Termeni şi condiţii. Politica de confidențialitate. Politica modulelor cookie

I. TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE A SITE-ULUI www.ultima-ora.ro

www.ultima-ora.ro (denumit în continuare “site-ul”) este proprietatea societăţii FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000”.

Acest document stabileşte termenii şi condiţiile în care puteţi utiliza site-ul ultima-ora.ro.

Accesul şi utilizarea site-ului se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii şi condiţiile de mai jos. Utilizarea site-ului ca şi vizitator, înregistrarea ca şi utilizator şi accesul la serviciile oferite de acesta presupune implicit acceptarea acestor termeni şi condiţii, cu toate consecinţele care decurg din acceptarea acestora.

1. ACCES:

Scopul permis pentru utilizarea site-ului este obţinerea de informaţii şi accesul la serviciile oferite prin intermediul acestuia. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă. Pentru a obţine acces la site şi la serviciile şi informaţiile puse la dispoziţie prin intermediul acestuia trebuie să obţineţi acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii Internet, plătind orice taxă asociată cu acest acces. În plus, trebuie să aveţi la dispoziţie tot echipamentul necesar pentru a realiza această conexiune la World Wide Web, inclusiv un computer şi un modem sau alt echipament de acces. FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000” nu îşi asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta. Prin termenul “vizitator” al site-ului se înţelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa site-ul. Prin termenul “utilizator” al site-ului se înţelege orice “vizitator” care se înregistrează ca şi “utilizator” prin completarea unui formular de înregistrare.

2. DREPTURI DE AUTOR, MARCĂ ŞI PROPRIETATE INTELECTUALĂ:

FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000” oferă acces liber la site şi vă autorizează să vizualizaţi, imprimaţi şi să transmiteţi informaţii existente pe site doar în scopuri personale, non-comerciale. Dreptul de autor pentru informaţiile existente pe acest site este deţinut de FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000”. Sau de afiliaţii/partenerii săi. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără permisiunea explicită, scrisă, a Societăţii FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000”.

Ultima-ora.ro este un portal web de ştiri online cu informaţii ale redacţiei proprii şi alte informaţii preluate de la terţi parteneri (AMOS NEWS, A.M.PRESS, AGERPRES, HOTNEWS, servicii de presă ale diferitelor instituţii publice, ori private, organizaţii culturale, sindicale ori non-guvernamentale).

Conţinutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile şi orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor şi sunt proprietatea FUNDAŢIEI „ROMÂNIA 2000” sau a afiliaţilor/partenerilor săi. Este interzisă crearea de legături cu acest site ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. În situaţiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul scris al FUNDAŢIEI „ROMÂNIA 2000”, aceasta nu îşi asumă responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care site-ul ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest site de către alte persoane decât cele autorizate de FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000” şi îşi rezervă dreptul de a solicita sancţionarea conform legislaţiei în vigoare a oricărei acţiuni de acest tip.

FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000” sau terţe părţi pot furniza autorizat, prin intermediul site-ului, legături (“link” -uri) către alte pagini sau resurse World Wide Web. FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000” nu garantează, nu este şi nu poate fi responsabilă în niciun fel de disponibilitatea acestora, de forma, conţinutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective. FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000” nu va fi responsabilă sau pasibilă de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de/sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informaţiile, conţinutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziţie de site-urile respective.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părţi a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informaţiilor puse la dispoziţie de FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000” prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislaţia românească sau internaţională în materie de drept de autor şi proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acţiuni.

FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000” îşi rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace şi de a solicita sancţionarea conform legislaţiei în vigoare a persoanelor implicate în distrugerea sau alterarea site-lui, a conţinutului sau securităţii acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000” sau pe partenerii săi, produsele, serviciile şi angajaţii acestora. Orice eventual litigiu în legătură cu acest site este de competenţa instanţelor de drept comun din România.

3. REGULI DE UTILIZARE:

Nu sunt permise:

 • copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor şi informaţiilor existente pe acest site;
 • încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conţinutul acestui site, ştergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor şi informaţiilor publicate, sau încercarea de a acţiona în acest scop;
 • încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din reţeaua Societăţii FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000” sau accesarea oricăror servere sau servicii din reţeaua FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000” care nu sunt publice, fără autorizaţie explicită în scris din partea societăţii FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000”;
 • încercarea de a interveni în funcţionarea serverelor de hosting sau în reţeaua Societăţii FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000” prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”;
 • folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese;

Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000” va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autorităţile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări.

4. DISPONIBILITATEA SERVICIULUI

FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000” îşi rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parţial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziţia vizitatorilor şi a utilizatorilor prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă. FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000” nu este răspunzătoare faţă de utilizatori, orice terţă persoană fizică sau juridică sau instituţie pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului. FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000” poate schimba în orice moment conţinutul şi condiţiile de folosire a site-ului. Noile condiţii devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site şi nu au caracter retroactiv.

5. ABSOLVIREA DE RĂSPUNDERE

Acceptând să utilizaţi acest site, declaraţi în mod expres şi implicit că înţelegeţi și că sunteţi de acord cu următoarele:

 • utilizarea site-ului se face pe propria răspundere;
  FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000” se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanţiile indirecte de vânzare sau în conformitate cu specificaţiile pentru un anume scop.

FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000” nu oferă nicio garanţie că:

 • informaţiile vor împlini toate cerinţele dumneavoastră;
 • serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
 • rezultatele ce se vor putea obţine din folosirea informaţiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere;
 • calitatea oricăror produse, servicii, informaţii sau altor materiale cumpărate sau obţinute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, va satisface toate cerinţele;
 • orice eroare de program va fi corectată.

Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau reţelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informaţii şi servicii din conţinutului site-ului. Niciun sfat sau alte informaţii orale sau scrise, obţinute de la site sau prin intermediul serviciilor site-ului nu constituie o garanţie, dacă nu este stipulată expres în termenii şi condiţiile de utilizare.

6. LIMITAREA RĂSPUNDERII:

FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000” nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoinţă, posibilităţii de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000” a fost informată anterior de posibilitatea apariţiei unor asemenea pierderi), rezultând din:

 • utilizarea sau imposibilitatea utilizării informaţiilor site-ului;
 • costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informaţii sau servicii achiziţionate sau obţinute, mesaje primite, tranzacţii începute prin/de pe site;
 • acces neautorizat, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
 • declaraţii sau acţiuni ale oricărei terţe părţi asupra serviciilor site-ului;
 • orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziţie pe site, postat pe site de către terţi sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situaţii la adresa de corespondenţă email: ultimaora12@ultima-ora.ro,sau ultimaora12@gmail.com..

Pentru secţiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conţinutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000” îşi rezervă dreptul de a şterge de pe site acele opinii care contravin termenilor şi condiţiilor de utilizare a site-ului sau pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terţilor.

Acest site este oferit în această formă fără alte garanţii. FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000” nu este şi nu poate fi responsabilă pentru nepotriviri, indisponibilităţi sau alte defecte ale acestui site sau ale conţinutului său.

Responsabilitatea asupra textelor publicate revine în totalitate autorilor.

II. POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE ŞI INFORMAŢII PERSONALE

Site-ul nostru, ulltima-ora.ro, nu solicită și nu stochează informații despre utilizatorii/vizitatorii paginii, cu excepția informațiilor oferite strict de către aceștia ( ex. adresa de email în urma abonării la Newsletter-ul nostru, ori pentru a posta comentarii la articolele publicate).

Site-ul ultima-ora va folosi datele primite strict pentru activitățile menționate mai sus, utilizatorii putând în orice moment să renunțe la statutul de abonați ai Newsletter-ului prin opțiunile afișate automat la finalul fiecărui buletin informativ primit pe adresa de email.

Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa printr-un email la ultimaora12@ultima-ora.ro, sau ultimaora12@gmail.com.

Politica de protecție a persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe Regulamentul general privind protejarea datelor (GDPR), care intră în vigoare de la 25 mai 2018 si care creează reguli consecvente privind protejarea datelor cu caracter personal în Uniunea Europeană, precum si pe legislatia nationala aplicabila.
Această politică generală se aplică pe site-ul web pe care va aflati, ultima-oa.ro, administrat de FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000”.
Deși puteți accesa conținutul acestuia fără a furniza vreo informație personală, în unele cazuri aceste informații vă pot fi cerute pentru a vă putea oferi serviciile online pe care le solicitați, conform scopurilor declarate respectiv, in vederea inregistrarii  prin e-mail, desfășurării corespondenței.
Astfel de informații se prelucrează în conformitate cu prevederile regulamentului menționat mai sus și dorim să vă informăm despre cum sunt ele utilizate, astfel:

 • informațiile colectate în scopurile mai sus arătate se refera la nume, prenume si adresa de e-mail;
 • informațiile sunt divulgate terților doar în cazul în care acest lucru este absolut necesar pentru îndeplinirea scopului (scopurilor) identificat(e) mai sus și doar destinatarilor menționați, furnizori de servicii sau parteneri. Detalii despre furnizorii sau partenerii nostri puteti gasi răsfoind conținutul acestei pagini. FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000” nu va divulga datele dvs. cu caracter personal pentru a fi utilizate în scopuri de marketing de către terți operatori sau transfer extern in afara UE. De asemenea, pentru îmbunătățirea experienței dumneavoastră în utilizarea site-ului, se folosesc date tehnice provenind din surse de genul motoarelor de căutare, indexare sau social media;
 • datele colectate sunt găzduite la nivel fizic pe un server de web situat pe teritoriul UE, sub administrarea ROMARG care îndeplinește cele mai înalte standarde de securitate acceptate la nivelul industriei;
 • informațiile colectate sunt stocate pânș la finalizarea scopului pentru care au fost colectate dar nu mai mult de 24 de luni de la ultima activitate;
 • în vederea exercitării drepturilor dumneavoastră, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat), dreptul de a vă retrage consimțământul inițial, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul al restricționarea prelucrării sau dreptul de a depune o plangere în calitate de subiect al prelucrării datelor, vă rugăm să   ne scrieți prin e-mail la adresa ultimaora12@ultima-ora.ro, sau ultimaora12@gmail.com;
 • prelucrarea mesajelor prin e-mail  se face doar în scopul desfășurării corespondenței cu dvs. Dacă echipa care răspunde de gestionarea mesajelor primite nu vă poate răspunde la întrebare, aceasta va trimite e-mailul dumneavoastră altui serviciu internalizat sau externalizat. Veți fi informat prin e-mail care este acest serviciu și de faptul că cererea dumneavoatră va fi preluată de acel serviciu. Dacă aveți întrebări în legătură cu prelucrarea corespondenței dumneavoastră și a datelor cu caracter personal, le puteți include în mesajul pe care ni-l adresați;
 • noi folosim de asemenea canalele de social media pentru a prezenta munca, serviciile si produsele noastre. Utilizarea canalului specific de social media este evidențiată pe acest site cu butoane specifice fiecărui canal. De exemplu, puteți  să urmăriți linkurile de pe site-ul nostru sau asociate pe Facebook. Fiecare canal social media are propria politică privind modul în care procesează datele dvs. personale când accesați site-urile lor. De exemplu, dacă vă uitați la activitățile noastre pe Facebook vi se va cere consimțământul explicit de a accepta cookie-urile Facebook; același lucru este valabil și pentru alte servicii. Dacă aveți nelămuriri sau întrebări legate de utilizarea datelor dvs. Personale de către acele site-uri asociate canalelor media menționate mai sus, trebuie să citiți cu atenție politicile de confidențialitate înainte de a le utiliza.

Continuarea accesului dumneavoastră la conținutul site-ului ultima-ora.ro constituie un accept al politicii noastre de confidențialitate. Pentru orice sugestii sau reclamații cu privire la conținutul politicii de confidențialitate vă rugăm sa ne contactați la adresa ultimaora12@ultima-ora.ro, sau ultimaora12@gmail.com.

Drepturile vizitatorilor/utilizatorilor

Vă informăm ca aveți următoarele drepturi cu privire la Date în relația dintre dumneavoastră si FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000”:

 • Drept de acces – însemnând dreptul de a putea solicita confirmarea faptului că Datele sunt prelucrate sau nu, iar în caz afirmativ, puteți solicita accesul la acestea, precum și anumite informații despre acestea. La solicitarea dumneavoastră, veți primi și o copie a Datelor;
 • Drept la rectificare – însemnând dreptul de a obține rectificarea Datelor inexacte, precum și completarea Datelor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de către dumneavoastră de informații suplimentare;
 • Dreptul la stergerea datelor (“Dreptul de a fi uitat”) – însemnând că în situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul în care vă retrageți consimțământul sau în cazul în care se constată că Datele au fost prelucrate ilegal), aveți dreptul de a obține din partea Societăţii FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000” ștergerea Datelor care vă privesc;
 • Dreptul de a retrage consimțământul – însemnând dreptul de a retrage, în orice moment, consimțământul pentru prelucrarea Datelor;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – însemnând dreptul de a primi Datele pe care le-ați furnizat într-un format structurat, care poate fi citit automat și dreptul de a solicita ca Datele să fie transmise altui operator ales de dumneavoastră;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – însemnând dreptul de a obține din partea Societăţii FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000” restricționarea prelucrării Datelor în anumite situații reglementate expres de lege (în special în cazul în care contestați exactitatea Datelor sau în cazul în care prelucrarea este ilegală, dar dumneavoastră va opuneți ștergerii Datelor). În aceste situaȚii, cu excepȚia stocĂrii, Datele nu vor mai fi prelucrate;
 • Dreptul de a depune plângere – însemnând dreptul dumneavoastra de a depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a Datelor. Plângerea se depune la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul la opoziție – însemnând dreptul dumneavoastră de a va opune prelucrării datelor în anumite cazuri, inclusiv creării de profiluri (marketing direct, cercetare știintifică, istorică sau statistică, interesul legitim al operatorului, interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este investit operatorul).

Pentru exercitarea drepturilor enumerate mai sus vă rugăm sa ne contactați la adresa ultimaora12@ultima-ora.ro, sau ultimaora12@gmail.com.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice SC FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000” are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000” se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor şi să nu o dezvăluie unei terţe părţi, dacă aceasta nu se află între partenerii agreaţi în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea şi/sau procedurile judiciare.

FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000” nu-şi asumă niciun fel de responsabilitate pentru situaţiile în care utilizatorul îşi publică adresa sau orice alte date personale, din proprie iniţiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile site-ului.

Dacă utilizatorii site-ului trimit materiale nesolicitate, FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000” îşi rezervă dreptul de a considera aceste materiale neconfidențiale şi lipsite de protecţia dreptului de autor. Astfel de materiale devin proprietatea FUNDAŢIEI „ROMÂNIA 2000”, libere de orice pretenţii emise de o persoană sau un grup de persoane, putând fi utilizate în orice scop de către FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000”, fără obligaţia de a acorda compensanţii pentru utilizarea lor.

Identitatea utilizatorilor nu va fi dezvăluită în cazul în care, prin informaţiile postate, aceştia ar putea fi puşi în pericol.

Pe site pot fi prezente reclame şi/sau legături către pagini ale unor terţe părţi, inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sau sponsori. Informaţiile furnizate de unele pagini externe nu se află sub controlul FUNDAŢIEI „ROMÂNIA 2000” şi orice publicare a unor date personale pe alte pagini de pe Internet se face pe propriul risc.

III. Politica de utilizare a cookie-urilor

Va rugam să citiți cu atenție informațiile care urmează:

Pentru a respecta cerințele stabilite în  Directiva UE din 26 mai 2012 și prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimțământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Acest website folosește cookie-uri proprii și de la terți pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia.

Site-ul ultima-ora.ro utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google, Inc. („Google”) care contribuie la analizarea utilizării site-ului. În acest scop, Google Analytics utilizează „cookie-uri”, care sunt fișiere-text plasate în calculatorul dumneavoastră.

Informațiile generate de cookie-uri cu privire la modul în care este utilizat site-ul – informații standard de jurnal de utilizare a internetului (inclusiv adresa dumneavoastră IP) și informații privind comportamentul vizitatorului într-o formă anonimă – sunt transmise către Google și stocate de aceasta, inclusiv pe servere din Statele Unite. Înainte de a fi transmisă către Google, adresa dvs. IP este anonimizată.

În conformitate cu certificarea sa legată de „scutul de confidențialitate” (Privacy Shield), Google declară că respectă cadrul UE-SUA privind scutul de confidențialitate. Google poate transfera informațiile colectate de Google Analytics către o terță parte atunci când legislația impune acest lucru sau atunci când respectiva terță parte prelucrează informațiile în numele Google.

În conformitate cu condițiile de utilizare ale Google Analytics, Google nu va asocia adresa IP a utilizatorilor cu niciun fel de alte date deținute de Google.

Puteți refuza utilizarea cookie-urilor Google Analytics descărcând și instalând Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Cookie-urile joacă un rol important în facilitarea accesului și livrării multiplelor servicii de care utilizatorul se bucură pe internet, cum ar fi:

 • Personalizarea anumitor setări precum: limba în care este vizualizat un site, accesarea preferințelor vechi prin accesarea butonului ‘’înainte’’ și “înapoi’’.
 • Cookie-urile oferă deținătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face și mai eficiente și mai accesibile pentru utilizatori.
 • Permit aplicațiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse într-un anumit site pentru a crea o experiență de navigare mai valoroasă, mai utilă și mai placută.

Ce este un “cookie”?

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur și simplu“cookie” ) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul.

Cookie-ul este instalat prin solicitara emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.

Exista 2 categorii mari de cookie-uri:

 • Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în folderul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe website-ul respectiv sau închide fereastra browserului ( ex: în momentul logării/delogării pe un cont de webmail sau pe rețele de socializare);
 • Cookie-uri persistente – acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (și, în general, depinde de durata de viață prestabilită pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookie-uri plasate de terți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.

Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie conține informații care fac legătura între un web-browser (utilizatorul) și un web-server anume (website-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informația deja stocată și reacționa în consecință. Cookie-urile asigură userilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex – preferințele în materie de confidențialitate online, opțiunile privind limba site-ului, coșuri de cumpărături sau publicitate relevantă.

Care este durata de viață a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singura sesiune (session cookies) și nu mai sunt reținute odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, iar unele cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website (cookie-uri permanente). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

Ce sunt cookie-urile plasate de terți?

Anumite secțiuni de conținut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terțe părți/furnizori (ex: news box, un video sau o reclamă). Aceste terțe părțti pot plasa de asemenea cookie-uri prin intermediul site-ului și ele se numesc “third party cookies” pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terți trebuie să respecte, de asemenea, legea în vigoare și politicile de confidențialitate ale deținătorului site-ului.

Cum sunt folosite cookie-urile de către un site.

O vizită pe un website poate plasa cookie-uri pentru:

 • creșterea performanței website-ului;
 • o analiză a vizitatorilor;
 • geotargetting;
 • înregistrarea utilizatorilor.

Cookie-uri de performanță

Acest tip de cookie reține preferințele utilizatorului pe acest site, așa încât nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.

Exemple: setările volumului pentru video player, viteza de video streaming cu care este compatibil browserul.

Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor

De fiecare dată când un utilizator vizitează un site, softul de analytics furnizat de o terță parte generează un cookie de analiză a utilizatorului. Acest cookie spune dacă ați mai vizitat acest site până acum. Browserul va semnala dacă aveți acest cookie, iar dacă nu, se va genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care vizitează site-ul și cât de des o fac.

Atat timp cât vizitatorul nu este înregistrat pe  site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar în scop statistic. Dacă este înregistrat se pot cunoaște, de asemenea, detaliile furnizate, cum ar fi adresa de e-mail și username-ul – acestea fiind supuse confidențialității, conform prevederilor legislației în vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

Cookie-uri pentru geotargetting

Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabilește din ce țară proveniți. Este complet anonim și este folosit doar pentru a targeta conținutul – chiar și atunci când vizitatorul este pe pagina  în limba română sau în altă limbă, se va primi aceeași reclamă.

Cookie-uri pentru înregistrare

Atunci când vă înregistrați pe un site, se generează un cookie care anunță dacă sunteți înregistrat sau nu. Serverele folosesc aceste cookie-uri pentru a  arăta contul cu care sunteți îngregistrat și dacă aveți permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, se permite să se asocieze orice comentariu postat pe site cu username-ul dvs. Dacă nu ați selectat “pastrează-mă înregistrat”, acest cookie se va șterge automat când veți închide browserul sau calculatorul.

Alte cookie-uri ale terțelor părți

Pe unele pagini, terții pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urmări succesul unei aplicații sau pentru a customiza o aplicație.

De exemplu, când distribuiți (share) un articol folosind butonul pentru rețelele sociale aflat pe un site, acea rețea socială va înregistra activitatea dvs.

Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permit unui website să recunoască un browser. Webserverul va recunoaște browserul până când cookie-ul expiră sau este șters.

Cookie-ul stochează informații importante care îmbunătățesc experiența de navigare pe Internet ( ex: setările limbii în care se dorește accesarea unui site; păstrarea unui user logat în contul de webmail; securitatea online banking; păstrarea produselor în coșul de cumpărături)

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

 • Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de știri, vreme, sport, hărți, servicii publice și guvernamentale, site-uri de entertainment și servicii de travel.
 • Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor, preferințele de limbă ( ex:afișarea rezultatelor căutarilor în limba Română).
 • Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search).
 • Măsurare, optimizare și caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex: prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri ). Website-urile derulează aceste analize a utilizarii lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul userilor.

Securitate si probleme legate de confidențialitate

Cookie-urile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod, așa că nu pot fi executate, nici nu se pot auto-executa. In consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.

Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte siteuri, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și in mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

In general browserele au integrate setari de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazatăa pe cookies.

 • Particularizați-vă setările browserului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securității utilizării cookie-urilor.
 • Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii navigare.
 • Instalați-vă și actualizați-vă constant aplicații antispyware.
 • Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedică browserul de la a accesa website-uri care ar putea sp exploateze vulnerabilitățile browserului sau să descarce software periculos.

Cum pot opri cookie-urile?

Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit.

Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau se poate seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă un vizitator nu este înregistat folosind cookie-urile, nu va putea lăsa comentarii.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în meniul Opțiuni /Settings sau în meniul Preferințe / Favorites al browserului.

Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare:

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari

Link-uri utile

Pentru a afla mai multe informații despre cookie-uri și la ce sunt utilizate, recomandăm următoarele linkuri:

Microsoft Cookies guide

All About Cookies

http://www.youronlinechoices.com/ro/

http://www.legi-internet.ro/legislatie-itc/date-cu-caracter-personal/legea-privind-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal-si-protectia-vietii-private-in-sectorul-comunicatiilor-electronice/oug-13-2012.html

 FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000” îşi rezervă dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi făcută publică în această pagină şi va intra efectiv în vigoare din momentul postării ei pe site.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.