CONFERINŢA ACADEMIEI OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIA: „CELE 14 PUNCTE ALE PREȘEDINTELUI AMERICAN WOODROW WILSON, DOCUMENT EMBLEMATIC PENTRU SECOLUL XX. IMPACT ÎN EPOCĂ ȘI SEMNIFICAȚIE ÎN CONTEMPORANEITATEA NOASTRĂ”

În data de 8 ianuarie 2018, la Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, în organizarea Secţiei de Filozofie, Psihologie şi Teologie, a avut loc Conferinţa „Cele 14 puncte ale președintelui american Woodrow Wilson, document  emblematic pentru secolul XX. Impact în epocă și semnificație în contemporaneitatea noastră”, susţinută de ambasadorul Constantin Vlad, personalitate a diplomaţiei româneşti, membru titular fondator al AOSR. Evenimentul a avut loc în Sala Drepturile Omului, în faţa unui public format din membri ai corpului academic, diplomaţi, experţi în relaţii internaţionale, diplomaţie şi ştiinţe politice, cercetători ştiinţifici. Amfitrionul manifestării a fost prof. univ. dr. Angela Botez, preşedintele Secţiei de Filozofie, Psihologie şi Teologie a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România.

Conferinţa a deschis programul de manifestări ştiinţifice al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România dedicat unui secol de la încheierea Primului Război Mondial şi Centenarului Marii Uniri. Programul se derulează pe durata anului 2018 şi cuprinde o largă diversitate de evenimente ştiinţifice şi academice: proiecte, conferinţe internaţionale, dezbateri, workshop-uri, mese rotunde, editări de volume etc. Alegerea zilei de 8 ianuarie ca dată de desfăşurare a primei Conferinţe are o valoare simbolică: pe 8 ianuarie 1918, preşedintele american şi-a prezentat Programul format din cele „14 condiţii pentru pace” în faţa Congresului, în şedinţa comună a Senatului şi a Camerei Reprezentanţilor. AOSR şi-a inaugurat astfel seria de manifestări pentru celebrarea Centenarului prin susţinerea primei conferinţe exact la împlinirea unui secol de la lansarea publică a Programului pentru Pace al preşedintelui american. O acoladă de un veac, prin care se deschide o amplă agendă de manifestări într-un an situat sub o înaltă semnificaţie simbolică.

Ambasadorul Constantin Vlad a apreciat „Cele 14 puncte” ale preşedintelui Woodrow Wilson ca pe un adevărat program de politică externă şi diplomaţie americană pe termen lung, ca pe un document emblematic al secolului XX, definitoriu atât pentru evenimentele care au marcat Europa în urmă cu un secol, cât şi pentru evoluţiile ulterioare, până în era contemporană. Programul Administraţiei Americane a influenţat încheierea războiului, „a pavat drumul spre armistiţiu” şi a patronat Conferinţa de Pace de după prima conflagraţie mondială, oferind cadrul politic de desfăşurare a negocierilor, de redefinire a raporturilor de forţe, de reconfigurare geopolitică a lumii, de reaşezarea a ordinii europene şi mondiale pe noi baze conceptuale şi pe fundamentul noilor realităţi. În prelegerea domniei sale, demers analitic şi istoric comprehensiv, profesorul şi diplomatul Constantin Vlad a reliefat două trăsături definitorii ale Programului lui Woodrow Wilson, în care rezidă valoarea şi rolul istoric ale acestuia într-o perioadă tragică a Europei şi a lumii: documentul fundamentează principiul naţionalităţilor şi promovează o viziune liberal-democratică asupra relaţiilor internaţionale.

Sub primul aspect, esenţa Programului wilsonian este dată de principiul naţionalităţilor, conform căruia criteriul populaţiei este decisiv în trasarea graniţelor unui stat. În consecinţa acestui document de importanţă majoră, a fost edificată Europa naţiunilor şi a statelor naţionale, într-o paradigmă care rămâne şi astăzi forma fundamentală de organizare politică a continentului nostru şi a lumii. În acest context, conferenţiarul a făcut o pledoarie argumentată pentru statul naţional, combătând alte formule vehiculate precum „subnaţiunea”, „multiculturalismul” etc. Cu privire la cea de-a doua trăsătură, viziunea liberal-democratică, Programul preşedintelui american promovează o abordare nouă a relaţiilor internaţionale, bazată nu pe raportul de forţe, ci pe principii, norme de drept, norme de comportament, negociere, înţelegere, pe respect şi cooperare. Este o viziune nouă, de esenţă juridică („dreptul e mai presus decât pacea”, spunea W. Wilson, înţelegând prin aceasta că pacea care nu este întemeiată pe drept nu poate fi durabilă) şi morală asupra relaţiilor internaţionale. Noua abordare propusă de preşedintele Wilson prin „cele 14 puncte” rămâne şi azi fundamentală în domeniul relaţiilor internaţionale şi al diplomaţiei.

Preşedintele Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, a apreciat conferinţa ca pe o prelegere de înalt nivel academic şi ca pe o analiză de mare complexitate şi subtilitate, sub autoritatea ştiinţifică şi profesională a unui reputat specialist al relaţiilor internaţionale şi al diplomaţiei, ambasadorul Constantin Vlad. Preşedintele Badea a subliniat, în context, importanţa Programului politic lansat de preşedintele Woodrow Wilson prin „cele 14 puncte” pentru reconfigurarea Europei pe baze naţionale şi, în ceea ce ne priveşte, pentru împlinirea idealului naţional al Marii Uniri. Programul vizionar al preşedintelui american a grăbit sfârşitul primului război mondial, a salvat Europa dintr-o tragedie de vaste proporţii şi a dat popoarelor şansa libertăţii, independenţei şi autodeterminării, într-un act de justiţie istorică. Idealul de secole al românilor, Unirea într-o singură ţară, România Mare, a devenit astfel realitate, într-un act grandios al istoriei. Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, a mai precizat preşedintele Adrian Badea, celebrează, în anul 2018, un secol de la sfârşitul războiului şi de la împlinirea idealul naţional prin Programul „Centenarul Marii Uniri”, program declanşat prin Conferinţa dedicată lui Woodrow Wilson.

Biroul de Comunicare și Relații Publice al Academiei Oamenilor de Știință din România

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.