Termenii colaborării Europa Centrală și de Est – CHINA

Premierii prezenţi la Bucureşti au formulat, în comun, Liniile directoare pentru cooperarea între China și Statele din Europa Centrală și de Est și au afirmat că această cooperare se va derula în conformitate cu propriile legi, iar, în cazul statelor membre UE, legislaţia comunitară va fi respectată, informează un comunicat al Guvernului.

„Părțile participante au trecut în revistă realizările cooperării între China și statele din Europa Centrală și de Est (ECE), au apreciat contribuția importantă a cooperării China-ECE la întărirea prieteniei tradiționale dintre China-ECE, la consolidarea încrederii politice reciproce, la aprofundarea cooperării pragmatice, la dezvoltarea schimburilor interumane și culturale și la promovarea dezvoltării, de ansamblu, a relațiilor China-Europa, și au fost de acord că o cooperare China-ECE este în concordanță cu caracteristicile respective de dezvoltare și cu nevoile de cooperare ale Chinei și statelor ECE și îndeplinește aspirațiile comune și interesele popoarelor lor. Părțile participante au subliniat că relația de cooperare China-ECE este în concordanță cu Parteneriatul strategic cuprinzător China –UE și au exprimat deschiderea de a continua consolidarea și aprofundarea cooperării China-ECE în baza respectului, egalității și a avantajului reciproce și vor lucra pentru a face din aceasta un punct de creștere în cooperarea China-Europa, în beneficiul dezvoltării tuturor statelor și popoarelor lor, precum și al păcii globale și stabilității, oferind, în același timp, țărilor cu civilizații, sisteme și nivele de dezvoltare diferite o experiență utilă pentru a trăi în armonie unele cu altele și pentru a se dezvolta împreună. Pentru a dezvolta în continuare cooperarea China-ECE, părțile participante au formulat, în comun, și au emis Liniile directoare de la București pentru cooperarea între China și Statele din Europa Centrală și de Est, cu accentul pe tema reuniunii Cooperarea Win-Win pentru o Dezvoltare Comună și au afirmat că această cooperare se va derula în conformitate cu propriile lor legi și reglementări iar, în cazul statelor membre ale Uniunii Europene (UE), legislația și reglementările UE relevante vor fi respectate”, informează Guvernul român în comunicatul citat.

Prevederile convenite la acest forum de participanți, prezentate de Guvern:

– Organizarea reuniunii șefilor de guvern ai China-ECE în fiecare an pentru a examina realizările cooperării și a stabili direcția cooperării în viitor. Părțile vor discuta și stabili data și locul de desfășurare a reuniunii din 2014 cât mai curând posibil.

– Luarea în considerare a formulării unei agende de cooperare pe termen mediu, atunci când se consideră oportun, având în vedere modul în care evoluează cooperarea China-ECE.

Promovarea cooperării în domeniile investițiilor, economic și comercial.

i. să se opună în mod categoric oricăror forme și manifestări de protecționism, să lucreze pentru promovarea reciprocă a investițiilor și să intensifice și îmbunătățească cooperarea economică și comercială, încercând, în același timp, să atenueze actualele dezechilibre ale acesteia.

ii. să desemneze și să anunțe anul 2014 ca Anul Promovării Investițiilor și Afacerilor China-ECE și, în acest cadru:

1. Să organizeze o reuniune ministerială China-ECE pentru promovarea cooperării economice și comerciale;

2. Să organizeze o expoziție mărfuri a ECE, în China;

3. să organizeze un simpozion China-ECE cu privire la politicile macroeconomice, în China ;

4. să organizeze un simpozion China-ECE pentru promovarea investițiilor, în China;

5. să organizeze un eveniment de promovare a investițiilor China-ECE la Târgul Internațional pentru Investiții și Comerț din China;

6. Să organizeze un Forum de investiții chineze în Republica Cehă;

7. Să stabilească un mecanism de legătură pentru agențiile de promovare a investițiilor;

8. Să sprijine înființarea unei asociații China-ECE a camerelor de comerț, la care să participe camerele de comerț din China și ECE, pe bază de voluntariat.

iii. Încurajează IMM-urile să joace un rol activ în cooperarea în domeniul afacerilor și să discute despre posibilitatea de a stabili o platformă de schimburi și cooperare între IMM-urile din China și ECE. Partea chineză salută participarea statelor ECE la Târgul Internațional al Întreprinderilor Mici și Mijlocii, în China, în 2014 și este gata să organizeze un eveniment special pentru IMM-urile din statele ECE în cadrul Târgului. Părțile sprijină IMM-urile în consolidarea cooperării în domeniul tehnologiilor ecologice. Polonia va organiza un eveniment special pe durata desfășurării Târgurilor POLEKO în Polonia.

iv. Încurajează companiile chineze și din statele ECE să discute posibilitatea și oportunitățile utilizării poziționării geografice convenabile și a condițiilor favorabile pentru investiții din China și ECE, pentru explorarea comună a piețelor terțe.

v. Încurajează părțile să dezvolte comerțul agricol atunci când livrările sunt asigurate și sunt îndeplinite condițiile de inspecție și carantină.

vi. Încurajează înființarea unei asociații China-ECE pentru promovarea cooperării agricole. Agenții, companii și organizații relevante din China și ECE sunt invitate să adere în regim de voluntariat.

vii. China și unul dintre statele din ECE vor organiza alternativ forumul de cooperare agricolă China-ECE.

IV. Extinderea cooperării financiare

i. China și statele ECE își vor intensifica coordonarea, își vor încuraja instituțiile financiare să coopereze de o manieră flexibilă și diversă și să valorifice pe deplin linia specială de credit în valoare de 10 miliarde dolari pentru promovarea cooperării economice și comerciale între China și statele ECE.

ii. Părțile salută lansarea oficială a Fondului de Investiții și Cooperare China-ECE (faza I), apreciază eforturile întreprinse de instituțiile financiare din China, Ungaria și Polonia, sprijină instituțiile financiare relevante în lansarea fazei a doua a fondului la momentul oportun și încurajează mai multe instituții financiare și companii să contribuie la acest fond. Între timp, guvernele statelor ECE, instituțiile financiare și companiile sunt încurajate să recomande fondului proiecte promițătoare, de înaltă calitate.

iii. Sprijină instituții financiare calificate din China și din statele ECE să deschidă filiale și să dezvolte afaceri în celelalte țări partenere, în conformitate cu legislația relevantă de reglementare și supraveghere. Sprijină Banca Populară a Chinei și băncile centrale din țările ECE să încheie acorduri de schimb valutar după cum vor considera necesar și să promoveze decontarea în moneda locală ca una dintre căile de promovare a comerțului și investițiilor.

iv. Sprijină instituțiile calificate și interesate din China și ECE să investească pe piața obligațiunilor interbancare din celelalte state partenere.

V. Intensificarea cooperării în domeniul conectivității

i. Discută activ posibilitatea construirii unui coridor feroviar internațional care să lege China de țările ECE și încurajează companiile să identifice zone libere și centre de distribuție de-a lungul rutelor feroviare pentru construcția unui nou pasaj logistic între China și Europa.

ii. Consolidează cooperarea pentru dezvoltarea infrastructurii, cum ar fi construcția de drumuri, căi ferate, porturi și aeroporturi, pe baza principiului avantajului reciproc.

iii. Sprijină înființarea unei asociații China-ECE de cooperare în domeniul infrastructurii, iar agențiile și companiile relevante din China și din statele ECE sunt încurajate să se alăture acestei inițiative, pe bază de voluntariat.

iv. Salută organizarea la Riga, în Letonia, în 2014, a unei conferințe la nivel înalt pe teme de transport, logistică și rute comerciale de conectare a continentului asiatic de cel european.

VI. Extinderea cooperării în domeniile științei, tehnologiei, inovației, protecției mediului și energiei

 i. Organizarea periodică a unui simpozion China-ECE pentru promovarea inovării, a cooperării tehnologice și transferului internațional de tehnologie, primul astfel de simpozion urmând să aibă loc în 2014.

 ii. Intensificarea cooperării în sectorul informației și comunicațiilor.

 iii. Intensificarea cooperării între China și ECE și a schimburilor de experiență în domeniul protecției pădurilor, zonelor umede și a faunei și în cel al dezvoltării economiei verzi și eco-culturii.

 iv. Partea chineză este pregătită să intensifice cooperarea și schimburile de experiență cu statele ECE în domeniul științei și tehnologiei pentru protecția mediului, să negocieze semnarea memorandumurilor relevante în domeniul cooperării pentru protecția mediului, să încurajeze institutele de cercetare în domeniile științelor mediului din China și statele ECE să inițieze parteneriate și rețele de cercetare, să sprijine experții și oamenii de știință din domeniul ecologiei în organizarea de schimburi de experiență și vizite reciproce, în angajarea în programe comune de cercetare în domeniul managementului apei, aerului și deșeurilor solide, să promoveze schimburile de experiență, cooperarea și consolidarea capacităților în domeniile industriilor ecologice, consumului și producției durabile și certificarea de etichetare în domeniul mediului și să obțină beneficii și progrese reciproce în domeniul științei mediului, tehnologiei și inovării.

v. Partea chineză este pregătită să intensifice cooperarea cu statele ECE în domeniul energiei nucleare, energiei eoliene, hidro, energiei solare și a altor surse de energie curată pentru beneficiul ambelor părți și pentru dezvoltare comună. Statele ECE salută deschiderea Chinei în acest sens.

vi. Încurajează o cooperare mai strânsă între China și statele ECE în domeniul protecției și utilizării durabile a resurselor naturale, geologiei, mineritului și planificării spațiale.

 VII. Promovarea schimburilor dinamice și a cooperării inter-umane și culturale

i. Organizarea primului simpozion la nivel înalt al think-tank-urilor China-ECE în China, în decembrie 2013.

ii. Secretariatul pentru cooperare dintre China și statele ECE va organiza vizite reciproce pentru 50 de jurnaliști chinezi și 50 de jurnaliști din statele ECE în 2014.

iii. Organizarea, la doi ani, a Forumului tinerilor lideri politici China-ECE și a Forumului de Cooperare Culturală China-ECE. China și statele ECE vor discuta și vor stabili, cât mai rapid, locațiile și datele de desfășurare ale celor două evenimente.

iv. Sprijin pentru înființarea unei asociații a agențiilor și companiilor pentru promovarea turismului China-ECE; încurajarea agențiilor și companiilor să adere în mod voluntar la asociație. Promovarea evenimentelor de turism ale Chinei și ECE va continua să aibă loc la China International Travel Mart.

 v. Organizarea periodică a Dialogului Politicii de Educație China-ECE. Explorarea activă a posibilității înființării unei asociații a institutelor de învățământ superior China-ECE.

vi. Adoptarea de măsuri efective pentru facilitarea liberei circulații a persoanelor. Partea chineză salută adoptarea, de către România și Republica Cehă, a măsurilor de facilitare a vizelor și a rezidenței pentru cetățenii chinezi și anunță că toți cetățenii din statele ECE vor avea dreptul la tranzit fără viză pentru o perioadă de până la 72 de ore în Beijing, Shanghai și în alte porturi.

VIII. Cooperarea la nivel local va fi încurajată și susținută, fiind considerată unul dintre cei mai importanți piloni ai cooperării China-ECE. Sprijin pentru înființarea unei asociații a guvernatorilor de provincii din China și țările ECE, la care vor adera, pe bază de voluntariat, provincii și municipalități din China și ECE. Adunarea liderilor locali din China și statele ECE va avea loc odată la doi ani.

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.