A crescut Produsul Intern Brut

Produsul Intern Brut – date ajustate sezonier –  estimat pentru trimestrul IV 2012 a fost de 148980,8 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 0,1% atât faţă de trimestrul III 2012 cât şi faţă de trimestrul IV 2011.

Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul IV 2012 a fost de 174797,9 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 0,3% faţă de trimestrul IV 2011.
Creşteri ale volumului de activitate s-au înregistrat în informaţii şi comunicaţii (+42,0%), în activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (+9,9%), urmate de administraţia publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public; învăţământ; sănătate şi asistenţă socială (+5,6%), de activităţile de spectacole, culturale şi recreative; reparaţii de produse de uz casnic şi alte servicii (+4,9%) şi de comerţul cu amănuntul şi ridicata; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (+4,3%).
Cea mai mare reducere a volumului de activitate a fost înregistrată în agricultură, silvicultură şi pescuit (-24,6%). Reduceri ale volumului de activitate s-au mai înregistrat în industrie (-2,4%), construcţii (-2,1%) precum şi în ramura de intermedieri financiare şi asigurări (-0,5%) şi de tranzacţii imobiliare      (-0,5%).
Volumul impozitelor nete pe produs s-a menţinut, în termeni reali, la nivelul înregistrat în trimestrul IV 2011.
Din punctul de vedere al utilizării Produsului Intern Brut, în trimestrul IV 2012 cererea internă s-a menţinut constantă, comparativ cu acelaşi trimestru din anul 2011.
Consumul final total s-a majorat cu 1,0%, ca urmare a creşterii volumului tuturor categoriilor de cheltuieli pentru consumul final, în principal a cheltuielii pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei (+0,9%) şi a cheltuielii pentru consumul final al instituţiilor fară scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei (+5,0%). Cheltuiala pentru consumul final al administraţiilor publice s-a majorat cu 0,6%.
Formarea brută de capital fix, s-a redus cu 4,2%, consecinţă a reducerii investiţiilor din sectorul public. Un efect uşor pozitiv asupra PIB l-a avut evoluţia exportului net ca urmare a reducerii mai accentuate a  volumului importurilor de bunuri şi servicii (-4,3%) comparativ cu cel al exporturilor          (-4,2%).
Produsul Intern Brut estimat pentru anul 2012 a fost de 587466,2 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 0,3% faţă de anul 2011.
Creşterea a fost determinată, în mod semnificativ, de majorarea volumului de activitate şi, în consecinţă, a valorii adăugate brute din informaţii şi comunicaţii  (+29,4%) şi din activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (+8,4%). Creşteri mai reduse s-au înregistrat în activităţile de spectacole, culturale şi recreative; reparaţii de produse de uz casnic şi alte servicii (+3,1%), în ramura de administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public; învăţământ; sănătate şi asistenţă socială (+2,2%), în tranzacţii imobiliare (+1,5%) şi în comerţul cu amănuntul şi ridicata; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (+0,3%).
Cele mai importante reduceri ale volumului de activitate s-a înregistrat în agricultură, silvicultură şi pescuit (-21,2%), în industrie (-2,1%) şi în sectorul de intermedieri financiare şi asigurări (-0,2%).
Volumul impozitelor nete pe produs s-a majorat cu 3,7%.
Consumul final total a crescut cu 0,9% în anul 2012, comparativ cu anul precedent, atât pe seama creşterii cu 0,6% a cheltuielii pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei cât şi a creşterii cu 1,9% a cheltuielii pentru consumul final al administraţiilor publice.
Formarea brută de capital fix a înregistrat o creştere cu 4,0 puncte procentuale.

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.