Declarații susținute de premierul Victor Ponta la începutul ședinței de guvern

Astăzi a avut loc la sediul Guvernului o nouă şedinţă consacrată adoptării unor serii de măsuri convenite în urma negocierilor cu FMI, Banca Mondială.

Vă prezentăm ordinea de zi

I. PROIECTE DE LEGE
1. PROIECT DE LEGE pentru aderarea României la Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare din cadrul Băncii Mondiale
II. PROIECTE DE ORDONANŢĂ
1. PROIECT de ORDONANŢĂ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013
2. PROIECT de ORDONANŢĂ pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013
III. PROIECTE DE HOTĂRÂRE
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Justiţiei şi a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea plăţii, din bugetul Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive, a costurilor aferente finalizării lucrărilor din cadrul proiectului PHARE RO 2006/018-147.05.01 – ”Suport pentru ANDRAD pentru obţinerea autorizaţiei de amplasare pentru depozitul de deşeuri radioactive slab şi mediu active ”Saligny” şi a proiectului PHARE RO 2006/018-411.03.03 – ”Proiect tehnic şi evaluare de securitate pentru autorizarea construirii depozitului de deşeuri slab şi mediu active Saligny”
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională a Sării S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1034/2010 pentru aprobarea finanţării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de încheiere a iazurilor de decantare din sectorul minier
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr.17 la Hotărârea Guvernului nr.975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Răduleşti, judeţul Ialomiţa
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Borcea, Dragoş Vodă şi Jegălia, judeţul Călăraşi
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Izlaz, judeţul Teleorman
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Niculeşti, judeţul Dâmboviţa
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Cândeşti şi Dragomireşti, judeţul Dâmboviţa
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor oraşelor Costeşti şi Topoloveni, judeţul Argeş
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.301/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master, a programelor de studii şi a numărului maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea U.M.0586 Miercurea Ciuc din Ministerul Afacerilor Interne, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006
IV. PROIECTE DE ACTE NORMATIVE PENTRU ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA MINISTERELOR ŞI ALTOR AUTORITĂŢI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Societatea Informaţională
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1372/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1627/2003
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea şi funcţionare Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru restructurarea şi reorganizarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat şi pentru modificarea anexei nr.3 a Hotărârii Guvernului nr.1340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea numărului de posturi din cadrul Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediului de Afaceri şi Turism, cu încadrarea în numărul total de posturi prevăzut la art.7 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 430/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediului de Afaceri şi Turism
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea restructurării şi reorganizării Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1396/2009
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru suplimentarea numărului de posturi din cadrul Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Energie
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind Agenţia Naţională pentru Locuinţe
V. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată Lege privind constituirea şi funcţionarea infrastructurilor de afaceri, iniţiată de domnul senator Alin-Păunel Tişe din Grupul parlamentar al PDL (Bp.167/2013)
2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ˶Lege privind acordarea către preşcolari şi elevii din învăţământul obligatoriu primar şi gimnazial, de stat sau privat, a unui supliment alimentar sub forma de pachete alimentare sau o masă caldă˝, iniţiată de 18 deputaţi – Grupul parlamentar al PP-DD (Bp. 216/2013)
3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ˶Lege privind scutirea angajaţilor de plata contribuţiilor sociale obligatorii˝, iniţiată de domnul deputat Marian Enache – PSD (Bp. 219/2013)
4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru instituirea taxei de poluare, iniţiată de domnii senatori Cristian Petru Bodea şi Valeriu-Victor Boeriu din Grupul parlamentar al PNL (Bp. 240/2013)
5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ˶Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor˝, iniţiată de 24 parlamentari – Grupurile parlamentare ale PC, PP-DD, PNL, PD-L (Bp. 243/2013)
6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, iniţiată de un grup de parlamentari aparţinând Grupurilor parlamentare ale PSD, PNL, PC şi UDMR (Bp. 246/2013)
7. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, iniţiată de un grup de parlamentari aparţinând Grupurilor parlamentare ale PNL şi PP-DD (Bp. 255/2013)
8. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ˶Legea privind obligativitatea statului de a asigura diferenţele de majorări de preţ la facturile de utilităţi pentru agenţii economici˝, iniţiată de domnul deputat Adrian Gurzău, Grupul parlamentar al PD-L (Bp. 258/2013)
9. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ˶Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier˝, iniţiată de 18 parlamentari – Grupurile parlamentare ale PSD, PNL (Bp. 259/2013)
10. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ˶Lege pentru completarea alin. (1) al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură˝, iniţiată de 9 parlamentari – Grupurile parlamentare ale PP-DD, PD-L, UDMR (Bp. 262/2013)
11. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ˶Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal˝, iniţiată de doamna deputat Monica Maria Iacob-Ridzi şi domnii deputaţi Tudor Ciuhodaru şi Radu Mihai Popa – Grupul parlamentar al PP-DD (Bp. 263/2013)
12. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ˶Lege privind ajutorul financiar acordat persoanelor care au în îngrijire copii ai căror părinţi sunt plecaţi temporar în străinătate˝, iniţiată de 7 deputaţi – Grupul parlamentar al PP-DD (Bp. 264/2013)
13. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (6) al articolului 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, iniţiată de un grup de parlamentari aparţinând Grupurilor parlamentare ale PNL, PSD, PC, UDMR şi PP-DD (Bp. 273/2013)
14. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ˶Lege pentru modificarea şi completarea art. 42 din Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice˝, iniţiată de domnii deputaţi Alexandru Nazare şi Cezar-Florin Preda – Grupul parlamentar al PD-L (Bp. 274/2013)
15. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată Lege pentru abrogarea lit. f) a alin. (1) din art. 21 al Ordonanţei nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, iniţiată de domnii deputaţi László-Ödön Fejér şi Árpád-Francisc Márton – Grupul parlamentar al UDMR (Bp. 281/2013)
16. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, iniţiată de domnii senatori Teiu Păunescu şi Barna Tánczos – Grupurile parlamentare ale PP-DD, UDMR (Bp. 288/2013)
17. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege intitulat ‘Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 381/2009 privind introducerea concordatului preventiv şi a mandatului ad-hoc˝, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de domnul deputat Mircea Grosaru – Grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale ( Plx. 752/2011)
18. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 11 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare, iniţiată de domnul deputat Mihai-Bogdan Diaconu – Grupul parlamentar al PSD (Bp. 238/2013).

Iată, în continuare, declaraţia de presă susţinută de premierul României, înainte de debutul şedinţei:

Victor Ponta: Practic, mâine, reprezentanţii Comisiei Europene, FMI şi noi vom putea anunţa elementele unui viitor nou acord. Intenţionez, pe de-o parte, având acordul Comisiei Europene şi al FMI, să dăm publicităţii, pentru prima dată, atât memorandumul cu CE, cât şi scrisoarea de intenţie cu FMI. Ştiţi că atunci când eram în Opoziţie ceream acest lucru; acum suntem la Putere, am întrebat, evident, repet, cu avizul lor, vreau ca în cel mai scurt timp, eventual mâine sau când se poate, să le facem publice, nu sunt lucruri secrete. Mai mult, alături de dumneavoastră , la începutul sesiunii parlamentare, o să mă adresez preşedinţilor celor două Camere cu rugămintea de a putea să prezentăm în faţa Parlamentului elementele unui nou acord în aşa fel încât să fie o decizie nu doar a Guvernului României, ci şi a Parlamentului şi a tuturor forţelor politice responsabile. Că vom găsi, ca de obicei iresponsabilii de serviciu, în Parlament, la Cotroceni, unde or fi ei, care vor fi contra, e problema lor. Eu şi dumneavoastră ne aflăm aici prin votul oamenilor, prin sprijinul Parlamentului şi cred că e de datoria noastră să prezentăm oamenilor care ne-au votat şi Parlamentului elementele unui nou acord.

Mă simt cu atât mai responsabil, ca şi dumneavoastră, în faţa celor care ne-au votat în decembrie, dar şi mai ales în faţa celor care, în urmă cu un an de zile, ca şi mine, ca şi dumneavoastră, au făcut un act responsabil şi de curaj pentru această ţară, au votat la referendumul pentru demiterea preşedintelui. Faptul că am fost 90% n-a fost suficient. Dar vreau să spun, încă o dată, cât de mult apreciez ceea ce au avut curaj să facă cei care au venit la vot şi faptul că noi suntem în continuare obligaţi să punem în aplicare idealurile acelor oameni pentru o Românie mai bună, o Românie mai stabilă economic şi social şi o Românie în care abuzurile unui sistem abuziv şi nepopular să fie din ce în ce mai rare. Se întâmplă încă, văd cu mare supărare, dar sper să fie din ce în ce mai rare şi să găsim în viitor toate căile prin care să punem în practică ceea ce şi-au dorit oamenii anul trecut, pe 29 iulie.
Mă întorc la partea de rectificare, apropo însă şi legat mereu de ceea ce am promis în campanie şi oamenii ne-au acordat încrederea lor. Prin rectificare, repet, nu sunt bani pentru toate lucrurile pe care am dori să le facem. Sunt însă câteva din cele mai importante lucruri.

În primul rând, avem reducerea TVA la pâine. Mă bazez pe faptul că fiind vorba de un parteneriat între guvern şi producători se va dovedi că ceea ce am spus tot timpul, şi anume că un TVA de 9% nu înseamnă bani mai puţini la buget, ci înseamnă combaterea evaziunea fiscale şi chiar încasări suplimentare sau scăderea preţului la pâine. Dacă acest prim proiect se va dovedi de succes, înseamnă că anul viitor sau când avem condiţiile necesare putem să extindem la alte alimente de bază. E foarte important ca acum să nu fim singuri, doar guvernul, pe de-o parte, ci toţi producătorii şi, până la urmă, fiecare dintre noi, cei care cumpărăm o pâine, să cerem bon la acea pâine ca să dovedim că un sistem fiscal mai corect. 9%, nu înseamnă doar pagubă în buget, ci înseamnă, de fapt, un mod stimulativ de combatere a evaziunii şi de scădere a presiunii fiscale pe producător. La fel cum ne-am ţinut de cuvânt cu multe alte lucruri, ultima dată cu pensiile pentru cei care au pierdut din sistemul militar şi sistemul de interne, la fel ne mai atingem un obiectiv important, acesta cu TVA la pâine şi vreau să cred că se va dovedi şi acesta nu doar o reparaţie morală, ci un proiect de succes.

Avem, de asemenea, nu suficienţi, dar avem bani alocaţi pentru Ministerul Sănătăţii. Am acoperit neîncasările de la taxa de clawback şi sunt peste 500 de milioane,prin Ministerul Sănătăţii, se duc la Casa Naţională, pentru medicamente. De asemenea, banii necesari pentru continuarea sau finalizarea lucrărilor la cel mai mare număr sau la cât mai multe dintre maternităţile… Câte reuşim, domnule ministru, cu 90 de milioane…
Eugen Nicolăescu: Sperăm că 12 în acest an.
Victor Ponta: 12 în acest an. Mai rămân…
Eugen Nicolăescu din cele 20 pe care le avem contractate.
Victor Ponta: Câte?
Eugen Nicolăescu: Mai rămân opt pentru la anul.
Victor Ponta: Opt pe care le terminăm la anul. La fel, la şcoli, am dat acum două săptămâni aproape 70 de milioane pentru microbuze, acum aveţi 40 de milioane pentru continuarea lucrărilor la şcolile contractate cu Banca Mondială. Sper ca unele dintre ele să se termine chiar până pe 15 septembrie, celelalte până la sfârşitul anului.

Sunt, de asemenea, alte ministere care au mai primit, ceea ce era absolut necesar. La justiţie, dincolo de funcţionarea Autorităţii Naţionale a Penitenciarelor, avem banii alocaţi pentru implementarea noilor coduri. Eu cred că, pe zona noastră de MCV, chiar ne-am îndeplinit toate aşteptările şi toate responsabilităţile şi, mai departe, în mod sigur, nu mai depinde de noi. La interne, ştiu că nu ajung, domnule ministru, 70 de milioane, dar sunt bune şi alea deocamdată şi….
Aş vrea să menţionez 38 de milioane din profitul de la Loterie pentru finalizarea sălilor de sport şi lucrări la ANL.

Mai sunt câteva alocaţii şi la cultură cred că mai rezolvăm ce arde cel mai tare, domnule ministru. În primul rând, pentru Teatrul Naţional avem, v-am dat nişte bani pentru Opera Română. Începem să acoperim lucrurile contractate din urmă – blestemul nostru, tot plătim lucruri vechi. Avem banii pentru închis PNDI, pentru închis Bechtel-ul, pentru finalizarea contractului de securizare a frontierelor şi pentru avansul pentru avioanele multirol. Da?
Mircea Duşa: Chiar dacă nu suntem minister economic, noi am adus un aport serios la venituri la buget.
Victor Ponta: Aţi adus aportul şi l-aţi luat înapoi.
Mircea Duşa: Nu în totalitate.
Victor Ponta: Da, mă rog. Uite, avem şi frontiere sigure, avem şi încheiate lucrurile mai vechi, avem şi avioane, să vedem cum facem de acum încolo să plătim cât mai puţin din trecut şi să ne concentrăm totuşi pe ce ne doare cel mai tare în zona de sănătate, de educaţie. Doamna ministru Câmpeanu, avem trecuţi banii pentru Poşta Română, nu?!
Mariana Câmpeanu: S-a suplimentat într-adevăr bugetul la Agenția Națională de Ocupare și Formare Profesională
Victor Ponta: Pentru persoanele care vor fi disponibilizate de la Poşta Română, da?
Mariana Câmpeanu:  pentru indemnizațiile de șomaj

Victor Ponta: Bun. Alte veşti bune nu am să vă dau la rectificare, dar important este şi vreau să vă rog pe toţi să înţelegeţi că este vorba de solidaritatea noastră guvernamentală şi că de fiecare dată orice ban în plus pe care-l avem încercăm să-l repartizăm în funcţie de priorităţi.
Câteva lucruri mai vreau să spun. Despre transporturi. Telenovela de la studioul Cotroceni, eu cred că noi trebuie să fim cei serioşi. Am făcut toate documentele şi vă rog, domnule secretar de stat, să daţi din nou presei cele trei decizii ale CSAT referitoare la CFR – Marfă. Este adevărat că se contrazic între ele, dar a fost acelaşi preşedinte al CSAT în toate trei; şi pe cea de a patra am dat-o şi eu, cea în care se spune foarte clar că trebuie avizat de către CSAT atunci când este vorba de preluarea controlului asupra unei societăţi. Eu o să mă ocup alături de viitorul ministru al transporturilor, dar eu sunt cel responsabil. Sper să se finalizeze cu bine procedura de privatizare; nu se finalizează cu bine din cauza celor care îşi fac partide acum, avem management performant şi repornim procedura în aşa fel încât să putem să dăm o certitudine de viitor pentru CFR-Marfă.
Cu taxa la Cernavodă. Domnule Șova, am scos-o în week-end, s-a făcut coadă luni.
Dan Șova: Am scos-o și luni, până la ora 14 și în timpul sărbătorilor legale, că s-a făcut coadă
Victor Ponta: Ideea e următoarea. Vreau să vă rog, vara asta trece așa, cu faptul că nu am scos taxa, că se făceau cozile alea, ne batem joc de oameni. Avem o autostradă două ore București-Constanța și două ore stau la barieră. Vă rog frumos, împreună cu CNADR, să faceți un proiect pe care să-l implementăm în toamna asta, cel mai târziu în primăvară, ca să nu ne trezim în vară că iarăși avem probleme și trebuie să ridicăm barierele. Înțeleg că atât se poate,  dar poate totuși vă gândiți din timp și o să vă rog să implementați acest lucru.

Consumatorii vulnerabili primesc ajutoarele pentru căldură. E cald acum și nu ne gândim la iarnă, dar vine repede iarna și vreau să avem toată legislația necesară.

La fonduri europene, domnule ministru, știu că și astăzi ne mai cereți bani, s-au tot încasat, vă dăm înapoi tot ce ați încasat de la Comisie. Să explicați încă o dată cu beneficiarii privați care nu mai sunt obligați să deruleze toate acele proceduri lungi și complicate. Vreau să vă felicit că ați găsit fraza cea mai corectă cu… cum ați spus? Toţi cei care ne-au criticat, nu au participat cu nimic, nu şi-au dat cu părerea cum să fie bună strategia pentru 2014-2020. Ei doar ne spun că e rea, dar când i-aţi întrebat să ne spună cum să o facem, erau la Cireşica. Deci, foarte bine, cei care au idei, primiți-le, ca să fie o strategie cât mai bună.
Eugen Teodorovici: Asta am și făcut.
Victor Ponta: În sfârşit, aţi zis un lucru bun, de aia vroiam să vă felicit!
Eugen Teodorovici: Eu speram că sunt mai multe, dar, în fine, mulţumesc şi pentru asta!
Victor Ponta: Da, deci, cine are păreri, să vi le spună, că am văzut că ați consultat ministere, ONG-uri, instituții, dar cei care vă critică la televizor nu și-au dat nici o părere, nu au nimic de spus, cum să fie mai bine, dacă nu e bine așa, cum facem noi.
Eugen Teodorovici: De obicei aceştia critică, care se pricep mai puţin.
Victor Ponta: Da, ăştia sunt cei mai buni la critică şi la băgat strâmbe.

Ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun, mai ales că două săptămâni nu ne vedem în această formulă. La Guvern va fi domnul vicepremier Oprea, la ministere mi-ați dat lista cu secretarii de stat în cazul în care plecați în concediu. Vreau să vă gândiți pentru toamnă, după vacanță, că nu e prea devreme să începem să construim strategia pentru o sută de ani de România – 2018. Poate părea devreme, dar nu este. Trebui să facem un bilanț să vedem ce ne propunem pentru 2018, ce a reușit să facă țara asta într-o sută de ani, și ce nu a reușit. Eu am problema mea cu autostrada care să lege cele trei regiuni. Într-o sută de ani nu am reușit să legăm Ardealul cu Moldova și cu Muntenia. Poate totuși construim din timp obiectivele noastre pentru 2018.

Un ultim lucru. Vreau să mulțumesc Ministerului de externe că ați avut o poziție față de declarațiile nu doar iresponsabile, din punctul meu de vedere, ci şi penale făcute de domnul Tokes şi de alţi domni pe acolo. Regret faptul că nu avem un preşedinte al României care să îşi îndeplinească atribuţiile constituţionale şi să ia poziţie atunci când este atacată integritatea teritorială şi independenţa statului român. Vă rog să o faceţi dumneavoastră! Preşedintele ţării are alte ocupaţii în această perioadă. Vă rog să luaţi poziţie oficială, să informaţi instituţiile europene atunci când europarlamentari sau oficiali ai altui stat fac declaraţii şi propun lucruri împotriva intereselor noastre naţionale şi europene. Repet, dacă aveam un preşedinte, asta trebuia să facă preşedintele; neavând preşedinte al României, vă rog să îl supliniţi dumneavoastră.

Vreau s-o spun public că din punctul meu de vedere declaraţiile lui Tokes și ale celorlalți sunt nu doar insultătoare, ci chiar împotriva legii penale.
Poate că la un moment dat cineva, nu noi, că justiţia e independentă, dar justiţia va vedea dacă asemenea lucruri se pot întâmpla într-o ţară care se respectă şi într-o ţară europeană.

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.