Asistenţa pentru dezvoltare oferită de MAE altor state în 2013

Ministrul afacerilor externe a aprobat Planul Anual de Acţiune prin care vor fi finanţate acţiunile de asistenţă pentru dezvoltare (AOD) ale Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2013, în sumă totală de 9 milioane lei.

În conformitate cu normele în vigoare, MAE acordă AOD prin programe şi proiecte, respectiv prin alte modalităţi de finanţare (suport bugetar direct, contribuţii multilaterale, asistenţă umanitară, finanţare directă din bugetul MAE). Finanţarea pe bază de programe şi proiecte se face prin alocare directă, precum şi prin procedura solicitării publice de programe şi proiecte.

Selecţia proiectelor şi programelor solicitate public şi decizia de finanţare a acestora prin includerea în Planul Anual de Acţiune AOD al MAE pe 2013 s-a făcut pe baza raportului întocmit de către o Comisie de evaluare, în limita bugetului neutilizat pentru alocare directă.

Aproximativ 31% din totalul bugetului este destinat Republicii Moldova, unde vor fi finanţate opt proiecte în domenii ca migraţie, politica non-discriminare, statistică regională ca ajutor pentru dezvoltarea economică, afaceri interne, creşterea capacităţii instituţionale şi dezvoltarea societăţii civile. Alţi beneficiari din state precum Egipt, Tunisia, Libia, Irak, Palestina, Ucraina, Afganistan vor primi aproximativ 22% din buget pentru proiecte vizând sprijinirea procesului democratic, reconstrucţia post-conflict, societatea civilă, consolidarea capacităţii instituţionale.

Aproximativ 10% din buget este destinat asistenţei umanitare de urgenţă, fiind acordat pe măsura apariţiei unor necesităţi la nivel internaţional. 31,50% din buget este destinat contribuţiilor la proiecte tematice sau organizaţii multilaterale destinate promovării democraţiei şi respectării drepturilor omului, îmbunătăţirii situaţiei refugiaţilor, fondului ONU de răspuns la situaţiile de urgenţă, protecţiei copilului, societăţii civile, precum şi activităţilor de educaţie pentru dezvoltare şi de conştientizare publică în domeniul dezvoltării.

În derularea proiectelor AOD promovate de MAE în perioada 2012 -2015 sunt avute în vedere obiective ca: racordarea priorităţilor AOD la schimbările survenite la scară globală; coordonarea cu alte instrumente de politică externă; adoptarea unei strategii de comunicare publică privind politica de cooperare în domeniu; păstrarea angajamentului României pentru îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului; creşterea impactului şi rezultatelor AOD acordată de România; creşterea profilului ţării noastre ca stat donator; promovarea expertizei naţionale prin asistenţa tehnică acordată statelor în curs de dezvoltare.

România şi-a luat angajamentul la nivelul Uniunii Europene ca, până în 2015, să crească volumul asistenţei pentru dezvoltare oferită la 0,33% din VNB (venit naţional brut).

Din datele preliminare, la nivelul anului 2012, procentul din VNB raportabil ca AOD conform principiilor OECD/DAC a fost de 0,085%, în scădere faţă de procentul de 0,093 aferent anului anul 2011.

Volumul asistenţei raportate pentru 2012 (111,02 milioane euro) se datorează în mare parte contribuţiei României (prin MFP) la bugetul AOD al COM şi la Fondul European pentru Dezvoltare (cele două contribuţii totalizând 80,94 milioane euro). Al doilea contribuitor important de AOD al României este MECTS (22,2 milioane euro), MAE fiind cel de-al treilea, prin linia bugetară specifică şi contribuţiile la organizaţiile internaţionale.

Informaţii suplimentare privind statele care pot beneficia de AOD, activităţile raportabile AOD, precum şi AOD oferită de alte state se regăsesc pe site-ul OECD/DAC,  (http://www.oecd.org/dac/).

Ministerul Afacerilor Externe acordă asistenţă pentru dezvoltare în baza Hotărârii de Guvern nr. 1052/2011 privind reglementarea acţiunilor specifice aferente finanţării asistenţei din cadrul politicii naţionale de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi OMAE nr 882/2012 pentru aprobarea normelor interne de implementare privind acordarea finanţării asistenţei pentru dezvoltare.

Bugetul aprobat al Ministerului Afacerilor Externe destinat AOD în anul 2013 este 9 milioane lei, respectiv 2 milioane euro, calculat la un curs de 4.5 lei.

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.