Reprezentanţii ”Universitaria” solicită să fie implicate în elaborarea noului cadru legislativ naţional în educaţie

Reprezentanţii Consorţiului ”Universitaria” solicită Ministerul Educaţiei Naţionale adoptarea unor măsuri legate de calitatea învăţământului superior, finanţarea acestuia, restricţiile şi obligaţiile financiare, necesitatea reevaluării şcolilor doctorale şi a criteriilor de clasificare a universităţilor.

Potrivit unui comunicat transmis duminică AGERPRES, participanţii la lucrările consorţiului, desfăşurate în perioada 22-23 iunie, la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, au subliniat importanţa depolitizării totale a conducerii Consiliului Naţional al Rectorilor, precum şi necesitatea modificării sistemului de votare existent la nivelul Consiliului.

„Consorţiul Universitaria apreciază că datoria Consiliului Naţional al Rectorilor este şi aceea de a reprezenta universităţile în relaţia cu factorul politic şi, în anumite segmente de activitate, chiar cu societatea civilă. Pentru a-şi îndeplini corect şi eficient această funcţie, conducerea Consiliului Naţional al Rectorilor trebuie să fie complet depolitizată (…) prin neimplicarea totală a membrilor acesteia în orice activitate de natură politică”, se arată în rezoluţia adoptată la finalul lucrărilor.

De asemenea, arată semnatarii documentului, universităţile sunt pregătite să ia în calcul „formarea unei noi structuri colegiale care să corespundă acestor standarde”.

Totodată, Consorţiul Universitaria solicită ca rolul şi impactul universităţilor membre în CNR să fie proporţionale cu locul universităţii respective în sistemul de învăţământ superior din România, confirmat de performanţa şi prestigiul instituţiei de învăţământ, precum şi de dimensiunea comunităţii academice.

„Întrucât valoarea egală a votului fiecărei universităţi nu reflectă realitatea reprezentativităţii în sistemul de învăţământ superior românesc, este imperios necesar să se identifice soluţii de echivalare a valorii votului fiecărei universităţi cu ponderea reală a universităţii respective în sistemul academic românesc, respectiv dimensiunea instituţiei, impactul internaţional şi activitatea de cercetare”, se arată în Rezoluţia Consorţiului.

În acest sens, Consorţiul apreciază că ponderea votului universităţilor în Consiliul Naţional al Rectorilor trebuie să fie stabilită în funcţie de performanţa şi prestigiul universităţii respective în sistemul de învăţământ superior, precum şi de dimensiunea comunităţii academice, deoarece „valoarea egală a votului fiecărei universităţi nu reflectă realitatea reprezentativităţii în sistemul de învăţământ superior românesc”.

În privinţa problemelor legate de finanţarea universităţilor, semnatarii consideră că realitatea şi ultimele decizii guvernamentale nu răspund aşteptărilor şi nevoilor de dezvoltare ale universităţilor şi cer Ministerului de Finanţe ca veniturile proprii ale universităţilor să rămână la dispoziţia acestora, fără a fi necesară deblocarea soldurilor de către ministerul de resort.

„În ceea ce priveşte relaţia de natură financiară a universităţilor cu Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior (ARACIS), susţinem cu fermitate eliminarea tuturor categoriilor de taxe, cu excepţia celor percepute pentru acreditarea programelor noi. În acelaşi timp, se impune renunţarea de către Ministerul de Finanţe la obligarea universităţilor de a-şi reduce cheltuielile cu bunurile şi serviciile la nivelul a 90% faţă de anul 2017. În condiţiile în care costurile cu utilităţile şi rata inflaţiei au crescut semnificativ, această restricţie a generat presiuni financiare suplimentare. De asemenea, este necesară reducerea ponderii de 20% a burselor acordate din veniturile proprii din totalul fondului de burse”, se precizează în rezoluţie.

Pe de altă parte, reprezentanţii universităţilor susţin implicarea activă a Consorţiului Universitaria în comisiile de analiză şi elaborare a modificărilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, apreciind că „orice discuţie referitoare la o nouă lege a educaţiei nu poate fi legitimă fără implicarea reprezentanţilor universităţilor membre ale Consorţiului – universităţile româneşti clasate pe primele poziţii la nivel naţional în ierarhizările internaţionale, în topul preferinţelor angajatorilor şi ale studenţilor”.

Membrii Consorţiului fac apel la experţii internaţionali implicaţi de MEN în elaborarea diverselor metodologii de evaluare şi clasificare academică să ia în considerare necesitatea integrării mediului academic românesc în cel internaţional, fără a reflecta interese politice conjuncturale. În acelaşi timp, ei susţin clasificarea universităţilor din România exclusiv pe baza unei metodologii care să recunoască şi să recompenseze
excelenţa academică.

În ceea ce priveşte locurile bugetate rămase neocupate în urma sesiunii de admitere din iulie, semnatarii cer MEN redistribuirea, la nivel naţional, către universităţile din Consorţiu, având în vedere că cifrele de şcolarizare ale acestora au fost reduse în urma alocării preliminare din luna aprilie.

Din Consorţiul Universitaria fac parte Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea din Bucureşti, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara şi Academia de Studii Economice din Bucureşti. Conducerile se reunesc periodic, pentru a dezbate problemele punctuale ale sistemului universitar românesc, dar şi strategii de dezvoltare. Rezoluţiile şi propunerile concrete rezultate în urma discuţiilor specialiştilor din universităţi sunt transmise MEN, pentru a putea constitui un punct de pornire pentru dezbatere şi analiză.

 

Sursa: AGERPRES

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.