România aderă la Pilonul European al Drepturilor Sociale și semnează Proclamația Interinstituțională

Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, Memorandumul cu tema Elemente generale de poziţionare a României cu privire la ”Proclamația interinstituțională privind Pilonul European al Drepturilor Sociale”.

Prin documentul lansat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, avizat de mai multe ministere, se propune, pe de o parte, aderarea României la Pilonul European al Drepturilor Sociale și semnarea Proclamației Interinstituționale, și, pe de altă parte, aprobarea elementelor de poziţie menţionate la punctul VII din Memorandum.

Potrivit elementelor de poziție din Memorandum, în cadrul negocierilor de la nivelul Consiliului Uniunii Europene, România trebuie să se axeze pe următoarele coordonate:

  • drepturile și principiile stabilite de Pilon trebuie să fie puse în aplicare la nivelul Uniunii Europene și al Statelor Membre cu respectarea deplină a autonomiei şi competențelor acestora şi a principiului subsidiarităţii;
  • elementele de ocupare a forței de muncă și cele sociale să rămână în competența statelor membre, iar Comisia Europeană să respecte întru totul practicile naționale şi diferenţele de dezvoltare existente la nivelul statelor membre;
  • menționarea expresă în preambul a faptului că Proclamația constituie un ghid de orientare a politicilor, că nu va modifica puterile conferite Uniunii Europene prin Tratate și că va fi implementată cu respectarea principiilor subsidiarității și proporționalității;
  • pilonul social trebuie să se adreseze și să fie implementat de toate statele membre, și nu doar de cele din zona-euro, întrucât implicarea tuturor poate conduce spre o reală convergență la nivelul Uniunii Europene;
  • operaţionalizarea Pilonului să se facă cu respectarea deplină a principiilor fundamentale ale Uniunii Europene și implicit a cadrului instituțional și legislativ deja agreat;
  • măsurile prin care va fi implementat Pilonul European al Drepturilor Sociale să nu conducă la crearea de noi condiţionalităţi în procesul de aderare la zona euro şi nici să nu constituie o barieră în procesul de creştere a convergenţei economice şi sociale la nivelul UE.

Pilonul European al Drepturilor Sociale, publicat de Comisia Europeană la data de 26 aprilie 2017, este un ghid pentru obținerea unor rezultate eficiente în plan social și al ocupării forței de muncă, a cărui implementare se află în responsabilitatea guvernelor naționale.

Pilonul identifică 20 de domenii de politică: educație, formare profesională și învățare pe tot parcursul vieții; egalitatea de gen; egalitatea de șanse; sprijin activ pentru ocuparea forței de muncă; locuri de muncă sigure și adaptabile; salarii; informații despre condițiile de angajare și protecția în caz de concediere; dialogul social și participarea lucrătorilor; echilibrul dintre viața profesională și cea personală; un mediu de lucru sănătos, sigur și adaptat și protecția datelor; îngrijirea copilului și sprijin pentru copii; protecție socială; indemnizații de șomaj; venit minim; prestații de bătrânețe și pensii; asistență medicală; incluziunea persoanelor cu handicap; îngrijire pe termen lung; locuințe și asistență pentru persoanele fără adăpost și accesul la servicii esențiale.

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.