Grupul de iniţiativă „Reînnoirea”: CE ÎNSEAMNĂ BĂSESCU? CE ÎNSEAMNĂ BĂSISMUL?

CĂTRE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

DOMNULUI CRIN ANTONESCU, PREŞEDINTE AL SENATULUI

DOMNULUI VALERIU ZGONEA, PREŞEDINTE AL

CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

         LĂMURIREA POPULAŢIEI ROMÂNIEI

Parlamentul nou ales are o datorie sfântă faţă de poporul român supus nenorocirilor provocate de Băsescu şi băsism timp de 8 ani: să dea documente de poziţie în care să explice în mod fundamentat ce înseamnă Băsescu şi Băsismul (ca sistem) – în plan economic, social, politic, juridic şi moral, pentru a se cunoaşte ADEVĂRUL despre situaţia dezastruoasă în care a fost adusă România după 8 ani de guvernare băsistă-portocalie.

Cu cât mai repede se vor da aceste documente de poziţie, cu atât mai grabnic se vor putea crea premizele necesare pentru a face câte ceva pozitiv pentru poporul român şi pentru România.

De la ce pornim în judecăţile noastre?

De la constatarea tragică potrivit căreia:

A. Băsescu şi băsismul – înseamnă provocarea – prin politici greşite – a unor dezechilibre macroeconomice enorme (şi greu de corectat) şi, totodată, înseamnă fonduri de zeci şi zeci de miliarde de euro – jefuite, pierdute şi risipite din bani publici, ceea ce a făcut ţara extrem de vulnerabilă.

         Trebuie combătută minciuna criminală băsistă, profund dăunătoare, potrivit căreia s-ar fi asigurat „restabilirea rapidă a echilibrelor economice”; această minciuna este destinată dezorientării şi derutării populaţiei.

         B. Băsismul va dăinui în mod evident până la 21 decembrie 2014; totodată, băsismul va dăinui prin băsiştii din instituţiile de forţă şi din sistemul judiciar, din ministere şi agenţii, din deconcentrate – şi dincolo de 21 decembrie 2014.

Acţiunile împotriva României ale domnului Băsescu şi ale băsiştilor se vor intensifica.

C. Minciunile, dezinformările şi intoxicările băsiste despre „statul de drept” vor fi folosite în continuare împotriva României.

De la tribuna Administraţiei Prezidenţiale şi prin televiziuni Băsescu propagă intens aberaţia despre „lovitura de stat” şi aberaţia despre „milioanele de voturi fraudate” la referendum.

Iar Parlamentul nou ales nu a dat încă documentul de poziţie în care să combată aceste minciuni băsiste, care au compromis România în plan extern.

D. Domnul Băsescu şi Administraţia Prezidenţială, în loc să păstreze statutul de neutralitate, de mediator, de arbitru şi să conlucreze instituţional cu noua guvernare:

– continuă acţiunile de defăimare a ţării şi naţiunii pe plan internaţional (contrar articolului 30, alineatul 7 din Constituţie);

– întreprind tot mai multe acţiuni de sabotaj, care aduc mari prejudicii României în plan economic; hărţuiesc guvernarea prin abuzuri peste abuzuri şi ilegalităţi.

         E. Încălcând grav Constituţia ţării, statutul de neutralitate, de mediator, de arbitru, domnul Băsescu – adoptând poziţia de partizanat politic – şi-a creat un partid politic (PMP) – utilizând ilegal consilieri prezidenţiali plătiţi din bani publici şi folosind fonduri obscure (încă necercetate de Curtea de Conturi și de Procuratură).

         Domnul Băsescu şi-a pus în aplicare vocaţia şi experienţa sa de spărgător de partide, decimând PDL – cu scopul de a-i da şi o bază parlamentară noului său partid (PMP), violând toate reglementările legale şi normele morale.

         F. O parte din DNA şi procuratură şi unii judecători – subordonaţi politic băsismului continuă să facă abuzuri şi ilegalităţi: „blochează” dosarele penale ale domnului Băsescu şi ale familiei sale; „blochează” dosarele penale ale guvernanţilor portocalii (peste 400 de dosare de audit și verificări) şi fabrică „dosare politice” pentru adversarii politici ai băsismului.

         Aceşti băsişti din sistemul judiciar – în mod total fals şi denaturat – invocă problema „independenţa justiţiei”, încercând să ascundă în fapt – subordonarea lor politică băsisnului şi propria lipsă de obiectivitate în activitatea lor.

         G. Multe televiziuni şi ziare băsiste – finanţate de jefuitorii portocalii de bani publici – dezinformează şi derutează populaţia cu minciunile băsiste despre „statul de drept”, despre „restabilirea echilibrelor macroeconomice”, despre „competenţa guvernanţilor portocalii” etc.

         Va trebui explicat populaţiei că Băsescu înseamnă politicile greşite, politicile de distrugere impuse timp de 8 ani de guvernare portocalie.

         Băsismul înseamnă un sistem în care s-au implicat guvernanţii portocalii centrali şi locali şi instituţiile de stat în care aceştia au fost numiţi şi care au pus în aplicare politicile de distrugere băsiste.

         Ca economişti, noi ne vom referi în studiile noastre la politicile economice, cu deosebire la dezechilibrele macroeconomice gigantice (greu de corectat) şi la zecile şi zecile de miliarde de euro jefuite, pierdute şi risipite – prin incompetenţă abuzuri şi ilegalităţi.

         Liderii USL – trebuie să conştientizeze şi să ia act de realităţile de mai sus, să dea dovadă de  UNITATE şi FERMITATE şi să mobilizeze toate forţele cinstite ale poporului român sub chemarea categorică:

„JOS BĂSESCU!,  JOS BĂSISMUL!”

 

*  *

*

         Noi, cei din societatea civilă, ca economişti, suntem datori să spunem milioanelor de cetăţeni care trăiesc din muncă – MARELE ADEVĂR ECONOMIC: de la Băsescu şi băsism, România după 8 ani de guvernare portocalie – s-a ales cu o MOŞTENIRE ECONOMICĂ DEZASTRUOASĂ, CATASTROFALĂ, ca efect al politicilor greşite, al politicilor de distrugere.

         În domeniul economic s-au produs cele mai mari NENOROCIRI.

         AVERTISMENT. Noi considerăm că liderii USL – trebuie să aibă în vedere următorul fapt fundamental: STRUCTURILE ECONOMICE ŞI FINANCIARE moştenite de la băsismul care a guvernat 8 ani – nu se pot modifica şi îndrepta într-un termen scurt; va fi necesară o perioadă îndelungată. Acest adevăr trebuie spus în mod deschis populaţiei.

         STRUCTURILE moştenite de la băsism sunt producătoare de MARI DEZECHILIBRE MACROECONOMICE în continuare (un număr de ani în care se vor aplica politici de corectare și restucturare).

         Acest adevăr neconvenabil trebuie spus populaţiei.

Aceasta înseamnă că, România – în următorii ani – va fi nevoită să se îndatoreze, să trăiască pe datorii:

–         să mărească DATORIA EXTERNĂ

–         să mărească DATORIA PUBLICĂ (de stat suverană)

Acest ADEVĂR ECONOMIC TRAGIC – trebuie spus populaţiei, celor 20 de milioane de cetăţeni.

RESURSELE sunt extrem de limitate în raport cu AŞTEPTĂRILE populaţiei. Deci, pe termen scurt, nu se pot face decât mici reparaţii, mici îmbunătăţiri – faţă de nenorocirile produse de băsism timp de opt ani de guvernare.

Atenţia principală – în condiţiile resurselor limitate de care dispunem – trebuie concentrată pe relansarea economică, pe creşterea producţiei naţionale. Nu există altă cale.

            Nu se poate urma calea băsismului – adică a SUPRAÎNDATORĂRII-ŞOC A ŢĂRII, cu zeci și zeci de miliarde de euro într-un termen scurt.

Dacă nu se înţelege rapid acest lucru – România va fi împinsă în situaţia Greciei – de incapacitate de plată. Şi băsiştii vor aşeza întreaga răspundere pe seama guvernării USL, cum intoxică chiar acum – prin propaganda lor – populaţia zi şi noapte.

CONCLUZIA Îndreptarea situaţiei economice moştenite de la băsism – pentru reducerea dezechilibrelor macroeconomice gigantice va necesita o vreme îndelungată, mai multe cicluri de guvernare, chiar mai multe decenii.

Ori se conştientizează acest pericol şi se vor schimba treptat politicile, ori România va fi împinsă în situaţia Greciei, va fi pusă în imposibilitatea de a-şi onora datoriile excesive create de băsism.

STAREA ECONOMICĂ GENERALĂ  Guvernanţii USL trebuie să aibă în vedere realităţile actuale. Omenirea se află încă în criza mondială şi globală. Uniunea Europeană, din care facem parte, se află într-o criză profundă şi în stagnare. România se află într-o criză economică şi financiară mult prelungită. Ieşirea din criză a României va dura încă mulţi ani de acum înainte.

Parlamentul nou ales ar trebui să dezbată şi să dea documente de poziţie în ce priveşte criza multilaterală şi prelungită în care a fost aruncată ţara de regimul Băsescu.

În prim plan se situează CRIZA SOCIALĂ PROFUNDĂ şi de mare anvergură. Pe piaţa muncii se află cea mai mare disproporţie, cel mai mare dezechilibru macroeconomic, despre care băsismul discută în mod fals, ascunzând realitatea.

Nu ne putem limita la datele statistice despre şomaj, deoarece datele sunt parţiale şi insuficiente pentru prezentarea realităţii.

Marele dezechilibru macroeconomic este reflectat de cele 4 milioane de locuri de muncă desfiinţate. Acest dezechilibru macroeconomic este redat şi de cele 3-4 milioane de persoane silite să migreze în alte ţări (adică 30-40% din populaţia activă) în căutarea unui loc de muncă, cu toate problemele extrem de grele pentru copiii şi familiile lor, aici în ţară, cât şi în ţările în care au fost silite să migreze.

Acest adevăr trebuie  să-l spună liderii USL. Dezbaterea despre locuri de muncă trebuie să se raporteze la aceste cifre imense.

CRIZA DATORIEI EXTERNE este extremă, deoarece băsismul a majorat datoria externă de câteva ori, într-un ritm record şi a dus-o la peste 100 miliarde de euro (la care se adaugă multe miliarde de euro de dobânzi înrobitoare).

Problema refinanţării acestor datorii externe, a rostogolirii datoriilor, este extrem de ascuţită şi primejdioasă pentru țară.

CRIZA DATORIEI PUBLICE (DE STAT, SUVERANĂ) este, de asemenea extremă, deoarece băsismul a mărit-o de câteva ori, într-un termen record şi a dus-o la peste 220 de miliarde de lei, mutând poverile şi pagubele pe umerii cetăţenilor contribuabili.

CRIZA SISTEMULUI BANCAR moştenită de la băsism creează un blocaj general în economie.

Cu privire la aceste componente ale crizei economice multilaterale în care a fost cufundată România de băsism – Parlamentul nou ales trebuie să organizeze dezbateri şi analize, punând accentul pe căi şi soluţii şi să nu se lase copleşit de diversiunile şi manipulările băsiste, de agenda publică impusă de băsism cu false probleme politicianiste.

*  *

*

         Ce să spună Parlamentul nou ales celor 20 de milioane de cetăţeni români, cu autoritatea şi legitimitatea sa?

În primul rând, să le spună ce înseamnă Băsescu şi băsismul din punct de vedere economic.

În faţa Parlamentului nou ales, la 12 martie 2013, domnul Băsescu, în mod total neruşinat, a afirmat că regimul său ar fi asigurat „restabilirea rapidă a echilibrului macroeconomic” şi „stabilitatea economică”.

Aceasta este MINCIUNA SECOLULUI. Şi Parlamentul nou ales a înghiţit această minciună şi nu a găsit ulterior timp să o combată printr-un document de poziţie.

În consecinţă, domnul Băsescu – în alte zeci de declaraţii de presă televizate – a repetat această MINCIUNĂ CRIMINALĂ pentru ţară, această ÎNŞELĂTORIE POLITICĂ.

Este timpul ca Parlamentul nou ales să aducă clarificările necesare; altminteri milioanele de cetăţeni vor fi înşelaţi de discursurile aberante ale domnului Băsescu şi ale foştilor guvernanţi portocalii, care sunt extrem de activi în propaganda lor nocivă.

Noi, cei din societatea civilă, ca economişti, am transmis tuturor autorităţilor studiile şi analizele noastre în această problemă, tocmai cu scopul demascării minciunilor criminale ale băsismului în probleme economice.

Rostim aici, din nou, adevărurile despre ce înseamnă Băsescu şi ce înseamnă băsismul în plan economic: provocarea de dezechilibre macroeconomice greu de resorbit şi jefuirea, pierderea şi risipirea de zeci de miliarde de euro din banii publici în cei opt ani de guvernare băsistă.

DEZECHILIBRELE MACROECONOMICE GIGANTICE

LĂSATE DE BĂSESCU ŞI DE BĂSISM

 

I. SĂRĂCIA EXTINSĂ ŞI APROFUNDATĂ în anii regimului băsist o resimt milioanele de cetăţeni care trăiesc din muncă.

Ultimele date publicate de Uniunea Europeană se referă la riscul de sărăcie şi de excludere socială din România, care cuprinde peste 42% din populaţie.

Băsescu şi băsismul înseamnă această stare de sărăcie extrem de extinsă.

II. DEZECHILIBRUL MACROECONOMIC ÎN PIAŢA MUNCII este groaznic. O ţară care nu asigură locuri de muncă pentru 30-40% din populaţia totală activă trebuie să se cutremure.

În anii guvernării băsiste 3-4 milioane de cetăţeni apţi de muncă au fost nevoiţi să ia drumul migraţiei în alte ţări pentru un loc de muncă, cu toate consecinţele tragice ale unei asemenea mişcări masive de populaţie, fără precedent în istoria ţării noastre.

Această migraţie a avut loc în cea mai mare parte în cei opt ani de guvernare băsistă.

Această contraperformanţă istorică înseamnă Băsescu şi băsismul în cei opt ani de guvernare.

         III. DEZECHILIBRUL MACROECONOMIC ÎNTRE EXPORT ŞI IMPORT a fost enorm în cei opt ani de guvernare băsistă.

Diferenţa negativă între export şi import, deficitul cronic şi de mari proporţii din balanţa comercială externă – în cei 8 ani de guvernare băsistă a atins sumă de 85 miliarde de euro, fără precedent în istoria ţării.

În studiile noastre trimise autorităţilor portocalii am examinat evoluţia pe ani a acestui dezechilibru.

Băsescu şi băsismul înseamnă acest dezechilibru extern de 85 de miliarde de euro, această gaură neagră în economie în cei opt ani de guvernare portocalie. Aceasta este o contraperformanţă fără precedent în istoria ţării ca amploare şi viteză.

IV. DEZECHILIBRUL MACROECONOMMIC VALUTAR a fost enorm în cei opt ani de guvernare băsistă.

Ca efect al dezechilibrelor dintre export şi import, al politicilor valutare neraţionale, deficitele contului curent al balanţei de plăţi externe în cei opt ani de guvernare băsistă – au însumat 72 de miliarde de euro, o contraperformanţă fără precedent în istoria ţării.

În studiile noastre trimise autorităţilor portocalii am examinat evoluţia pe ani ale acestor deficite valutare.

Băsescu şi băsismul înseamnă acest dezechilibru valutar de 72 de miliarde de euro în cei opt ani de guvernare portocalie, pe care îl lasă moştenire guvernărilor viitoare şi generaţiilor viitoare, după cum arătăm mai departe.

V. SUPRAÎNDATORAREA RAPIDĂ ŞI PERICULOASĂ A ŢĂRII

DATORIA EXTERNĂ EXCESIVĂ A ŢĂRII.

CRIZA DATORIEI EXTERNE

Concepţiile eronate ale domnului Băsescu şi ale băsismului potrivit cărora ţara se poate îndatora oricât de mult şi oricât de repede – au condus la aplicarea unor politici greşite, care au determinat creşterea aberantă a datoriei externe a ţării, pentru a acoperi lipsa de eficienţă economică şi dezechilibrele macroeconomice acumulate în cei 8 ani de guvernare portocalie.

În felul acesta, datoria externă a fost majorată la 100 de miliarde de euro (la care se adaugă multe miliarde de euro dobânzi înrobitoare ce trebuie plătite în fiecare an).

Avem un munte de datorii externe – lăsat moştenire generaţiilor viitoare – în mod total iresponsabil – de Băsescu şi băsism.

Este o moştenire monstruoasă – care va necesita decenii pentru rambursare şi redresare.

Băsescu şi băsismul au mărit în anii 2005-2012 datoria externă pe termen mediu şi lung de 4,3 ori (de la 18,3 miliarde de euro în 2004 la 78,7 miliarde de euro în 2012). Precizăm că toate guvernările anterioare în anii tranziţiei, deci în interval de 15 ani, au acumulat o datorie externă pe termen mediu şi lung de numai 18,3 miliarde de euro.

Este o dinamică a datoriei externe periculoasă (ca volum – record negativ şi ca viteză – record negativ), fără să se fi creat capacităţi de producţie, care să asigure exporturi şi încasări valutare pentru achitarea datoriei angajate.

Este o contraperformanţă fără egal în istoria ţării. În felul acesta Băsescu şi băsismul au provocat criza datoriei externe a României, chiar înainte de izbucnirea crizei mondiale şi globale (cum am demonstrat noi în studiile trimise autorităţilor portocalii).

NOTĂ SPECIALĂ 1.  După ce a minţit poporul român în 2008 că solicită un credit de la FMI, UE şi Banca Mondială numai – ca „centură de siguranţă”, l-a transformat în credit efectiv, de 20 de miliarde de euro, cel mai mare credit din istoria României.

Problema problemelor – o constituie refinanţarea datorii externe excesive, care necesită – în fiecare an o rostogolire, o reînnoire de zeci de miliarde de euro, apelând la pieţele externe. Aceasta creează o vulnerabilitate extremă, o slăbiciune periculoasă pentru întreaga economie naţională, pentru dezvoltarea economică.

Acest dezechilibru macroeconomic, amplificat extraordinar de băsism, va dăinui multe decenii  ca o piatră de moară agăţată de gâtul economiei României şi făcând-o extrem de vulnerabilă la şocurile externe de finanţare (această datorie externă de peste 100 miliarde de euro este de 10 ori mai mare decât vârful datoriei externe din regimul dinainte de 1989, când am intrat în moratoriu).

În faţa Parlamentului nou ales (la 12 martie 2013), domnul Băsescu, a lansat MINCIUNA CRIMINALĂ potrivit căreia a asigurat „restabilirea rapidă a echilibrelor macroeconomice”, înşelând poporul român. Apoi, în zeci de declaraţii de presă a propagat această minciună profund dăunătoare şi derutantă.

Este evident că pentru această înşelăciune periculoasă trebuie să ajungă în faţa Justiţiei.

CRIZA DATORIEI EXTERNE provocată de Băsescu şi băsism – o resimt instituţiile statului care trebuie să asigure refinanţarea, rostogolirea a zeci de miliarde de euro, în fiecare an.

NOTĂ SPECIALĂ 2.  În curând, pentru informarea corectă a populaţiei României, vom publica un studiu cu datele concrete privind rostogolirea datoriei externe, reînnoirea în fiecare an a acestei datorii, pentru ca ţara să nu intre în incapacitate de plată. Aceasta este moştenirea monstruoasă băsistă.

Băsescu şi băsismul înseamnă supraîndatorarea – şoc a ţării, vulnerabilizarea extremă şi periculoasă a economiei României pentru o vreme îndelungată. De aceea, locul domnului Băsescu – va fi în faţa Justiţiei pentru a împărtăşi soarta de „puşcăriabil” (un termen atât de îndrăgit de domnia sa, pe care l-a rostit cu înverşunare în cei 8 ani de guvernare împotriva adversarilor săi politici). Locul băsismului este la lada de gunoi a istoriei.

DEZECHILIBRELE FINANCIARE ENORME

Din cauza politicilor eronate şi ineficiente aplicate timp de opt ani de regimul Băsescu – stabilitatea financiară a ţării a fost zdruncinată puternic, din temelii.

VI. DEFICITELE BUGETARE – în cei opt ani de guvernare băsistă, în mod cumulat, s-au ridicat la 150,4 miliarde de lei (circa 35 de miliarde de euro).

În faţa Parlamentului nou ales, la 12 martie 2013, domnul Băsescu a uitat să examineze acest dezechilibru macroeconomic provocat de politicile greşite băsiste.

VII. DATORIA PUBLICĂ (DE STAT, SUVERANĂ)

În cei opt ani de guvernare, regimul Băsescu a recurs la mărirea considerabilă a datoriei publice, pentru a finanţa deficitele bugetare anuale, ajungând la un nivel record de 222 miliarde de lei (circa 52 miliarde de euro).

În cei 8 ani de guvernare, regimul Băsescu a mărit datoria publică de 4 ori (de la 55 miliarde de lei în 2004, la 222 miliarde de lei în 2012).

În faţa Parlamentului nou ales, la 12 martie 2013, domnul Băsescu, în mod total iresponsabil a trecut peste acest dezechilibru macroeconomic, prin afirmaţia mincinoasă că ar fi „restabilit rapid echilibrele macroeconomice”.

VIII. DEFICITELE QUASIFISCALE  au atins în cei 8 ani de guvernare băsistă proporţii considerabile. Conform documentelor privind Acordul cu FMI, plăţile restante în sectorul de stat, care sunt o componentă de bază a deficitelor quasifiscale – la nivelul anului 2012 – au fost de 24,1 miliarde de lei (3,3% din PIB).

Aceste deficite quasifiscale se adaugă la datoria publică a ţării.

Băsescu şi băsismul înseamnă datorie publică (de stat, suverană) de 222 miliarde de lei, la care se adaugă deficitele quasifiscale de 24 miliarde lei şi provocarea crizei datoriei publice în România, pusă pe umerii cetăţenilor contribuabili.

DEZECHILIBRELE MACROECONOMICE ÎN

DOMENIUL MONETAR ŞI BANCAR

Fenomenele negative de mari proporţii din economia reală şi din domeniul financiar s-au reflectat şi în mai multe dezechilibre în domeniul monetar şi bancar.

IX. INFLAŢIA Fenomenul inflaţionist a fost extrem de intens. Ratele de creştere a inflaţiei în fiecare an – au fost de câteva ori mai mari decât media din Uniunea Europeană.

În cei 8 ani de guvernare băsistă – rata cumulată a inflaţiei a înregistrat o creştere de 60,92%, cu toate consecinţele negative pentru economie şi populaţie.

X. DEVALORIZAREA EXTERNĂ A LEULUI  Cursul mediu al leului faţă de euro – a fost depreciat de la 3,33 lei /un euro în 2004, la 4,45 lei/ un euro în 2012.

A avut loc o depreciere cu consecinţe deosebite şi diferenţiate pentru agenţii economici şi pentru persoanele fizice care au avut datorii în valută.

XI. DOBÂNZILE sunt preţuri cu caracter semnificativ în mişcarea capitalurilor şi a disponibilităţilor pe piaţă. Dobânzile sunt componente esenţiale ale sistemului monetar şi bancar, ale politicilor monetare şi bancare. Acestea au jucat şi joacă un rol important prin nivelele practicate la creditele în lei şi în valută. În România nivelele dobânzilor au fost de câteva ori mai mari decât în ţările din Uniunea Europeană, ceea ce a avut un impact extrem de negativ în activitatea economică.

XII. MARELE DEZECHILIBRU ÎN DOMENIUL BANCAR

În domeniul bancar există un mare dezechilibru – constând în faptul că circa 90% din totalul capitalurilor bancare aparţin capitalurilor străine. Capitalurile româneşti au fost practic înlăturate din acest sector.

Sunt de examinat problemele de o gravitate excepţională, care decurg din înstrăinarea aproape totală a băncilor de pe teritoriul României.

Disponibilităţile şi economiile de pe piaţa României sunt administrate şi gestionate în proporţie covârşitoare de băncile cu capital străin. Deciziile în acest domeniu le aparţin acestora şi „mamelor lor” din străinătate.

XIII. ALTE DEZECHILIBRE ŞI FENOMENE NEGATIVE  Tabloul va fi mai complet prin prezentarea evoluţiei la următorii indicatori: 1) ritmurile de creştere extraordinare a masei monetare şi a anumitor categorii de credite, în special în 2005-2008; 2) blocajul plăţilor restante în economie; 3) blocarea activităţii de creditare a economiei în ultimii ani; 4) amplificarea creditelor neperformante şi a pierderilor la unele bănci; 5) fuga unor capitaluri străine din sistemul bancar; 6) scumpirea deosebită a serviciilor bancare; 7) băncile cu situaţie precară; 8) slăbiciunile şi insuficienţa politicilor monetare.

Sistemul bancar din România se află într-un blocaj general, care creează  mari obstacole pentru relansarea creşterii economice.

Băsescu şi băsismul înseamnă multiplele dezechilibre enunţate mai sus în domeniul monetar şi bancar, blocajul general în acest domeniu, criza prelungită a sistemului bancar românesc.

 

 

ZECI DE MILIARDE DE EURO JEFUITE, PIERDUTE ŞI

RISIPITE DIN BANII PUBLICI

În analizele noastre, între factorii cauzali ai dezastrului economic – am criticat politicile regimului Băsescu care au lăsat libere căile de jefuire, pierdere şi risipire a banilor publici, ceea ce a contribuit în mod substanţial la agravarea şi exacerbarea dezechilibrelor macroeconomice.

În cei 8 ani de guvernare băsistă, noi, cei din societatea civilă, am trimis la autorităţile portocalii mai multe studii şi analize în care avertizam  asupra acestor fenomene grave şi de mari proporţii. Degeaba.

În anii de criză cumplită, când Băsescu şi politicienii portocalii strigau la toate televiziunile „Nu avem bani pentru pensii şi salarii”, în sistemul băsist de jefuire şi risipire a banilor publici – se făceau „nevăzute” zeci şi zeci de miliarde de euro în fiecare an. Să le examinăm în mod sintetic aceste nenorociri.

I. EVAZIUNEA FISCALĂ ŞI CONTRABANDA în anii regimului Băsescu s-au amplificat prin politicile de tolerare, de non-combat a fraudelor fiscale, a corupţiei şi a criminalităţii.

În această problemă, deosebit de studiile şi analizele unor economişti, există studiile de la Comisia Europeană, există chiar şi documente oficiale autohtone care probează situaţia extrem de gravă în acest domeniu.

Pagubele din fraudele fiscale în anii de criză cumplită s-au situat la nivele de 15-20 de miliarde de euro într-un an.

În cei opt ani de regim Băsescu, după estimările multor economişti, pagubele la bugetul ţării din evaziune fiscală şi contrabandă au fost de 90-120 de miliarde de euro.

Guvernanţii portocalii, în frunte cu domnul Băsescu, trebuie să-şi asume răspunderea pentru aceste pagube cauzate de neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu la Guvern, la Ministerul de Finanţe, la Ministerul Administraţiei şi Internelor, la Serviciile Secrete, la Procuratura Generală şi la DNA, la alte ministere şi instituţii centrale, la administraţiile locale.

În mesajul către Parlamentul nou ales (din 12 martie 2013), politicianul Băsescu nu a examinat aceste pierderi colosale de resurse la bugetul ţării şi nici nu şi-a asumat răspunderea.

Jefuirea bugetului de stat prin evaziune fiscală şi contrabandă, cu toleranţa şi complicitatea autorităţilor, se înscrie ca un factor cauzal important în provocarea dezechilibrelor macroeconomice, a deficitelor financiare şi valutare de zeci de miliarde de euro.

Băsescu şi băsismul înseamnă aceste pierderi prin evaziune fiscală şi contrabandă de 90-120 de miliarde de euro, în cei 8 ani de guvernare portocalie.

Domnul Băsescu trebuie să-şi asume personal răspunderea pentru aceste pagube imense.

II. NEUTILIZAREA ŞI NEABSORBŢIA FONDURILOR EUROPENE

                                  GRATUITE

Prin indolenţă, incompetenţă şi incapacitate, regimul Băsescu, guvernanţii portocalii – au dat cu piciorul la cele 34,8 miliarde de euro – fonduri europene gratuite – alocate României prin Programul pe 7 ani (2007-2013).

Acuzaţia este de mare neglijenţă în serviciu.

În numeroase studii şi analize, cu cifre concrete pe anii programaţi, ne-am adresat autorităţilor portocalii. Dar degeaba.

Din cele 34,8 miliarde de euro fonduri europene gratuite cu programare pe ani au rămas NEABSORBITE – în cei 6 ani (2007-2012) fonduri în sumă de circa 20 miliarde de euro, astfel:

– s-au pierdut în cei 6 ani (2007-2012) circa 14 miliarde de euro sau 90% din fondurile structurale şi de coeziune eşalonate pe perioada respectivă (din totalul pe 7 ani – de 19,2 miliarde de euro);

– s-au pierdut în cei 6 ani (2007-20112) circa 6 miliarde de euro sau 50% din fondurile pentru agricultură şi dezvoltare rurală eşalonate pe perioada respectivă (din totalul pe 7 ani de 14,7 miliarde de euro);

La cele de mai sus se adaugă ca pierderi – restituirile de peste un miliard de euro ce trebuie să fie făcute de la bugetul de stat – pentru nereguli şi fraude constatate de auditul Comisiei Europene în anii de guvernare portocalie 2009-2011.

Ca urmare a pierderilor de mai sus, în fiecare din anii respectivi – pe perioada 2007-2012 – dezechilibrele macroeconomice valutare şi financiare au fost grav afectate, recurgându-se la mărirea datoriilor ţării – din cauza neabsorbirii fondurilor europene în anii în care au fost programate.

Rămâne de văzut ce se va mai putea recupera, dar suma ce se va pierde definitiv în final, prin „dezangajare” (anulare de către Comisia Europeană) va fi importantă.

Domnul Băsescu şi guvernaţii portocalii trebuie să-şi asume răspunderea pentru cele 20 de miliarde de euro pierdute în anii programaţi 2007-2012, deoarece aici este vorba de neglijenţă în serviciu; în final trebuie să-şi asume răspunderea şi pentru sumele ce vor fi pierdute prin „dezangajare” (anulare).

În mesajul adresat Parlamentului nou ales (la 12 martie 2013), domnul Băsescu nu a găsit de cuviinţă să se refere la aceste pierderi de fonduri europene gratuite de zeci de miliarde de euro şi la cei vinovaţi.

Băsescu şi băsismul înseamnă pierderea de zeci de miliarde de euro fonduri europene gratuite în anii programaţi.

III. PIERDERI ÎNSEMNATE DE RESURSE LA BUGET PRIN

INTRODUCEREA COTEI UNICE DE IMPOZITARE

Regimul Băsescu – prin introducerea „cotei unice” de impozitare pe profit şi pe veniturile persoanelor la începutul anului 2005 – s-a îndepărtat în mod substanţial de politicile şi practicile fiscale europene.

Aceasta a însemnat impozite mai mici pe profiturile monopolurilor şi companiilor transnaţionale dominante în România  şi desfiinţarea impozitării progresive pe veniturile persoanelor fizice.

În ianuarie 2005, noi am transmis autorităţilor băsiste un amplu studiu în care criticam politicile de „cotă unică” de impozitare şi efectul negativ ale acestor politici asupra echilibrelor macroeconomice. Degeaba.

Prin aplicarea politicii greşite de „cotă unică” (16%) la impozitul pe profit şi la impozitul pe veniturile persoanelor (o reducere de 36% la impozitul pe profit şi de 32% la impozitul pe veniturile persoanelor) s-au pierdut de la bugetul ţării resurse financiare în medie de 3-4 miliarde de euro pe an.

În cei opt ani de guvernare băsistăpagubele la bugetul ţării prin politicile de „cotă unică” – au însumat 24-32 de miliarde de euro.

Aceste fonduri pierdute de la bugetul ţării au umplut seifurile monopolurilor şi companiilor transnaţionale dominante în ramurile şi sectoarele de bază din România; de asemenea, fondurile pierdute de la buget au umplut buzunarele celor cu venituri mari şi foarte mari, în special ale oligarhiei politico-financiare.

Este evident că aceste pagube de multe miliarde de euro au agravat dezechilibrele macroeconomice ale ţării cu zeci de miliarde de euro.

Băsescu şi băsismul înseamnă pierderi de bani publici de la buget – prin aplicarea „cotei unice” – de 24-32 de miliarde de euro în cei opt ani de guvernare portocalie.

Comparaţii  Cota de impozitare maximă pe profitul companiilor în ţările din Uniunea Europeană a fost între 25% şi 34%, în timp ce în România a fost de 16%.

Cotele de impozitare maximă pe veniturile persoanelor fizice în ţările Uniunii Europene au fost între 41% şi 59%, în timp ce în România au fost de 16%.

IV. JEFUIREA BANILOR PUBLICI DIN BUGETELE ANUALE,

CU FORME LEGALE ŞI PE CĂI ILEGALE

Este vorba de pierderi de 5-10 miliarde de euro în fiecare an, mai ales în anii de criză cumplită (2009-2013).

Aceste pagube se referă la cheltuielile neraţionale la bunuri şi servicii şi la cheltuielile cu investiţiile neproductive în infrastructură.

Mulţi ziarişti de investigaţie au pus în evidenţă cazuri de asemenea pierderi de bani publici. Rapoartele anuale ale Curţii de Conturi pe anii 2010, 2011 și 2012 au constatat nereguli şi ilegalităţi de 9-10 miliarde de euro în fiecare an. S-au pus în evidenţă numeroase cazuri de folosire de preţuri exagerate şi de evaluări exagerate la cheltuielile publice, la achiziţiile publice, la investiţiile publice.

Președintele Curții de Conturi, cu autoritatea sa, a atras atenția că la 100 lei cheltuială bugetară circa 40 de lei reprezintă nereguli, risipă, cheltuieli neraționale, fraude.

Banii jefuiţi şi risipiţi pe aceste căi au afectat grav deficitul bugetar, dezechilibrele macroeconomice ale ţării.

Băsescu şi băsismul înseamnă pierderi de bani publici de la buget de 5-10 miliarde de euro în fiecare an din perioada crizei economice.

*  *

*

         CURBELE DE SACIFICIU. Într-un material separat vom trata despre curbele de sacrificiu pe care îmbogățiții de tranziție – milionarii Traian Băsescu, Theodor Stolojan, Elena Udrea, Adriean Videanu, Emil Boc și alți guvernanți portocalii le-au aplicat milioanelor de pensionari și salariați care trăiesc din muncă, cum nu și-a permis nici un stat din Uniunea Europeană.

*  *

*

                                        ÎN FAŢA JUSTIŢIEI

Băsescu şi băsismul trebuie să ajungă în faţa Justiţiei pentru a da socoteală pentru dezechilibrele macroeconomice gigantice şi pentru zecile de miliarde de euro jefuite, pierdute şi risipite din banii publici – în cei opt ani de guvernare portocalie.

Noi, cei din societatea civilă, considerăm că, alături de domnul Băsescu trebuie să dea socoteală cei care au făcut parte din sistemul băsist (Emil Boc, Elena Udrea, Vasile Blaga, Anca Boagiu, Adriean Videanu, Radu Berceanu, Theodor Baconski, Gheorghe Ialomițeanu, Theodor Stolojan, Gheorghe Flutur și alți portocalii).

Parlamentul nou ales va trebui să sprijine această acţiune de justiție prin documentele sale de poziţie.

 

12 februarie 2014

Grupul de iniţiativăReînnoirea

 

Florea Dumitrescu

Gheorghe Stroe

Cristian Apostol

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.