Ministrul Nicolăescu cere planul de desfăşurare a acţiunii de control din sistemul public de sănătate

Prezentăm discursul ministrului Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, susţinut la videoconferinţa privind controalele care se vor desfăşura în spitalele publice în perioada 03 martie – 31 mai 2014:

Aşa cum am anunţat, în perioada 01 martie – 31 mai 2014 am dispus o acţiune amplă de control în toate unităţile sanitare publice, care vizează, în principal verificarea condiţiilor igienico-sanitare în care sunt acordate serviciile medicale şi, totodată, instituirea unui standard elementar de curăţenie.

Exemplele negative semnalate în ultima perioadă în mass-media, cărora le mulţumesc pentru că de fiecare dată ne-au adus la cunoştinţă anumite nereguli din unele spitale, reprezintă un semnal deosebit de serios pentru noi, drept pentru care consider că nerespectarea regulilor de igienă trebuie combătută şi sancţionată cu exigenţă, astfel încât actul medical să poată fi desfăşurat în cele mai bune condiţii.

Mă aştept să trataţi aceste acţiuni de control cu maximă responsabilitate, profesionalism şi perseverenţă astfel încât, la sfârşitul perioadei de control, managerii să aplice în mod corect şi constant prevederile normelor sanitare şi să înţeleagă că realizarea şi întreţinerea unei stări optime de curăţenie în unitatea sanitară pe care o conduc reprezintă o condiţie esenţială, care demonstrează respectul atât faţă de profesioniştii din sistem cât şi faţă de pacienţi.

Nu îmi doresc ca aceste acţiuni să reprezinte doar controale de constatare a unor situaţii care se întâmplă în spitalele publice din România, fiindcă cu toţii cunoaştem situaţia din spitale, înţelegem dificultăţile cu care se confruntă sistemul sanitar, ci îmi doresc ca ele să reprezinte o schimbare fundamentală în managementul curăţeniei aplicat de managerii de spitale şi, în același timp o schimbare de mentalităţi, o acţiune prin care să formăm atitudini clare și ferme pentru realizarea, menţinerea și întreţinerea unui standard elementar de curăţenie şi igienă în toate componentele unităţilor sanitare.

Aştept măsuri ferme, iar acolo unde deficienţele igienico-sanitare nu pot fi remediate, iar măsurile propuse nu pot fi aplicate, să se dispună închiderea unităţilor, a secţiilor sau găsirea unor soluţii de modificare a structurii unităţii sanitare, astfel încât pacienţii să nu mai fie trataţi în condiţii inadecvate, care pot pune în pericol starea de sănătate a acestora.

În primul rând, solicit tuturor direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti ca până la data de 15 februarie să transmită către MS planul de desfăşurare a acţiunii de control la nivel judeţean ce va cuprinde unităţile sanitare publice cu paturi, perioada efectuării controlului şi echipa de inspectori pentru fiecare spital în parte.

Controlul se va efectua şi finaliza potrivit normelor de inspecţie sanitară potrivit OMS 824/2006.

Controlul se va desfăşura în perioada 03 martie – 31 mai, după cum urmează:

În perioada 03 – 22 martie, echipele de inspectori sanitari ai direcţiilor de sanatate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor controla calitatea condiţiilor de acordare a servicilor de asistenţă medicală a unităţile sanitare publice cu paturi, cu excepţia Spitalelor Judeţene de Urgenţă şi a Institutelor.

Rezultatele acţiunii de control se vor transmite conform machetei de raportare, pe care o veţi primi şi va fi publicată inclusiv pe site-ul MS, însoţită de un raport privind problemele întâmpinate în cadrul controlului, lista unităţilor sanitare neconforme precum şi deficienţele, măsurile şi termenele stabilite pentru fiecare unitate în parte până la data de 5.04.2014.

În saptămâna 24-31 martie se vor desfăşura controale încrucişate la Spitalele Judeţene de Urgenţă şi institute. Rezultatele acţiunii de control se transmit conform machetei de raportare, dar şi printr-un raport scris până la data de 7 aprilie.

În cazul acestor controale încrucişate, care vor avea loc la spitalele judeţene şi institute, MS va stabili planurile, echipele de inspectori şi datele exacte la care vor fi programate controalele.

Concomitent, în perioada 01.04-31.05.2014, se vor efectua acţiuni de recontrol, pentru a verifica condiţiile igienico-sanitare şi modalitatea de respectare a măsurilor dispuse, iar la sfârşitul fiecărei luni din perioada de recontrol (aprilie şi mai) toate direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor transmite MS rapoarte intermediare ale acţiunii de recontrol.

Acţiunea de control în cele 3 luni va avea următoarele obiective:

1. Verificarea normelor privind asigurarea condiţiilor igienico-sanitare : starea igienico-sanitară pe fiecare secţie în parte, blocurile operatorii, salile de mese, locul în care se depozitează lenjeria curată şi materialele sanitare, dotarea cu materiale de igienă personală, respectarea normelor de amplasare a paturilor, respectarea normelor privind grupurile sanitare, spaţii frigorifice şi monitorizarea temperaturii, farmacia, laboratoarele, staţia de sterilizare şi respectarea etapelor sterilizării, respectarea normelor la nivelul spălătoriei, depozitarea reactivilor şi mediilor de cultură.

2. Verificarea blocului alimentar

3. Verificarea respectarii normelor de supraveghere, de prevenire si control al infectiilor nosocomiale , dacă există cazuri, cate au fost raportate şi care sunt măsurile care se vor lua – planuri individuale, cu responsabilităţi concrete.

4. Verificarea modului de aprovizionare cu materiale de curatenie si produse biocide, cantităţi, stocuri, referate achiziţii, condiţii de depozitare, mod de efectuare, personal abilitat, avize pentru produse biocide;

5. Verificarea modului în care sunt gestionate deseurile sanitare.

6. Verificarea protectiei contra insectelor şi a rozatoarelor, dar si modul de efectuare a operatiunilor de dezinsectie si deratizare

7. Verificarea controlului personalului

8. Verificarea respectarii prevederilor privind fumatul

9. Asigurarea utilităţilor – iluminat, ventilaţie, încălzire, apă curentă, calitatea apei, evacuarea apei uzate, instalaţii de oxigen, verificarea stării tehnice a aparaturii

10.Verificarea structurii spitalului: tipul unităţii – dacă este monobloc sau pavilionar, structura de functionare, circuite functionale separate, legaturi functionale, intre sectii si alte servicii si utilitati, documente privind infiintarea si functionarea unităţii sanitare, autorizaţia sanitară de funcţionare, numărul de paturi.

Acolo unde este necesar, se vor recolta probe ( teste de sanitaţie, probe apă, probe alimente, etc) pentru a verificarea calitatea acestora.

Direcţia de Sănătate Publică din cadrul MS vă va transmite planul tematic de control, metodologia, responsabilităţile şi obiectivele pe care le aveţi de atins în cele trei luni de control, în ziua de joi, 06 februarie 2014, prin Ordin al MS.

Vă repet: Această acţiune de control nu are ca scop principal sancţionarea unităţilor sanitare, ci în principal impulsionarea managerilor de spitale, a directorilor de îngrijiri pentru aplicarea corectă a prevederilor normelor sanitare şi efectuarea unor activităţi pentru care este nevoie în primul rând de respect pentru pacienţi.

Evident că se vor aplica prevederile legale în cazul celor care nu îndeplinesc şi nu respectă normele.

Am speranţa că la sfârşitul celor 3 luni de control continuu vom asista la instituirea unui standard elementar de igienă şi curăţenie în toate spitalele publice din ţară, că se vor institui proceduri proprii care să asigure respectarea normelor şi normativelor.

La final, doresc să fac un apel către autorităţile publice locale, pentru a ne sprijini în demersul nostru major de remediere a unei situaţii cu care se confruntă unităţile sanitare publice. Este de datoria noastră, autorităţi centrale şi locale, să luăm toate măsurile pentru asigurarea celor mai bune condiţii de organizare și desfășurare a activităţii medicale în toate unităţile sanitare, indiferent de modul de subordonare a acestora.

În ceea ce priveşte proiectele promovate de Ministerul Sănătăţii

După cum ştiţi, săptămâna trecută a fost adoptată Ordonanţa de urgenţă de modificare a Legii 95/2006.
Ordonanţa de urgenţă a constituit primul pas esenţial în reforma sănătăţii, stabilind cadrul legal pentru introducerea celorlalte politici de reformă.
Mă refer aici în primul rând la pachetul de bază, pachetul minimal şi pachetul de programe naţionale, dar şi la alte măsuri de reorganizare care să conducă la creşterea eficienţei şi performanţei sistemului sanitar.
Următorii paşi legislativi sunt înaintarea către Parlament a proiectelor de lege pe care Ministerul Sănătăţii le-a avut în dezbatere publică şi le-a finalizat, precum şi adoptarea de către Guvern a Hotărârilor care decurg din aprobarea Ordonanţei.
În cursul acestei săptămâni pleacă la avizare cele două proiecte pilot – privind statutul spitalelor şi creşterea veniturilor medicilor şi echipelor medicale.
În cursul viitoarelor săptămâni va pleca la avizare şi proiectul de lege de modificare a Legii 95/2006, care cuprinde o serie de reglementări noi dintre care menţionez: malpraxisul, îmbunătăţirea activităţii colegiilor profesionale, medicina comunitară, statutul ambulanţei, prevederi referitoare la medicamente, transplant, măsuri de reorganizare în sistemul sanitar.
După cum ştiţi, acestea au fost discutate în numeroase rânduri şi convenite cu reprezentanţii sistemului sanitar, ai asociaţiilor de pacienţi, ai colegiilor profesionale, ai sindicatelor.
De asemenea, în jurul datei de 20 februarie vom avea ultima formă a proiectului privind rezidenţiatul.
După avizare şi asumarea lor de către guvern, aceste proiecte vor fi înaintate spre a fi dezbătute de către Parlament.
În ceea ce priveşte Hotărârile de Guvern care ţin de reforma sănătăţii:
Pentru a câştiga timp în procesul de aprobare şi aplicare, dar şi pentru a asigura coerenţa reglementărilor legale am decis ca Hotărârea de guvern privind pachetul de bază să conţină atât pachetul de bază în sine, cât şi normele sale de contractare, care erau anterior stipulate în Contractul cadru.
Aşadar, în locul a două hotărâri de guvern succesive, cea privind pachetul şi cea privind Contractul cadru, vom avea o sigură Hotărâre de guvern cu două anexe: una cuprinzând lista serviciilor oferite prin pachetul de bază, cealaltă având normele şi condiţiile de contractare. Şi deci nu va mai exista Contractul cadru de sine stătător aşa cum îl cunoaşteţi din anii precedenţi.
Săptămâna aceasta vom finaliza discuţiile cu colegii din ţară cu privire la pachetul de bază, în paralel se lucrează la normele de contractare, astfel încât această hotărâre să fie aprobată de guvern în cel mai scurt timp, având în vedere faptul că preconizăm introducerea pachetului de bază de la 1 aprilie.
Lista de medicamente
Suntem în faza evaluării contestaţiilor. Din punct de vedere tehnic procedura este, aşadar, aproape finalizată. Deocamdată sunt încă discuţii cu producătorii de medicamente, pentru acoperirea integrală din taxa clawback a impactului financiar creat prin introducerea noii liste. Elaborăm un calendar de lucru privind auditarea trimestrială, urmărirea costurilor.
Vom continua dezbaterile cu privire la Strategia Naţională de Sănătate. Intenţia noastră este ca ea să fie aprobată de guvern până la finele lunii aprilie 2014. În februarie vom organiza o dezbatere a Consiliului Tripartit de dialog social pe tema Strategie de sănătate.
În conformitate cu prevederile recentei Ordonanţe de urgenţă avem în lucru o serie de acte normative referitoare la organizarea sau reorganizarea unor structuri de specialitate din sistemul sanitar: Agenţia Naţională de Investiţii şi Licitaţii Naţionale, Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Agenţia Medicamentului, Institutul Naţional de Sănătate Publică, Agenţia de Evaluare a Tehnologiilor Medicale, Agenţia Naţională de Transplant.
În acest proces de reorganizare am pornit de la ceea ce nu funcţionează în momentul de faţă în sistemul sanitar, de la ariile deficitare şi avem ca obiectiv îmbunătăţirea activităţii în aceste zone, creşterea performanţei, a eficienţei, inclusiv în cheltuirea banilor publici. Modul în care funcţionează fiecare dintre aceste domenii se reflectă asupra sistemului sanitar şi implicit asupra serviciilor oferite pacienţilor.
Avem ca dată limită 15 mai 2014, astfel încât să putem transpune în practică obiectivele de reformă asumate.

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.