Resortisanţii turci nu au dreptul să intre fără viză pe teritoriul unui stat membru al UE

În 1963, Turcia şi Comunitatea Economică Europeană precum şi statele sale membre au încheiat un acord de asociere al cărui obiect era promovarea şi consolidarea continuă și echilibrată a relațiilor comerciale și economice dintre părțile contractante în vederea îmbunătățirii nivelului de trai al poporului turc și a facilitării ulterioare a aderării Turciei la Comunitate, se arată întru-un comunicat al Curţii de Justiție a Uniunii Europene

Printre altele, precizaează sursa mai sus citată, acesta prevede că părțile contractante se vor întemeia pe dispoziţiile Tratatului CEE privind libera prestare a serviciilor între statele membre pentru a elimina în raporturile dintre ele toate restricțiile de la acest principiu.

Protocolul adiţional la acest acord, semnat în 1970, conţine o clauză de standstill care interzice părţilor contractante să introducă, începând de la data intrării în vigoare a protocolului adiţional, noi restricţii cu privire la libera prestare a serviciilor.

Domnişoara Demirkan, resortisant turc căruia i s-a refuzat de către autorităţile germane viza pentru a-şi vizita tatăl vitreg care locuieşte în Germania, se prevalează de clauza de standstill în faţa instanţelor germane. În opinia sa, această clauză interzice introducerea unor noi restricții, precum o obligaţie de deţinere a unei vize, nu numai în raport cu cei care urmăresc să efectueze o prestare de servicii (libera prestare a serviciilor aşa-numită „activă”)3, ci şi în raport cu cei care urmăresc să beneficieze de o prestare de servicii (libera prestare a serviciilor aşa-numită „pasivă”).

Domnişoara Demirkan susţine că, întrucât o vizită făcută unui membru al familiei în Germania implică posibilitatea de a beneficia de servicii în această ţară, ea trebuie să fie considerată ca potenţială beneficiară a unor servicii. În plus, la data intrării în vigoare a protocolului adiţional în raport cu Germania, şi anume în 1973, dreptul german nu impunea viză resortisanţilor turci care doreau să efectueze o vizită cu caracter familial în Germania. Prin urmare, clauza de standstill ar avea ca efect faptul că obligaţia generală de deţinere a unei vize, introdusă ulterior de Germania pentru resortisanţii turci în 19804, nu i se poate aplica.

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Tribunalul Administrativ Superior Berlin-Brandenburg, Germania), sesizat cu acest litigiu în apel, solicită Curţii de Justiţie să precizeze domeniul de aplicare al clauzei de standstill.

1 Semnat la 12 septembrie 1963 la Ankara şi încheiat, aprobat și confirmat în numele Comunităţii prin Decizia 64/732/CEE a Consiliului din 23 decembrie 1963 (JO 1964, 217, p. 3685, Ediție specială, 11/vol. 1, p. 10).

2 Semnat la 23 noiembrie 1970 la Bruxelles și încheiat, aprobat și confirmat în numele Comunității prin Regulamentul (CEE) nr. 2760/72 al Consiliului din 19 decembrie 1972 (JO L 293, p. 1, Ediție specială, 11/vol. 1, p. 37).

3 Curtea a recunoscut deja că clauza de standstill se opune instituirii, începând cu data intrării în vigoare a protocolului adiţional, unei obligații de a deține viză pentru a li se permite unor resortisanți turci să intre pe teritoriul unui stat membru cu scopul de a presta servicii pe acest teritoriu în numele unei întreprinderi stabilite în Turcia, în condițiile în care, anterior acestei date, nu era cerută o astfel de viză (Hotărârea din 19 februarie 2009, Soysal și Savatli, C-228/06).

4 De notat că, din anul 2001, dreptul Uniunii prevede de asemenea o obligaţie de deţinere a unei vize pentru resortisanţii turci, a se vedea Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului din 15 martie 2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză la trecerea frontierelor externe ale statelor membre și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (JO L 81, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 3, p. 97).
www.curia.europa.eu

Prin hotărârea pronunţată astăzi, Curtea constată că noţiunea „liberă prestare a serviciilor” cuprinsă în clauza de standstill din protocolul adiţional nu include libera prestare a serviciilor pasivă, şi anume libertatea resortisanților turci, destinatari de servicii, de a se deplasa într-un stat membru pentru a beneficia de o prestare de servicii în statul
respectiv.
Curtea aminteşte că libera prestare a serviciilor garantată de tratatele Uniunii resortisanților statelor membre – și, așadar, cetățenilor Uniunii – include nu numai libera prestare a serviciilor activă ci şi, astfel cum a admis în Hotărârea Luisi şi Carbone din 1984, drept complement necesar, libera prestare a serviciilor pasivă. Astfel, cetățenii Uniunii care se deplasează într-un alt stat membru pentru a beneficia de servicii în statul respectiv sau având posibilitatea de a beneficia de acestea, precum turiştii sau pacienţii, se bucură de protecţia liberei prestări a serviciilor pasive. Această protecţie se întemeiază pe obiectivul care constă în realizarea unei piețe interne, concepute ca un spațiu fără frontiere interne, eliminând toate obstacolele care se opun instituirii unei astfel de piețe.

Or, din cauza diferențelor fundamentale existente între tratatele Uniunii, pe de o parte, și acordul de asociere, precum și protocolul adițional la acesta, pe de altă parte, în ceea ce privește atât finalitatea, cât și contextul lor, interpretarea noţiunii de liberă prestare a serviciilor, astfel cum a fost admisă de Curte în 19845 pentru tratatele Uniunii, ca incluzând libera prestare a serviciilor pasivă nu poate fi extinsă la clauza de standstill prevăzută de protocolul adițional.

Astfel, spre deosebire de tratatele Uniunii, asocierea CEE-Turcia urmărește o finalitate exclusiv economică, acordul de asociere și protocolul adițional la acesta urmărind în esență favorizarea dezvoltării economice a Turciei. Dezvoltarea libertăților economice pentru a permite o liberă circulație cu caracter general a persoanelor, care ar fi comparabilă cu cea aplicabilă, potrivit tratatelor Uniunii, cetățenilor Uniunii nu face obiectul acordului de asociere. Pe de altă parte, Curtea arată că Consiliul de asociere care, potrivit protocolului adiţional, stabilește ritmul și modalitățile de eliminare treptată a restricțiilor privind libera prestare a serviciilor nu a adoptat până atunci nicio măsură care să determine înregistrarea unor progrese substanțiale în ceea ce privește realizarea acestei libertăţi. În plus, niciun element nu indică faptul că părțile contractante la acordul de asociere și la protocolul adițional ar fi conceput, la momentul semnării acestora, cu alte cuvinte cu 21 şi, respectiv, cu 14 ani înaintea pronunţării Hotărârii Luisi şi Carbone, libera prestare a serviciilor în sensul că ar include libera prestare a serviciilor pasivă.

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.