IMM-urile cer comasarea celor 276 de formulare fiscale

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) a realizat în perioada: 25 februarie – 5 martie 2013 o consultare ce vizează aprecierea întreprinzătorilor privind domeniul formularelor fiscale, sub forma unui sondaj derulat prin intermediul portaluluiwww.immromania.ro şi la nivelul membrilor portalului şi ai CNIPMMR.

Respondenţii acestui sondaj sunt în proporţie de 43% microîntreprinderi, 43% întreprinderi mici şi 14% întreprinderi mijlocii.
La întrebarea, „Cum credeţi că este numărul de formulare fiscale existent în prezent?”, toţi respondenţii apreciază că numărul acestora este foarte mare.
La întrebarea, „Cum apreciaţi îndeplinirea obligaţiilor Dvs. de completare şi depunere a formularelor fiscale?”, 71% dintre întreprinzătorii chestionaţi consideră completarea şi depunerea formularelor fiscale drept greoaie şi birocratică, iar 43% – consumatoare mare de timp.
Referitor la necesitatea unei îmbunătăţiri în domeniul formularelor fiscale, toţi respondenţii s-au pronunţat în favoarea unei îmbunătăţiri, indicând faptul că ele sunt necesare în mare măsură.
La întrebarea, „Ce măsuri consideraţi oportune pentru îmbunătăţirea domeniului formularelor fiscale?”, 50% din respondenţi au indicat necesitatea folosirii practicii formularului unic, 30% – reducerea numărului actual de formulare fiscale, iar 20% au propus comasarea formularelor existente.
La întrebarea 6. Ce propuneri concrete de reducere/simplificare/comasare de formulare fiscale aveţi (cu menţionarea formularului fiscal vizat şi a propunerilor concrete)?, răspunsurile au vizat:
 Folosirea unui formular unic prin intermediul unui soft (bun şi cu interfaţă prietenoasă), care să realizeze distribuţia automată a plăţilor;
 Folosirea practicii formularului unic;
 Colaborarea departamentelor autorităţilor publice competente între ele;
 Completarea a doar 3 formulare fiscale:
Unul adresat persoanelor juridice – şi care să includă toate informaţiile de interes fiscal: TVA, impozit profit/venit, accize, etc. – cu o frecvenţă, care poate fi discutată cu toţi partenerii implicaţi;
Unul adresat persoanelor fizice, PFA, I.I., etc. – şi care să includă toate tipurile de venituri care pot fi generate în urma desfăşurării unor activităţi şi care să urmărească corecta impozitare a tuturor veniturilor;
Actualul formular 112 care este bine structurat, logic în completare şi care include toate informaţiile de natură salarială şi fiscală care sunt de interes, şi pentru angajaţi şi pentru BAS/BS/BASS/AJOFM.
 Existenţa a doar 3-4 formulare fiscale, care să fie logice în completare, cât mai cuprinzătoare, ar asigura realizarea obiectivului de corectă şi echitabilă impozitare şi respectarea principiului care spune că mărirea bazei de impozitare este mai eficientă decât practicarea unor impozite mari. Frecvenţa depunerii acestor formulare  poate fi stabilită în funcţie de criterii diverse;
 Consultarea şi a specialiştilor contabili care sunt, în ultimă instanţă, ultima verigă afectată de extrem de multele formulare care trebuie completate/depuse pentru fiecare an fiscal;
 Introducerea formularului unic on-line; toate formularele trebuie să fie disponibile a fi completate on-line şi semnate electronic;
 Introducerea posibilităţii ca TOATE declaraţiile fiscale să poată fi semnate cu certificat digital.

II. PROPUNERILE CNIPMMR PRIVIND
ÎMBUNĂTĂŢIREA DOMENIULUI FORMULARELOR FISCALE

CNIPMMR formulează următoarele propuneri de reducere şi simplificare a sistemului declaraţiilor fiscale:

1. REDUCEREA SUB 150 A CELOR 276 DECLARAŢII FISCALE

Una dintre marile probleme cu care se confruntă întreprinzătorii este numărul şi diversitatea foarte mare de declaraţii fiscale pe care o firmă este obligată să le depună pentru diverse situaţii.
O parte dintre aceste declaraţii, în număr de 276, poate fi vizualizată şi descărcată de pe site-ul ANAF.

CNIPMMR consideră că printr-o analiză serioasă a acestor declaraţii/formulare foarte multe dintre ele ar putea să fie comasate astfel încât numărul declaraţiilor să scadă în prima fază sub 150.

Un prim pas ar putea fi comasarea tuturor declaraţiilor/formularelor care au legatură cu vectorul fiscal al firmei, date de contact, adresă, etc. Cu referire in primul rand la comasarea formularelor de la numărul 010 până la 098, adică 17 formulare comasate în formularul 010, care să fie mai cuprinzător.
În vederea sprijinirii întreprinzătorilor propunem ca pe site-ul ANAF să fie introdusă o rubrică unde să se poată face propuneri pentru simplificarea şi reducerea numărului de declaraţii şi pe baza acestora Ministerul Finanţelor Publice şi ANAF să reducă numărul acestora.

2. PROPUNERI DE VIZUALIZARE ON-LINE

O altă propunere a CNIPMMR este reducerea timpului pe care o firmă îl pierde cu întocmirea, depunerea şi ţinerea evidenţei tuturor acestor declaraţii, ar fi posibil daca toate aceste formulare s-ar putea transmite online către ANAF, iar firmele să aibă acces la toate aceste informaţii pe care să le poată vizualiza online în cadrul dosarului fiscal personal. O reducere a numărului de declaraţii/formulare fiscale şi nefiscale pe care o firmă trebuie să le întocmească în diverse situaţii ar crea o imagine favorabilă pentru invesitorii străini, mai puţină bătaie de cap pentru firme şi contabilii lor şi ar fi un puternic stimul pentru încurajarea mediului de afaceri.

3. PROPUNERI DE COMASARE A DECLARAŢIILOR PE TERMEN MEDIU

  Unificarea declaraţiilor care au legatură cu TVA (D300; D390; D394)

În prezent pentru declararea TVA-ului aferent operaţiunilor interne căt şi intracomunitare există 3 declaraţii obligatorii D300, D 390 şi D394. Din păcate cele 3 declaraţii nu de puţine ori sunt întocmite eronat şi/sau incomplet din mai multe motive printre care: reglementări legislative interpretabile, slaba pregătire a celor care le întocmesc, neprimirea în timp util a tuturor informaţiilor şi documentelor pentru a le putea întocmi corect şi/sau complet, etc.

Trebuie avut în vedere faptul că prin aceste declaraţii se declară sume şi operaţiuni care la orice completare eronată şi/sau incompletă pot crea mari neplăceri firmelor, cum ar fi:
 diferenţe între declaraţii şi datele din contabilitate, care la orice control pot fi aspru sancţionate cu amendă;
 motiv pentru fisc să amâne de multe ori controalele de rambursare de TVA aflate pe rol până la clarificarea cu partenerii a sumelor care nu corespund încrucişat;
 motiv pentru Garda Financiară să te verifice de ce operaţiunile intracomunitare nu corespund cu cele declarate de partenerii străini.

CNIPMMR consideră că ar fi un mare pas spre simplificarea numărului de declaraţii fiscale şi propune unificarea într-o singură declaraţie a celor 3 declaraţii existente în prezent care au legatură cu TVA, este vorba de D300 (decontul de TVA), D390 (declaraţia privind operaţiunile intracomunitare) şi D394 (declaraţia privind achiziţiile şi livrările cu TVA la şi de la parteneri din România).

Deasemena ar fi de mare ajutor pentru contabili, implicit şi pentru firme, ca fişa acestor operaţiuni din aceste sume şi operaţiuni declarate să poată fi vizualizată online de fiecare firmă în dosarul fiscal online, astfel s-ar putea face anumite corecţii, etc. într-un timp mult mai scurt. Menţionăm că aceste fişe există în baza de date a fiscului şi de ele se folosesc de fiecare dată când vin în control pentru a verifica ce s-a declarat şi ce a declarat o altă firmă în relaţia cu societatea în cauză.

  Comasarea declaraţiilor D 205 în D 112

Începând cu anul 2011 s-a introdus declaraţia unică 112 care a cumulat mai multe declaraţii fiscale simplificând şi reducând birocraţia şi timpii pierduţi cu declararea acestora. Dacă în această declaraţie apar disctinct obligaţiile de CAS şi ŞOMAJ reţinute la sursă de la fiecare angajat disctinct pe CNP-ul fiecăruia, membrii CNIPMMR propun ca şi IMPOZITUL PE SALARIU deasemenea reţinut la sursă să fie trecut pe CNP-ul fiecăruia, astfel s-ar elimina întocmirea şi depunerea declaraţiei 205 care începând cu anul 2013 va înlocui fişele fiscale şi va cuprinde în fapt impozitul pe salariu pe fiecare angajat.

CNIPMMR solicită ca toate declaraţiile/deciziile/ actele pe care o persoană (juridică şi/sau fizică română şi/sau nerezidentă) trebuie să le depună la ANAF/MFP să aibă un număr unic şi să nu existe declaraţii/decizii/alte acte fără codificare.

  De asemenea se propune realizarea unei codificări unitare a tuturor acestor formulare (fiscale şsi parafiscale), după o anumită logică, astfel încât un document/declaraţie, etc. să fie uşor de utilizat.

 O numerotare unică formată din 3 sau 4 cifre “xxxx” – cât se consideră oportun şi să fie uşor de gestionat şi de ANAF dar şi de contribuabili;

 Prima cifra să ofere informaţii cu privire la cine este declarantul, astfel:
– 1xxx – declarant persoană juridică română
– 2xxx – declarant persoană fizică română
– 3xxx – declarant persoană fizică autorizată rezidentă
– 5xxx – declarant persoană juridica nerezidentă
– 7xxx – declarant persoană fizică nerezidentă.

 A doua cifră din număr sa corespundă obligaţiei de plată, astfel:
– x0xx – declaraţie cu caracter general – de înregistrare, menţiuni, modificări, etc.  privind vectorul fiscal, etc…
– x1xx – impozit pe profit
– x2xx – impozit pe venit
– x3xx – TVA
– x5xx – dividende
– x6xx – accize
– x7xx – altele, etc.
– x8xx-  contribuţiile sociale colectate de ANAF pentru alte instituţii.

De exemplu:
1300 declaraţia de TVA lunară (1 persoană juridică română, 3 taxa – TVA….)
2300 declaraţia de TVA lunară (2 persoană fizică română, 3 taxa – TVA….)

Dacă este nevoie de a treia cifră, respectiv a patra cifră pot şi ele să reprezinte o anumită informaţie.

Comments

comments

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.