Raport privind reciprocitatea vizelor UE cu Canada și Statele Unite

Comisia Europeană a prezentat miercuri, 20 decembrie, un raport privind progresele înregistrate în sensul asigurării unei reciprocități depline în materie de vize cu Canada și Statele Unite, în care analizează evoluțiile din ultimele șapte luni. Raportul conține totodată evaluarea eficacității mecanismului de reciprocitate de către Comisie.

În ultimii doi ani și jumătate, cazurile de nereciprocitate în acest domeniu s-au redus considerabil. Recent s-a realizat reciprocitatea deplină în materie de vize cu Canada, după ce aceasta a eliminat obligativitatea vizei pentru cetățenii români și bulgari, începând cu 1 decembrie 2017. Același rezultat a fost obținut deja cu țări precum Australia, Brunei și Japonia. Statele Unite ale Americii rămân acum singura țară terță din lista UE a țărilor ai căror resortisanți sunt exonerați de obligația de a deține viză care nu permite accesul fără viză al cetățenilor tuturor statelor membre ale UE.

Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, a declarat: „Realizarea reciprocității depline în materie de vize cu Canada demonstrează că eforturile noastre diplomatice și dialogul nostru continuu cu această țară dau roade. Împreună cu cele cinci state membre vizate, vom urma aceeași cale în relația cu Statele Unite ale Americii și suntem hotărâți să facem tot ce ne stă în putință pentru ca toți cetățenii UE să beneficieze de dreptul de călătorie fără viză. Este necesar să se facă imediat pași înainte și ne așteptăm să colaborăm strâns cu partenerii noștri din SUA pentru a impulsiona înregistrarea de progrese.

Realizarea reciprocității depline în materie de vize cu Canada

La 1 decembrie 2017 s-a realizat reciprocitatea deplină cu Canada după ce aceasta a eliminat obligativitatea de a deține viză pentru toți cetățenii bulgari și români. Decizia Canadei este rodul unor eforturi diplomatice intense și a dialogului continuu la nivel politic și tehnic dintre UE, Canada și cele două state membre în cauză. Canada a eliminat deja parțial obligativitatea vizelor pentru unii cetățeni bulgari și români în luna mai 2017 și s-a angajat să o elimine pe deplin începând cu 1 decembrie 2017.

Dialogul continuu cu Statele Unite ale Americii

În ultimele șapte luni s-au intensificat contactele la nivel politic și tehnic cu SUA. Comisia coordonează un proces orientat spre rezultate în vederea includerii celor cinci state membre ale UE (Bulgaria, Croația, Cipru, Polonia și România) în Programul de scutire de vize al SUA. Pentru moment, Comisia nu are în vedere adoptarea unui act delegat care să suspende temporar exonerarea de obligația de a deține viză pentru cetățenii americani, întrucât acest gest ar fi contraproductiv. Această poziție poate fi însă reexaminată în lumina evoluțiilor viitoare.

În luna iunie, comisarul Avramopoulos și Elaine C. Duce, secretar adjunct al Departamentului pentru Securitate Internă din SUA, au emis o declarație comună  prin care ambele părți s-au angajat să intensifice eforturile pentru realizarea reciprocității depline în materie de vize între UE și SUA. Cu ocazia reuniunii miniștrilor de justiție și afaceri interne din UE și SUA din 17 noiembrie , ambele părți au luat notă de progresele înregistrate în cadrul dialogului de cooperare și s-au angajat să continue dialogul. În septembrie au avut loc discuții tehnice între Comisia Europeană, Statele Unite ale Americii și cele cinci state membre vizate pentru a analiza situația actuală cu privire la restul cerințelor Programului de scutire de vize. În lunile următoare, începând cu reuniunea UE-SUA la nivel de înalți funcționari din februarie și în strânsă cooperare cu cele cinci state membre vizate, Comisia va continua acest dialog cu SUA la toate nivelurile. Se preconizează că acest demers va conduce la măsuri concrete și mai ferme pentru toate părțile implicate.

Mecanismul de reciprocitate dă roade

Raportul din 20 decembrie trece totodată în revistă eficacitatea globală a mecanismului de reciprocitate în materie de vize. Comisia avea obligația de a transmite Parlamentului European această evaluare până la 10 ianuarie 2018. În ultimii doi ani și jumătate, cazurile de nereciprocitate în acest domeniu s-au redus considerabil. Statele Unite ale Americii rămân acum singura țară terță din lista UE a țărilor ai căror resortisanți sunt exonerați de obligația de a deține viză care nu permite accesul fără viză al cetățenilor tuturor statelor membre ale UE. Astfel, mecanismul de reciprocitate în materie de vize s-a dovedit a fi un instrument eficace care a contribuit la realizarea reciprocității depline în materie de vize cu țările terțe pentru toți cetățenii UE. Prin urmare, în acest stadiu, Comisia nu are în vedere prezentarea unei propuneri legislative pentru revizuirea mecanismului. În schimb, Comisia își va continua abordarea diplomatică pentru a realiza reciprocitatea deplină în materie de vize pentru toate statele membre.

Etape următoare

Comisia își menține angajamentul de a colabora strâns cu Parlamentul European și cu Consiliul cu privire la calea de urmat. Comisia va continua dialogul cu SUA și cu statele membre vizate pentru a obține reciprocitatea deplină în materie de vize. Reuniunea la nivel de înalți funcționari din domeniul justiției și al afacerilor interne din UE și SUA, din 27-28 februarie 2018, și reuniunea miniștrilor de justiție și afaceri interne din UE și SUA, din mai 2018, vor oferi ocazii pentru accelerarea în continuare a progreselor. Comisia va prezenta Parlamentului European și Consiliului un raport privind progresele înregistrate cel târziu în toamna anului 2018.

Context

Un principiu fundamental al politicii UE în materie de vize constă în asigurarea faptului că țările terțe care figurează pe lista țărilor scutite de vize acordă, pe bază de reciprocitate, un regim de călătorii fără viză pentru cetățenii tuturor statelor membre ale UE. Pentru atingerea acestui obiectiv, a fost instituit un mecanism de reciprocitate în materie de vize.

În cadrul mecanismului de reciprocitate, care prevede obligația Comisiei de a ține seama de consecințele suspendării regimului de călătorii fără viză pentru relațiile externe ale UE și ale statelor sale membre, Comisia a adoptat deja trei rapoarte de evaluare a situației: la 10 octombrie 2014, la 22 aprilie 2015 și la 5 noiembrie 2015, precum și trei comunicări, în aprilieiulie și decembrie 2016, mai și decembrie 2017.

În conformitate cu articolul 1b din Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului, până la 10 ianuarie 2018, Comisia trebuie să transmită un raport Parlamentului European și Consiliului în care evaluează eficiența mecanismului de reciprocitate și, după caz, trebuie să transmită o propunere legislativă pentru modificarea regulamentului.

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.