Declarația comună a celui de-al treilea Summit al Inițiativei celor Trei Mări

Președinții și reprezentanții acestora la nivel înalt din cele 12 state participante la Inițiativa celor Trei Mări (I3M) – Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Croația, Republica Cehă, Republica Estonia, Ungaria, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Polonia, România, Republica Slovacă, Republica Slovenia – reunindu-se la București, pe 17-18 septembrie 2018, cu ocazia celui de-a treilea Summit al I3M, găzduit de România:

Fiind de acord că I3M răspunde interesului comun al țărilor din regiunea I3M de a acționa într-o manieră coordonată, pentru a pune în valoare potențialul economic al acestora și pentru a facilita o dezvoltare mai rapidă, cu scopul de a crește convergența economică în Uniunea Europeană;

Confirmând că pilonii fundamentali și obiectivele Inițiativei sunt tripartite – creșterea puternică a dezvoltării economice, întărirea coeziunii Uniunii Europene și îmbogățirea legăturilor transatlantice;

În conformitate cu scopul inițial al I3M, de platformă prezidențială informală care să susțină cooperarea pragmatică între statele participante, bazată pe apartenența acestora la Uniunea Europeană;

Evidențiind că Inițiativa urmărește să contribuie la dezvoltarea economică a statelor acesteia și a regiunii, prin intermediul unei conectivități îmbunătățite în domeniile transportului, energiei și digital, în special pe axa Nord-Sud, dar nu numai, impulsionând, astfel, relațiile economice, securitatea energetică, fluxurile comerciale și investiționale în regiune, precum și cu alți parteneri din comunitatea euro-atlantică;

Subliniind faptul că o conectivitate regională și o convergență economică crescute vor întări coeziunea și coerența UE și vor contribui la integrarea mai deplină a UE, susținând, astfel, eforturile de a construi o Uniune Europeană mai prosperă, unită și sigură;

Încrezători că prezența economică a Statelor Unite în regiunea I3M poate contribui la întărirea legăturii transatlantice și poate constitui un catalizator suplimentar pentru un parteneriat transatlantic consolidat;

Conștienți de potențialul Inițiativei de a contribui la substanțierea politicilor UE destinate țărilor din Balcanii de Vest și Parteneriatul Estic și la complementarea eforturilor de a aduce aceste două regiuni mai aproape de Uniunea Europeană, inclusiv prin intermediul unei interconectivități crescute;

Recunoscând importanța angajamentului politic la nivel înalt pentru implementarea cu succes a obiectivelor principale ale Inițiativei, în deplină coerență cu instrumentele UE existente;

Recunoscând rolul Guvernelor naționale în avansarea obiectivelor I3M, în cooperare cu administrațiile locale și regionale, precum și cu alți actori interesați din sectorul public;

Recunoscând rolul critic al sectorului privat și al instituțiilor financiare în asigurarea succesului obiectivelor I3M;

Construind pe rezultatele Summit-urilor anterioare de la Dubrovnik, din 2016, și Varșovia, din 2017;

Prin prezenta:

1. Salută lista scurtă de proiecte prioritare de interconectare a I3M în cele trei domenii cheie – transport, energie, digital, al cărei obiectiv este de a canaliza susținerea politică pentru aceste proiecte, și încurajează Guvernele, companiile și instituțiile financiare interesate să lucreze împreună pentru implementarea rapidă și eficientă a acestora. Invită toți actorii interesați să coopereze pentru a atrage mijloacele financiare necesare pentru proiectele I3M, inclusiv identificarea tuturor fondurilor UE, precum și a altor fonduri posibile, pentru implementarea acestora;

2. Salută organizarea, cu ocazia Summit-ului București, a primei ediții a Forumului de Afaceri al I3M, așa cum s-a decis prin Declarația Comună de la Varșovia din 2017, care a adunat peste 600 de oficiali și de reprezentanți de afaceri din statele participante, din alte state membre UE, din SUA, din state non-UE din regiunea extinsă a Europei de Sud-Est, și încurajeazăca Forumul de Afaceri al I3M să devină un eveniment regulat, preferabil anual;

3.  Salută crearea Rețelei I3M de Camere de Comerț cu ocazia primei ediții a Forumului de Afaceri al I3M, prin intermediul Declarației Comune pentru crearea Rețelei de Camere de Comerț I3M, semnată de Camerele de Comerț care intenționează să participe în cadrul rețelei, cu obiectivul de a susține activitățile viitoare ale Forumului de Afaceri al I3M și de a facilita contactele dintre comunitățile de afaceri în regiune;

4. Recunosc semnarea, cu ocazia Forumului de Afaceri I3M, a Scrisorii de Intenție cu privire la înființarea Fondului de Investiții al celor Trei Mări de către instituțiile financiare relevante care intenționează să participe la Fond. Odată creat, el va avea ca scop facilitarea, susținerea și finanțarea proiectelor prioritare de interconectare salutate de către Summit, precum și a altor proiecte viitoare ale I3M;

5. Au căzut de acord asupra nevoii de a monitoriza, stimula și susține implementarea proiectelor prioritare de interconectare și, pentru îndeplinirea acestui scop, încurajează o implicare mai activă a sectorului privat;

6. Salută lansarea unui website dedicat I3M (www.three-seas.eu), administrarea domeniului urmând a fi preluată de gazdele fiecăruia dintre Summit-urile viitoare;

7. Iau notă de faptul că Primul Forum al Regiunilor I3M de la Rzeszów, Republica Polonia, din 3 iulie 2018, reprezintă o contribuție practică, la nivel regional, pentru promovarea obiectivelor I3M. Încurajăm și alte regiuni ale I3M să urmeze acest exemplu;

8. Salută implicarea, susținerea și interesul din partea statelor și instituțiilor partenere, mai exact ale Guvernelor Statelor Unite și Germaniei, ale Comisiei Europene, Băncii Europene de Investiții, Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare, precum și Grupului Băncii Mondiale, inclusiv exprimate prin participarea acestora la nivel înalt la cel de-al treilea Summit al I3M, și sunt de acord să continue să îi invite pe aceștia și pe alți actori interesați, în funcție de decizia consensuală a statelor participante, la Summit-urile viitoare ale I3M, precum și la edițiile viitoare ale Forumului de Afaceri al I3M;

9. Salută participarea oficialilor guvernamentali și a companiilor din statele non-UE din regiunea extinsă a Europei de Sud-Est la prima ediție a Forumului de Afaceri al I3M și sunt de acord să continue să-i invite pe oficialii și companiile acestora la edițiile viitoare ale Forumului de Afaceri al I3M.

LISTA PROIECTELOR

Declarația de presă comună

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a susținut la Palatul Cotroceni, la finalul Summitului, o declarație de presă comună cu Președintele Croației, doamna Kolinda Grabar-Kitarović, cu Prim-ministrul Poloniei, domnul Mateusz Morawiecki, și cu Secretarul Energiei al SUA, domnul Rick Perry.

Vă prezentăm în continuare transcrierea declarației de presă:

Președintele României, domnul Klaus Iohannis:

Îmi face mare plăcere să putem prezenta rezultatele Summitului celor Trei Mări de astăzi. Înainte, însă, aș vrea să salut prezența, la această conferință de presă, alături de mine, a doamnei Președinte Kolinda Grabar-Kitarovic, a domnului Prim-ministru al Poloniei, Mateusz Morawiecki, și a domnului Secretar pentru Energie, domnul Rick Perry.

Am avut astăzi prilejul să fiu gazda celui de-al treilea Summit al Inițiativei celor Trei Mări și în cele ce urmează am plăcerea să vă prezint rezultatele acestui Summit.

Asumarea de către România a organizării Summitului de la Bucureşti a avut ca argument principal potențialul acestei Inițiative de a se adresa nevoii reale a celor douăsprezece state participante de dezvoltare economică și de interconectare regională, în vederea atingerii convergenței cu Europa de Vest.

Pot spune acum, la finalul Summitului, că a fost o reuniune de succes, cu rezultate palpabile, care deschid o nouă etapă în evoluţia Iniţiativei.

Mă bucur că am reuşit să avem un Summit excelent, în ciuda dificultăţilor noastre de politică internă, spre beneficiul României, al dezvoltării sale economice, al cetăţenilor români şi al întregii regiuni a celor Trei Mări.

Interesul pentru Summitul de astăzi a fost demonstrat și prin nivelul de reprezentare: opt Președinți din cele douăsprezece state participante, un prim-ministru, doi preşedinţi de camere şi un ministru de externe.

Totodată, ne-a bucurat prezența invitaților speciali – a Președintelui Comisiei Europene, a Secretarului Energiei al Statelor Unite, a ministrului german de externe, a Președintelui Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare, a Președintelui și a Vice-președintelui Băncii Europene de Investiții, la care se adaugă reprezentarea Băncii Mondiale.

La sfârșitul reuniunii de astăzi am adoptat o Declarație comună, care stipulează principiile fundamentale ce stau la baza Inițiativei celor Trei Mări și obiectivele concrete vizate de această platformă şi atinse la Summit.

Avem acum o înțelegere comună cu privire la principalele obiective ale Inițiativei, care sunt pro-dezvoltare economică în regiune, pro-Uniunea Europeană și pro-legături transatlantice.

În primul rând, Inițiativa urmărește să contribuie la dezvoltarea economică a regiunii, prin conectivitate la nivelul infrastructurii, pe axa Nord-Sud, dar nu numai, în trei domenii principale – transport, energie și digital.

Astfel, ea încearcă să modernizeze și să consolideze competitivitatea economiilor statelor noastre prin maximizarea potențialului interconectivității regionale.

Al doilea obiectiv vizează creșterea convergenței reale între statele membre ale Uniunii Europene, contribuind astfel la consolidarea unității și coeziunii în cadrul Uniunii, asta pentru a permite continuarea politicii de integrare europeană, ca bază pentru consolidarea proiectului european. Din această perspectivă, mă bucură faptul că domnul Jean-Claude Juncker, Președintele Comisiei Europene, a acceptat să fie astăzi alături de noi.

În al treilea rând, Inițiativa are rolul de a contribui la consolidarea legăturilor transatlantice. Prezența economică a Statelor Unite ale Americii în regiune este un catalizator pentru cooperarea în zonă, dar și ca parte a parteneriatului transatlantic, Inițiativa reprezentând o contribuție regională la întărirea relaţiei transatlantice.

Din această perspectivă, m-am bucurat să-l avem ca invitat la Summit pe Secretarul Energiei al Statelor Unite, domnul Rick Perry. Cu acest prilej, domnia sa a reiterat susținerea puternică a Statelor Unite ale Americii pentru Inițiativă, exprimată de altfel şi în excelentul mesaj pe care l-am primit din partea Preşedintelui Trump pentru participanţii la Summit.

Doamnelor şi domnilor, permiteți-mi să amintesc în continuare care au fost principalele rezultate.

Aș începe cu organizarea primei ediții a Forumului de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mări. Acest eveniment, pe care l-am deschis ieri şi care se derulează şi astăzi, vizează stimularea contactelor de afaceri și a investițiilor în regiune, implementarea proiectelor prioritare, dar și identificarea factorilor potențiali de creștere și inovare, cum ar fi IMM-urile, antreprenoriatul tânăr, start-up-urile și incubatoarele de afaceri din regiune.

Mă bucur că succesul acestui eveniment a determinat decizia de a fi organizat regulat, preferabil anual.

Cu prilejul Forumului, am asistat la semnarea Declarației comune privind crearea rețelei Camerelor de Comerț din statele participante la Iniţiativa celor Trei Mări. Aceasta are ca obiectiv sprijinirea activității Forumului de Afaceri și asigurarea conectării comunităților de afaceri din regiune.

Totodată, au fost întreprinși pași concreți, prin semnarea Scrisorii de Intenţie aferente, pentru crearea Fondului de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări.

Acesta își propune să contribuie la co-finanțarea proiectelor prioritare, reprezentând un vehicul important prin care regiunea își va mobiliza şi va prioritiza contribuțiile financiare concrete şi necesare pentru implementarea proiectelor prioritare.

Revenind la aspectele decise astăzi în cadrul Summitului, probabil cel mai important a fost exprimarea sprijinului politic pentru o listă regională de proiecte prioritare de interconectare în domeniile energiei, transportului și digital, listă ce a fost stabilită pe baza contribuțiilor statelor participante la Inițiativă, inclusiv a României.

Mulțumesc pe această cale tuturor celor implicați în exercițiul deloc uşor al elaborării contribuțiilor naționale la această listă.

Selecția acestor proiecte a avut la bază criterii precum impactul regional, fezabilitatea economică, compatibilitatea cu prioritățile și politicile Uniunii Europene. Au fost selectate atât proiecte în curs de derulare, cât și proiecte noi, și s-a manifestat preferință pentru proiecte care implică noi tehnologii sau care asigură modernizarea infrastructurii existente.

În ceea ce privește România, cele șase proiecte propuse au fost aprobate de Guvernul României, cu consultarea Administrației Prezidențiale.

Această listă nu este a Președinților țărilor participante, ci reprezintă contribuția guvernelor țărilor noastre. Prin această listă, dăm un semnal politic, la cel mai înalt nivel, investitorilor, în ceea ce privește proiectele majore de interconectare pe care țările noastre le consideră prioritare. Această listă este una dinamică, ea putând suferi noi adăugiri, pe măsură ce unele proiecte se vor implementa, iar alte idei noi își vor face apariția.

În perioada următoare va trebui să ne concentrăm pe obţinerea finanţării şi pe implementarea acestor proiecte. Forumul de Afaceri va avea, la ediţia viitoare, sarcina de a discuta și evalua implementarea proiectelor.

Tot astăzi a fost lansat site-ul web dedicat Inițiativei celor Trei Mări, site creat de partea română și a cărui gestiune va fi preluată succesiv de gazdele următoarelor Summituri.

Prin intermediul Declarației comune am salutat, totodată, implicarea Comisiei Europene, a Guvernelor american şi german, a Băncii Europene de Investiții, a Băncii pentru Reconstrucție și Dezvoltare și a Grupului Băncii Mondiale în susținerea Inițiativei celor Trei Mări.

Am decis împreună să continuăm să-i invităm, în calitate de invitați de onoare, la Summiturile viitoare, precum și la edițiile viitoare ale Forumului de Afaceri.

Un alt rezultat concret este decizia de a accepta Germania ca stat partener la Iniţiativă. Este o premieră şi un rezultat care ne bucură, Germania având multiple interese economice în regiune, în timp ce regiunea are numai de câștigat prin implicarea activă a Berlinului.

Am salutat, de asemenea, participarea oficialilor guvernamentali și a companiilor din Balcanii de Vest și Vecinătatea Estică la prima ediție a Forumului de Afaceri și am decis să continuăm să invităm oficiali și companii din aceste state la edițiile viitoare ale Forumului de Afaceri. Toate aceste rezultate concrete sunt rodul unei munci asidue, desfășurate pe parcursul unui întreg an.

  Pot astfel spune că Inițiativa celor Trei Mări a atins deplina maturitate, atât din punct de vedere conceptual, cât și politic. Pot afirma, totodată, că dispunem de toate condițiile și instrumentele pentru a lucra la implementarea deciziilor adoptate cu ocazia Summitului.

Înțelegem prin aceasta obiective clare, sprijin politic și financiar pentru scopurile Inițiativei, precum și crearea unor rețele de legătură puternice între comunitățile de afaceri.

Inițiativa celor Trei Mări are de acum în faţa sa, în etapa de dezvoltare care se deschide astăzi, un drum important de parcurs.

Este vorba despre misiunea esențială de a implementa proiectele majore de interconectare și de a strânge legăturile dintre comunitățile noastre de afaceri într-o rețea regională, parte a pieței extinse a Uniunii Europene. Acestea sunt, de altfel, și argumentele pentru care Inițiativa noastră este relevantă într-o lume globalizată, unde conectivitatea a devenit o premisă-cheie pentru creșterea economică.

România este pregătită să continue contribuția sa activă, inclusiv pe perioada Președinției Consiliului Uniunii Europene, în 2019, în scopul valorificării potențialului acestei Inițiative.

Vom acţiona, astfel, în beneficiul cetățenilor statelor participante, al regiunii, al vecinilor noștri, al întregii Uniuni Europene și al parteneriatului transatlantic.

Am plăcerea să vă informez că următoarea ediție a Summitului, cea din 2019, se va desfășura în Slovenia, la invitația domnului Președinte Pahor și doresc de pe acum mult succes Summitului de anul viitor. În continuare, am plăcerea să dau cuvântul doamnei Preşedinte Kolinda Grabar-Kitarović!

 

Sursa: Administrația Prezidențială

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.