România inegală: Rata abandonului școlar, mai mare cu 20% în școlile din rural, față de cele din marile orașe

România rămâne o țară a decalajelor profunde, care atrag după ele discriminări dureroase, cu consecințe pe termen lung atât în ceea ce privește viața copiilor, cât și în ceea ce privește societatea în ansamblul ei. Astfel, la nivel național, rata de părăsire timpurie a școlii[1] este de 26,6% în zonele rurale, 17,4% în orașe mici și suburbii și scade la 6,2% în municipii.

Deși rata de părăsire timpurie a școlii a scăzut ușor, de la 19,1% în 2015 la 18,3% în 2017[2], obiectivul național în cadrul strategiei  Europa 2020 (11,3%) rămâne de neatins.

„Școala de la țară”, în abandon: Aproape 38% dintre copii au luat sub 5 la examenele naționale

Accesul la educație de calitate reprezintă o provocare, îndeosebi în zonele rurale unde studiază 45% din populația școlară a României (nivel primar și gimnazial)[3].

Mai mult,  contextul social discriminatoriu și lipsa politicilor publice prin care finanțarea să urmeze în mod real elevul conduc la faptul că școlile din mediul rural înregistrează punctaje sub mediul urban în ceea ce privește toți indicatorii de performanță.

Dacă aruncăm o privire succintă asupra rezultatelor de la evaluările naționale, putem surprinde complexitatea unui fenomen social deja cronicizat: astfel, în anul 2016, 37,5% dintre elevii de clasa a VIII-a din mediul rural au avut rezultate slabe (sub nota minimă 5), comparativ cu 15% în școlile urbane.

Diferențele între mediul rural-urban sunt reflectate și în ceea ce privește rata înscrierii în educația preșcolară. Astfel, procentul copiilor cu vârsta între 3-5 ani înscriși în învățământul preșcolar este de 81,4%, pentru anul școlar 2016-2017[4], cu o diferență de aproximativ 10 puncte procentuale între mediual rural și urban: 75,9% rata de înscriere în mediul rural și 86,2% în mediul urban.

În ceea ce privește participarea efectivă  a copiilor la această etapă esențială a educației, datele europene[5] indică, pentru România, un procent de doar 60,8% pentru același an școlar.

Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România, a vorbit despre importanța unor politici publice coerente în domeniul educației: „Accesul la educație este unul dintre drepturile fundamentale ale copilului, dar și al societății. A condiționa integrarea educațională de mediul de rezidență, rural sau urban, a vehicula diferențe calitative între școala de la țară și cea din orașele mari înseamnă a rata întregul edificiu prin care o societate este funcțională. Suntem în fața unei discriminări de fond, inadmisibile, dar cronicizate deja de decenii, de către incoerența  politicilor publice din educație. Copiii din mediul rural sunt copii de aceeași calitate cum sunt și cei din urban și așa trebuie să fie și scolile care îi formează”.

Pentru a asigura accesul la educație al copiilor care provin din comunități defavorizate, proponderent din mediul rural și urban mic, Organizaţia Salvaţi Copiii România va deschide alte șase servicii de pregătire ante-preșcolară, preşcolară şi şcolară în județele Mureș, Brașov, Vaslui, Hunedoara, Dîmbovița și Suceava, prin proiectul ”Viitor prin școală!”, cod SMIS 106791.

Obiectivul general a al proiectului este prevenirea și reducerea abandonului școlar timpuriu în rândul copiilor/tinerilor din grupuri vulnerabile (copii din comunități defavorizate, copii romi, copii din mediul rural, copii cu părinții plecați la muncă în străinătate, copii din familii cu statut socio-economic scăzut), prin servicii integrate de prevenire, intervenție și compensare, inclusiv prin intervenții asupra mediului familial și școlar (părinți/reprezentanți și cadre didactice).

Noile centre vor avea peste 4.480 de beneficiari în perioada aprilie 2018 – martie 2021. Dintre aceștia:

  • peste 3.200 de persoane vor fi cuprinse în activități directe de informare și conștientizare cu privire la importanța educației.
  • 244 de copii de vârstă antepreșcolară (2-3 ani) și preșcolară (3-5 ani) vor beneficia de un program educațional integrat cuprinzând activități de dezvoltare socio-emoțională și dezvoltare a limbajului și motricității.
  • 479 de copii de vârstă școlară din învățământul primar și gimnazial, în risc de abandon școlar, vor beneficia de sprijin educațional și material, prin programe de tip Școală dupa Școală.
  • 153 de copii și tineri care nu au finalizat educația obligatorie vor beneficia de sprijin educațional și material, în vederea absolvirii programelor de tip A Doua Șansă.
  • 278 de părinți/reprezentanți ai copiilor vor beneficia de activități de educație parentală.
  • 126 persoane din sistemul educațional, personal didactic și personal de sprijin vor beneficia de cursuri de formare în domeniul managementului clasei de elevi.

Din totalul copiilor și tinerilor beneficiari direcți ai serviciilor de pregătire ante-preșcolară, preşcolară şi şcolară, 80% provin din comunități rurale sau urbane mici.

Parteneri în proiect vor fi: Ministerul Educației Naționale, Inspectoratele Școlare și Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din județele Mureș, Brașov, Vaslui, Hunedoara, Dîmbovița și Suceava, școli și servicii publice de asistență socială din localitățile Bahnea, Viștea de Jos, Negrești, Lupeni, Târgoviște și Suceava.

Valoarea totală a proiectului este de 8.132.781,34 lei.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman

[1] Procentul persoanelor cu vârsta între 18-24 ani care au absolvit cel mult gimnaziul și nu se află  în nicio formă de educație sau formare profesională.

[2] EUROSTAT

[3] Comisia Europeană, Monitorul educației și formării profesionale 2017

[4] Ministerul Muncii, Set de indicatori incluziune socială 2016

[5] EUROSTAT

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.