ANAF adaptează unele formulare destinate contribuabililor

Agentia Natională de Administrare Fiscală propune, prin prezentul proiect de ordin, modificarea si completarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice, după cum urmează:
– modificarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare a formularului 201 „Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate”, prin includerea rubricilor necesare declarării veniturilor din străinătate din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, distinct, pe cele 2 perioade de realizare a venitului (perioada 01-31 ianuarie 2017,  respectiv 1 februarie-31 decembrie 2017);
– includerea veniturilor din pensii și din activități realizate într-o asociere fără personalitate juridică constituită între o persoană juridică, contribuabil potrivit Legii nr.170/2016, şi o persoană fizică sau orice altă entitate – asociere fără personalitate juridică, în categoria veniturilor care se declară prin formularul 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit”, de către plătitorii de venit cu regim de reținere la sursă a impozitului;
– aprobarea modelului notificărilor utilizate în domeniul impozitului pe venit, în scopul înştiinţării contribuabililor privind nerespectarea regimului de depunere a declarațiilor fiscale.Potrivit modificarii şi completarii Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal s-a realizat adaptarea corespunzătoare a procedurilor de administrare a impozitului pe venit, atât în ceea ce priveşte modelul şi conţinutul unor formulare, cât şi a instrucţiunilor de completare a acestora.Modificările legislative au vizat, în principal, următoarele aspecte:
– modificarea regimului fiscal aplicabil veniturilor din pensii; 
Potrivit Legii nr.2/2017, începând cu 1 februarie 2017, persoanele fizice care realizează venituri din pensii nu datorează contribuții de asigurări sociale de sănătate,  fiind eliminată, totodată, obligația plătitorilor de venituri din pensii de a completa și depune la organul fiscal competent formularul 112. Potrivit art.132 alin.(2) din Codul fiscal, pentru această categorie de venituri, plătitorii au obligația declarării impozitului reținut la sursă, pentru fiecare beneficiar de venit, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, prin formularul 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit”.
– reglementarea regimului fiscal aplicabil veniturilor din activități realizate într-o asociere fără personalitate juridică constituită între o persoană juridică, contribuabil potrivit Legii nr.170/2016, şi o persoană fizică sau orice altă entitate – asociere fără personalitate juridică. 
Astfel, impozitul datorat de beneficiarul de venit (persoana fizică) se calculează prin reţinere la sursă de către plătitorul de venit (persoana juridică), impozitul fiind final.
– modificarea modului de stabilire a venitului impozabil din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, precum și a impozitului pe venit datorat, începând cu 1 februarie 2017. 
Totodată, în procesul de gestiune a declaraţiilor fiscale, organul fiscal desfăşoară operaţiuni de notificare a contribuabililor privind neîndeplinirea unor obligaţii de declarare sau corecţia datelor declarate. 
Procesul de notificare este tratat, pe de o parte din punct de vedere al necesității de informare a contribuabilului, dar şi ca o fază premergătoare declanşării unor proceduri specifice de administrare, ca de exemplu declanşarea procedurii de impunere din oficiu. 
În vederea aprobării unor modele standardizate de notificări, au fost inventariate cazurile posibile de notificare în procesul de gestiune a declaraţiilor fiscale şi au fost, astfel, elaborate 5 modele pentru impozitul pe venit.

 ANAF propune formularele pentru stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice

   Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin structurile sale teritoriale, poate stabili, din oficiu, creanțele fiscale prin decizie de impunere, daca nu sunt depuse declaraţiile fiscale, conform dispoziţiilor art.107 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
        Astfel, ANAF a elaborat formularele pentru stabilirea din oficiu, începând cu anul fiscal 2016, a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate, în cazul în care persoanele fizice nu-și îndeplinesc obligațiile declarative privind venitul realizat, potrivit legii.
        Prin acest proiect de ordin supus dezbaterii publice se propune aprobarea urmatoarelor formulare:
a) Decizie privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice;
b) Decizie de anulare a deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice.

ANAF modifică Formularul 050 în acord cu schimbările legislative

 Agenția Națională de Administrare Fiscală moodifică, prin proiect de ordin, instrucțiunile de completare ale Formularul 050 – Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului – în sensul precizării situațiilor în care contribuabilii au obligația depunerii acestui formular.
        
        Reamintim ca, prin Ordonanța Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, a fost modificat art. 32, în sensul introducerii unui nou alineat, alineatul (5), astfel:
        „(5) Modificarea domiciliului sau sediului social care reprezintă şi domiciliu fiscal are ca efect şi modificarea de drept a domiciliului fiscal, iar contribuabilul/plătitorul nu are obligaţia depunerii cererii de modificare a domiciliului fiscal. În acest caz, transferul dosarului fiscal al contribuabilului/plătitorului de către vechiul organ fiscal central către noul organ fiscal central se face în termen de 15 zile lucrătoare de la data înscrierii în registrele în care, potrivit legii, se înregistrează modificările privind sediul social/domiciliul.”

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.