Noi măsuri în sprijinul agricultorilor din UE

Comisia Europeană a adoptat un regulament care vizează ridicarea plafonului și precizarea definiției ajutoarelor de valoare mică (ajutoare de minimis) care ar putea să nu fie considerate drept ajutoare de stat.

Comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală, Dacian Cioloș, a declarat: „Acest nou regulament va permite statelor membre să dispună de o marjă de manevră mai mare pentru a acorda ajutoare fără a denatura concurența, mai ales în situații de urgență, iar Comisiei îi va permite să simplifice modul de tratare a ajutoarelor naționale în sectorul agricol.”

Până în prezent, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1535/2007 , ajutoarele care nu depășeau 7.500 euro per beneficiar pe o perioadă de trei exerciții fiscale sau un plafon de 0,75% din valoarea producției agricole stabilite pentru fiecare stat membru, erau considerate ajutoare care nu denaturează sau nu amenință să denatureze concurența.

Noul regulament, aplicabil de la 1 ianuarie 2014, aduce suma per beneficiar la 15.000 EUR pe parcursul a trei exerciții fiscale, iar plafonul pentru fiecare stat membru la 1% din valoarea producției agricole. În plus, regulamentul conține o definiție mai completă a tipurilor de ajutoare care pot intra în domeniul de aplicare al acestuia.
Concurența este unul dintre principalii factori de creștere, iar menținerea unui sistem de concurență liberă și nedenaturată este unul dintre principiile de bază ale Uniunii Europene (UE). Politica UE în materie de ajutoare de stat are ca scop asigurarea unei concurențe libere, alocarea eficientă a resurselor și unitatea pieței europene, respectând în același timp angajamentele internaționale ale Uniunii. Ajutoarele de stat în sectorul agricol se bazează pe trei principii diferite:

◾se conformează principiilor generale ale politicii în domeniul concurenței
◾trebuie să fie consecvente cu politicile comune ale UE în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale
◾trebuie să fie compatibile cu angajamentele internaționale ale Uniunii, în special cu Acordul OMC privind agricultura.
Aceste principii au fost transpuse în instrumente juridice a căror aplicare este limitată la sectorul agricol:

◾orientările comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol și forestier 2007-2013;
◾regulamentul de exceptare pe categorii în sectorul agricol;
◾ajutoarele de stat specifice pentru sectorul agricol prevăzute în regulamentul privind formularele de notificare (anexa I, partea III, punctul 12, literele (a) – (t) din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 ];
◾regulamentul privind ajutoarele de minimis în sectorul agricol.
Aceste instrumente expiră la 31 decembrie 2013 și sunt în prezent în curs de revizuire în contextul inițiativei Comisiei de a moderniza ajutoarele de stat și în lumina noilor norme care se vor aplica în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale în conformitate cu cadrul financiar multianual 2014-2020.

În 2013, Comisia Europeană a organizat o consultare publică privind revizuirea normelor în materie de ajutoare de stat, care a permis tuturor părților interesate să își facă cunoscută poziția în ceea ce privește revizuirile necesare și să formuleze observații cu privire la proiectul noului regulament de exceptare pe categorii în sectorul agricol.

Totuși, noul regulament de exceptare pe categorii în sectorul agricol și noile orientări nu vor fi încă în vigoare la începutul anului 2014. În noiembrie 2013, Comisia a prelungit până la data de 30 iunie 2014 regulamentul de exceptare pe categorii în sectorul agricol și orientările actuale, prin intermediul unei comunicări.

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.