O realitate păgubitoare în cel mai înalt grad pentru societatea românească – Corneliu TURIANU

A încetat să mai fie o noutate faptul că managerii multor întreprinderi au acţionat cu bună ştiinţă în direcţia falimentării acestora, astfel încât la ora privatizării să şi le poată însuşi pe mai nimic. Decapitalizarea este şi astăzi în floare, importurile şi exporturile continuând să fie realizate prin intermediul unor S.R.L-uri căpuşe, cu profituri inimaginabile. Este în sistem bine pus la punct, cu acoperire legală încă din 1990, când prin Parlament a fost trecută legea societăţilor comerciale. Mai târziu, pentru a se evita răspunderile falimentului, secţiunii corespunzătoare a Codului comercial i-a luat locul o caricatură de lege privind procedura lichidării judiciare, menită să-i scoată basma curată pe marii vinovaţi.

Acum 6 luni am prezentat pe larg motivele (Cum să-i faci scăpaţi pe managerii corupţi – 21.09.2012) pentru care am cerusem Guvernului ca – printr-un act normativ clar – să interzică participarea la procesul de privatizare, direct sau prin interpuşi a directorilor (managerilor), membrilor consiliilor de administraţie şi ai adunărilor generale ale acţionarilor, care se fac răspunzători de situaţia financiară dezastruoasă sau chiar de falimentarea întreprinderilor în fruntea cărora s-au aflat. Situaţii create (deliberat) cu scopul de a-şi însuşi pe mai nimic, la ceasul privatizării, „rămăşiţele” propriei lor gestiuni.

Presupunând că înţelege şi împărtăşeşte îngrijorarea Alianţei pentru Lege şi Ordine din România şi că nu e dispus să camufleze procedeele mafioţilor din economie transmitem Guvernului proiectul actului normativ intitulat „Lege privind incompatibilităţile în procesul privatizării unor societăţi comerciale”.

Spaţiul nu-mi îngăduie să reproduc acum şi aici, textul acestei vitale reglementări, a cărei rapidă adaptare ar avea semnificaţia stopării hoţiei în atât de controversata zonă a privatizării, pentru a o aduce la nivelul onestităţii şi transparenţei mult dorite. În rezumat scopurile unei atare legi ar fi următoarele:
a) instituirea obligaţiei, în cazul în care o societate comercială cu capital majoritar privat depune o scrisoare de intenţie de cumpărare a acţiunilor emise de societăţi comerciale la care statul este acţionar majoritar şi care înregistrează pierderi şi datorii reprezentând cel puţin o treime din capitalul social, de a nu cumpăra acţiuni de la astfel de societăţi, în situaţia în care acţionarii şi persoanele care ocupă funcţii de conducere în societatea cu capital majoritar privat au raporturi personale cu reprezentantul FPS în AGA, precum şi cu persoanele care ocupă funcţii de conducere în societăţile comerciale la care statul este acţionar majoritar;
b) Excluderea de drept, din funcţiile de conducere ale unei societăţi comerciale la care statul este acţionar majoritar, dacă starea financiară a acesteia este critică sau a fost declanşată procedura de lichidare din cauza incompetenţei persoanelor aflate în administrarea şi conducerea societăţii;
c) Instituirea prezumţiei că persoanele care exercită funcţia de administrator sau director executiv al unei societăţi comerciale la care statul este acţionar majoritar şi ajunsă în situaţiile prevăzute la litera b) sunt culpabile de producerea situaţiei financiare critice a societăţii respective;
d) Instituirea unor sancţiuni aplicabile acţionarilor , administratorilor, directorilor generali şi cenzorilor societăţii comerciale la care statul este acţionar majoritar, aflate în situaţia prevăzută la litera b), dacă nu au luat măsuri pentru redresarea economică a societăţii comerciale.
Adoptarea unei asemenea vitale reglementări – după părerea mea, chiar şi sub forma unei ordonanţe de urgenţă (unde a mers mia, treacă şi suta) – ar fi cea mai mare lovitură dată mafiilor care vreme de peste douăzeci de ani au jefuit ca în codrul avuţia naţională. Până una alta, mai are nevoie de avizul ministrului Justiţiei şi, fireşte, de binecuvântarea echipei guvernamentale. Acum, când se face atâta zarvă pe tema corupţiei, promovarea unui asemenea act normativ testează buna-credinţă a puterii.

Adoptarea unei asemenea vitale reglementări – după părerea mea, chiar şi sub forma unei ordonanţe de urgenţă (unde a mers mia, treacă şi suta) – ar fi cea mai mare lovitură dată mafiilor care vreme de peste douăzeci de ani au jefuit ca în codrul avuţia naţională. Până una alta, mai are nevoie de avizul ministrului Justiţiei şi, fireşte, de binecuvântarea echipei guvernamentale. Acum, când se face atâta zarvă pe tema corupţiei, promovarea unui asemenea act normativ testează buna-credinţă a puterii.  

O realitate păgubitoare în cel mai înalt grad pentru societatea românească – A încetat să mai fie o noutate faptul că managerii multor întreprinderi au acţionat cu bună ştiinţă în direcţia falimentării acestora, astfel încât la ora privatizării să şi le poată însuşi pe mai nimic. Decapitalizarea este şi astăzi în floare, importurile şi exporturile continuând să fie realizate prin intermediul unor S.R.L-uri căpuşe, cu profituri inimaginabile. Este în sistem bine pus la punct, cu acoperire legală încă din 1990, când prin Parlament a fost trecută legea societăţilor comerciale. Mai târziu, pentru a se evita răspunderile falimentului, secţiunii corespunzătoare a Codului comercial i-a luat locul o caricatură de lege privind procedura lichidării judiciare, menită să-i scoată basma curată pe marii vinovaţi.

Cum să-i faci scăpaţi pe managerii corupţi – Nu este, sper, un secret în ultimii ani, mulţi manageri au condus cu bună ştiinţă la faliment societăţile comerciale ce le fuseseră încredinţate şi situaţia la care mă refer este, de fapt, infracţiunea cunoscută astăzi de toată lumea ca bancrută frauduloasă. Mulţi dintre managerii ce ar fi putut fi învinuiţi de săvârşirea acestei infracţiuni, unii dintre cei aflaţi chiar în anchetă penală, au fost salvaţi in extremis de eliminarea din legislaţie a bancrutei frauduloase. Nu este cazul să mai invoc istoricul acestei penibile erori juridice. Între timp … citeşte mai departe.

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.