România, codașa Europei la cercetare și inovare

Suedia este pe primul loc în Uniunea Europeană la inovare şi cercetare, cu cele mai mari investiţii în acest domeniu, a anunţat Comisia Europeană într-un raport preluat şi de hotnews.ro. Ea este urmată de Danemarca, Germania şi Finlanda, se arată în raportul tabloului de bord al Uniunii inovării 2014.

România se numără printre cei mai slabi inovatori, fiind pe locul al treilea din coada clasamentului. Poziţii mai slabe decât România înregistrează doar Letonia şi Bulgaria. Comisia Europeană avertizează că România înregistrează „performanţe foarte slabe” în cazul doctoranzilor non-UE şi al cheltuielilor cu cercetarea şi dezvoltarea în sectorul de business.

Ţările în care situaţia s-a îmbunătăţit cel mai mult sunt Portugalia, Estonia şi Letonia. Comisia precizează că majorarea cheltuielilor publice pentru cercetare şi dezvoltare a fost contrabalansată de scăderea investitiilor cu capital de risc şi a investiţiilor în întreprinderi axate pe inovare de alt tip decât cea dedicată cercetării şi dezvoltării.

În România – performanţa inovării a crescut până în 2009, moment din care a fluctuat.

Comunicatul remis presei de către CE:

”             O Europă mai inovatoare, dar cu diferențe regionale persistente

Europa recuperează din decalajul în domeniul inovării pe care îl are în raport cu Statele Unite și cu Japonia, dar diferențele de performanță dintre statele membre ale UE continuă să fie mari și se reduc cu mare greutate. La nivel regional, decalajul în domeniul inovării se mărește, performanțele din acest sector scăzând în aproape o cincime dintre regiunile UE. Acestea sunt rezultatele principale ale tabloului de bord al Uniunii inovării 2014 și ale tabloului de bord privind inovarea regională 2014 ale Comisiei Europene. Clasamentul general în interiorul UE a rămas relativ stabil, cu Suedia situându-se pe primul loc, urmată de Danemarca, Germania și Finlanda, cele patru țări care investesc cel mai mult în cercetare și inovare. Țările în care lucrurile s-au îmbunătățit cel mai mult sunt Portugalia, Estonia și Letonia. Progresele globale au fost stimulate de deschiderea și atractivitatea sistemului de cercetare al UE, precum și de colaborarea întreprinderilor pentru inovare și de comercializarea cunoștințelor, măsurată în baza veniturilor din licențe și patente din străinătate. Și totuși, creșterea cheltuielilor publice pentru cercetare și dezvoltare a fost contrabalansată de scăderea investițiilor cu capital de risc și a investițiilor în întreprinderi axate pe inovare de alt tip decât cea dedicată cercetării și dezvoltării.

Antonio Tajani, vicepreședinte al Comisiei Europene, comisar pentru industrie și antreprenoriat, a declarat:„Generalizarea inovării la întreaga Europă rămâne o prioritate, dacă se dorește atingerea obiectivului nostru de politică industrială ca, până în 2020, cel puțin 20% din PIB-ul UE să fie generat de industria producătoare. Mai multe investiții ale întreprinderilor, o cerere mai puternică de soluții inovatoare europene și mai puține obstacole în calea exploatării comerciale a inovațiilor sunt esențiale pentru creștere. Avem nevoie de mai multe întreprinderi inovatoare și de un cadru favorabil creșterii pentru a aduce asigura tranziția cu succes a inovațiilor înspre piață”.

Comisarul pentru cercetare, inovare și știință, Máire Geoghegan-Quinn, a declarat: „Tabloul de bord confirmă, încă o dată, că investițiile în cercetare și dezvoltare aduc beneficii în ceea ce privește performanța economică. Cu un buget de aproape 80 de miliarde EUR pentru următorii șapte ani, noul program de cercetare și inovare Orizont 2020 ne va ajuta să menținem această dinamică. Este nevoie să creștem acum investițiile în inovare în întreaga UE, pentru ca, până în 2020, să ne atingem obiectivul de 3% din PIB”.

Johannes Hahn, comisarul pentru politică regională și urbană, a declarat: „Trebuie să transformăm ideile bune din Europa în întreprinderi profitabile, care să creeze locuri de muncă și să genereze o creștere durabilă. Noul buget al UE și politica regională reformată oferă o șansă unică de stimulare a inovării. Din cadrul fondurilor structurale și de investiții europene (ESI), peste 100 de miliarde EUR vor fi direcționați spre cercetare și inovare, precum și spre creșterea domeniului digital, spre întreprinderile mici și mijlocii și spre dezvoltarea surselor de energie ecologice și eficiente. Tabloul de bord de astăzi arată că, deși unele regiuni demonstrează un puternic elan, disparitățile continuă să existe. Noua politică regională se ocupă tocmai de această situație: fiecare dintre cele 274 de regiuni ale Europei va trebui să-și elaboreze o strategie de specializare inteligentă, care va include inovarea. Regiunile vor trebui să-și pună în valoare atuurile economice și să caute metode inovatoare de a face față concurenței globale”.

Pentru rezumatele individuale ale performanțelor în materie de inovare ale tuturor celor 28 de state membre și ale altor țări europene: MEMO/14/140

Patru grupe de performanță diferite printre statele membre

Tabloul de bord al Uniunii inovării ediția 2014 plasează statele membre în patru grupe de performanță diferite:

  • Danemarca (DK), Finlanda (FI), Germania (DE) și Suedia (SE) sunt „lideri în materie de inovare”, cuperformanțe în inovare aflate cu mult deasupra mediei UE;
  • Austria (AT), Belgia (BE), Cipru (CY), Estonia (EE), Franța (FR), Irlanda (IE), Luxemburg (LU), Țările de Jos (NL), Slovenia (SI) și Regatul Unit (UK) sunt „adepți ai inovării” având o performanță în materie de inovare deasupra mediei sau apropiată de media UE;
  • Performanța Croației (HR), Republicii Cehe (CZ), Greciei (EL), Ungariei (HU), Italiei (IT), Lituaniei (LT), Maltei (MT), Poloniei (PL), Portugaliei (PT), Slovaciei (SK) și Spaniei (ES) este sub media UE. Aceste țări sunt „inovatori moderați”.
  • Bulgaria (BG), Letonia (LV) și România (RO) sunt „inovatori modești” având o performanță în materie de inovare semnificativ mai scăzută decât media UE.

Care este cheia succesului liderilor în domeniul inovării?

Țările cele mai inovatoare au rezultate bune și vizibil deasupra mediei UE în toate domeniile: de la sistemele de educație superioară și de cercetare, trecând prin activități comerciale inovatoare și active de natură intelectuală, până la inovarea în cadrul IMM-urilor și efectele economice ale acesteia, ceea ce reflectă sisteme naționale de cercetare și inovare echilibrate.

Comparații internaționale cu UE

Pe continentul european, Elveția își confirmă poziția de lider global în domeniul inovării, depășind continuu performanțele tuturor statelor membre ale UE. La nivel internațional, Coreea de Sud, SUA și Japonia depășesc nivelul de performanță al UE în materie de inovare. Dacă decalajul în raport cu SUA și Japonia s-a redus la jumătate în ultimii ani, decalajul față de Coreea de Sud a crescut.

UE continuă să stea mai bine din acest punct de vedere decât Australia, Canada și țările BRICS (Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud). Decalajul față de acestea este stabil sau chiar în creștere, cu excepția Chinei, care recuperează rapid din diferență.

Tabloul de bord privind inovarea regională 2014

Anul acesta, tabloul de bord al Uniunii inovării este însoțit de tabloul de bord privind inovarea regională 2014, care oferă o evaluare comparativă a performanțelor în domeniul inovării a 190 de regiuni din Uniunea Europeană, Norvegia și Elveția, utilizând un număr limitat de indicatori de cercetare și inovare.

Contextul tabloului de bord privind inovarea

Tabloul de bord al Uniunii inovării 2014 se bazează pe 25 de indicatori diferiți, grupați în trei categorii principale:

mijloacele, adică elementele fundamentale care permit inovarea (resurse umane, sisteme de cercetare deschise, excelente și atractive, precum și finanțare și asistență);

activități ale întreprinderilor, care indică eforturile în materie de inovare ale întreprinderilor europene (investiții ale întreprinderilor, colaborări și antreprenoriat, active de natură intelectuală);

rezultatele, care arată cum se traduc acestea în beneficii pentru întreaga economie (inovatori, efecte economice).

Pentru informații suplimentare

Raportul complet al tabloului de bord al Uniunii inovării 2014

Raportul complet al tabloului de bord privind inovarea regională 2014

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.