ANCOM a publicat pe pagina sa de internet o secţiune dedicată Legii infrastructurii

Pentru a veni în sprijinul furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice, al autorităţilor publice locale, al proprietarilor de imobile, precum şi al deţinătorilor de elemente de infrastructură interesaţi, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a publicat astăzi pe pagina sa de internet o secţiune dedicată Legii nr. 154/2012 privind regimul reţelelor de infrastructură, care îşi propune transpunerea normelor legislative într-un limbaj accesibil tuturor.
Noua secţiune, denumită Legea infrastructurii, structurează prevederile legii în funcţie de categoria de public pe care o vizează. Astfel, informaţiile sunt  împărţite în patru mari categorii: furnizori de reţele publice de comunicaţii electronice, entităţi publice şi titularii dreptului de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit a unui imobil proprietate publică/privată a statului, proprietari şi asociaţii de proprietari şi deţinători de infrastructură.
Pentru furnizori, autorităţi publice şi titularii dreptului de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit a unui imobil sunt detaliate prevederile cu privire la contractele, tarifele şi condiţiile de acces pe proprietatea publică şi privată a statului, condiţiile în care se efectuează partajarea infrastructurii şi lucrările de instalare şi de reaşezare a reţelelor de comunicaţii electronice.
Proprietarii şi asociaţiile de proprietari vor putea găsi pe site-ul ANCOM o selecţie a prevederilor privind contractele şi condiţiile de acces pe proprietatea privată, precum şi informaţii privind condiţiile în care se efectuează lucrările de instalare şi de reaşezare a reţelelor de comunicaţii electronice.
Deţinătorii de infrastructură se vor putea informa, în secţiunea dedicată lor, despre condiţiile în care se va face partajarea infrastructurii.
Conform legii, accesul furnizorilor de reţele de comunicaţii pe proprietatea publică sau privată se va putea face numai în urma încheierii unui contract, termenul maxim de negociere a acestuia fiind de 2 luni de la data primirii cererii de acces. În situaţia în care un astfel de contract nu se poate încheia în termenul menţionat, furnizorul se poate adresa instanţei competente. În cazul în care cererea este găsită întemeiată, instanţa poate pronunţa o hotărâre care ţine loc de contract între părţi şi care poate fi atacată cu recurs.
În luna martie a acestui an, Autoritatea a supus consultării publice un proiect de contract-standard de acces pe proprietatea privată, disponibil aici.
Dacă în urma negocierii, într-un contract se oferă condiţii mai bune unui furnizor de reţele de comunicaţii electronice, inclusiv în ceea ce priveşte tariful, faţă de cele publicate deja sau care sunt prevăzute în contractele încheiate cu alţi furnizori de reţele de comunicaţii electronice, atunci aceleaşi condiţii trebuie să fie oferite şi celorlalţi furnizori, în mod nediscriminatoriu.
Legea interzice stabilirea altor impozite, taxe, tarife sau sume suplimentare faţă de cele care rezultă din contractele încheiate pentru ocuparea şi folosinţa imobilelor proprietate publică, iar tarifele datorate vor fi plătite doar persoanei care deţine sau controlează elementele de infrastructură, în condiţiile stabilite cu aceasta.
Pe de altă parte, furnizorii trebuie să se asigure că efectuarea lucrărilor de acces pe proprietatea publică sau privată nu afectează dreptul de folosinţă asupra imobilelor în cauză. Efectuarea lucrărilor de acces pe proprietăţi trebuie să respecte cerinţele specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind calitatea în construcţii ori a celor privind protecţia mediului, a sănătăţii, apărării, ordinii publice sau a siguranţei naţionale, pe care trebuie să le respecte activităţile ce se desfăşoară pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauză. Atunci când sunt îndeplinite aceste condiţii, titularul dreptului de proprietate sau de administrare nu se poate opune exercitării dreptului de acces decât din motive temeinic justificate, chiar dacă există o convenţie contrară.
Legea privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice stabileşte condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată (inclusiv în spaţiile aflate în proprietate indiviză din clădirile cu mai multe locuinţe) în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii ori mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură precum şi unele măsuri privind construirea de reţele de comunicaţii electronice.
Pe tot parcursul anului 2013 ANCOM va organiza o amplă campanie de informare pe tema legii infrastructurii în cadrul căreia vor avea loc şi reuniuni cu furnizorii şi autorităţile locale din întreaga ţară, care vor permite celor interesaţi să adreseze întrebări şi să lămurească aspecte concrete ale implementării acestui act normativ.

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.