LEGEA ZILIERILOR, PROMULGATĂ

Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat recent decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. Fermierii români trebuie să afle ultimele modificări făcute la această lege și cum pot să angajeze zilieri în exploatațiile agricole și care este perioada legală în care pot munci zilierii.

Potrivit acestei legi, niciun zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, precum și în domeniul viticol; în cazul acestora, perioada nu poate depăşi 180 zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

Intermedierea între cererea şi oferta de muncă zilieră este activitatea prin care se realizează punerea în legătură a beneficiarilor cu zilierii, în vederea stabilirii, în conformitate cu prevederile prezentei legi, de raporturi de muncă.

Activitatea de intermediere între cererea şi oferta de muncă zilieră se realizează, pe teritoriul României, pe baza cererilor
formulate de persoanele interesate să desfăşoare activităţi ca zilieri şi de persoanele interesate să beneficieze de munca unui zilier, de către agenţiile de intermediere, acreditate potrivit Criteriilor şi procedurii de acreditare a agenţiilor de intermediere între
cererea şi oferta de muncă zilieră, procedurii de acreditare şi notificare, suspendare şi retragere a acreditării, respectiv a dreptului de a presta servicii de intermediere între cererea şi oferta de muncă zilieră şi obligaţiile agenţiilor de intermediere între cererea şi oferta de muncă zilieră acreditate, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Agenţiile de intermediere între cererea şi oferta de muncă zilieră pot fi:

– societăţi înfiinţate pe teritoriul României în condiţiile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, care au ca obiect de activitate Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă – cod CAEN 7810; societăţi înfiinţate în alte state membre ale Uniunii Europene sau în Spaţiul Economic European, în baza legislaţiei statului de origine, aare au fost supuse sau nu, după caz, unei condiţii de acreditare sau autorizare pentru prestarea de servicii de intermediere a muncii în statul
respectiv şi care se stabilesc cu caracter permanent în Romania, în condiţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau prestează transfrontalier astfel de servicii pe teritoriul României, cu caracter temporar sau ocazional.

Societăţile înfiinţate în alte state membre ale Uniunii Europene sau în Spaţiul Economic European, pentru care, pentru
prestarea de servicii de intermediere a muncii, în baza legislaţiei statului de origine nu a fost necesară obţinerea unei acreditări sau autorizări, nefiind astfel supuse unor condiţii de acreditare sau autorizare, în cazul prestării în România de activităţi de intermediere între cererea şi oferta de muncă zilieră, se supun acreditării în condiţiile hotărârii Guvernului ca şi societăţile din România, cu excepţia celor care intenţionează să presteze transfrontalier astfel de servicii pe teritoriul României, cu caracter temporar sau ocazional, şi care în cazul prestării activităţii lor în România se supun procedurii de notificare.

Nu se supun acreditării în condiţiile hotărârii Guvernului societăţile înfiinţate în alte state membre ale Uniunii Europene sau în Spaţiul Economic European, în baza legislaţiei statului de origine, care au fost supuse unei astfel de condiţii de acreditare sau
autorizare în statul de origine sau de provenienţă.

Furnizorii de servicii de intermediere a muncii acreditaţi sau care au îndeplinit obligaţia de notificare a agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în condiţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 277/2002 privind
aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, pot presta servicii de intermediere între cererea şi oferta de muncă zilieră din România, pe teritoriul României, fără a se supune acreditării potrivit hotărârii Guvernului în condiţiile în care, anterior, notifică agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, cu privire la prestarea acestor servicii şi dreptul de a presta servicii de intermediere a muncii nu a fost suspendat sau retras, conform prevederilor legale.

Zilierii care ocupă un loc de muncă în urma intermedierii realizate de o agenţie acreditată potrivit prezentei legi pot presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă de maximum 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

IMPORTANT! Agenţiile de intermediere nu percep nicio taxă persoanelor fizice care doresc să desfăşoare activităţi în condiţiile
prezentei legi în schimbul demersurilor în vederea recrutării acestora de către beneficiar.

AMENZI MARI!

Furnizarea, fără acreditarea sau notificarea prevăzută de lege, după caz, de servicii de intermediere între cererea şi oferta de
muncă zilieră, se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Necomunicarea datelor, informaţiilor, precum şi neprezentarea tuturor înscrisurilor şi oricăror altor date sau documente
solicitate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene respectiv şi a municipiului Bucureşti, necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor care le revin şi care au legătură cu controlul efectuat, se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei.

Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor  se realizează de organele de control ale agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti.

Acreditarea agenţiilor de intermediere între cererea şi oferta de muncă zilieră se realizează de către Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă, prin agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

Legea intră în vigoare la 3 zile de la data publicării, cu excepţia prevederilor care privesc amendarea societăților care furnizează servicii de intermediere între cerere și ofertă fără să aibă acreditare, care intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, va supune spre aprobare Guvernului hotărârea prevăzută la art. 132 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege.

Sursa: AgroInfo

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.