”Noaptea ca hoții”, la PMB?

Primarul General, Gabriela Firea, a convocat ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București, astăzi, 30 iunie, începând cu ora 8.00.

”Primarul Capitalei a propus pe ordinea de zi a ședinței CGMB o serie de proiecte importante pentru Capitală, printre care aprobarea de principiu pentru achiziționarea a 100 de autobuze urbane electrice, Strategia de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a consumatorilor din Municipiul București, acordarea accesului gratuit la evenimentele cu caracter cultural, artistic, sportiv sau educațional care se desfășoară în cadrul Complexului Sportiv Arena Națională pentru preșcolari, elevi și persoane cu dizabilități sau atribuirea denumirii de ‘Piața Ronald Reagan’ spațiului public aflat la intersecția dintre Piața Victoriei cu strada Paris și strada Duiliu Zamfirescu.

Un alt proiect inclus pe ordinea de zi este cel denumit ‘Bicicliști în București’ prin care se propune acordarea unui număr de 5000 de vouchere în valoare de 500 lei/ voucher/persoană, care vor putea fi folosite exclusiv pentru achiziționarea de biciclete, trotinete electrice, dispozitive de tip Segway/Ninebot.

Aveți mai jos Ordinea de zi în integralitate:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu pentru achiziționarea de către Municipiul București a unui număr maxim de 100 de autobuze urbane electrice și infrastructura de încărcare necesară acestora

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ‘Bicicliști în București’

3. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de Piața Ronald Reagan spațiului public aflat la intersecția dintre Piața Victoriei cu strada Paris și strada Duiliu Zamfirescu, sector 1, București

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei cu energie termică în sistem centralizat a consumatorilor din Municipiul București

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Consiliul Județean Ilfov a trecerii din domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București, a străzilor din ansamblul de locuințe Henri Coandă

6. Proiect de hotărâre privind transmiterea obiectivului de investiții Stadion Național ‘Lia Manoliu’ reabilitat și modernizat din administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București în administrarea Municipiului București

7. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Bibliotecii Metropolitane București în administrarea Muzeului Național al Literaturii Române a imobilului situat în București, str. Anton Pann nr. 20, sector 3

8. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 103/ 29.03.2017 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea unor bunuri din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor în domeniul public al Municipiului București

9. Proiect de hotărâre privind demararea proiectului de implementare a stațiilor de alimentare a automobilelor electrice pe teritoriul Municipiului București

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare între Municipiul București și Universitatea din București în vederea derulării proiectului ‘Cursurile de vară de limbă, cultura și civilizație românească — a 57-a ediție, 2017’

11. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de moștenitor nr. 2/ 08.06.2017, respectiv cota de 5/ 8din dreptul de proprietate asupra imobilului situat în București, str. Gârlei nr. 29A, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar

12. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 8/ 25.05.2017, situat în București, str. Străduinței nr. 9, bloc D3, scara 4, etaj 4, apartament 59, sector 4 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar

13. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 32/ 12.06.2017, respectiv al apartamentului de la etajul 1 al construcției situate în București, str. Dr. Grigore Romniceanu nr. 18, sector 5 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar

14. Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri situate în Sectorul 5 din domeniul privat al Municipiului București în domeniul public al Municipiului București și transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5

15. Proiect de hotărâre pentru completarea componentei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism

16. Proiect de hotărâre privind unele măsuri în cazul concesionarii, fără licitație publică, a terenurilor în suprafața de până la 150 mp, aparținând domeniului privat al Municipiului București

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual de sterilizare gratuită a animalelor fără pedigree, cu stăpân, la nivelul Municipiului București

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri pentru îmbunătățirea signalisticii și serviciilor de recepție în spitalele din subordinea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii unui PUZ pentru reglementarea imobilului situat în București, Sos. Gheorghe Ionescu Sisești nr. 273, sector 1

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) str. Mihai Eminescu nr. 198, sector 2, București

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) str. Mircea Petre nr. 2, sector 1

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări în Bugetul propriu al Municipiului București

23. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 59/ 28.02.2017 privind aprobarea tarifelor de închiriere pentru evenimentele care se desfășoară pe Arena Națională

24. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 370/ 2016, modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 199/ 2017

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții al Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului București — Consolidarea, refacerea și modernizarea imobilului situat în str. Batiștei nr. 14, sector 2

26. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea aderării Sectorului 3 în cadrul Conventei Primarilor privind Clima și Energia (Convenant of Mayors for Climate & Energy)

27. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 4 prin Primarul Sectorului 4 cu persoane juridice române sau străine, cu organizații neguvernamentale și cu alți parteneri sociali în vederea realizării în comun a proiectului de interes public local ‘Strateg Plus — parteneriat pentru dezvoltare locală durabilă.’

28. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului General al Municipiului București pe perioada 08 iulie 2017 — 07 octombrie 2017

29. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 22/ 30.01.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.

30. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 130/ 11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Tehnologia Informației București S.A.

31. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 99/ 29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Medicală București S.A.

32. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 101/ 29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A.

33. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 132/ 11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Managementul Transportului București S.A.

34. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 138/ 11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A.

Așa sună comunicatul de presă oficial trimis spre difuzare de către municipalitate. În mediul virtual au apărut însă voci care susțin că, pe același sistem prin care s-a aprobat de către Guvernul României celebra OUG 13, există și o altă listă, suplimentară, nedată publicității pe care se află și niște proiecte un pic mai sensibile, ca de exemplu achiziția de către Municipiul București a pachetului de acțiuni ELCEN (să fie altceva decât punctul patru al ordinei de zi menționată ma sus? – ne întrebăm noi…)

Despre acest subiect, consilierul USR, Roxana Wring, în Consiliul General al Municipiului București, într-o postare pe rețeaua de socializare Facebook:

”Incredibil! Ședința extraordinară a CGMB de mâine este programată să înceapă la ora 08:00 dimineața. În seara această a fost pusă pe ordinea de zi suplimentară a ședinței un proiect de hotărâre pentru achiziționarea de către Municipiul București a pachetului de acțiuni ELCEN. Ce înseamnă asta? O cheltuială din bugetul PMB de peste 150.000.000 de euro!! Totul fără consultare publică, fără analiză economică, fără plan de afaceri, doar o expunere de motive plină de generalități și banalități. Mâine ni se cere votul pe un proiect de milioane de lei, dar pentru analiza căruia avem la dispoziție doar câteva ore. Acțiunea doamnei Firea se încadrează perfect în cuvinte protestatarilor de la începutul anului: „Noaptea, ca hoții!””

În plus, într-o altă intervenție, consilierul USR critică și intenția primăriței Firea și a consilierilor ce o susțin de a modifica bugetul instituției:

”La punctul 22 de pe ordinea de zi a ședinței CGMB de mâine (astăzi, 30 iunie 2017 – n.n.)  se află un proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări în Bugetul propriu al Muncipiului București pe anul curent. Pe scurt, doamna primar Firea ne va cere votul pentru unele majorări la bugetul local. De unde vor fi ele însă finanțate? Din fondul de rezervă. Toate majorările propuse a fi votate mâine vor fi finanțate din fondul de rezervă bugetară! Doamna Firea și majoritatea PSD-ALDE peste care tronează nu par însă a cunoaște legea finanțelor publice locale, care la art. 36 alin. (1) descrie, explicit, momentele în care se poate apela la resursele din fondul de rezervă: „În bugetele locale se înscrie fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliului local, judeţean şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi a sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor. Acesta se utilizează la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe bază de hotărâri ale consiliilor respective, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale, precum şi pentru acordarea unor ajutoare către alte unităţi administrativ-teritoriale în situaţii de extrema dificultate, la cererea publică a primarilor acestor unităţi ori din iniţiativa proprie.”
Prin urmare, doamna primar, unde este urgența în momentul de față? Din nou, majoritatea PSD-ALDE consideră PMB moșia personală, găsind de cuvință să utilizeze resursele limitate de care dispune după propriul plac, nu după litera legii. La începutul anului, fondul de rezervă bugetară însemna 157.115,4o mii de lei. În prezent a ajuns la 92.220, 40 de mii de lei, luând în calcul și majorarea de astăzi. În acest ritm, fondul de rezervă se va termina înainte de sfârșitul anului…”

Ce se va întâmpla în cadrul ședinței CGMB vom afla cu toții în orele ce urmează.

Pentru realizarea acestui text au fost folosite ca surse: AGERPRES și Roxana Wring

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.