LISTA documentelor necesare pentru montarea de panouri fotovoltaice

Inscrierea solicitantilor pentru finantarea montarii de panouri fotovoltaice se face la unul dintre instalatorii validati care au incheiat contract pentru decontarea directa cu autoritate in limita fondurilor alocate regiunii locatiei unde se monteaza sistemul fotovoltaic.

Fondurile alocate vor fi inpartite pe 8 regiuni.

Finantarea se acorda in procent de maxim 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile in limita sumei de 20 000 lei.

Programul de finantare la nivel national se va desfasura pe regiuni:

1. Regiunea Bucuresti – Ilfov
2. Regiunea NE – judetele Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava si Vaslui
3. Regiunea SE – judetele Buzau, Braila, Constanta, Galati, Vrancea si Tulcea
4. Regiunea SM – judetele Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova, si Teleorman
5. Regiunea SV – judetele Dolj, Gorj, Mehedinti,Olt si Valcea
6. Regiunea V – judetele Arad, Caras-Severin, Hunedoara si Timis
7. Regiunea NV – judetele Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Salaj, Satu Mare, si Mures
8. Regiunea C – judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu

Pentru inscrierea la instalatorul validat solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

1. Are domiciliu stabil in Romania;
2. Este proprietar al imobilului pe care se amplaseaza sistemul fotovoltaic, trebuie sa rezulte din extrasul de carte funciara sau detine un drept de folosinta asupra terenului/imobilului;
3. Are acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului in situatia in care imobilul este detinut coproprietate de mai multi proprietari;
4. Imobilul nu trebuie sa faca obiectul unui litigiu in curs de solutionare la instantele judecatoresti vreunei revendicari potrivit legii speciale sau dreptului comun, sau a unei proceduri de expropriere  pentru cauza de utilitate publica;
5. Nu are obligatii (datorii) restante la bugetul de stat sau la bugetul local la data inscrierii;
6. Solicitantul si coproprietarii se obliga sa permita accesul persoanelor autorizate in vederea colectarii datelor inregistrate de sistemul fotovoltaic si verificarea sistemului fotovoltaic.

Nu este eligibil solicitantul care detine in proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe constructii, dintre care unele parti sunt comune, iar restul sunt proprietati individuale, pentru care sa intocmit o carte funciara colectiva si cate o carte funciara individuala pentru mai multe unitati individuale (apartamente-locuinte sau spatii cu alte destinatii) aflate in proprietate exclusiva.

Pentru inscrierea in programul de finantare solicitantul se va adresa unui instalator validat dupa publicarea listei pe site-ul Autoritatii.

Inscrierea solicitantului in cadrul programului se face de catre instalatorul validat si consta in:

 1. identificarea solicitantului si analiza conformitatii documentelor prezentate;
 2. introducerea in aplicatia informatica a urmatoarelor date:
 1. Atributele de identificare a solicitantului;

2. Adresa unde se implementeaza proiectul, numarul cartii funciare (de la adresa unde se efectueaza montajul);
3. Suma solicitata prin cererea de finantare, precum si valoarea contributiei proprii;
4. Puterea sistemului fotovoltaic solicitat
5. Scanarea documentelor primite si introducerea lor in aplicatia informatica in format pdf dupa stabilirea conformitatii acestora.
6. Rezervarea sumelor aferente finantarii fiecarui solicitant care intruneste conditiile referitoare la conformitatea documentelor.

Documentele solicitantului necesare in vederea inscrierii:

 1.  cerere de finantare, in original, completata integral prin tehnoredactare (se poate competa la instalatorul validat;
 2. act de identitate al solicitantului, valabil la data inscrierii, (in copie)
 3. inputernicire notariala in situatia in care cererea de finantare este semnata de altcineva decat solicitantul (in original)
 4. act de identitate al persoanei inputernicite valabil la data inscrierii (in copie)
 5. extras de carte funciara, nu mai vechi de 30 zile la data inscrierii, din care sa rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului pe care se face montajul iar in cazul in care montajul se face pe teren se va prezenta si un extras de carte funciara pentru teren.
 6. in cazul in care din extrasul de carte funciara nu reiese adresa de implementare mentionata in cererea de finantare, se va prezenta si un document emis de autoritatea administrativa teritoriala din care sa rezulte ca imobilul inscris in cartea funciara prezentata in vederea inplementarii proiectului este aferent adresei mentionate in cererea de finantare in copie certificata conform cu originalul.
 7. certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de ministerul finantelor publice in termen de valabilitate
 8. certificatul de atestare fiscala privin impozitelr si taxele locale si venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de catre autoritatea publica locala in a carui raza teritoriala isi are domiciliu solicitantul, in termen de valabilitate la data inscrierii (in original sau copie legalizata)
 9. certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala se va inplementa proiectul (in cazul in care solicitantul are domiciliu in alta localitate fata de localitatea unde se implementeaza proiectul).
 10. dupa aprobarea solicitarii in termen de 70 zile solicitantul trebuie sa prezinte ATR (autorizatia de transfer in retea).

Proceduri privin aprobare solicitantilor

 1. Analiza documentelor depuse de catre solicitanti si introduse in aplicatiea informatica este efectuata de o comisie de analiza.
 1. Comisia de analiza verifica indeplinirea criteriilor de eligibilitate si inainteaza Comitetului director al Autoritatii centralizatorul cuprinzand proiectele propuse spre aprobare si proiectele propuse spre respingere, cu indicarea motivelor care stau la baza propunerii spre respingere.
 1. Comitetul director aproba prin decizie centralizatorul propuse spre respingere  si avizeaza centralizatoarele cu proiectele propuse spre aprobare  si sumele propuse spre aprobare pe care le inainteaza comitetului de avizare.
 1. Deciziile comitetului director cuprinzand listele proiectelor respinse precum si hotararea Comitetului de avizare cuprinzand listele proiectelor aprobate se aduc la cunostinta prin publicare pe site-ul Autoritatii.

Contestarea rezultatelor

 1. Impotriva deciziei Comitetului director, solicitantul poate depune o singura contestatie in termen de 5 zile lucratoare de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii.
 1. Contestatia semnata de solicitant se depune la instalatorul validat la care sa facut inscrierea in original.
 1. Solutionarea contestatiilor formulate se face in termen de 15 zile lucratoare si se publica pe pagina de internet a autoritatii.

Eligibilitatea proiectului

 1. Este eligibil proiectul care are ca scop producerea energiei electrice pentru consum propriu, surplusul de energie fiind preluat de reteaua nationala, utilizand sisteme de panouri fotovoltaice noi.
 1. Prin program se finanteaza proiecte privind instalarea de sisteme fotovoltaice cu o putere instalata de minim 3 Kwp.
 1. Sistemul de producere a energiei electrice trebuie sa fie racordat la reteaua de distributie de energie electrica si va avea urmatoarele caracteristici:

a. sistemul va fi realizat din panouri fotovoltaice cu puterea minima de 250Wp si o putere totala instalata de minim 3 Kwp.
b. invertor cu puterea minima de 3,5 KVA
c. conexiuni- curent continuu si curent alternativ
d. structura de sustinere a panourilor fotovoltaice capabila sa sustina tot sistemul adaptata zonei unde se instaleaza sistemul
e. tablou electric de curent alternativ pentru racordarea la instalatia existenta

 1. Toate produsele trebuie sa fie certificate in conformitate cu normele in vigoare
 1. Schema electrica cu protectiile aferente prevazute de producatorii echipamentelor de producere a energiei electrice care trebuie sa asigure urmatoarele functii:

a. deconectarea automata la disparitia tensiunii din retea
b. reconectarea automata la aparitia tensiunii in retea
c. protectie la tensiune minima
d. protectie la tensiune maxima
e. protectie maximala de curent
f. protectie la frecventa minima
g. protectie la frecventa maxima

Incheierea contractului de finantare nerambursabila

Obtinerea ATR si prezentarea acestuia la instalatorul validat

 1. In termen de 70 de zile de la publicarea centralizatoarelor cu solicitantilor aprobati, acestia au obligatia de a prezenta ATR in copie la instalatorul validat care scaneaza documentul si il introduce in aplicatia informatica.
 1. Neprezentarea la instalatorul validat a ATR si neintroducerea acestui document in aplicatia informatica in termenul prevazut la punctul 1 se considera renuntare la fianantare si atrage anularea rezervarii sumei aferente finantarii.

Sursa: AGERPRES

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.