VISARTA anunţă Adunarea Generală în luna august 2020

Stimaţi membri Visarta, sunteţi invitaţi să participaţi la Adunarea Generală a Societăţii VISARTA care va avea loc în data de 27.08.2020, orele 11:00, la sediul societăţii din str. Poet Panait Cerna nr. 1, bl. M52, sc. 3, et. 7,  ap. 85, Sector 3, București.

În cazul neîntrunirii cvorumului legal, şedinţa se reconvoacă pentru ziua de 28.08.2020, orele 11:00 și se va desfășura la Amfiteatrul Facultăţii de Artă Murală a Universităţii Naţionale de Artă, str. Griviţei nr. 28, sector 1.

Prezenta convocare se face sub rezerva hotărârilor ce vor fi luate de către Guvernul României, referitor la măsurile de relaxare și distanțare socială, declarate în starea de alertă.

 

Ordinea de zi a Adunării Generale a SGCDA VISARTA 27-28 august 2020:

1). Darea de seamă (tip ORDA) privind activitatea societăţii în anul 2019;

2). Rapoartele Consiliului Director și Administratorului General pentru activitatea desfăşurată în anul 2019;

3). Aprobarea Bilanţului contabil pentru anul 2019;

4). Prezentarea şi aprobarea  Proiectului de buget de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020;

5). Prezentarea și aprobarea Raportului  Comisiei de cenzori pentru anul 2019;

6). Aprobarea cotizaţiei şi a taxei de înscriere pentru 2020;

7). Aprobarea comisionului pentru anul 2020;

8). Aprobarea primirilor și retragerilor de membri, ce au avut loc în anul 2019;

9). Aprobarea  Metodologiei de funcționare a Comisiei de supraveghere pentru activitatea desfășurată de organismul de gestiune,  de Directorul general/Administratorul general și de Consiliul Director;

10). Prezentarea rapoartelor de activitate pentru anul 2019 ale Comisiilor de specialitate (Comisia privind accesul la informaţii, Comisia pentru supravegherea repartizării sumelor colectate, Comisia de supraveghere pentru activitatea desfășurată de organismul de gestiune,  de Directorul general/Administratorul general și de Consiliul Director;

11). Proceduri de soluționare a cererilor/plângerilor;

12). Aprobarea modului de repartizare a sumelor nerevendicate;

13). Aprobarea proiectelor de hotărâri ale Adunării Generale din 21 iulie 2020;

14). Diverse informări, probleme, decizii, hotărâri ale Consiliului Director/  administratorului general / Adunării Generale.

Cu deosebită considerație, Consiliul Director al Societăţii VISARTA – Societate de gestiune colectivă a drepturilor de autor în domeniul artelor vizuale: președinte VISARTA Irina Florescu,  membri Ștefan Găvenea și Claudiu Victor Gheorghiu;  administrator general Daniela Avramescu

 

Claudiu Victor Gheorghiu

publicist comentator Ultima Oră

membru al Consiliului Director al Visarta

 

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.