250 de proiecte-cheie de infrastructuri energetice, aprobate de Comisia Europeană

O infrastructură modernă cu interconectări adecvate și rețele fiabile este esențială pentru a realiza o piață integrată a energiei în care consumatorii să beneficieze de cea mai bună valoare pentru banii pe care îi plătesc. Luni, 14 octombrie, Comisia Europeană a adoptat o listă de aproximativ 250 de proiecte-cheie de infrastructuri energetice. Aceste „proiecte de interes comun” (PIC) vor beneficia de proceduri accelerate de acordare a licențelor și de condiții de reglementare îmbunătățite și pot avea acces la sprijin financiar prin intermediul mecanismului Conectarea Europei, în cadrul căruia a fost alocat un buget de 5,85 miliarde EUR pentru infrastructurile energetice transeuropene pentru perioada 2014-2020. Astfel, acestea vor putea fi puse în aplicare mai rapid și vor fi mai atractive pentru investitori. Odată încheiate, proiectele vor ajuta statele membre să își integreze piețele energetice, le vor permite să își diversifice sursele de energie și vor contribui la eliminarea izolării energetice a anumitor state membre. De asemenea, ele vor permite rețelei să absoarbă cantități tot mai mari de energii din surse regenerabile și vor contribui, prin urmare, la reducerea emisiilor de CO2.

Comisarul pentru energie, Günther Oettinger, a declarat: „Trebuie să ne asigurăm că fondurile noastre limitate sunt utilizate în mod rațional și că banii UE ajung acolo unde pot crea cele mai multe beneficii pentru consumatorii europeni. Prin intermediul acestei liste de proiecte de infrastructuri energetice și prin beneficiile care rezultă de pe urma lor, sperăm, de asemenea, să atragem mai mulți investitori”.

Lista cuprinde până la 140 de proiecte în domeniul transmiterii și stocării energiei electrice, aproximativ 100 de proiecte în domeniul transportului și stocării gazelor și al GNL și mai multe proiecte privind petrolul și rețelele inteligente. Proiectele vor beneficia de o serie de avantaje:
proceduri accelerate de planificare și de acordare a autorizațiilor (termene maxime obligatorii de trei ani și jumătate);

o singură autoritate națională competentă va acționa în calitate de ghișeu unic pentru procedurile de acordare a autorizațiilor;

mai puține costuri administrative pentru promotorii proiectelor și autorități datorită raționalizării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, respectându-se totodată cerințele prevăzute în legislația Uniunii;
creșterea transparenței și a participării publicului;
vizibilitate și atractivitate sporită pentru investitori datorită unui cadru de reglementare consolidat, în care costurile sunt atribuite țărilor care profită cel mai mult de pe urma unui proiect finalizat;
posibilitatea de a primi sprijin financiar în cadrul mecanismului Conectarea Europei. Aceasta va avea un rol esențial în mobilizarea fondurilor private și publice necesare, precum și a unei finanțări eventuale începând chiar din 2014.

Pentru ca un proiect să poată fi inclus în listă, acesta trebuie să ofere beneficii semnificative pentru cel puțin două state membre, să contribuie la integrarea pieței și la intensificarea concurenței, să sporească siguranța aprovizionării și să reducă emisiile de CO2.

Comisia va monitoriza îndeaproape punerea în aplicare a măsurilor de acordare a autorizațiilor și execuția proiectelor. În sfârșit, lista proiectelor de interes comun va fi actualizată la fiecare doi ani, pentru a include noile proiecte necesare și a le elimina pe cele învechite.

Nevoia uriașă de investiții în infrastructurile energetice a fost unul dintre motivele care au stat la baza propunerii de regulament privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene (liniile directoare TEN-E), în 2011. Liniile directoare TEN-E oferă un cadru strategic pentru viziunea pe termen lung a Uniunii Europene în materie de infrastructuri energetice și introduc conceptul de proiecte de interes comun. Ele identifică nouă coridoare prioritare pentru infrastructuri strategice în domeniile energiei electrice, gazelor și petrolului, precum și trei domenii de infrastructuri prioritare la nivelul UE pentru autostrăzile electricității, rețelele inteligente și rețelele de transport de dioxid de carbon.

Aprobarea listei finale de către Comisie este rezultatul unui proces minuțios de identificare și de evaluare. Douăsprezece grupuri de lucru regionale ad hoc, câte unul pentru fiecare domeniu sau coridor prioritar strategic, au evaluat proiectele propuse și au stabilit o listă regională a proiectelor de interes comun până în luna iulie 2013. De asemenea, ele au consultat publicul și părțile interesate, inclusiv ONG-urile active în sectorul mediului, cu privire la principalele blocaje legate de utilizarea infrastructurilor și cu privire la proiectul de listă a proiectelor de interes comun potențiale. Au participat la pregătirea listei finale – în calitate de membri ai grupurilor regionale – reprezentanți ai statelor membre, Rețeaua europeană a operatorilor sistemelor de transport de energie electrică și gaz (ENTSO-E și ENTSO-G), operatorii naționali ai sistemelor de transport și promotorii proiectelor, autoritățile naționale de reglementare, precum și Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER).

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.