respectă previziunea bugetară pentru anii financiari 2019 și 2020, conform Programului de guvernare. În același timp, se are în vedere respectarea țintei asumate în Strategia Europa 2020 privind ponderea absolvenților de învățământ terțiar de vârstă 30-34 ani.

Sunt prevăzute, în continuare, locuri în învățământul preuniversitar și superior pentru etnicii români din afara granițelor țării, cetățenii români cu domiciliul stabil în străinătate și cetățenii străini, în baza documentelor bilaterale și a ofertelor unilaterale.

De asemenea, sunt perpetuate facilitățile și locurile distincte pentru tinerii romi care doresc să urmeze învățământul preuniversitar liceal, profesional sau postliceal, dar și studii universitare, indiferent de ciclul de studii.

    
 
 

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.