Indicatori monetari – aprilie 2013

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii aprilie 2013 un sold de 225751,2 milioane lei. Faţă de luna martie 2013 aceasta s-a majorat cu 0,2 la sută (0,1 la sută în termeni reali), iar în raport cu aprilie 2012 masa monetară s-a majorat cu 3,3 la sută (-1,9 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*

INDICATORI

30 aprilie 2013      (mil. lei)

Aprilie 2013/           Martie 2013               (%)

Aprilie 2013/          Aprilie 2012   (%)

M1 (masa monetară în sens restrâns)

89225,7

0,5

3,1

Numerar în circulaţie

32378,7

2,2

3,5

Depozite overnight **

56847,0

-0,4

2,9

M2 (masa monetară intermediară)

225547,3

0,2

4,3

M1

89225,7

0,5

3,1

Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv
(sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv)

136321,6

0,0

5,0

M3 (masa monetară în sens larg)

225751,2

0,2

3,3

M2

225547,3

0,2

4,3

Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv)

203,9

-0,9

-90,7

*date provizorii

**conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*

INDICATORI

30 aprilie 2013      (mil. lei)

Aprilie 2013/           Martie 2013               (%)

Aprilie 2013/          Aprilie 2012   (%)

Masa monetară (M3)

225751,2

0,2

3,3

Active externe nete**

48337,4

0,0

46,0

Active interne nete***

177413,8

0,3

-4,3

*  date provizorii

**  se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.

    Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi;  titluri de valoare

    negociabile deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi;

    aurul monetar.

    Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de valoare negociabile emise

    pe pieţele externe. Nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.

***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente

    ale masei monetare M3).

    Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de

    rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.

    Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la

    rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după

    notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani

    emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a scăzut în luna aprilie 2013 cu 1,8 la sută (-1,9 la sută în termeni reali) faţă de luna martie 2013, până la nivelul de 219993,2 milioane lei. Creditul în lei s-a diminuat cu 0,5 la sută (-0,6 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a redus cu 2,5 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a scăzut cu 0,4 la sută). La 30 aprilie 2013, creditul neguvernamental a înregistrat o reducere de 2,1 la sută (-7,0 la sută în termeni reali) faţă de 30 aprilie 2012, pe seama majorării cu 3,8 la sută a componentei în lei (-1,5 la sută în termeni reali) şi a diminuării cu 5,4 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a redus cu 3,8 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*

INDICATORI

30 aprilie 2013      (mil. lei)

Aprilie 2013/           Martie 2013               (%)

Aprilie 2013/          Aprilie 2012

 (%)

Credit neguvernamental (total)

219993,2

-1,8

-2,1

 

Credit neguvernamental în lei:

– gospodării ale populaţiei

– persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare)

83711,1

33756,2

49954,9

-0,5

-0,7

-0,4

3,8

-1,6

7,7

Credit neguvernamental în valută:

– gospodării ale populaţiei

– persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare)

136282,1

68136,2

68145,9

-2,5

-2,2

-2,9

-5,4

-3,0

-7,7

*date provizorii

 

Creditul guvernamental[1] a scăzut în luna aprilie 2013 cu 0,5 la sută, până la 72788,8 milioane lei. La 30 aprilie 2013, creditul guvernamental a înregistrat o diminuare de 10,2 la sută (-14,7 la sută în termeni reali) faţă de 30 aprilie 2012.

 

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali s-au redus în luna aprilie 2013 cu 0,1 la sută faţă de luna martie 2013, până la nivelul de 200697,7 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*

INDICATORI

30 aprilie 2013      (mil. lei)

Aprilie 2013/           Martie 2013               (%)

Aprilie 2013/          Aprilie 2012

 (%)

Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)**

200697,7

-0,1

4,8

Depozite în lei ale rezidenţilor:

– gospodării ale populaţiei

– persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare)

128053,9

77032,8

51021,1

0,5

0,1

1,0

-0,1

1,4

-2,3

Depozite în valută ale rezidenţilor:

– gospodării ale populaţiei

– persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare)

72643,8

47846,8

24797,0

-1,0

-2,2

1,5

14,6

14,1

15,6

*date provizorii

** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 0,1 la sută, până la 77032,8 milioane lei. La 30 aprilie 2013, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 1,4 la sută (-3,7 la sută în termeni reali) faţă de 30 aprilie 2012.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au majorat cu 1,0 la sută, până la 51021,1 milioane lei. La 30 aprilie 2013, depozitele în lei ale persoanelor juridice au scăzut cu 2,3 la sută (-7,2 la sută în termeni reali) faţă de 30 aprilie 2012.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au scăzut cu 1,0 la sută, până la nivelul de 72643,8 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută s-au majorat cu 1,1 la sută, până la 16801,3 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 14,6 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 16,5 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 14,1 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 16,0 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au majorat cu 15,6 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice au crescut cu 17,5 la sută).[1] include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 9602,4 milioane lei (soldul la 30 aprilie 2013), precum şi titlurile de valoare negociabile emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 63186,4 milioane lei (soldul la 30 aprilie 2013).

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.