Abordarea schimbărilor climatice și poluării pe teritoriul UE

Parlamentul European a reprezentat forța conducătoare în ceea ce privește răspunsul global la schimbările climatice, adoptând noi dispoziții legislative care vor duce la reducerea emisiilor de gaz cu efect de seră și vor contribui la orientarea UE către o economie cu emisii scăzute de carbon și mai puțin dependentă de importurile costisitoare de combustibili fosili.

 

Deputații au fost implicați îndeaproape în reformarea sectoarelor de transport și energie pentru a se asigura că UE produce mașini, camionete și motociclete mai eficiente din punct de vedere al combustibilului și că investește în combustibili alternativi care nu prezintă costuri pentru planetă.

 

Termenii-reper ai Parlamentului au fost „siguranța înainte de toate” și „prevenirea este mai eficientă decât vindecarea”, ajutând la limitarea în continuare a expunerii la substanțe periculoase și luptând cu succes pentru aer, sol și apă mai curate.

Schimbările climatice – probabil cea mai mare provocare de mediu a timpurilor noastre – rămân o preocupare cheie a Parlamentului European, elaborând legislația de principiu a UE și încurajează gândirea progresistă în domeniul schimbărilor climatice la nivel european și internațional. În cadrul summiturilor privind schimbările climatice ale Națiunilor Unite la care au luat parte, deputații au solicitat constant partenerilor europeni și internaționali să facă dovadă de mai multă ambiție în contextul semnării în 2015 a unui tratat cu caracter obligatoriu la nivel global privind schimbările climatice.

Având în vedere obiectivele-jalon ale UE pentru anul 2020 – de exemplu, reducerea emisiilor cu efect de seră cu 20% și obținerea a 20% din energie din surse regenerabile – Parlamentul și-a îndreptat atenția spre măsuri complementare vitale. Printre acestea se regăsesc planurile de suspendare a tranzacționării unor permise CO2 din Schema europeană de tranzacționare a emisiilor pentru a reinstaura efectul de stimulare a schemei și pentru a încuraja companiile să investească în inovații care să diminueze nivelul de carbon. Deputaţii lucrează şi pentru stabilirea unor noi ţinte mai ambiţioase de mediu pentru perioada 2020-2030.

 

Surse de energie curate și eficiente

O nouă legislație în domeniul eficienței energetice îi va ajuta pe consumatori să reducă costul facturilor de energie și pe UE în ansamblu să atingă obiectivul privind schimbările climatice de consum de energie redus cu 20% până în 2020. Măsurile obligatorii aprobate de reducere a consumului de energie – inclusiv renovarea clădirilor publice, schemele de reducere a consumului de energie pentru utilități și auditurile energetice pentru companiile mari – ar putea duce la economisirea a 50 de miliarde de EUR pe an și la crearea a mii de noi locuri de muncă „verzi”.

Codurile de construcție din statele membre vor impune tuturor clădirilor noi un consum de energie aproape de nivelul zero și inspecții regulate ale cazanelor și sistemelor de aer condiționat.

Etichetarea obligatorie a energiei pentru aparatele casnice va ajuta consumatorii să evalueze costurile de funcționare. Parlamentul a promovat cu succes și cerințe mai stricte privind proiectarea ecologică sau standarde mai stricte pentru gazele fluorurate din aerul condiționat și frigidere – ceea ce contribuie la a asigura consumatorii că pot face alegeri în cunoștință de cauză și ecologice.

În cadrul revizuirii actuale a legislaţiei privind biocombustibilul, Parlamentul a susţinut dezvoltarea unor produse de o nouă generaţie, mai ecologice, ţinând cont de impactul acestuia asupra modificărilor terenului cultivabil. Parlamentul a urmărit de asemenea gazul de şist, cerând statelor membre să asigure reguli solide privind „fracturarea” li susţinând o revizuire de ansamblu a legislaţiei UE privind apa şi produsele chimice pentru a se asigura că aceasta ţine pasul cu apariţia acestei surse de energie.

O aprovizionare sigură cu gaz

Gospodăriile europene nu trebuie să se mai teamă de întreruperi ale alimentării cu gaz în cadrul unor crize viitoare de aprovizionare datorită acțiunii Parlamentului care a aprobat legislația privind mecanismele de coordonare și interconexiune la nivel european.

 

Noile dispoziții sunt menite să reducă vulnerabilitatea față de viitoare perturbări și să consolideze dezvoltarea infrastructurii la nivel național și european. Mecanismele de piață rămân primul mod de acțiune, dar gospodăriile vor fi primele protejate în cursul unei crize.

Transporturi: asigurarea unei mai mari eficiențe a combustibililor

PE a susținut legi pentru promovarea inovației și reducerea emisiilor de dioxid de carbon (CO2) pentru noile autoturisme și camionete până în 2020. Aceasta va duce la reducerea impactului transportului rutier din UE asupra climei, oferind în același timp conducătorilor auto o mai bună eficiență a combustibililor. După producția de energie, transportul rutier reprezintă a doua sursă de emisii de gaze cu efect de seră în UE, și anume aproximativ o cincime din totalul de emisii de CO2 din UE.

Au fost aplicate noi dispoziții pentru ca motocicletele să devină mai ecologice și mai sigure. Deputații au stabilit un sistem comun pentru omologarea de modele pentru vehiculele motorizate pe două roți, de la motorete la motociclete grele.

Inițial, prețul taxelor rutiere pentru sectorul de transport a fost destinat să acopere numai costurile de infrastructură, dar de acum încolo va include și costul poluării sonore și a aerului. Parlamentul a adoptat măsuri destinate să asigure echilibrul între interesele economice ale țărilor de la periferia UE și nevoile mediului.

Deputații au militat cu succes pentru combustibili mai curați pentru nave și exercită presiune pentru semnarea unor acorduri globale privind reducerea emisiilor din transporturile maritime și aeriene.

Poluarea industrială

Peste 50 000 de instalații industriale, de la centrale electrice la fermele de porci, vor trebui să respecte norme mai stricte de protecție împotriva poluării aerului, solului și apei. Legea privește poluanții dăunători, cum ar fi dioxidul de sulf și oxizii de azot.

Deputații au adoptat legi pentru a pune capăt dezafectării vaselor vechi înregistrate în UE pe plajele din afara UE, asigurându-se că sunt reciclate în locațiile aprobate de UE din toată lumea.

Măsuri mai dure împotriva cherestelei ilegale

Parlamentul a luat măsuri pentru a minimiza pagubele cauzate de tăierile ilegale de păduri prin creșterea amenzilor aplicate furnizorilor UE de cherestea din surse ilegale. Aceste amenzi vor reflecta acum costul real de mediu și economic al tăierilor ilegale, asigurându-se în fiecare etapă a lanțului de aprovizionare că există surse legale pentru cheresteaua vândută în UE.

Deșeurile electrice și electronice

Parlamentul a susținut legi care vizează muntele de deșeuri electrice și electronice din UE. Statele membre vor fi obligate să colecteze și să recicleze mai multe frigidere, telefoane și alte deșeuri de acest fel. Deputații au reușit să faciliteze returnarea de către consumatori a produselor mici și să îngreuneze expedierea ilegală de către operatorii lipsiți de scrupule a deșeurilor electrice și electronice în afara UE.

Deversările de petrol și substanțele chimice periculoase – poluatorul trebuie să plătească

Parlamentul a susținut legislația care asigură răspunderea companiilor de petrol și gaz pentru costurile oricăror daune ecologice – fiind obligate să plătească – în caz contrar, fiindu-le refuzată licența de a fora în apele UE.

 

Deputații au actualizat legislația produselor chimice pentru a reduce riscurile la adresa ecosistemelor și sănătății publice. Noile reguli privind produsele de control al dăunătorilor, de exemplu, interzic cele mai periculoase substanțe și cer găsirea unor alternative pentru alte produse chimice problematice care sunt în continuare în uz.

  

Parlamentul a înăsprit, de asemenea, normele privind inspecțiile siturilor chimice periculoase și s-a asigurat că publicul are dreptul să fie informat în legătură cu instalațiile din zona lui locală, în urma dezastrului provocat de deversarea de nămol roșu din Ungaria.

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.