ANAF aşteaptă opinia cetăţenilor privind Codul fiscal

 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a elaborat următorul proiect de act normativ pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor Titlului III din Codul fiscal, persoanele fizice care desfăşoară activităţi agricole prevăzute la art. 72 alin.(2) se impun pe baza normelor de venit.
Începând cu anul fiscal 2014, normele de venit se propun de către entităţile publice mandatate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se aprobă şi se publică de către direcţiile regionale ale finanţelor publice.

Astfel, în cazul în care, în funcţie de anumite caracteristici, pot fi stabilite norme de venit diferite pentru acelaşi tip de activitate (ex. în funcţie de zona de fertilitate a terenului, etc.), pentru stabilirea impozitului sunt necesare, pe langa informaţiile privind tipul de activitate şi informaţiile privind locul desfăşurării activităţii.

Potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, contribuabilii/asocierile fără personalitate juridică care desfăşoară activităţi agricole pentru care venitul se stabileşte pe bază de norme de venit şi deţin suprafeţe destinate producţiei agricole vegetale/animale în localităţi diferite, optează pentru stabilirea localităţii sau localităţilor unde vor beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile prevăzute pentru fiecare grupă de produse vegetale/animale de la art.72 alin.(2) din Codul fiscal.
Ca urmare, este necesară adaptarea corespunzătoare a procedurilor de administrare a impozitului pe veniturile din activităţi agricole, atât în ceea ce priveşte modelul şi conţinutul unor formulare (declaraţii, decizie de impunere), cât şi instrucţiunile de completare ale acestora.

Faţă de cele de mai sus, prin prezentul proiect de ordin se propune modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
– modificarea formularului 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit”, prin includerea unor informaţii privind localitatea în raza căreia se desfăşoară activitatea agricolă, precum şi introducerea unei căsuţe pentru exercitarea de către contribuabili a opţiunii privind localitatea/localităţile unde vor beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile;
Totodată, la formularul 221 a fost prevăzută o anexă care se completează în situaţia în care activitatea agricolă se desfăşoară de către un contribuabil pe raza mai multor localităţi.
– modificarea anexei „Situaţie privind modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit” la formularul 260 „Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale”, prin includerea unor informaţii privind localitatea în raza căreia se desfăşoară activitatea agricolă;
– modificarea instrucţiunilor privind completarea formularului 221.
Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.
Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:
• Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
• Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
• Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

Comments

comments

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.