UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCUREŞTI COMEMOREAZĂ UN CENTENAR DE LA TRECEREA ÎN ETERNITATE A LUI TITU MAIORESCU

În data de 18 iunie 2017, se împlinesc 100 de ani de la trecerea în eternitate a lui Titu Maiorescu (18 iunie 1917 – 18 iunie 2017). Personalitate complexă – filosof, logician, jurist, literat, estetician, profesor universitar, rector, critic şi mentor literar, autor, om politic, ministru, prim-ministru –, spirit european, strălucit cărturar de factură umanistă, Titu Maiorescu este o figură proeminentă a perioadei de fundamentare instituţională şi de modernizare a statutului român, a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi primele două decenii ale secolului al XX-lea. În plan cultural, numele lui este legat de Societatea „Junimea”, al cărei fondator, coordonator şi mentor literar a fost, de revista „Convorbiri literare”, de epoca marilor clasici şi de nume mari ale literaturii precum: Eminescu, Creangă, Caragiale, Slavici. Opera maioresciană cuprinde titluri de importanţă cardinală pentru cultura românească: O cercetare critică asupra poeziei române de la 1867 (1867), Asupra poeziei noastre populare (1868), Limba română în jurnalele din Austria (1868), În contra direcţiei de astăzi în cultura română(1868), Direcţia nouă în poezia şi proza română (1872), Beţia de cuvinte în „Revista contimporană” (Studiu de patologie literară, 1873), Neologismele (1881), Literatura română şi străinătatea (1882), Comediile d-lui I. L. Caragiale (1885), Poeţi şi critici (1886), În lături! (1886), Eminescu şi poeziile lui (1889), Oratori, retori, limbuţi (1902), Poeziile d-lui Octavian Goga (1906), Povestirile d-lui Mihail Sadoveanu (1906), Nuvelele d-lui I. A. Brătescu-Voineşti (1907), În chestia poeziei populare (1909). Promotor al spiritului critic, fondator al criticii estetice în literatura română, Maiorescu rămâne în istoria culturii româneşti drept criticul care l-a descoperit, l-a îndrumat literar şi l-a sprijinit în planul existenţei, cu o dedicaţie şi o  prietenie exemplare, pe marele poet Mihai Eminescu. Titu Maiorescu a fost, în acelaşi timp, o personalitate de primă mărime a vieţii politice şi publice din Principatele Unite şi, ulterior, din Regatul României, care a contribuit, de pe poziţiile de fruntaş şi lider al Partidului Conservator, deputat, şef de gazetă (Ziarul Timpul), ministru al Cultelor şi Instrucţiunii Publice, ministru de externe, prim-ministru, la edificarea democraţiei şi a civilizaţiei româneşti după modelul statelor avansate ale Europei, la emanciparea naţiunii române. Prin contribuţia pe care şi-a adus-o şi prin rolul pe care l-a jucat în procesul de evoluţie şi de dezvoltare europeană a ţării, Titu Maiorescu este considerat părintele-fondator al culturii şi civilizaţiei româneşti moderne.

Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti poartă numele ilustrului cărturar ca pe un blazon spiritual şi intelectual, asumând obligaţia morală de a duce mai departe, prin educaţie şi cercetare academică, prin ştiinţă, cultură şi cunoaştere, moştenirea maioresciană. Universitatea a declarat anul 2017, în care se împlineşte un veac de la moartea marelui critic, drept „ANUL TITU MAIORESCU” şi a lansat, în acest cadru, un program complex de manifestări ştiinţifice şi educaţionale, care cuprinde: conferinţe, simpozioane, workshop-uri, dezbateri, concursuri, ceremonii de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa unor personalităţi culturale şi ştiinţifice, editarea de publicaţii şi volume, un moment de meditaţie şi comemorare, precum şi o slujbă de pomenire la mormântul lui Maiorescu, de la Cimitirul Bellu. Din Programul „TITU MAIORESCU 100”, în derulare de-a lungul întregului an 2017, în preajma împlinirii centenarului, pe 16 iunie 2017, s-a desfăşurat, în organizarea Universităţii Titu Maiorescu, prin Facultatea de Ştiinţe Sociale, Politice şi Umaniste, Simpozionul „Titu Maiorescu – fondatorul culturii şi civilizaţiei româneşti moderne”, în cadrul căruia au fost evocate viaţa şi personalitatea lui Titu Maiorescu, coordonatele activităţii, operei şi gândirii maioresciene, rolul pe care l-a jucat în procesul de emancipare naţională prin educaţie şi cultură, contribuţia lui la dezvoltarea culturii şi civilizaţiei româneşti în spirit european. Programul dedicat lui Titu Maiorescu de Universitatea omonimă va continua, cu noi momente semnificative. În cadrul lui, la începutul anului universitar 2017-2018, în lunile octombrie şi noiembrie, vor avea loc ceremonii de conferire a celui mai înalt titlu academic (Doctor Honoris Causa), lansarea unor volume dedicate lui Maiorescu sub redacţia Universităţii, Conferinţa Internaţională „Educaţie şi Creativitate pentru o Societate bazată pe Cunoaştere”, ediţia a XI-a etc. La realizarea Programului „TITU MAIORESCU 100”, cadru de celebrare a spiritului maiorescian, participă întreaga comunitate academică a Universităţii, care cuprinde cadre didactice, cercetători ştiinţifici, studenţi, masteranzi, doctoranzi şi doctori, dar şi reprezentanţi ai mediului academic şi de cercetare afiliaţi unor instituţii de prestigiu, precum Academia Română, altor universităţi şi institute de cercetare. Un Proiect academic de înaltă valoare ştiinţifică aflat sub auspiciile Centenarului Titu Maiorescu şi ale Centenarului Marii Uniri îl constituie „ENCICLOPEDIA JURIDICĂ ROMÂNĂ”, desfăşurat de Universitatea Titu Maiorescu în parteneriat cu Academia Română, prin Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”.

La împlinirea unui secol de la plecarea în veşnicie a întemeietorului civilizaţiei şi culturii româneşti moderne,Rectorul Universităţii Titu Maiorescu, prof. univ. dr. Smaranda Angheni, a declarat: „A purta numele unei ilustre personalităţi precum Titu Maiorescu reprezintă, pentru Universitatea noastră, o mare onoare şi o mare bucurie. Numele acesta constituie pentru noi un adevărat titlu de nobleţe culturală şi spirituală. Dar mai semnifică ceva: o mare obligaţie morală, o imensă responsabilitate academică. Altfel spus, trebuie să fim demni de numele nostru, să fim, în permanenţă, la înălţime, la nivelul altitudinii sale spirituale. Este o provocare frumoasă, căreia ne străduim să-i dăm curs, prin tot ceea ce facem în planul educaţiei şi al cercetării, prin efortul nostru de a ne situa şi de a ne menţine între universităţile de valoare ale ţării.” Cu acelaşi prilej, Preşedintele Universităţii Titu Maiorescu, prof. univ. dr. Iosif Urs, a afirmat: „Astăzi, când trăim vremuri contradictorii şi deconcertante, de confuzie şi de instabilitate, când formele fără fond, pe care Maiorescu le-a combătut, sunt o realitate vie a existenţei noastre – în politică, în cultură, în educaţie, în societatea şi civilizaţia românească –, avem nevoie, poate la fel de mult ca în epoca lui, de un spiritus rector precum Maiorescu. Universitatea care poartă, cu mândrie şi demnitate, numele acestei personalităţi providenţiale a naţiunii noastre se străduieşte să pună în operă legatul maiorescian prin cultivarea spiritului critic şi a cultului pentru valoare prin educaţie academică şi cercetare ştiinţifică aşezate sub semnul calităţii şi al excelenţei. Avem această datorie faţă de studenţi, faţă de tinerele generaţii, faţă de prezentul şi viitorul României. Împărtăşim şi noi credinţa ilustrului nostru înaintaş şi părinte spiritual că educaţia şi cultura sunt cheia renaşterii şi a ridicării unei naţiuni la lumina civilizaţiei.”

Senatul Universităţii Titu Maiorescu

Consiliul de Administraţie al Universităţii Titu Maiorescu

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.