Deciziile Comisiei Europene referitoare la Romania

Comisia Europeană a dat publicității pachetul lunar privind deciziile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor de către statele membre UE pe anumite domenii.

In ceea ce privește România, acestea se referă la:

1. Transpunerea normelor privind combaterea spălării banilor

Comisia Europeană le-a solicitat, în 7 decembrie, României, Bulgariei, Ciprului, Greciei, Luxemburgului, Maltei, Poloniei și Olandei să transpună în legislația lor națională A patra directivă privind combaterea spălării banilor [Directiva (UE) 2015/849. Noile norme europene vor consolida cerințele existente, respectiv eforturile de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.

Toate statele membre trebuiau să transpună această directivă până la 26 iunie 2017. Cele 8 state membre nu au notificat nicio măsură de transpunere, iar proiectele de legi se află încă în procesul legislativ național. Prin urmare, după ce a acordat acestor 8 țări posibilitatea de a-și prezenta observațiile cu privire la scrisorile de punere în întârziere transmise în iulie 2017, Comisia invită acum aceste țări să ia măsurile necesare pentru a se conforma pe deplin directivei. În cazul în care aceste state membre nu își aliniază legislația națională la legislația UE în termen de două luni, Comisia poate decide să înainteze cazurile Curții de Justiție a UE.

În afară de procedurile în constatarea neîndeplinirii obligațiilor împotriva anumitor state membre, pe care Comisia le-a deschis în luna iulie a anului trecut, Comisia a mai deschis, în 23 noiembrie 2017, noi proceduri și a transmis scrisori de punere în întârziere Belgiei și Spaniei. Acestea au la dispoziție două luni pentru a răspunde la scrisoarea de punere în întârziere; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

2. Adaptarea normelor în domeniul transportului la legislația UE

Comisia Europeană a decis joi, 7 decembrie 2017, să trimită României o scrisoare de punere în întârziere din cauza deficiențelor în aplicarea normelor UE de instituire a spațiului feroviar unic european (Directiva 2012/34/UE). Scrisoarea de punere în întârziere se referă la noile servicii internaționale de transport feroviar de călători, la acordarea de licențe întreprinderilor feroviare, la furnizarea de informații privind condițiile de acces și la tarifarea serviciilor din terminale, gări și ateliere.

Legislația națională nu prevede obligația de a consulta sectorul feroviar privind noile acorduri contractuale și alinierea acordurilor existente la noile norme. Legislația națională ar trebui să prevadă, de asemenea, o procedură transparentă pentru selectarea personalului decizional din cadrul organismului de reglementare în domeniul feroviar.

România are la dispoziție două luni pentru a se conforma legislației UE; în caz contrar, Comisia poate trimite un aviz motivat pe această temă.

3.Gestiunea colectivă a drepturilor de autor

Comisia Europeană a decis joi, 7 decembrie, să trimită România, Bulgaria, Luxemburg și Spania în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru faptul că nu au notificat, până la 10 aprilie 2016, așa cum era prevăzut (Directiva privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor, Directiva 2014/26/UE), transpunerea integrală în legislația națională a normelor UE privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă.

 Comisia solicită Curții să impună sancțiuni financiare acestor 4 state membre (România – 42 377,60 EUR pe zi, Bulgaria – 19 121,60 EUR pe zi, Luxemburg – 12 920,00 EUR pe zi și Spania – 123 928,64 EUR pe zi). În mai 2016 au fost declanșate proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor de către aceste țări. Până în prezent, aceste state membre nu au notificat Comisiei adoptarea măsurilor necesare pentru transpunerea directivei în dreptul național.

În mai 2016, într-un caz separat de neîndeplinire a obligațiilor de către România, Comisia a decis, de asemenea, să trimită o scrisoare de punere în întârziere cu privire la implementarea sistemului de gestiune colectivă obligatorie a operelor muzicale. Comisia consideră că dreptul român nu respectă dispozițiile directivei în ceea ce privește armonizarea anumitor aspecte referitoare la drepturile de autor și la drepturile conexe în cadrul societății informaționale și al Directivei privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor (Collective Rights Management – CRM).

Directiva privind CRM  vizează îmbunătățirea modului în care sunt gestionate toate organizațiile de gestiune colectivă, prin stabilirea unor standarde comune de guvernanță, transparență și gestiune financiară. Aceasta stabilește, de asemenea, standarde comune pentru acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale în cazul unor utilizări online pe piața internă. Directiva reprezintă o componentă esențială a legislației privind drepturile de autor în Europa. Toate organizațiile de gestiune colectivă trebuie să își îmbunătățească standardele în materie de guvernanță și transparență.

Directiva privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor (Directiva 2014/26/UE) a fost adoptată la data de 4 februarie 2014. Termenul de transpunere a directivei în dreptul intern era 10 aprilie 2016.

Scrisorile de punere în întârziere, care reprezentau o solicitare oficială din partea Comisiei de transpunere integrală a directivei, precum și o primă etapă a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, au fost trimise celor 4 state membre în mai 2016. Întrucât nu a primit o notificare privind transpunerea, în februarie 2017 Comisia a trimis avize motivate celor patru state.

Prin neadoptarea tuturor actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma dispozițiilor Directivei privind gestiunea colectivă a drepturilor sau, în orice caz, prin necomunicarea acestor dispoziții Comisiei până la 10 aprilie 2016, Bulgaria, Luxemburg, România și Spania nu și-au îndeplinit obligațiile de transpunere în temeiul articolului 43 din directiva respectivă.

4. Aplicarea corectă a directivelor privind migrația legală

Comisia Europeană a deschis  și o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva României, pentru transpunerea și punerea în aplicare incorecte a anumitor dispoziții privind respingerea cererilor de permise de ședere și obligația de a justifica motivele de refuz, impuse în cadrul directivelor UE privind migrația legală.

Directivele în cauză sunt Directiva privind reîntregirea familiei Directiva 2003/86/CE, Directiva privind studenții Directiva 2004/114/CE, Directiva privind cercetătorii Directiva 2005/71/CE, Directiva privind cartea albastră Directiva 2009/50/CE și Directiva privind permisul unic (Directiva 2011/98/UE).

De asemenea, Comisia a mai trimis scrisori de punere în întârziere Greciei, Olandei și Portugaliei, pentru impunerea de taxe excesive și disproporționate pentru acordarea de permise de ședere în temeiul directivelor UE privind migrația legală.

Aceste directive vizează condițiile de intrare și de ședere pentru anumite categorii de migranți, precum studenți, cercetători și lucrători cu înaltă calificare, însă și pentru rezidenții pe termen lung și beneficiarii normelor privind reunificarea familiei. Deși statelor membre li se permite să perceapă taxe administrative pentru prelucrarea cererilor, taxele excesive și disproporționate încalcă drepturile solicitanților.

Aceasta privește punerea în aplicare de către toate cele 4 state membre a Directivei privind studenții (Directiva 2004/114/CE a Consiliului, a Directivei privind cercetătorii (Directiva 2005/71/CE a Consiliului), a Directivei privind cartea albastră (Directiva 2009/50/CE a Consiliului) și a Directivei privind permisul unic (Directiva 2011/98/UE), precum și punerea în aplicare a Directivei privind rezidenții pe termen lung (Directiva 2003/109/CE a Consiliului) și a Directivei privind reîntregirea familiei (Directiva 2003/86/CE a Consiliului) de către Grecia, Portugalia și România.

Grecia, Olanda, Portugalia și România au la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie.

Sursa: COMISIA EUROPEANĂ- REPREZENTANŢA ÎN ROMÂNIA

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.