ANAF supune dezbaterii publice un proiect de ordin în vederea aplicării unitare a dispozițiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2016 

Agenția Națională de Administrare Fiscală supune dezbaterii publice un proiect de ordin în vederea aplicării unitare a dispozițiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2016, prin care se propun următoarele:

1. Aprobarea modelului și conținutului următoarelor formulare:
        Cerere privind aplicarea dispozițiilor art.111 alin.(2) lit.e) din Legea nr.227/2015, în cazul în care darea în plată a bunurilor imobile se face pe cale judecătorească”;
        “Cerere privind aplicarea dispoziţiilor art.III alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.32/2016”;
        “Decizie de anulare a obligaţiilor fiscale în temeiul prevederilor art.III alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.32/2016”;
        “Cerere privind aplicarea dispoziţiilor art.III alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.32/2016”;
        “Decizie de restituire în temeiul prevederilor art.III alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.32/2016”.

2. Aprobarea procedurii privind depunerea și soluționarea cererii pentru aplicarea dispozițiilor art.111 alin.(2) lit.e) din Legea nr.227/2015, în cazul în care darea în plată se face pe cale judecătorească, precum și a procedurii de anulare și restituire, la cererea persoanei fizice, a impozitului pe venitul din transferul dreptului de proprietate imobilarã din patrimoniul personal și accesoriilor aferente acestuia, potrivit prevederilor art.III din Ordonanța de urgența a Guvernului nr.32/2016. 

                Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32/28.06.2016 pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, începând cu 30 iunie 2016, au fost introduse dispoziții referitoare la tratamentul fiscal aplicabil veniturilor din transferul dreptului de proprietate imobiliară, realizate prin operațiuni de dare în plată în condițiile prevăzute de Legea nr.77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, potrivit art.111 alin.(2) lit.e) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, impozitul pe venit nu se datorează de persoanele din patrimoniul cărora se transferă dreptul de proprietate imobiliară prin prima operațiune de dare în plată, indiferent de calitatea acestora (debitori, cât și de codebitori, coplătitori, garanți personali sau ipotecari ai debitorului), în condițiile prevederilor Legii nr.77/2016.  

Pentru a beneficia de prevederile art.111 alin.(2) lit.e) din Legea nr.227/2015, persoanele fizice pentru care operațiunea de dare în plată s-a realizat pe cale judecătorească, au obligația depunerii unei cereri la organul fiscal central competent, în termen de 90 de zile de la data comunicării hotărârii judecătorești, sub sancțiunea decăderii, la care anexează certificatul eliberat de CNARNN, din care să rezulte faptul că hotărârea judecătorească definitivă s-a înregistrat în RNNEADP şi nu s-a mai înregistrat niciun alt act de dare în plată potrivit Legii nr.77/2016, până la data înregistrării hotărârii judecătoreşti.

        De asemenea, persoanele fizice care, până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2016, au efectuat darea în plată în condiţiile prevederilor art.8 alin.(5) din Legea nr.77/2016 beneficiază, la solicitarea acestora, de anularea și, după caz, de restituirea impozitului pe veniturile din tranzacțiile imobiliare stabilit de organul fiscal, astfel: 
– anularea impozitului pe venit şi accesoriilor aferente, neachitate până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2016, în cazul în care decizia de impunere a fost emisă şi comunicată contribuabilului;
– restituirea, la cererea contribuabilului, a obligaţiilor fiscale reprezentând impozit pe venitul din transferul dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal datorate la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2016 şi stinse, prin orice modalitate, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a acestei ordonanţe de urgenţă şi data pronunţării hotărârii judecătoreşti definitive potrivit dispoziţiilor art.8 alin.(5) din Legea nr.77/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.