BNR: Balanţa de plăţi şi datoria externă – mai 2013

În perioada ianuarie – mai 2013p contul curent al balan ţei de plăţi a înregistrat un excedent de 314 milioane euro, comparativ cu un deficit de 2281 milioane euro în aceeaşi perioadă din anul 2012, pe fondul reducerii deficitului balanţei comerciale (cu 1471 milioane euro) şi al veniturilor (cu 502 milioane euro) şi al surplusului înregistrat de balanţa serviciilor (783 milioane euro[1], faţă de un deficit de 18 milioane euro).

                                                                                                                                     – milioane euro –

 

Ianuarie – mai 2012p

Ianuarie – mai 2013p

 

CREDIT

DEBIT

NET

CREDIT

DEBIT

NET

CONTUL CURENT (A+B+C)

24987

27268

-2281

26624

26310

314

A. Bunuri şi servicii

21568

24340

-2772

23341

23841

-500

a. Bunuri (export fob – import fob)*

18630

21384

-2754

19689

20972

-1283

b. Servicii

2938

2956

-18

3652

2869

783

– transport

836

540

296

1257

495

762

– turism – călătorii

422

515

-93

433

547

-114

– alte servicii

1680

1901

-221

1962

1827

135

B. Venituri

537

1818

-1281

404

1183

-779

C. Transferuri curente

2882

1110

1772

2879

1286

1593

p date provizorii;

* Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică – Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0430 determinat de INS: INS – Actualizarea coeficientului CIF/FOB

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România[2] au totalizat 414 milioane euro (faţă de 656 milioane euro în perioada ianuarie – mai 2012), din care creditele intragrup au însumat 329 milioane euro, iar participaţiile la capital consolidate cu pierderea netă estimată 85 milioane euro.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a însumat  79499 milioane euro la 31 mai 2013 (79,5 la sută din total datorie externă), în creştere cu 1,0 la sută faţă de 31 decembrie 2012.

Datoria externă pe termen scurta înregistrat la 31 mai 2013 nivelul de 20467 milioane euro (20,5 la sută din total datorie externă), în creştere cu 1,1 la sută faţă de 31 decembrie 2012.

                                                                                                                                         – milioane euro –

Datoria externă a României la 31 mai 2013*

şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie – mai 2013

Datoria externă

Serviciul datoriei externe în perioada ianuarie – mai  2013p

Sold la 31.12.2012p

Sold la 31.05.2013p

I. Datorie externă pe termen mediu şi lung

78717

       79499

7908

I.1. Datorie publică directăa)

din care:

I.1.1. Împrumuturi de la FMI

23696

2144

27750

1842

1165

314

I.2. Datorie public garantatăb)

1426

1365

65

I.3. Datorie negarantată public

37130

36447

3402

I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor

7810

6912

1621e

I.5. Împrumuturi de la FMIc)

8655

7025

1655

II. Datorie externă pe termen scurt

20251

20467

11779e

Total datorie externă (I+II)

98968

99966

          19687

*) Soldul  este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă); de asemenea nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.

 a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale în baza legislaţiei privind datoria publică,  inclusiv cele conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului Stand-By dintre România şi FMI;

b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică;

c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului Stand-By cu România, exclusiv suma primită de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009 (punctul I.1.1. din tabel).

e – date estimate  p – date provizorii

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung a fost 33,9 la sută în perioada ianuarie – mai 2013, comparativ cu 33,5 la sută în anul 2012. Gradul de acoperire a fost 7,6 luni de importuri de bunuri şi servicii la 31 mai 2013, comparativ cu 7,1 luni de importuri la 31 decembrie 2012.[1] datele pentru trimestrul I 2013 au fost compilate pe baza rezultatelor cercetării statistice trimestriale privind comerţul internaţional cu servicii (Precizări metodologice)

[2] date estimate

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.