UE: Companiile feroviare, obligate la despăgubiri pentru întârzierile trenurilor

Operatorul de transport nu poate invoca normele dreptului internaţional care îl exonerează, în caz de forţă majoră, de obligaţia de reparare a prejudiciului cauzat prin întârziere, pentru a se sustrage de la obligaţia sa de rambursare.

Regulamentul privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar prevede că răspunderea întreprinderilor feroviare în caz de întârziere este reglementată prin Regulile uniforme privind contractul de transport feroviar internațional de călători și bagaje, sub rezerva dispoziţiilor regulamentului aplicabile în materie.

Potrivit regulilor uniforme menţionate, care fac parte din dreptul internaţional şi care sunt preluate
în anexa la regulament, operatorul de transport feroviar este răspunzător față de călător pentru
pierderea sau paguba rezultată din faptul că, din cauza întârzierii unui tren, călătoria nu poate fi continuată în aceeași zi sau continuarea nu poate fi solicitată în mod rezonabil în aceeași zi. Cu toate acestea, răspunderea operatorului de transport este exclusă dacă întârzierea se datorează unui caz de forţă majoră, altfel spus, dacă se datorează, printre altele, unor circumstanțeindependente de exploatarea feroviară pe care operatorul de transport nu le putea evita.
Regulamentul prevede, la rândul său, că un călător care se confruntă cu o întârziere de o oră sau mai mult poate solicita întreprinderii feroviare rambursarea parţială a preţului legitimaţiei sale de transport. Această despăgubire este de minim 25 % din preţul legitimației de transport pentru o întârziere între 60 și 119 minute şi de 50 % din preţul legitimației de transport pentru o întârziere de 120 de minute sau mai mult. Regulamentul nu prevede nicio excepţie de la acest drept la despăgubire pentru situaţia în care întârzierea se datorează unui caz de forţă majoră.
În acest context, Verwaltungsgerichtshof (Curtea Administrativă, Autria) a solicitat Curţii de Justiţie să stabilească dacă o întreprindere feroviară poate fi exonerată de obligaţia de despăgubire pentru preţul legitimaţiei de transport în cazul în care întârzierea se datorează unui caz de forță majoră.
Curtea administrativă trebuie să se pronunţe asupra unei acţiuni formulate de întreprinderea feroviară austriacă ÖBB-Personenverkehr AG împotriva deciziei prin care Comisia austriacă de Control Feroviar a obligat-o să elimine dintre condiţiile sale generale o dispoziţie care excludea orice posibilitate de despăgubire în caz de forţă majoră.

În hotărârea pronunţată astăzi, Curtea constată mai întâi că însuşi regulamentul nu prevede exonerarea întreprinderilor feroviare de obligația de despăgubire pentru preţul legitimaţiei de transport în cazul în care întârzierea se datorează unui caz de forță majoră.

În continuare, Curtea arată că regulile uniforme, care exonerează operatorul de transport de obligaţia de despăgubire în caz de forţă majoră, priveşte doar dreptul călătorilor la repararea prejudiciului cauzat de întârzierea sau de anularea unui tren. În schimb, despăgubirea prevăzută de regulament, fiind calculată pe baza prețului legitimației de transport, are o vocație total diferită, şi anume de a compensa prețul plătit de călător în schimbul unui serviciu care nu a fost prestat conform contractului de transport. În plus, este vorba despre o formă de compensație financiară cu caracter forfetar și standardizat, spre deosebire de regimul de răspundere prevăzut de regulile uniforme, care implică o evaluare individualizată a prejudiciului suferit. Pe de altă parte, întrucât aceste două regimuri de răspundere sunt total diferite, călătorii pot formula, pe lângă acţiuni în despăgubire forfetară, şi acţiuni în repararea prejudiciului în temeiul regulilor uniforme.

În aceste condiţii, Curtea concluzionează că cauzele de exonerare de răspundere a operatorului de transport prevăzute de regulile uniforme nu sunt aplicabile în cadrul sistemului de despăgubire instituit de regulament. În această privinţă, Curtea subliniază căactele pregătitoare ale regulamentului demonstrează fără echivoc că legiuitorul Uniunii a intenţionat să extindă obligaţia de despăgubire şi la cazurile în care operatorii de transport sunt exoneraţi de răspunderea pentru repararea prejudiciului potrivit regulilor uniforme.

Curtea respinge de asemenea posibilitatea aplicării prin analogie a normelor privind forţa majoră cuprinse în dispoziţiile privind drepturile călătorilor care utilizează alte mijloace de transport, precum avionul, vaporul, autocarul şi autobuzul. Astfel, situația întreprinderilor care acționează în diferitele sectoare de transport nu este comparabilă întrucât diferitele moduri de transport nu sunt, în ceea ce privește condițiile lor de utilizare, interschimbabile.

În aceste împrejurări, Curtea răspunde că o întreprindere feroviară nu poate include în condițiile sale generale de transport o clauză care o exonerează de obligația de despăgubire pentru prețul legitimației de transport în caz de întârziere, dacă întârzierea se datorează unui caz de forță majoră.

MENȚIUNE: Trimiterea preliminară permite instanțelor din statele membre ca, în cadrul unui litigiu cu care sunt sesizate, să adreseze Curții întrebări cu privire la interpretarea dreptului Uniunii sau la validitatea unui act al Uniunii. Curtea nu soluționează litigiul național. Instanța națională are obligația de a soluționa cauza conform deciziei Curții. Această decizie este obligatorie, în egală măsură, pentru celelalte instanțe naționale care sunt sesizate cu o problemă similară.

Conform digi24.ro, în România, CFR Călători a înregistrat întârzieri în 2012 care, cumulate, ajung la cinci ani. Daca s-ar aplica la noi, falimentul CFR Călători ar urma să fie…alaltăieri.

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.