BEUC Experts Energy Meeting: Revizuirea Directivei privind energia electrică și a Regulamentului privind energia electrică

Revizuirea Directivei privind energia electrică și a Regulamentului privind energia electrică vor fi subiectele principale ale agendei Grupului de lucru Formațiunea Transporturi, Telecomunicații și Energie a Consiliului Uniunii Europene din octombrie 2017.

O serie de modificări vor fi făcute în Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și în Regulamentul (CE) NR. 714/2009 al Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică. Din motive de claritate, directiva ar trebui reformată.
Consiliul European este instituția UE care definește orientarea și prioritățile politice generale ale Uniunii Europene. Acesta este compus din șefii de stat sau de guvern ai statelor membre și din președintele Consiliului European și președintele Comisiei.

Secretariatul Organizației Europene pentru Consumatori, BEUC, se implică hotărâtor în această problemă. Zilele acestea, BEUC a trimis o scrisoare către atașații în domeniul energiei.
Pachetul legislativ „Energie curată pentru toți europenii” va avea efecte pe termen lung asupra politicii energetice a Uniunii Europene. Revizuirea Directivei privind energia electrică și a Regulamentului privind energia electrică sunt deosebit de importante în ceea ce privește reglementarea drepturilor consumatorilor de energie, protecția consumatorilor, precum și rolul surselor regenerabile de energie pe piețele viitoare ale energiei electrice.
Acesta este motivul pentru care la sediul din Bruxelles al BEUC, în zilele de 9-10 octombrie, reprezentanții asociațiilor de consumatori din UE s-au reunit pentru a discuta efectele asupra consumatorilor și a decide căile de acțiune cu privire la îmbunătățirea modificărilor prevederilor pachetului legislativ pe energie a Uniunii.

Aceste măsuri vor avea impact asupra consumatorilor, de aceea drepturile lor trebuie bine reprezentate, susținute și protejate, iar punctele lor de vedere trebuie să fie cunoscute la nivelul Consiliului, pentru o mai bună realizare a obiectivelor de protecție a consumatorilor din legislația comunitară a energiei.
Președinția estonă a Consiliului Uniunii Europene conduce lucrările la pachetul de directive „Energie curată pentru toți europenii” într-un ritm rapid. În urma mai multor runde de discuții și observații furnizate de statele membre, Președinția estoniană a actualizat documentul intern de lucru al Consiliului privind revizuirea Directivei privind energia electrică și a Regulamentului privind energia electrică și a solicitat statelor membre să prezinte observații scrise până la data de 12 octombrie.
Calendarul în cadrul Consiliului (discuțiile statelor membre în cadrul Grupului de lucru pentru energie):
12 octombrie: Termenul limită pentru observațiile scrise privind Directiva privind energia electrică și regulamentul privind energia electrică
17 octombrie: Statele membre vor discuta Directiva privind energia electrică, capitolele I-IV (inclusiv capitolul privind abilitarea și protecția consumatorilor)
19 octombrie: Statele membre vor discuta Regulamentul privind energia electrică, articolele 1-24
24 octombrie: Statele membre vor discuta Directiva Capitolului IV-VIII privind energia electrică și anexele
26 octombrie: Statele membre vor discuta regulamentul privind energia electrică, articolele 25-65 și anexele
Câteva subliniază din ultimul proiect al Președinției Estoniene privind Directiva privind energia electrică și regulamentul privind energia electrică, astfel:

  • Statele membre pot înregistra cereri de intervenții publice pentru clienții casnici, în special pentru a proteja consumatorii săraci sau vulnerabili din punct de vedere energetic timp de 10 ani. Cu toate acestea, Președinția enumeră mai multe condiții pentru această intervenție: intervenția numai în cazul unor eșecuri ale pieței; intervenția nu ar trebui să ducă la costuri suplimentare pentru participanții la piață; toate contractele de furnizare ar trebui să fie contracte dinamice privind prețul energiei electrice , iar toți beneficiarii acestei intervenții publice ar trebui să aibă contoare inteligente, fără costuri suplimentare.
  • Trecerea furnizorilor și agregatorilor ar trebui să aibă loc în termen de 3 săptămâni de la notificarea furnizorului de servicii de electricitate. Comisioanele de încetare a contractului sunt permise pentru contractele pe durată determinată sau de preț înainte de scadență, atâta timp cât clientul a încheiat în mod voluntar un astfel de contract. Taxele pot fi percepute numai atunci când furnizorii și agregatorii demonstrează că clientul a primit un avantaj demonstrabil. Taxele nu trebuie să depășească pierderea medie medie directă pe client (inclusiv costurile de acoperire împotriva riscurilor și investițiile grupate).
  • Cerințele privind facturile la energie sunt mai puțin imperative. În ceea ce privește frecvența facturilor și a informațiilor de facturare: proiectul sugerează că facturarea trebuie să se bazeze pe consumul real cel puțin o dată pe an. Fără contoare inteligente, informațiile de facturare privind consumul real ar trebui să se bazeze cel puțin o dată la 6 luni sau o dată la 3 luni la cerere sau cu facturare electronică. În cazul contoarelor inteligente, trebuie furnizate informații exacte de facturare cel puțin o dată la 3 luni.
  • Eliminarea a două obiective-cheie pentru sprijinirea decarbonizării prin facilitarea integrării din surse regenerabile și acordarea de stimulente pentru generarea, stocarea, eficiența și reacția la cererea de energie.

Statele membre pot acorda o atentie prioritară anumitor tipuri de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie. Cu toate acestea, actualul proiect de text al Președinției scade pragul scutirilor la 250 KW și apoi la 50 KW după 2026. (Cel mai recent este un bloc de locuințe cu aproximativ 12 case).
Aceste prevederi iau in calcul inclusiv situatia consumatorului vulnerabil.
În România, legislația primară în domeniul energiei, anume Legea 123/ 2012 a energiei electrice si gazelor naturale, a definit „clientul vulnerabil” ca fiind “clientul final aparținând unei categorii de clienți casnici care, din motive de vârsta, sănătate sau venituri reduse, se afla în risc de marginalizare sociala și care, pentru prevenirea acestui risc, beneficiază de protecție sociala, inclusiv de natura financiara. Măsurile de protecție sociala, precum și criteriile de eligibilitate pentru acestea se stabilesc prin acte normative”.

La această întâlnire din cadrul BEUC, Asociația Pro Consumatori a fost reprezentată de Calu Monica, expert APC în Dreptul consumului.
Asociația Pro Consumatori este membru în Consiliul Consultativ al ANRE, Autoritatea Națională de Reglementare în Energie.

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.