O sărbătoare a diplomației și a spiritualității românești

Săptămâna viitoare debutează sub semnul unui eveniment cu multiple semnificații pentru diplomația și pentru spiritualitatea noastră.

Luni, 15 martie, Fundația Europeană Titulescu, acest „laborator de cercetare, cameră de rezonanță și tribună a unor idei și proiecte îndrăznețe”, cum o denumește profesorul universitar doctor Adrian Năstase, inițiatorul, catalizatorul și președintele fundației, aniversează treizeci de ani de existență.

Eveniment care dobândește, acum, în luna martie a acestui an, multiple semnificații în biografia mentorului fundației, prin faptul că marchează 90 de ani de la alegerea lui Nicolae Titulescu, pentru a doua oară consecutiv,ca Președinte al Adunării Societății Națiunilor de la Geneva, 80 de ani de la moartea sa în exilul a cărui cale l-a silit să o ia Carol al II-lea la presiunile Germaniei hitleriste și două decenii de când rămășițele pământești ale celui care „a adus Europa în România și România în Europa”se odihnesc în vecinătatea Bisericii „Sfântul Nicolae” din Șcheii Brașovului,așa după cum a fost dorința sa testamentară.

Fapt iarăși semnificativ, Actul de constituire și Statutul Fundației Europene Titulescu aveau să încununeze și să consfințească izbânda unor intense demersuri inițiate de tânărul ministru de externe,Adrian Năstase și susținute de  prestigioși adepți ai acestor proiecte, printre care s-au aflat Ion M.Angel,Ion Diaconu,Constantin Vlad și George G.Potra.

Demersuri care, la rândul lor, s-a bucurat de susținerea sinceră și generoasă a unor marcante personalități ale vieții politice a țării, adevărați oameni politici și eminenți patrioții pentru care recunoașterea și cinstirea marilor noastre valori a reprezentat o înaltă îndatorire morală și civică.

În acest fel, solidaritatea și susținerea necondiționată a proiectului numit Fundația Europeană Nicolae Titulescu de către Corneliu Coposu, Radu Câmpeanu și Sergiu Cunescu,constituie o admirabilă dovadă a consensului național și, în felul său, o anticipare a Declarației de la Snagov.

Memorabil document, semnat la 21 iunie 1995, prin care liderii partidelor parlamentare își afirmau deplin acord pentru strategia națională de pregătire a României în vederea aderării la Uniunea Europeană. Nobil și generos ideal al consensului național pe care, din păcate, în ultimii cincisprezece ani, ahtiați după ciolanul puterii, niște efemere personaje aflate,încă, în eșaloanele de comandă l-au abandonat în mod laș, aruncând știința și arta politicii la cheremul rușinos al politicianismului cras.

Situație, prin ea însăși, dureroasă și nedemnă care poate și trebuie să constituie unul dintre cele mai puternice argumente  pentru ca, și de acum înainte, Fundația Europene Titulescu să se afirme tot mai viguros  în viața diplomatică și academică a țării.

Acționând ca „un factor activ și generos , deschis și echidistant spre toate orizonturile”, așa după cm i-a definit mandatul și menirea președintele sau, profesorul Adrian Năstase.

Într-adevăr, făcând un fie și la sumar bilanț al acestor trei decenii de neîntreruptă activitate, constatăm că Fundația Europeană Titulescu    (FET) s-a consacrat restituirii și readucerii în actualitate a operei diplomatice a marelui său mentor, oferind publicului cititor o amplă serie a operei diplomatice a celui pe care contemporanii l-au numai, cu respect și cu admirație,  Marele Tit.

În acest fel, am avut fericita ocazie să cunoaștem, de la sursă, tezaurul ideilor ilustrului precursor și promotor al României Europene și, prin aceasta, să apreciem valoarea de excepție a contribuției sale la îmbogățirea științei dreptului internațional cu o serie de idei originale, creatoare.

Pe acest temei,putem să înțelegem mai bine locul și rolul României în Europa și în lume,în procesul de edificare a unui climat ,stabil și predictibil, de pace, securitate și încredere.

Proces de o vitală importanță în care România și diplomația românească pot și trebuie să se afirma ca promotori ai unor relații multilaterale, bazate pe încredere și respect reciproc cu toate statele lumii.

Obiective a căror înfăptuire implică capacitatea, competența și curajul diplomației de la București de a negocia, cu determinare, consecvență și înțelepciune, pentru ca țara noastră să își certifice vocația și identitatea sa europeană și internațională.

Dobândește, și în acest fel, o impresionantă actualitate crezul politic și diplomatic al lui Nicolae Titulescu:”Cei ce mor pentru o idee sunt eroi al căror testament este un singur cuvânt:continuați!”

Acestei substanțiale oferte editoriale i se adaugă numeroase apariții realizate sub egida FET, între care o mențiune specială aș avea pentru excepționala crestomație de documente diplomatice reunite în seria care are genericul „ROMÂNIA supraviețuire și arimare prin diplomație  în anii Războiului Rece”conținând comunicări, articole, studii și documente, adevărat tezaur a cărui apariție este coordonată de către ambasadorul Nicolae Ecobescu.

După cum cuvinte de apreciere se cuvin revistei „Perespective”, care își consacră fiecare număr unor teme de majoră importanță din domeniul diplomației și al politicii externe.

Un exemplu deosebit fiind, după părerea mea, numărul 1 pe acest an, focalizat pe analiza complexă, multidisciplinară a Tratatului de la Trianon, realizată cu concursul unor personalități de marcă ale lumii diplomatice și academice, precum Adrian Năstase,Ioan Scurtu,Dumitru Preda, Alexandru Ghișa,Constantin Ungureanu, Ion M.Anghel, Titus Corlățean, Adina Rențea, Ion Bulei, Corin Dumitru Munteanu,Liviu Țăranu și Ionel Cojocaru.

Reprezintă,de asemenea, un merit de mare importanță al Fundației Europene Titulescu organizarea,sub egida sa, a cursurilor internaționale pentru tinerii diplomați și străini, motiv pentru care ne așteptăm ca asemenea meritoși beneficiari ai acesteigeneroase inițiative să fie integrați în sistemul ministerului român de externe.

 În egală măsură,constituie un merit deosebit al fundației acela de a fi instituit, încă din 1991, anul constituirii sale, Premiul internațional Titulescu acordat, anual, unor personalități emblematice din toate generațiile diplomației românești, adevărați profesioniști în materie, care au reprezentat, au slujit și au promovat Interesul Național al României, ca factor activ și constant în bătălia pașnică pentru o Europă și o lume a păcii,a colaborării și a bunei înțelegeri.

Este foarte adevărat, în aceste trei decenii, și Fundația Europeană Titulescu s-a confruntat cu încercări și provocări, dar este meritul de necontestat al echipei de profesioniști care coordonează activitatea fundației  al cărei sediu se află în  Casa Titulescu, acela că a reușit, cu tenacitate și consecvență, să le depășească și să o facă să rămână o prezență activă, mereu tânără și o prestigioasă tribună de lansare și de promovare a unor idei îndrăznețe, novatoare și constructive în spiritul creației lui Nicolae Titulescu.

O recentă și convingătoare dovadă în acest sens fiind faptul că,fie și în condițiile restrictive impuse de pandemie, FET își confirmă activitatea în online, organizând dezbateri pe teme de actualitate și importanță, cum ar fi Forumul de la Davos, respectiv Conferința de la Munchen.

 Ar mai fi, desigur, multe și interesante lucruri de spus și de comentat despre Fundația Europeană Titulescu. Sunt, însă, convins că acest frumos moment aniversar va fi comentat și de către alți prieteni și susținători ai săi, așa încât închei  modestele mele  notații cu academica urare în ducele stil clasic: „Vivat! Crescat! Floreat!”

ȘERBAN CIONOFF

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.