ACADEMIA OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIA: EDUCAŢIA REPREZINTĂ ŞANSA DEZVOLTĂRII ŞI AFIRMĂRII ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI ÎN LUME

Iniţiată de UNESCO, la 5 octombrie 1994, Ziua Mondială a Educaţiei (World Teacher’s Day/Journée Mondiale des Enseignants) consacră, în mod simbolic, pe plan internaţional, Recomandarea UNESCO şi a Organizaţiei Internaţionale a Muncii cu privire la statutul profesorilor, din 1966, şi un document ulterior, Recomandarea privind învăţământul superior, din 1997. Evenimentul este abordat în cadrul mai larg creat de Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a Organizaţiei Naţiunilor Unite (septembrie 2015), care promovează o serie de principii şi obiective precum: asigurarea accesului egal la o educaţie de calitate, crearea posibilităţilor de învăţare pe tot parcursul vieţii (lifelong learning), susţinerea cadrelor didactice prin programe de formare profesională în direcţia idealului educaţiei de calitate şi prin condiţii optime de desfăşurare a activităţii, motivarea lor prin salarii corespunzătoare importanţei muncii pe care o desfăşoară –  educarea şi formarea tinerelor generaţii.

Academia Oamenilor de Ştiinţă din România consideră că Ziua Mondială a Educaţiei trebuie să constituie nu numai un prilej de celebrare, ci şi un cadru al reflecţiei naţionale la importanţa actului educaţional în existenţa individului, a societăţii şi a ţării. Uniunea Europeană îşi fundamentează dezvoltarea, în sensul obiectivelor fixate prin Strategia Europa 2020, prin aportul major al cunoaşterii (Economia bazată pe Cunoaştere, Societatea Cunoaşterii, Spaţiul European al Cunoaşterii), la originea căreia se află educaţia şi cercetarea. În România, importanţa educaţiei este recunoscută prin statutul de „prioritate naţională”, consacrat în Art. 2 (7) al Legii Educaţiei Naţionale, Nr. 1/2011. În cadrul conceptual şi legislativ al acestui statut, educaţia românească are nevoie de politici susţinute în procesul de reformare şi modernizare în termenii celor mai avansate sisteme de învăţământ din Europa şi din lume. Educaţia constituie pentru România suportul dezvoltării naţionale, o şansă de importanţă majoră – date fiind resursele importante de inteligenţă, potenţialul profesorilor şi al cercetătorilor, al elevilor şi al studenţilor – pentru progresul şi afirmarea ţării ca o putere regională în Uniunea Europeană. Pe fondul acestei viziuni, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România îşi fundamentează întreaga activitate pe educaţie şi cercetare, contribuind, prin programele şi proiectele sale, la progresul ţării pe calea ştiinţei şi a cunoaşterii. În acelaşi spirit, al recunoaşterii statutului de importanţă cardinală al educaţiei pentru formarea noilor generaţii, AOSR dezvoltă programe de educaţie şi cercetare dedicate tinerilor, studenţi şi elevi, pentru susţinerea inteligenţei creative, pentru încurajarea originalităţii şi a deschiderii spre inovare.

Cu prilejul Zilei Mondiale a Educaţiei, profesorul universitar Adrian Badea, președintele Academiei Oamenilor de Știință din România, a declarat: „O resursă de importanţă strategică a  României o constituie profesorii şi cercetătorii, elevii şi studenţii ei, angrenaţi în sistemul naţional de educaţie şi cercetare. Ţara noastră are un potenţial uman foarte important, resurse substanţiale de inteligenţă şi creativitate, care au nevoie de un cadru favorabil pentru a se manifesta în plenitudinea posibilităţilor lor. Trebuie să ştim, ca naţiune, să folosim acest potenţial, aş zice, fabulos. Pentru acest termen, pledează rezultatele obţinute de elevi şi studenţi la olimpiadele internaţionale şi la marile competiţii, aprecierea de care se bucură aceştia din partea marilor universităţi ale lumii. În acest sens, politicile educaţionale trebuie să facă o prioritate din dezvoltarea educaţiei de calitate, din asigurarea accesului tuturor, în mod egal, la actul de învăţământ, din susţinerea performanţei pe toate palierele educaţiei şi cercetării. Nu în ultimul rând, din crearea de condiţii favorabile de studiu şi de activitate pentru tinerii eminenţi şi atragerea înapoi în ţară a celor plecaţi la studii, tentaţi, cei mai mulţi, să nu se mai întoarcă. În opinia mea, orice Proiect de Ţară trebuie să fie fundamentat pe Educaţie.”

Biroul de Comunicare și Relații Publice al Academiei Oamenilor de Știință din România

Comments

comments

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.