„Un Simpozion, o Carte: Pagini Ale Dezbaterilor Noastre„

Simpozionul cu tema SISTEMELE JURIDIC, ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV, COMPONENTE FUNDAMENTALE ALE UNOR SOCIETĂȚI BAZATE PE RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI, ediția a III-a avut loc la Craiova în data de 23 noiembrie 2023 și a fost organizat de Universitatea Spiru Haret- Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova, OADO (Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului) – Filiala Regională Craiova, Asociația Juriștilor și Economiștilor Haretiști din Craiova, Avocatul Poporului – Centru zonal Craiova.

Acest eveniment a adus în prim plan aspecte cruciale ale structurilor sociale, punând în discuție interconexiunea dintre sistemul juridic, cel economic și cel administrativ în contextul respectării drepturilor fundamentale ale omului.

Prin intermediul referatelor și dezbaterilor am explorat modul în care aceste sisteme interacționează și influențează evoluția și caracterul unei societăți. Este recunoscut faptul că respectarea drepturilor omului reprezintă o condiție esențială pentru dezvoltarea durabilă și echitabilă a unei comunități.

Fiecare componentă a simpozionului a adus în prim-plan analize, perspective și soluții legate de îmbunătățirea sistemelor juridice, economice și administrative într-un mod care să promoveze și să protejeze drepturile omului.

Colaborarea dintre specialiștii din diverse domenii, a contribui la dezvoltarea unei viziuni comprehensive asupra acestor sisteme și la identificarea practicilor optime.

Opiniile exprimate în timpul dezbaterilor au contribuit la crearea unui cadru de înțelegere și schimb de idei care să inspire îmbunătățiri semnificative în societatea noastră.

Începem această călătorie intelectuală și să aducem lumină asupra modului în care putem construi societăți mai drepte și mai respectuoase față de drepturile omului.

În cadrul simpozionului au fost prezentate și discutate următoarele idei și teme:

 1. Respectarea drepturilor omului în situație de criză și in situații de urgență, unde am prezentat articolul publicat pe 27/11/2023 și din care v-a urma și o serie de cateva episoade cu toata disertația.
 2. Răspunderea juridică a funcționarului public parlamentar: Se discută despre funcționarii publici parlamentari, având un statut reglementat și distinct, și despre responsabilitatea lor juridică în conformitate cu legislația specifică.
 3. Politici publice inovatoare pentru reducerea disparițiilor sociale și economice în mediul rural din România: Se evidențiază discrepanțele dintre viața în zonele urbane și cele rurale, subliniind necesitatea unei gestionări coerente, dezvoltare durabilă și eforturi pentru combaterea sărăciei.
 4. Protecția datelor cu caracter personal și respectul vieții private: Se subliniază importanța protejării datelor personale în contextul avansării tehnologiei și a utilizării inteligenței artificiale, cu referire la reglementările naționale și europene în acest domeniu.
 5. Drepturile, obligațiile și interdicțiile străinilor din centrele pentru cazarea străinilor luați în custodie publică: Prezintă un raport al Avocatului Poporului despre drepturile, obligațiile și interdicțiile străinilor a căror libertate a fost restrânsă în centrele pentru cazarea străinilor.
 6. Controlul calității pentru un audit al situațiilor financiare: Se discută despre importanța controlului calității în cadrul auditului situațiilor financiare și despre responsabilitățile auditorilor conform standardelor internaționale.
 7. Respectarea drepturilor omului la nivel de conștiință națională: Se discută despre importanța respectării drepturilor și libertăților omului, subliniind că aceasta este o cerință fundamentală într-o societate democratică.
 8. Reglementarea juridică a inteligenței artificiale: Textul analizează necesitatea reglementării juridice a inteligenței artificiale, evidențiind opacitatea acestor sisteme și riscurile asociate.
 9. Digitalizarea contabilității și revoluția digitală: Se subliniază că digitalizarea în domeniul contabilității reprezintă o oportunitate și nu un pericol, oferind posibilitatea de a regândi modelele economice.
 10. Exercitarea drepturilor omului în situații excepționale: Se discută despre limitările drepturilor omului în situații de criză precum pandemia, evidențiind responsabilitatea guvernanților și necesitatea unor măsuri adecvate.
 11. Impactul mediului în timpul pandemiei: Se explorează cum carantina impusă în timpul pandemiei a avut un impact pozitiv asupra mediului, inclusiv reducerea traficului și a consumului, reflectând o presiune mai mică asupra mediului.
 12. Discriminarea online și tehnologiile digitale: Se adresează problemei discriminării online și a utilizării tehnologiilor digitale pentru răspândirea mesajelor de ură, evidențiind necesitatea unei abordări multidimensionale.
 13. Globalizarea și drepturile omului în afaceri: Textul afirmă că practicile comerciale și modelele de consum și producție din UE ar trebui să contribuie la respectarea drepturilor omului și să evite încălcările în alte părți ale lumii.
 14. Administrația publică și drepturile omului: Se vorbește despre relația echilibrată dintre puterea statului și drepturile individuale, subliniind că puterea statului trebuie limitată în raport cu exercitarea libertăților individuale.
 15. Drepturile consumatorilor și protecția lor: Se menționează importanța respectării efective a drepturilor consumatorilor, iar statul este responsabil să asigure un cadru pentru accesul neîngrădit la produse și servicii.
 16. Liberă exprimare și adunări publice: Se evidențiază importanța libertății de exprimare și a adunărilor publice în contextul respectării drepturilor fundamentale ale omului.
 17. Protecția mediului în planificarea urbană: Se susține că planificarea urbană trebuie să aibă în vedere respectarea drepturilor omului și să promoveze durabilitatea.
 18. Complexitatea digitalizării și impactul asupra drepturilor omului: Se discută despre complexitatea digitalizării și globalizării și despre necesitatea promovării unor standarde ridicate în materie de durabilitate și respectare a drepturilor omului.
 19. Protejarea drepturilor omului în situații de criză: Textul subliniază că respectarea drepturilor omului în astfel de situații nu doar reflectă maturitatea societății, ci asigură fundamentul pentru o revenire la normalitate și reconstruirea unui viitor mai drept și mai sigur.
 20. Principiul poluatorul plătește: Se explică principiul economic conform căruia costurile sociale externe ale producției trebuie internalizate de către agenții economici în costurile lor de producție.
 21. Modernizarea economiei contemporane și locul comerțului în acest proces: Comerțul este prezentat ca un sector vital, măsurând nivelul și vigurozitatea economiilor, contribuind la transmiterea informațiilor despre stilurile de viață și culturile comunităților.
 22. Înregistrarea contractelor de locațiune la organul fiscal și declararea veniturilor din cedarea folosinței bunurilor: Subliniază obligația persoanelor fizice de a înregistra contractele de locațiune și de a declara veniturile corespunzătoare pentru combaterea evaziunii fiscale.
 23. Prevenirea faptelor antisociale, prioritate a sistemului de ordine publică: Argumentează că respectarea drepturilor omului este necesară pentru prosperitatea societății și contracarează acțiunile ilegale.
 24. Modernizarea Codului Administrativ și implicațiile sale în administrație: Analizează schimbările recente în Codul Administrativ și impactul acestora asupra administrației publice, evidențiind transformările și implicațiile asupra transparenței, eficienței și responsabilității.
 25. Evidențierea rolului băncilor centrale în gestionarea inflației și deflației monetare: Argumentează că inflația și deflația au un impact semnificativ, iar băncile centrale și guvernele au un rol cheie în gestionarea acestor fenomene prin politici monetare și fiscale.
 26. Surse de constituire a fondurilor asigurărilor sociale de sănătate: Dezbate resursele financiare necesare pentru politica sanitară, evidențiind dependența dintre sectorul public și cel privat și reformele în sănătate.
 27. Drepturile omului: de actualitate sau desuete: Explorează contestarea și adaptarea drepturilor omului în contextul schimbărilor sociale continue, întrebându-se dacă aceste drepturi ar trebui să evolueze sau să rămână fixe.

 

Președinte fondator OADO – ECOSOC -ONU

Lord Sir Florentin SCALEȚCHI

Foto: pixabay.com

    
 
 

Comments

comments

One thought on “„Un Simpozion, o Carte: Pagini Ale Dezbaterilor Noastre„

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.