Drept la replică – Hornbach privind articolul „Hornbach – minciuna de pe rafturi”

”Stimată redacție,
Subscrisa, HORNBACH CENTRALĂ SRL, persoană juridică română, având în vedere comunicatul de presă,  respectiv investigația jurnalistică intitulate „Hornbach – minciuna de pe rafturi”, publicate în data de 12.05.2017 pe platforma https://www.de-clic.ro/ și la adresa http://investigatie-hornbach.de-clic.ro/, vă transmitem prezentul răspuns, prin intermediul căruia înțelegem să ne exercităm dreptul la replică față de susținerile dvs. cuprinse în comunicatul de presă menționat.
1. Clarificări în legătură cu angajamentul Hornbach, asumat prin intermediul comunicatului de presă emis în data de 22.12.2016, cu privire la întreruperea relațiilor comerciale cu furnizorul Holzindustrie Schweighofer.  Prin comunicatul din luna decembrie 2016 Hornbach a subliniat că se asigură că toate materialele lemnoase şi produsele din lemn provin din silvicultură sustenabilă. Menționăm că, întrucât Hornbach nu deține mijloacele proprii de verificare a provenienței și a modului de exploatare a lemnului de către toți furnizorii săi, în practică, acceptă dovada îndeplinirii criteriilor în conformitate cu legislația aplicabilă în România.
În luna decembrie 2016 Hornbach a luat decizia încetării colaborării pentru segmentul lemnului pentru construcții, respectiv pentru cel al lemnului rindeluit. Încetarea colaborării cu privire la aceste categorii de produse trebuie înțeleasă ca o neprelungire a duratei contractelor ajunse la final.
În acest sens, menționăm că Hornbach nu a încetat colaborarea cu Holzindustrie Schweighofer pentru alte categorii de produse care fac obiectul unor contracte aflate în derulare. Din aceste motive, comunicatul de presă din decembrie 2016 s-a referit explicit numai la unele categorii de produse, pentru care s-a încetat colaborarea, Hornbach nepretinzând în niciun moment încetarea totală a colaborării cu Holzindustrie Schweighofer pentru toate categoriile de produse, acest lucru fiind clar încă din titlul comunicatului.
Între timp Hornbach a mai încetat relațiile comerciale cu acest furnizor și pe segmentul peleți, reducând astfel volumul de produse achiziționate de la Holzindustrie Schweighofer cu mai mult de 60%.
În acest sens, în concret, Hornbach și-a luat angajamentul ca, începând cu luna ianuarie 2017, să întrerupă relațiile comerciale cu furnizorul Holzindustrie Schweighofer în ceea ce privește achiziționarea, de la acesta, a două categorii de produse: lemn pentru construcții, respectiv lemn rindeluit. Menționăm că la momentul emiterii comunicatului de presă, s-au avut în vedere denumirile categoriilor de produse așa cum sunt ele identificate în evidențele Hornbach de achiziție și comercializare.
În concret, începând cu luna ianuarie 2017, Hornbach a încetat achiziționarea, de la furnizorul Holzindustrie Schweighofer, a următoarelor tipuri de produse, cuprinzând un total de 57 de produse:

(1) Cherestea rindeluită, speciile pin și molid, obținută prin prelucrare tivită, rindeluită sau cu canturi rotunjite,  având grad de umiditate 18%: 32 de produse;

(2) Cherestea uscată, obținută în urma prelucrării buștenilor, prin debitarea la fierăstraie circulare multilamă, rezultând un produs cu patru fețe plane, care este trecut printr-un proces de uscare în uscătoare de mare capacitate: 18 produse;
(3) Lemn de construcții, reprezentând grinzi obținute din lemn uscat, fasonat, rindeluit și îmbinat în dinți pe lungime, care oferă o stabilitate mai mare decât lemnele brute: 7 produse.

Dintre acestea, cu privire la produsele reprezentând cherestea uscată, respectiv lemn de construcții, a fost contractat un furnizor de concern.
Fără a încălca în vreun fel angajamentul cu privire la renunțarea la lemnul rindeluit, respectiv la lemnul pentru construcții furnizat de către Holzindustrie Schweighofer, Hornbach comercializează în continuare anumite tipuri de produse achiziționate de la acest furnizor, precum: plăci de lemn încleiat confecționate din pin și molid, lambriu și lambriu rășinos, dușumea ș.a. Acestea, purtând sigla Holzindustrie Schweighofer, se regăsesc, în continuare, pe rafturile magazinelor Hornbach, fiind identificate ca atare.
Aceste produse au fost catalogate în mod eronat pe parcursul investigației jurnalistice derulată de redacția De-Clic.ro ca aparținând categoriilor de lemn rindeluit, respectiv lemn pentru construcții. În concret, imaginile utilizate în cadrul articolului și „reportajului” filmat induc, prin marcare greșită și trunchiere, senzația că produsele respective fac parte din categoriile la care Hornbach a declarat că va renunța colaborarea cu Holzindustrie Schweighofer (lemn pentru construcții, lemn rindeluit), cu toate că de fapt produsele care apar în imagini fac parte din cu totul alte categorii (lambriuri, dușumea).
Jurnalistul și fotograful par să nu înțeleagă sau ignoră faptul ca etichetele / panourile indicatoare la raft se referă la marfa care se afla sub ele și nu deasupra lor. Din altă imagine care conține un afiș de vânzare a mărfii cu data de depozitare în vederea livrării 26.04. jurnalistul/fotograful amator trage greșit concluzia că aceasta este data la care marfa a fost livrată de către furnizor către Hornbach, ignorând pe deasupra că marfa respectivă reprezintă dușumea (care nu se încadrează în segmentele la care Hornbach a renunțat conform comunicatului colaborarea cu Holzindustrie Schweighofer). De asemenea din discuțiile purtate cu angajații Hornbach nu reiese că s-a întrebat concret despre produsele vizate, din contră, discuțiile sunt purtate cu titlu general despre „lemn“ și „marfă“.
Toate aceste informații ar fi putut fi clarificate cu ușurință dacă autorii investigației ar fi depus diligențe minime (conform Codului Deontologic al Jurnalistului) pentru a acorda Hornbach posibilitatea reală de a răspunde oricăror nelămuriri sau bănuieli. Cu toate acestea, nicio solicitare scrisă nu a fost transmisă către Hornbach, în ciuda pretinsei afirmații din cuprinsul articolului, potrivit căreia Hornbach ar fi fost contactată în repetate rânduri, refuzând, însă, să comenteze acuzațiile. Aceste acuzații nu au fost comunicate niciunui reprezentant legal al Hornbach spre a fi comentate, anterior publicării comunicatului de presă și, astfel, nu ne-a fost dată posibilitatea concretă de a răspunde acestor alegații.
2. Informațiile incluse în articolul menționat sunt eronate și prezentate în mod trunchiat, cu încălcarea Codului Deontologic al Jurnalistului și a interdicțiilor de filmare și fotografiere din spațiile Hornbach În măsura în care autorii investigației ar fi solicitat în mod real și punctul de vedere al Hornbach în ce privește chestiunile abordate de investigația derulată și de articolul publicat, Hornbach ar fi avut posibilitatea de a clarifica faptul că niciunul dintre produsele menționate în cadrul articolului ca fiind comercializate de către Hornbach nu fac parte din categoriile de produse la care se referă comunicatul companiei emis la data de 22 decembrie 2016. Astfel, s-ar fi putut evita acuzarea în mod eronat a Hornbach de afirmații mincinoase.
Reafirmăm cu această ocazie angajamentul Hornbach de a renunța la relațiile comerciale cu Holzindustrie Schweighofer pentru lemnul de construcții și lemnul rindeluit și subliniem că Hornbach a respectat întocmai comunicatul emis la data de 22 decembrie 2016, încetând în totalitate achizițiile de lemn de construcții și lemn rindeluit de la Holzindustrie Schweighofer.
În conformitate cu Codul deontologic unic al mass-media, jurnalistul are obligația de a face demersuri rezonabile pentru a verifica informațiile înainte de a le publica. In situația de față, informațiile nu au fost verificate în nicio modalitate, fiind prezentat cu certitudine faptul că Hornbach și-a încălcat angajamentul asumat. Această concluzie este în mod vădit falsă, aspect care ar fi putut fi evident și pentru autorii articolului dacă ar fi încercat, cu bună-credință, o clarificare a situației cu persoanele abilitate să răspundă din cadrul Hornbach, mai degrabă decât să trunchieze în mod convenabil afirmațiile angajaților Hornbach, cu scopul de a justifica o concluzie prestabilită de autorii investigației.
De asemenea Codul deontologic prevede ca regulă generală că jurnalistul va obține informații în mod deschis și transparent. Folosirea tehnicilor speciale de investigație jurnalistică este justificată atunci când există un interes public și când informațiile nu pot fi obținute prin alte mijloace, situație care nu este incidentă în cazul nostru.
Astfel, solicitarea de informații în mod ascuns de la angajații care nu au cunoștință de relațiile contractuale ale societății și prezentarea lor în mod trunchiat în articolul publicat și în montajul video au drept rezultat prezentarea către public larg cu rea-credință a unor informații neadevărate, care sunt de natură să afecteze imaginea Hornbach.
De asemenea, în ciuda interdicțiilor de filmare și fotografiere afișate în mod vizibil în spațiile Hornbach, jurnaliștii au realizat filmări cu camera ascunsă, deși aveau posibilitatea să solicite informații în mod transparent.
3. Informațiile prezentate în articolul menționat aduc atingere dreptului la imagine al Hornbach Prin intermediul susținerilor din cadrul articolului se produce asocierea societății, a obiectului de activitate și profilului acesteia cu presupuse încălcări ale normelor în vigoare de către Holzindustrie Schweighofer,
și anume tăieri ilegale de lemn, afirmații complet false ce constituie fapte ilicite care aduc o gravă atingere imaginii Hornbach. În aceste condiții, publicarea pe site-ul de-clic.ro a afirmațiilor cu caracter pur speculativ și în mod intenționat defăimător cu privire la activitatea Hornbach are ca efect răspândirea în public a unor afirmații care produc efecte negative pentru imaginea societății.
În ceea ce privește toate aceste afirmații defăimătoare, speculative și trunchiate, atragem atenția că ele nu sunt susținute de publicarea vreunui document care să ofere legitimitate opiniilor astfel exprimate, respectiv să permită o asociere a tăierilor ilegale de lemn cu activitatea desfășurată efectiv de către societate. Astfel, includerea în articol a imaginilor cu defrișări masive induc cu rea-credință publicului larg ideea că Hornbach ar avea un grad de responsabilitate legat de acestea. Intenția autorilor de a asocia activitatea Hornbach cu aceste defrișări depășește limitele dreptului la liberă exprimare.
Din acest punct de vedere, subliniem că, într-o societatea democratică, libertatea de exprimare nu este și nu poate fi un drept absolut, fiind limitată de dreptul celorlalte persoane fizice și juridice la protecția demnității și reputației, dar și a dreptului la propria imagine.
Așadar, protecția dreptului la liberă exprimare încetează în contextul în care publicarea sau difuzarea unor materiale sunt de natură să afecteze drepturile altor persoane, aspecte reglementate atât în legislația națională, cât și în cea europeană.
De asemenea, distribuirea publică a afirmațiilor incluse în cadrul articolului, cunoscând că acestea nu sunt în niciun fel fundamentate în baza unor verificări amănunțite, atestă o vădită rea-credință și o intenție clară de a prejudicia imaginea Hornbach, iar jurnalistul avea atât posibilitatea, cât și obligația de a verifica informațiile publicate, cât și veridicitatea concluziilor trase de acesta.
De altfel, Curtea europeană a drepturilor omului a stabilit că atunci când este vorba de imputarea unor fapte concrete, iar nu despre simple judecăți de valoare, exactitatea acestora trebuie demonstrată.
4. Solicitări privind remedierea situației și a prejudiciului de imagine cauzat prin publicarea articolului.

În vederea remedierii situației și a reparării prejudiciului de imagine cauzat Hornbach prin publicarea unor informații false, vă solicităm publicarea acestui drept la replică pe toate canalele pe care a fost publicat, distribuit și/sau multiplicat articolul inițial, preluat ca atare sau adaptat, în urma investigației realizate de www.de-clic.ro, în cel mult 24 ore de la transmiterea prezentului document.

Avem încredere că veți da curs fără întârziere solicitărilor noastre.

Hornbach Centrală SRL
reprezentată prin Mugurel-Horia Rusu
Administrator”

Comments

comments

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.