Necesitatea unei legi privind susținerea Apărătorilor Drepturilor Omului în România

Militanții pentru drepturile omului au fost supuși de-a lungul timpului multor agresiuni fizice și verbale, intimidări, arestări ilegale și condamnări nejustificate. Aceștia au îndurat oprobriul public, câteodată amplificat de mass-media subordonată puterii, în timp ce au dat dovadă de curaj și dăruire în protejarea drepturilor fundamentale ale omului.

După 76 de ani de la adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului, după numeroase Adunări Generale, comisii specializate, simpozioane și conferințe internaționale, la nivelul Parlamentului European, al Uniunii Europene și al Organizației Națiunilor Unite au fost luate decizii istorice pentru susținerea și protejarea apărătorilor drepturilor omului.

Parlamentul European a adoptat Rezoluția 2009/2199(INI) în iunie 2010, prin care a solicitat statelor membre ale UE să introducă legi și proceduri care să asigure protecție deosebită și sprijin financiar pentru apărătorii drepturilor omului.

Din 2010, mai multe țări au acționat în mod concret în vederea consolidării drepturilor omului. Acest lucru a însemnat în multe cazuri luarea unor măsuri legislative sau revizuirea celor existente, adoptând constituții care sunt o replică îmbunătățită a Declarației Universale a Drepturilor Omului, semnată la 10 decembrie 1948, pentru a asigura o protecție și un sprijin mai eficient în ceea ce privește activitatea apărătorilor drepturilor omului.

Cu toate progresele înregistrate la nivel internațional, la nivel național, România a rămas în urmă în ceea ce privește transpunerea în practică a acestor măsuri, deși există o nevoie iminentă de a accelera implementarea măsurilor de protecție și de sprijin pentru apărătorii drepturilor omului. Acest lucru este indispensabil pentru a asigura un mediu sigur și de susținere pentru cei care își asumă răspunderea plină de curaj de a apăra drepturile fundamentale ale omului în societate.

În contextul anului 2024 și al neadoptării de către România a unei legislații privind apărătorii drepturilor omului, Parlamentul are datoria de a adopta cât mai curând posibil o legislație specifică care să consolideze angajamentul României față de drepturile omului și să alinieze țara la cerințele standardelor internaționale în acest domeniu.

Drepturile omului reprezintă fundamentul unei societăți corecte și egale. În contextul complex al evoluției din societatea românească, este imperios necesară adoptarea unei legi care să sprijine apărătorii drepturilor omului. Această inițiativă ar reprezenta un pas important în direcția întăririi democrației și a protecției individului împotriva abuzurilor și ar oferi o platformă juridică solidă pentru apărătorii drepturilor omului, atât la nivel individual, cât și la nivel organizațional.

Și apărătorii pentru drepturile omului din România trebuie să aibă drepturi!

Prin crearea unui cadru legislativ specific, se poate asigura că acești apărători sunt recunoscuți, apărați și sprijiniți în eforturile lor de monitorizare și promovare a drepturilor fundamentale ale omului.

Un aspect extrem de important pe care o astfel de lege ar trebui să îl acopere este protecția apărătorilor drepturilor omului împotriva represaliilor și a presiunilor din partea autorităților publice. Aceste persoane și organizații desfășoară adesea o activitate de mare sensibilitate, demascând abuzurile și încălcările drepturilor omului. Prin urmare, este esențial să se asigure securitatea lor personală și juridică.

O altă componentă semnificativă a noii legi ar trebui să se refere la colaborarea instituțională. Organele Ministerul Public și ale Ministerului de Interne ar trebui să fie obligate să sprijine în mod activ apărătorii drepturilor omului în procedurile judiciare și acțiunile penale pe care le instrumentează. O astfel de cooperare poate contribui la o mai bună protecție a drepturilor fundamentale ale cetățenilor și la pedepsirea eficientă a celor responsabili de încălcarea acestora.

Totodată, legea ar trebui să prevadă mecanisme clare de recunoaștere și certificare a apărătorilor drepturilor omului. O astfel de recunoaștere ar putea implica o mai bună protecție și un acces simplificat la resursele necesare pentru desfășurarea activităților lor.

În același timp, este foarte important să se asigure transparența și accesul la informații. Acest lucru poate presupune înființarea unor portaluri online unde apărătorii drepturilor omului pot raporta încălcările și unde aceste informații să poată fi monitorizate și analizate în mod transparent de către autorități și societatea civilă.

O lege dedicată apărătorilor drepturilor omului ar mai putea include și reglementări privind finanțarea acestor organizații. Resursele financiare adecvate sunt esențiale pentru o monitorizare și o intervenție eficientă în cazurile de încălcare a drepturilor omului.

În încercarea de a lupta împotriva nedreptăților și abuzurilor, majoritatea consideră că aceste demersuri se pot face fără bani și fără susținerea autorităților, ceea ce este total greșit, Organizațiile din domeniu sunt limitate de lipsa fondurilor și a unei legislații care să le confere cadrul legal de acțiune. Nenumărate plângeri sau cereri către organele abilitate, rămân fără răspuns, neexistând obligativitatea de a colabora și a susține demersurile apărătorilor drepturilor omului. Atâta timp cât aceștia se lovesc în multe cazuri de indiferență și uși închise, drepturile omului nu pot fi apărate, deci nu există!

În concluzie, o lege de sprijinire a apărătorilor drepturilor omului în România este un pas indispensabil pentru fortificarea democrației și protejarea drepturilor fundamentale ale individului și ar alinia țara noastră la standardele internaționale în acest domeniu. Adoptarea unei astfel de legi ar transmite un semnal clar de angajament față de respectarea drepturilor omului și ar contribui la construirea unei societăți mai echitabile și mai responsabile.

Președinte fondator OADO – ECOSOC – ONU

Lord Sir Florentin Scalețchi

Foto: pixabay.com

Comments

comments

2 comentarii la „Necesitatea unei legi privind susținerea Apărătorilor Drepturilor Omului în România

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.