Serviciu  informatii in sistem RSS
Ultimele titluri
Ultima Oră

Termeni şi condiţii. Politica modulelor cookie

I

TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE A SITE-ULUI www.ultima-ora.ro

www.ultima-ora.ro (denumit în continuare “site-ul”) este proprietatea societăţii FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000”.

Acest document stabileşte termenii şi condiţiile în care puteţi utiliza site-ul.

Accesul şi utilizarea site-ului se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii şi condiţiile de mai jos. Utilizarea site-ului ca şi vizitator, înregistrarea ca şi utilizator şi accesul la serviciile oferite de acesta presupune implicit acceptarea acestor termeni şi condiţii, cu toate consecinţele care decurg din acceptarea acestora.

1. ACCES:

Scopul permis pentru utilizarea site-ului este obţinerea de informaţii şi accesul la serviciile oferite prin intermediul acestuia. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă. Pentru a obţine acces la site şi la serviciile şi informaţiile puse la dispoziţie prin intermediul acestuia trebuie să obţineţi acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii Internet, plătind orice taxă asociată cu acest acces. În plus, trebuie să aveţi la dispoziţie tot echipamentul necesar pentru a realiza această conexiune la World Wide Web, inclusiv un computer şi un modem sau alt echipament de acces. FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000” nu îşi asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta. Prin termenul “vizitator” al site-ului se înţelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa site-ul. Prin termenul “utilizator” al site-ului se înţelege orice “vizitator” care se înregistrează ca şi “utilizator” prin completarea unui formular de înregistrare.

2. DREPTURI DE AUTOR, MARCĂ ŞI PROPRIETATE INTELECTUALĂ:

FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000” oferă acces liber la site şi vă autorizează să vizualizaţi, imprimaţi şi să transmiteţi informaţii existente pe site doar în scopuri personale, non-comerciale. Dreptul de autor pentru informaţiile existente pe acest site este deţinut de FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000”. Sau de afiliaţii/partenerii săi. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără permisiunea explicită, scrisă, a Societăţii FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000”.

Ultima-ora.ro este un portal web de ştiri online cu informaţii ale redacţiei proprii şi alte informaţii preluate de la terţi parteneri (AMOS NEWS, A.M.PRESS, AGERPRES, HOTNEWS, servicii de presă ale diferitelor instituţii publice, ori private, organizaţii culturale, sindicale ori non-guvernamentale).

Conţinutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile şi orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor şi sunt proprietatea FUNDAŢIEI „ROMÂNIA 2000” sau a afiliaţilor/partenerilor săi. Este interzisă crearea de legături cu acest site ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. În situaţiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul scris al FUNDAŢIEI „ROMÂNIA 2000”, aceasta nu îşi asumă responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care site-ul ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest site de către alte persoane decât cele autorizate de FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000” şi îşi rezervă dreptul de a solicita sancţionarea conform legislaţiei în vigoare a oricărei acţiuni de acest tip.

FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000” sau terţe părţi pot furniza autorizat, prin intermediul site-ului, legături (“link” -uri) către alte pagini sau resurse World Wide Web. FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000” nu garantează, nu este şi nu poate fi responsabilă în niciun fel de disponibilitatea acestora, de forma, conţinutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective. FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000” nu va fi responsabilă sau pasibilă de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de/sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informaţiile, conţinutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziţie de site-urile respective.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părţi a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informaţiilor puse la dispoziţie de FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000” prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislaţia românească sau internaţională în materie de drept de autor şi proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acţiuni.

FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000” îşi rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace şi de a solicita sancţionarea conform legislaţiei în vigoare a persoanelor implicate în distrugerea sau alterarea site-lui, a conţinutului sau securităţii acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000” sau pe partenerii săi, produsele, serviciile şi angajaţii acestora. Orice eventual litigiu în legătură cu acest site este de competenţa instanţelor de drept comun din România.

3. REGULI DE UTILIZARE:

Nu sunt permise:
– Copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor şi informaţiilor existente pe acest site;
– Încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conţinutul acestui site, ştergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor şi informaţiilor publicate, sau încercarea de a acţiona în acest scop;
– Încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din reţeaua Societăţii FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000” sau accesarea oricăror servere sau servicii din reţeaua FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000” care nu sunt publice, fără autorizaţie explicită în scris din partea societăţii FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000”;
– Încercarea de a interveni în funcţionarea serverelor de hosting sau în reţeaua Societăţii FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000” prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”;
– Folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese;
Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000” va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autorităţile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări.

4. DISPONIBILITATEA SERVICIULUI

FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000” îşi rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parţial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziţia vizitatorilor şi a utilizatorilor prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă. FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000” nu este răspunzătoare faţă de utilizatori, orice terţă persoană fizică sau juridică sau instituţie pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului. FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000” poate schimba în orice moment conţinutul şi condiţiile de folosire a site-ului. Noile condiţii devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site şi nu au caracter retroactiv.

5. ABSOLVIREA DE RĂSPUNDERE

Acceptând să utilizaţi acest site, declaraţi în mod expres şi implicit că înţelegeţi și că sunteţi de acord cu următoarele:
– Utilizarea site-ului se face pe propria răspundere;
FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000” se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanţiile indirecte de vânzare sau în conformitate cu specificaţiile pentru un anume scop.

FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000” nu oferă nicio garanţie că:
– Informaţiile vor împlini toate cerinţele dumneavoastră;
– Serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
– Rezultatele ce se vor putea obţine din folosirea informaţiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere;
– Calitatea oricăror produse, servicii, informaţii sau altor materiale cumpărate sau obţinute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, va satisface toate cerinţele;
– Orice eroare de program va fi corectată.
Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau reţelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informaţii şi servicii din conţinutului site-ului. Niciun sfat sau alte informaţii orale sau scrise, obţinute de la site sau prin intermediul serviciilor site-ului nu constituie o garanţie, dacă nu este stipulată expres în termenii şi condiţiile de utilizare.

6. LIMITAREA RĂSPUNDERII:

FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000” nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoinţă, posibilităţii de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000” a fost informată anterior de posibilitatea apariţiei unor asemenea pierderi), rezultând din:
– Utilizarea sau imposibilitatea utilizării informaţiilor site-ului;
– Costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informaţii sau servicii achiziţionate sau obţinute, mesaje primite, tranzacţii începute prin/de pe site;
– Acces neautorizat, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
– Declaraţii sau acţiuni ale oricărei terţe părţi asupra serviciilor site-ului;
– Orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziţie pe site, postat pe site de către terţi sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situaţii la adresa de corespondenţă email: ultimaora12@ultima-ora.ro.

Pentru secţiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conţinutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000” îşi rezervă dreptul de a şterge de pe site acele opinii care contravin termenilor şi condiţiilor de utilizare a site-ului sau pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terţilor.

Acest site este oferit în această formă fără alte garanţii. FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000” nu este şi nu poate fi responsabilă pentru nepotriviri, indisponibilităţi sau alte defecte ale acestui site sau ale conţinutului său.

Responsabilitatea asupra textelor publicate revine în totalitate autorilor.

7. CONFIDENŢIALITATE ŞI INFORMAŢII PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice SC FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000” are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Accesul dvs. la serviciul de Newsletter sau unele facilităţi din cadrul site-ului necesită înregistrarea dvs. cu un nume de utilizator şi o parolă. Vă recomandăm să nu dezvăluiţi nimănui această parolă. Ultima-ora.ro nu va cere niciodată parola conturilor dvs. în mesaje prin poştă electronică sau telefon.

Din păcate, nici o transmisie de date prin intemediul internetului nu poate fi garantată a fi 100% sigură. În consecinţă, în ciuda eforturilor noastre de a vă proteja informaţia personală, ultima-ora.ro nu poate asigura sau garanta securitatea informaţiilor transmise de dvs. către noi, către şi de la serviciile noastre online. Vă avertizăm aşadar că orice informaţie trimisă către noi se va face pe propriul dvs. risc.

Utilizatorul este în întregime responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii asupra parolei asociate accesului la serviciile site-ului, condiţionate de logare.

Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa printr-un email la ultimaora12@ultima-ora.ro

FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000” se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor şi să nu o dezvăluie unei terţe părţi, dacă aceasta nu se află între partenerii agreaţi în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea şi/sau procedurile judiciare.

FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000” nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul şi care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.

FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000” nu-şi asumă niciun fel de responsabilitate pentru situaţiile în care utilizatorul îşi publică adresa sau orice alte date personale, din proprie iniţiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile site-ului.

Dacă utilizatorii site-ului trimit materiale nesolicitate, FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000” îşi rezervă dreptul de a considera aceste materiale neconfidențiale şi lipsite de protecţia dreptului de autor. Astfel de materiale devin proprietatea FUNDAŢIEI „ROMÂNIA 2000”, libere de orice pretenţii emise de o persoană sau un grup de persoane, putând fi utilizate în orice scop de către FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000”, fără obligaţia de a acorda compensanţii pentru utilizarea lor.

Identitatea utilizatorilor nu va fi dezvăluită în cazul în care, prin informaţiile postate, aceştia ar putea fi puşi în pericol.

Pe site pot fi prezente reclame şi/sau legături către pagini ale unor terţe părţi, inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sau sponsori. Informaţiile furnizate unor pagini externe nu se află sub controlul FUNDAŢIEI „ROMÂNIA 2000” şi orice publicare a unor date personale pe alte pagini de pe Internet se face pe propriul risc.

FUNDAŢIA „ROMÂNIA 2000” îşi rezervă dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi făcută publică în această pagină şi va intra efectiv în vigoare din momentul postării ei pe site.

II

Modulele cookie şi cum se utilizează acestea

Această politică detaliază modul în care ULTIMA ORĂ utilizează modulele cookie şi fişierele şi tehnologiile asemănătoare acestora pe site-urile sale Web, de ex. obiectele partajate locale, cunoscute şi ca module cookie Flash, semnalizatoarele Web etc. În mod generic, ne referim la acestea ca “module cookies”. Dacă vizitaţi paginile noastre Web şi setările browser-ului dumneavoastră acceptă module cookie, considerăm acest lucru ca fiind acceptarea utilizării de către noi a modulelor cookie.

Ce sunt modulele cookie şi cum funcţionează acestea?

Modulele cookie sunt fişiere mici care sunt trimise către şi stocate în computerul dumneavoastră de paginile Web pe care le vizitaţi. Modulele cookie sunt stocate în directorul de fişiere al browser-ului dumneavoastră. La următoarea vizită a site-ului, browser-ul dumneavoastră va citi modulul cookie şi va transmite informaţiile înapoi la pagina Web sau elementul care a setat iniţial modulul cookie. Pentru a afla mai multe despre aceste tehnologii şi despre modul în care funcţionează acestea, consultaţi, de exemplu, pagina allaboutcookies.org.

De ce utilizează ULTIMA ORĂ module cookie?

Pe domeniile ULTIMA ORĂ, utilizăm modulele cookie pentru a vă oferi o experienţă mai constantă. Aceste module cookie sunt esenţiale pentru funcţionarea site-urilor noastre Web şi reprezintă cheia în a vă furniza o experienţă fără probleme. Aceste module cookie ne permit să ne îmbunătăţim site-urile Web urmărind modul în care sunt utilizate acestea.

Analizăm profilele analitice pentru a afla, de exemplu, numărul de utilizatori unici care citesc un anumit articol (pentru a şti ce anume este popular) sau dacă un clip video a fost vizualizat complet sau abandonat la jumătate. De asemenea, analizăm locurile în care este accesat conţinutul pentru a şti cum să ne organizăm site-urile astfel încât utilizatorii să aibă parte de o experienţă optimă. Contorizăm numărul de clicuri efectuate pe plugin-urile “Like” şi “Tweet” şi ce conţinut de pe site-urile noastre a fost partajat sau la care s-a făcut referire.

Aceste module cookie ajută la personalizarea conţinutului pe cât posibil, de exemplu, prin afişarea bannerelor cu o anumită destinaţie şi a recomandărilor relevante.

Examinăm tipurile de referinţă care au fost utilizate pentru a ajunge pe site-urile noastre, de exemplu o campanie prin e-mail sau o legătură de pe un site de referinţă, pentru a putea estima eficienţa promoţiilor şi a campaniilor noastre de publicitate.

Utilizăm aceste module cookie pentru a oferi reclame ULTIMA ORĂ atât pe site-urile Web ULTIMA ORĂ, cât şi pe site-uri terţe selectate.

Momentan, găzduim şi reclame de la terţi pe ULTIMA ORĂ, prin serviciile Google AdSense şi SpeedyAds. Aceste reclame nu sunt furnizate de ULTIMA ORĂ. Pe viitor, putem extinde reclamele de la terţi şi pe alte site-uri ULTIMA ORĂ.

De asemenea, domeniile noastre pot include elemente care setează modulele cookie în numele unei terţe părţi, de exemplu un buton “Like” de la Facebook sau un buton “Tweet” de la Twitter.

Cum pot gestiona modulele cookie?

Puteţi revizui opţiunile disponibile pentru gestionarea modulelor cookie în browser-ul dumneavoastră. Browser-ul poate fi utilizat pentru a gestiona modulele cookie care au legătură cu funcţiile de bază, îmbunătăţirea site-ului, personalizarea şi publicitatea. Tipurile diferite de browsere utilizează moduri diferite de dezactivare a modulelor cookie, dar această opţiune se găseşte, de obicei, în meniul Instrumente sau Opţiuni. De asemenea, puteţi consulta meniul de asistenţă al browser-ului. De obicei, pe lângă gestionarea modulelor cookie, browser-ele vă permit să controlaţi fişierele asemănătoare modulelor cookie, cum ar fi obiectele partajate locale, de exemplu, prin activarea modului de confidenţialitate al browser-ului.

ULTIMA ORĂ utilizează module cookie publicitare gestionate de comercianţi terţi pentru a-şi promova produsele, atât pe site-urile Web ULTIMA ORĂ, cât şi pe alte site-uri. Puteţi opta pentru renunţarea la anumite module cookie publicitare gestionate de terţi prin intermediul site-urilor terţe de gestionare a modulelor cookie, cum ar fi DoubleClick, Google Analytics, 24/7 Real Media, Network Advertising Initiative şi Adobe Flash.

Dezactivarea modulelor cookie vă poate împiedica să utilizaţi anumite părţi ale site-urilor Web ULTIMA ORĂ. Dacă ştergeţi modulele cookie din browser, poate fi nevoie să vă reamintiţi să reinstalaţi modulele cookie la care aţi renunţat.

Cât timp păstrăm informaţiile?

Acest lucru depinde de tipul modulelor cookie. Modulele cookie de sesiune expiră când închideţi browserul. Modulele cookie persistente, inclusiv obiectele partajate locale (modulele cookie Flash) au date de expirare tipice, cuprinse între două luni şi câţiva ani.

Ce mai trebuie să ştiţi?

Pe lângă colectarea datelor de pe domeniile Web, ULTIMA ORĂ colectează alte tipuri de informaţii, după cum este descris în Politica de confidenţialitate ULTIMA ORĂ.

La anumite intervale, ULTIMA ORĂ poate modifica această Politică. Totuşi, dacă Politica este schimbată într-un mod material, nefavorabil, ULTIMA ORĂ va publica o înştiinţare privind această modificare la începutul acestei Politici şi pe această pagină principală a site-ului. Vă recomandăm să revizitaţi această Politică din când în când, pentru a afla dacă au fost sau vor fi efectuate modificări ale acesteia.

 

Meteo în țară

21 aprilie 2018, 9:15
 

VNV
Soare
13°C
4 km/h
Perceput de temperatură: 15°C
Presiunea: 1020 mb
Umiditate: 66%
Vânt: 4 km/h VNV
Rafale de vânt: 4 km/h
UV-Index: 2
Răsarit: 6:22
Apus: 20:07
Prognoza 22 aprilie 2018
Zi
 

SV
Parţial însorit
27°C
Vânt: 7 km/h SV
Rafale de vânt: 11 km/h
max. UV-Index: 7
Noapte
 

V
Senin
13°C
Vânt: 4 km/h V
Rafale de vânt: 11 km/h
max. UV-Index: 7
More forecast...
 

Loto

Horoscop

  • 89.410 vizite
Statistici T5 Ziarul online ”Ultima Oră” rulează pe o versiune ”Advanced Newspaper” realizată de Gabfire Team