Modelul românesc de ”stârpire” a corupției: Principiul legii penale mai favorabile pentru infractor

Judecătoria Vaslui şi-a motivat decizia prin care pe 28 iunie a hotărât să îl elibereze condiționat din penitenciar pe fostul ministru PNL al Transporturilor Relu Fenechiu. Între altele, Fenechiu a scris patru cărți în penitenciar, cum ar fi „Contribuţii privind recondiţionarea prin metalizare prin pulverizare în câmp ultrasonic”, dar și „Itinerarii Duhovniceşti în judeţul Iaşi”. De asemenea, am reținut din motivarea judecătorului că  deținutul Fenechiu Relu “a dovedit sprijin susţinut şi calificat în derularea Concursului de caligrafie pentru deţinuţi şi pentru emisiunile radio-tv din penitenciar”. Decizia judecătoriei nu este însă definitivă, contestaţia DNA se va judeca la Tribunalul Vaslui pe 2 august.

I-a aplicat vechea lege mai favorabilă

Potrivit motivării, magistratul de la Judecătoria Vaslui, Luminiţa Cosmina Stativă, a decis să îi aplice lui Fenechiu vechea legislaţie, invocând principiul legii penale mai favorabile. În vechiul cod penal, achitarea prejudiciului nu este o condiţie pentru eliberarea condiţionată. Aşa s-a ajuns ca Fenechiu sa fie eliberat, deşi nu a achitat niciun leu din prejudiciul de 5,7 milioane de lei din dosarul Transformatorul şi nici din mita recunoscută de el, de 900.000 de euro, din dosarul Siveco.

Diferenţa faţă de cazul lui Dan Voiculescu, de exemplu, este că – spre deosebire de patronul de facto al Antenelor care a plătit o parte din prejudiciu – fostul ministru Relu Fenechiu nu a achitat nici măcar un leuţ. A spus-o chiar procurorul DNA în faţa instanţei:

“Chiar dacă achitarea prejudiciului nu este o condiţie pentru acordarea liberării condiţionate potrivit dispoziţiilor Vechiului Cod penal, aceasta poate fi analizată ca o dovadă temeinică de îndreptare însă, deşi în cauză a fost reţinut un prejudiciu de aproximativ 5,7 milioane lei, condamnatul nu a achitat nici măcar o parte din el”, a arătat judecătorul în motivare atunci când a relatat pledoaria procurorului DNA.

O instanţă spune într-un fel, o alta în alt fel

În plus, dacă lui Voiculescu Tribunalul Bucureşti i-a redus doar 30 de zile din pedeapsă pentru toate cele 11 cărţi scrise în penitenciar – aşa cum a modificat legea fostul ministru al Justiţiei Raluca Prună – în cazul lui Fenechiu, judecătoria Vaslui a decis să îi reducă 120 de zile din pedeapsă pentru cele 4 “lucrări ştiinţifice” redactate în penitenciar.

Practic, judecătoarea Stativă nu a ţinut seama de ordonanţa de urgenţă a fostului ministru al Justiţiei prin care aceasta a decis ca un deţinut să beneficieze de o reducere de 30 de zile pentru toate cărţile scrise în penitenciar, nu câte o lună pentru fiecare dintre ele. Aşadar, judecătoarea Stativă i-a aplicat lui Fenechiu vechea legislaţie şi în ce priveşte cărţile.

Are două condamnări

Fenechiu execută încă din ianuarie 2014 o pedeapsă de 5,6 ani de detenţie primită în două dosare penale. În martie, Tribunalul Vaslui i-a contopit cele două pedepse, una de cinci ani primită în dosarul Transformatorul şi alta de trei ani şi zece luni în dosarul Siveco. Şi i-a mai aplicat un spor de 6 luni. Fenechiu ar fi trebuit să iasă la termen din penitenciar pe 29 iulie 2019.

Cum îşi motivează judecătoarea decizia privind eliberarea, deşi Fenechiu nu a achitat prejudiciul:

“Se constată că Noul Cod penal conţine dispoziţii mai restrictive privind acordarea beneficiuului liberării condiţionate, fiind necesar ca persoana condamnată (…) să facă dovada că a achitat obligaţiile civile stabilite în sarcina sa prin hotărârea de condamnare (….)

Instanţa urmează a analiza propunerea comisiei cu privire la liberarea condiţionată a condamnatului Fenechiu Relu raportându-se la condiţiile prevăzute de art. 59 Cod penal anterior (Codul penal din 1968 – n.r.), ca lege penală mai favorabilă”, arată judecătoarea referitor la nerecuperarea prejudiciului de la Relu Fenechiu.

Cum îşi motivează judecătoarea decizia privind reducerea pedepsei lui Fenechiu pentru toate cele 4 cărţi scrise în penitenciar:

“Instanţa apreciază că dispoziţiile art. 96 din Legea nr. 254/2013 (Legea privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate – n.r.), aşa cum erau acestea anterior modificărilor aduse prin O.U.G. nr. 24/2016 (ordonanţa de urgenţă a fostului ministru al Justiţiei Raluca Prună – n.r.), de care a beneficiat persoana condamnată Fenechiu Relu în ceea ce priveşte cele 4 lucrări ştiinţifice la care am făcut referire, şi-au produs efectele în cazul său la data la care administraţia penitenciarului a constatat efectuate şi publicate lucrările respective, instanţa neputând face aplicarea directă a dispoziţiilor art. 96 din Legea nr. 254/2013, ci doar validând procedura administrativă desfăşurată în cadrul penitenciarului”, îşi motivează judecătoarea decizia de a-i aplica lui Fenechiu vechea legislaţie privind “lucrările ştiinţifice” redactate în penitenciar.

Lista cărţilor lui Fenechiu

Instanţa a decis să îi reducă pedeapsa lui Fenechiu cu 120 de zile, câte 30 de zile pentru fiecare “lucrare ştiinţifică” scrisă din penitenciar. Este vorba de cărţile:

„Contribuţii privind recondiţionarea prin metalizare prin pulverizare în câmp ultrasonic”

„Soluţii fezabile privind Construcţia de autostrăzi în Regiunea Moldovei”

“Ingineria avansată – Soluţie strategică pentru o dezvoltare durabilă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Est”

şi „Itinerarii Duhovniceşti în judeţul Iaşi”

Fenechiu ar fi avut un comportament exemplar în penitenciar, a fost stăruitor în muncă, disciplinat şi a dat dovezi temeinice de îndreptare

“Din caracterizarea depusă la dosar rezultă că persoana condamnată Fenechiu Relu a avut o evoluţie comportamental-atitudinală constant pozitivă, adaptându-se fără dificultate la cerinţele impuse de mediul carceral, respectiv la normele sau regulile specifice regimului de detenţie în care a fost repartizat. A fost nonconflictual, relaţionând adecvat, atât cu personalul unităţii, cât şi cu deţinuţii, fiind orientat pe menţinerea echilibrului său psihosocial.

Relevant este şi faptul că persoana condamnată nu a fost sancţionată disciplinar niciodată şi a fost recompensat de 19 ori.

A desfăşurat activităţi practic intelective, fiind selecţionat ca deţinut de sprijin pentru activităţi educaţionale, psihologice şi sociale, aducându-şi contribuţia într-un mod meritoriu la buna desfăşurare a activităţilor şi programelor de reinserţie socială, iar în urma muncii prestate a obţinut 203,81 zile considerate câştig. Atât în activităţile individuale , cât şi în cele de grup pe care le-a desfăşurat s-a constituit mereu ca fiind un exemplu de responsabilitate, seriozitate şi conştiinciozitate.

A demonstrat o foarte bună motivaţie şi implicare şi în cadrul celor 87 de activităţi şi programe specifice domeniului de reintegrare socială, care i-au fost recomandate, participând atât la programe educaţionale, cât şi la activităţi moral-religioase, activităţi de tip dezbatere, sportive, creaţie literară, redactare de reviste şi materiale informative şi conţinuturi tematice la cel puţin două programe educaţionale: Educaţie Juridică şi Educaţie economică.

A dovedit sprijin susţinut şi calificat în derularea Concursului de caligrafie pentru deţinuţi şi pentru emisiunile radio-tv din penitenciar şi a participat la 4 activităţi sociale organizate în baza proiectelor de activitate. Toate demersurile la care a fost implicat le-a finalizat cu rezultate foarte bune, neînregistrând nici o absenţă. Pentru participarea sa consecventă şi implicarea activă la toate activităţile la care a fost inclus, condamnatul Fenechiu Relu a beneficiat de 1584 de credite.

În domeniul asistenţei psihologice nu a necesitat asistenţă psihologică specifică, nefiind identificate riscuri de incidenţă psihologică reactive, beneficiind o singură dată de consiliere psihologică individuală centrată pe probleme şi soluţii, declarând totodată bune perspective de reintegrare socială, familială şi profesională”, arată judecătoarea Stativă.

Fenechiu în faţa instanţei: Am facultate, 2 mastere şi un doctorat

“Având ultimul cuvânt, persoana privată de libertate Fenechiu Relu arată că îşi cere scuze, dar şi la termenul trecut i s-a spus să fie concentrat şi a plecat speriat de la instanţă, văzând acuzaţiile care i-au fost aduse de către reprezentantul Ministerului Public (reprezentantul DNA – n.r.) şi văzând că nu are nicio şansă să se apere.

(…)

Arată condamnatul Fenechiu Relu că fost acuzat că nu ştie carte pentru că i s-a spus că nu este capabil să scrie acele lucrări, motiv pentru care a depus acel CV, cu privire la care nu ştia în momentul la care a venit la liberare condiţionată că trebuie să-l aducă, solicitând instanţei să-l vizualizeze pentru a vedea dacă, totuşi, pregătirea sa profesională, cu o facultate, 2 mastere şi un doctorat, nu-i permit să scrie patru lucrări ştiinţifice.

Mai arată petentul-condamnat că se ştie că o revistă de specialitate nu permite publicarea unei lucrări decât dacă este la standarde foarte înalte, iar el a publicat în revistă de la „B+” în sus şi nu este pentru prima oară, a arătat că a mai publicat şi alte lucrări.

(…)

Petentul-condamnat Fenechiu Relu solicită instanţei să ţină cont de consideraţiile în drept şi în fapt invocate în ultimele precizări şi să judece drept, să nu ţină cont de persoana sa, pentru că ştie că oamenii politici sunt urâţi la acest moment, ştie de acest război, surd, care există la momentul actual între politic şi justiţie: se arată în motivarea judecătoarei Stativă.

Ce spun experţii

România Curată a consultat doi specialişti în drept pentru a vedea dacă e normal ca unele instanţe să aplice vechea legislaţie şi altele noua lege atunci când vine vorba de recuperarea prejudiciului şi de “lucrările ştiinţifice” redactate în penitenciar.

Cristi Danileţ, judecător doctor, preşedintele Asociaţiei VedemJust: Liberarea condiţionată nu este un drept, ci doar o vocaţie

“Cazul concret nu am voie să îl comentez, aşa că voi arăta câteva consideraţii generale privind liberarea condiţionată.

O persoană vinovată de comiterea unei infracţiuni trebuie sancţionată penal, pentru a fi pedepsită pentru fapta comisă, pentru a fi împiedicată să comită alte fapte şi pentru a fi descurajaţi alţii să comită asemenea fapte. Cel aflat în penitenciar poate fi liberat condiţionat înainte de a executa pedeapsa în întregime.

În cursul anilor s-au înăsprit legile cu privire la acordarea acestui beneficiu, al liberării condiţionate, pentru că s-au descoperit adevărate inginerii dezvoltate de deţinuţi pentru a simula o îndreptare a lor şi pentru a nu respecta hotărârea de condamnare:

unii nu au ieșit la muncă, dar au plagiat cărţi sau au pus studenţi să le facă lucrări pe care le prezentau drept propriile realizări ştiinţifice, pentru a fi eliberaţi mai repede profitând de faptul că o lege insuficient de clară permitea scăderea pedepsei fără ca judecătorii să verifice caracterul ştiinţific al lucrărilor;

alţii au divorţat rapid pentru a trece averea pe numele celuilalt soţ, împiedicând astfel ca ANAF să le confişte sumele de bani sau bunurile, aşa cum a ordonat decizia de condamnare.

Dar în această materie funcţionează principiul aplicării legii mai favorabile, astfel încât judecătorii sunt obligaţi să apeleze legea cea mai lesnicioasă pentru condamnat. Chiar şi aşa, trebuie de ştiut că liberarea condiţionată nu este un drept, ci doar o vocaţie pentru deţinut: conduita deţinutului, precum şi fapta pentru care a fost condamnat, este atent analizată şi, chiar dacă ar întruni toate condiţiile formale prevăzute de lege, judecătorul poate decide să îl pună sau nu în libertate”, a explicat magistratul Danileţ.

Elenina Nicuţ, avocat: Sentinţa Judecătoriei Vaslui, legală şi temeinică

“Sentinţa pronunţată de Judecătoria Vaslui îmi pare a fi legală şi temeinică, în sensul în care s-a stabilit în mod corect legea penala mai favorabilă ca fiind Vechiul Cod penal, avand în vedere Decizia CCR nr. 214/1997, respectiv în care s-a reţinut autoritatea de lucru judecat a Sentinţei penale nr. 552/13.05.2016 pronunţate de aceeaşi instanţă, definitivă. Vezi aici.

Astfel, prin stabilirea Vechiului Cod penal ca lege penală mai favorabilă, neîndeplinirea obligaţiilor civile de către condamnat nu a mai putut fi reţinută drept un motiv valabil de respingere a cererii de liberare condiţionată.

Pe de altă parte, având în vedere cele aratate în cuprinsul Sentinţei penale nr. 552/2016 – “Or, apreciază instanţa că, în momentul în care condamnatul a terminat de elaborat şi a publicat – în cazul de faţă lucrarea ştiinţifică – şi a depus cerere la Comisia pentru liberări condiţionate în vederea acordării zilelor câştig , în concordanţă cu prevederile art. 77 din Decizia 619/2011, dreptul său s-a realizat, ceea ce înseamnă că a considera că i se aplică prevederile OUG 2/2016 cu privire la suspendarea lit. f a art. 96 din lg. 254/2013 este de natură a face o aplicare retroactivă a legii” – condamnatului i-a fost validată modalitatea în care i-au fost considerate drept executate cele 120 de zile ca urmare a elaborarii celor 4 lucrări ştiinţifice”, a opinat avocata Elenina Nicuţ.

Citeşte mai jos de ce nu a recuperat statul niciun leu de la Fenechiu:

Sursa: România Curată

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.