ANAF adaptează conținutul unor acte administrative fiscale

ANAF adaptează formularele 208 si 209, utilizate în procesul de administrare a impozitului pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, ca urmare a unor modificări legislative, precum și din necesități de administrare.

În cazul formularului 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, se propun următoarele:

  • eliminarea informației referitoare la perioada de deținere a proprietății imobiliare întrucât, cota de impozitare aplicabilă nu mai este determinată de acest indicator;
  • introducerea informației referitoare la venitul impozabil, la nivelul tranzacției și pe beneficiari de venit;
  • completarea informației privind actul notarial translativ al dreptului de proprietate, pentru toate tranzacțiile cuprinse în formular;
  • introducerea informației privind cota deținută de beneficiarii de venit, din proprietatea imobiliară transferată.

Având în vedere că, în procesul de administrare, au fost identificate o serie de erori de completare a declaraţiei, erori care conduc la denaturarea informaţiilor referitoare la beneficiarii de venit, prin proiectul de ordin, se propune, totodată, raționalizarea formularului.

Modificările propuse vor permite o evidență clară asupra informațiilor declarate de notarii publici, atât la nivelul tranzacției, cât și pe beneficiarii de venit, și vor conduce la diminuarea erorilor de completare a formularului.

Menționăm faptul că, informaţiile din evidenţa fiscală constituită pe baza declaraţiilor informative depuse de notarii publici sunt utilizate în diverse operațiuni de administrare, cum ar fi: verificarea situaţiei fiscale personale a persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit, schimbul de informații cu alte instituții, eliberarea adeverințelor de venit, verificarea veniturilor realizate.

În cazul formularului 209 „Declarație privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”, se propun următoarele:

  • eliminarea informațiilor referitoare la perioada de deținere a proprietății imobiliare întrucât, cota de impozitare aplicabilă nu mai este determinată de acest indicator;
  • introducerea informației privind cota deținută de beneficiarul de venit, din proprietatea imobiliară transferată;
  • declararea valorii tranzacției înscrise în documentul de transfer, în vederea stabilirii de către organul fiscal a venitului impozabil, potrivit legii.

Reamintim că, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a fost modificat modul de stabilire a venitului impozabil din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, precum și a impozitului pe venit datorat.

Astfel, la transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează un impozit care se calculează prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil. Venitul impozabil se stabileşte prin deducerea din valoarea tranzacţiei a sumei neimpozabile de 450.000 lei.

În ceea ce privește stabilirea sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual datorat, pentru acordarea de burse private, modificările legislative au vizat, în principal, posibilitatea direcționării acestei sume și de către persoanele fizice care realizează venituri din pensii.

Totodată, prin Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, a fost modificat termenul de depunere a contestației împotriva actelor administrative fiscale (45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal).

Prin prezentul proiect de ordin se propune aprobarea modelului și conținutului formularului 255 „Decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private”, utilizat de organul fiscal central competent pentru stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private, în limita unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii.

Pe baza documentelor prezentate de contribuabili (formular 230, contractul privind acordarea bursei private, documente care atestă plata bursei) şi a datelor din evidenţa fiscală, organul fiscal determină cheltuielile admise cu bursele private, în limita sumei de 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și/sau pensii, prin emiterea Deciziei privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private, cod 14.13.02.13/b.

Față de formularul utilizat în prezent, prin proiectul de act normativ, se propune actualizarea temeiului de drept și a termenului de depunere a contestaţiei, precum și introducerea în conținutul deciziei a informaţiilor privind modalitatea de plată a diferențelor rezultate ca urmare a modificării acesteia.

 

Comments

comments

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.