Un nou raport privind mediul de investiții în Europa

Unul dintre elementele esențiale ale reformei politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020 a fost introducerea de condiții prealabile pentru ca statele membre să beneficieze de bani din fondurile structurale și de investiții europene.

O primă evaluare publicată astăzi arată că această măsură suplimentară are o valoare ridicată, iar condițiile prealabile s-au dovedit a fi un stimulent puternic pentru ca statele membre și regiunile să realizeze reforme care ar fi fost altfel întârziate sau nu neapărat puse în aplicare.

Condițiile prealabile pentru succesul investițiilor (sau „condiționalitățile ex-ante”) acoperă o gamă largă de sectoare, inclusiv conformitatea cu eficiența energetică, inovarea, planurile digitale și reformele în domeniul educației. Ele au fost incluse în politica de coeziune reformată în vederea asigurării solidității și eficacității cheltuielilor.

Comisarul pentru politica regională Corina Crețu a declarat: „Acest raport arată o îmbunătățire a cadrului în care funcționează bugetul UE datorită condițiilor prealabile. Prin stabilirea unei legături între primirea fondurilor UE și punerea în aplicare a unor schimbări structurale esențiale, am contribuit nu numai la garantarea unor investiții publice solide, ci și la îmbunătățirea calității vieții în toată UE, stabilind, totodată, condițiile adecvate pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă, în conformitate cu obiectivele Planului de investiții propus de președintele Juncker.”

Aceste condiții prealabile contribuie la abordarea obstacolelor din calea investițiilor

Multe dintre acestea au abordat atât barierele orizontale, cât și pe cele sectoriale care împiedică investițiile în UE. Astfel, ele au contribuit la consolidarea pieței unice și la realizarea Planului de investiții, prin intermediul celui de-al treilea pilon al său.

De exemplu, acestea au consolidat organizarea instituțională și au contribuit la stabilirea unor proceduri transparente în domeniul achizițiilor publice sau au impus statelor membre să îmbunătățească și să simplifice mediul de reglementare și de politică pentru întreprinderile mici. De exemplu, au fost instituite măsuri pentru a reduce durata și costurile necesare pentru crearea unei întreprinderi. În Malta, Portugalia și Slovenia, au fost introduse „teste ale IMM-urilor” pentru a monitoriza impactul legislației naționale asupra IMM-urilor.

În sectorul digital, condițiile prealabile au obligat statele membre să creeze un portofoliu de proiecte prioritare, în conformitate cu obiectivele de extindere a rețelelor în bandă largă ale pieței unice digitale. Acesta este modul în care condiția prealabilă pentru „creșterea sectorului digital” a declanșat adoptarea unei strategii revizuite de creștere a sectorului digital în Grecia.

Ele sprijină schimbările structurale și punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări

Aceste condiții prealabile au condus la schimbări legislative necesare în multe domenii de politică – educație, piața forței de muncă, sănătate sau incluziune socială, pentru a menționa doar câteva dintre ele.

În Croația, Bulgaria și România, hărți ale infrastructurii asistenței medicale elaborate pentru a îndeplini condiția prealabilă pentru sectorul „sănătății” au abordat diferite recomandări specifice fiecărei țări cu privire la eficacitatea cheltuielilor publice, accesibilitatea și eficiența generală a sectorului asistenței medicale.

Ele accelerează transpunerea acquis-ului UE

În Republica Cehă, Italia, Polonia, Portugalia, Slovenia și Spania, îndeplinirea condiției prealabile privind „eficiența energetică” a dat un impuls semnificativ transpunerii rapide a directivelor privind eficiența energetică și performanța energetică a clădirilor. Într-o serie de state membre, cum ar fi Ungaria, condiția privind sectorul „apei” a determinat autoritățile să aplice politici de tarifare a apei pentru sectorul agricol, oferind agricultorilor un stimulent pentru a utiliza resursele de apă într-un mod mai eficient.

Ele contribuie la o mai bună direcționare a sprijinului acordat de fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) și de alte fonduri publice.

Multe condiții prealabile au impus ca sprijinul din partea fondurilor UE să facă parte din cadrul investițiilor strategice. Concepute pentru a îndeplini anumite criterii de calitate, bazate pe o analiză a nevoilor și incluzând măsuri pentru atragerea investițiilor private, aceste cadre care cuprind fonduri regionale, naționale și fonduri ale UE au condus, în ansamblu, la o mai bună coordonare și stabilire a priorităților cheltuielilor publice.

În Portugalia, condiția prealabilă pentru „cercetare și inovare (C&I)” a impus adoptarea unor strategii de specializare inteligentă naționale și regionale. Acest lucru a contribuit la concentrarea finanțării publice pentru C&I asupra unui număr limitat de domenii competitive esențiale și la identificarea oportunităților de parteneriat între universități și întreprinderi inovatoare.

Ele consolidează capacitatea administrativă și comunicarea între toate nivelurile de guvernanță

O administrație publică eficientă este esențială pentru succesul investițiilor publice și ale UE. În cazul în care condițiile prealabile au impus în mod specific consolidarea și reformarea administrațiilor, însăși procesul de realizare a acestora a dus la îmbunătățirea coordonării și comunicării între ministere, agenții, autorități regionale și locale și alte părți interesate.

În regiunea franceză Auvergne, în cadrul condiției prealabile pentru „C&I”, autoritățile locale, societatea civilă și întreprinderile locale au fost implicate împreună, pentru prima oară, în elaborarea unei strategii regionale de inovare.

Etapele următoare

Raportul arată că există o marjă de manevră pentru îmbunătățire – oare condițiile prealabile ar trebui să devină mai adaptate la nevoile statelor membre și ale regiunilor ? Cum putem asigura îndeplinirea acestora pe toată durata exercițiului financiar? Acestea sunt aspecte esențiale care vor alimenta discuțiile privind politica de coeziune de după 2020.

Context

Introducerea de condiții prealabile pentru succesul investițiilor a fost una dintre noutățile esențiale ale politicii de coeziune reformate (a se vedea MEMO/13/1011).

Astăzi, 86 % dintre aceste condiții prealabile sunt îndeplinite de către toate statele membre. Termenul de care dispun statele membre pentru a raporta cu privire la îndeplinirea condițiilor prealabile restante este până în vara anului 2017.

Informații suplimentare

Document de lucru al serviciilor Comisiei – Valoarea adăugată a condiționalităților ex-ante din cadrul fondurilor structurale și de investiții europene

Condiționalitate ex-ante – definiție pe site-ul internet Inforegio

Platforma de date deschise privind coeziunea

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.