Partidul Verde: Elevii nu ar trebui să fie îndoctrinaţi religios în şcolile publice

Vă prezentăm scrisoarea Partidului Verde către şeful Educaţiei din România, document ce conţine un puternic mesaj de contestare a procesului acut de îndoctrinare religioasă, în opinia semnatarului, cu care se confruntă şcoala românească:

„Stimate domnule Ministru Remus Pricopie,

Vă scriu cu privire la o temă despre care s-a discutat mult în ultimii 23 de ani, dar deciziile politice care să privilegieze interes superior al copilului au întârziat să fie luate. Teama de a aborda cu raţionalitate teme considerate de unii controversate, lipsa generală de curaj a multora dintre decidenţi de a afirma principii cu care în sinea lor sunt de acord, lipsa de viziune politică şi de strategie educaţională, influenţa semnificativă a Bisericii Ortodoxe Române asupra instituţiior publice, toate acestea şi multe altele au împiedicat analizarea raţională asupra temei şi luarea unor decizii pe măsură.

Scopul educaţiei naţionale este acela de a oferi elevilor accesul la cunoaştere şi dezvoltarea unui aparat critic de analiză proprie pentru fiecare dintre ei. Educaţia nu trebuie să inculce a viziune anume asupra lumii, o ideologie politică sau o dogmă religioasă. Generozitatea unui sistem educaţional performant este tocmai aceea de a oferi elevilor şasa de a cunoaşte şi examina diferite opinii, abordări, viziuni. Elevii trebuie ajutaţi să ajungă să fie în măsură să decidă singuri pentru ei înşişi. A-i canaliza pe culoarul strâmt al unei singure viziuni despre lume, viaţă şi morală, înseamnă a le manipula conştiinţa pentru a-i pune în slujba unei credinţe/doctrine/ideologii, a trăda interesul superior al copilului şi a rata sensul profund şi autentic al educaţiei care este una pluralistă, nu una unilaterală.

Este regretabil şi nedemn pentru sistemul educaţional al unei ţări în secolul XXI să vedem că, la orele de religie, se insistă pe prezentarea excesivă a dogmaticii unui cult, că, adesea, li se inculcă elevilor o morală bazată pe ameninţarea cu pedeapse fizice, că alte culte recunoscute din România, în afară de cel ortodox, sunt prezentate în manualele de religie într-un mod denigrator şi de natură să cultive intoleranţa faţă de alte religii, că unii profesori îi sperie pe elevii din clasele primare făcând apel la ameninţarea diavolului, că se pune accent pe ritualism şi pe prezentarea unui creaţionism biblic literal, cel cu lumea creată în şase zile, cu verdeaţa creată în ziua a treia şi cu soarele, luna şi stelele create în ziua a patra, sau cu femeia creată din coasta lui Adam. Creaţionismul este prezentat elevilor încă din clasa I la orele de religie în timp ce evoluţionismul este studiat la orele de ştiinţe abia în clasa a VIII-a…

Decizia necesară pe care o susţin, alături de numeroase alte voci publice, este aceea ca elevii să înveţe la ora de religie o materie predată într-un mod neutru despre marile religii ale lumii, despre influenţele lor culturale, despre implicaţiile lor istorice şi politice, despre rolul lor în viaţa comunităţilor.

De altfel, Recomandarea nr. 1720 (2005) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei prevede următoarele:
Adunarea recomandă, de asemenea, Comitetului de Miniştri să încurajeze guvernele statelor membre să asigure studierea religiilor la nivelul învăţământului primar şi secundar, pe baza următoarelor criterii:
– scopul acestei educaţii să fie acela de a le permite elevilor să descopere religiile practicate în ţările lor şi în cele învecinate, de a-i face să înţeleagă că fiecare are acelaşi drept de a crede că religia lui reprezintă „adevărata credinţă” şi că alţi oameni nu sunt altfel de fiinţe umane datorită faptului că au o altă religie sau nu au nici una;
– să includă, cu totală imparţialitate, istoria principalelor religii, precum şi opţiunea de a nu avea nici o religie;
– să le ofere elevilor cunoştinţe care să le permită să fie în siguranţă faţă de susţinătorii unei practici religioase fanatice;
– să nu treacă dincolo de graniţa dintre cultură şi practicare a unei religii, chiar şi în situaţia unei ţări în care există o religie de stat. Scopul nu este acela de a inocula o credinţă anume, ci acela de a îi face pe copii să înţeleagă de ce religiile sunt surse de credinţă pentru milioane de oameni;
– profesorii de religie trebuie să fie anume pregătiţi. Ar trebui să fie profesori în domeniul cultural sau literar. Ar putea fi totuşi acceptaţi ca profesori şi specialiştii într-o altă disciplină;
Actualmente, conform legii, orele de religie predate în mod confesional, nu sunt obligatorii în România, ci facultative, conform unei decizii a Curţii Constituţionale din 1995. Însă puţini sunt cei care cunosc acest lucru. Întrucât persistă însă o serie de confuzii cu privire la orele de religie, vă rog, domnule Ministru, să trimiteţi, în cursul primei săptămâni a noului an şcolar, o circulară tuturor unităţilor de învăţământ prin care acestea să îi informeze correct pe părinţi şi pe elevi asupra faptului că:

1. Pentru elevii care nu au împlinit 16 ani fiecare părinte poate alege ca fiul sau fiica sa să urmeze sau nu orele de religie. În cazul în care părintele alege să fie urmate orele de religie, poate fi ales oricare dintre cele 18 culte recunoscute în România.

2. Elevii care au împlinit 16 ani, conform legii, îşi pot alege singuri confesiunea, aşadar decizia în privinţa participării sau nu la orele de religie le aparţine în totalitate.

3. Aceia care doresc să nu urmeze orele de religie este suficient să prezinte o informare în acest sens, urmând ca şcoala să ia act de decizia respectivă. Şcoala nu este în măsură să respingă o astfel de decizie, întrucât ar încălca dreptul constituţional la libertatea de conştiinţă.

Domnule Ministru, modul în care a fost predată religia în România, în ultimii 23 de ani, a fost unul cu totul deficitar şi în dezacord cu principiile şi valorile unei educaţii pluraliste, la standarde europene. A fost astfel afectată formarea culturală şi intelectuală a elevilor din ţara noastră şi accentuată scăderea performanţelor acestora. Din motivele prezentate mai sus, voi iniţia o propunere legislativă de modificare a Legii Învăţământului pentru ca orele de religie să se transforme din ore de îndoctrinare religioasă, în ore de prezentare în mod neutru a unei istorii a religiilor.

De asemenea, voi propune ca elevii din România să studieze, în mod obligatoriu, etică şi cultură civică. Este important pentru viaţa şi cariera lor ca tinerii să aibă şansa în şcoală de a-şi forma un aparat critic propriu de judecată morală şi, în acelaşi timp, şi de a fi ajutaţi să devină cetăţeni, adică să cunoască reperele principale ale democraţiei, ale drepturilor şi libertăţilor fundamentale, ale funcţionării statului de drept şi pluralismului politic, ale activităţilor desfăşurate de către societatea civilă şamd.

Desigur că o astfel de dicuţie cere o analiză amplă şi argumente şi date extinse. Mizez însă pe disponibilitatea dumneavoastră de dialog şi consultare asupra acestor teme. Va fi important să existe o dezbatere cu societatea civilă, cu cultele religioase, cu asociaţiile de părinţi, elevi şi profesori, ţinând cont, în acelaşi timp, şi de documentele europene în domeniu şi studiile făcute la noi în ţară sau pe plan internaţional.

Remus Cernea
Deputat – Partidul Verde”

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.