CE a lansat o comunicare pe tema dezvoltării durabile şi luptei împotriva sărăciei

Având în vedere că Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) au ca termen-limită anul 2015 și că la Conferința Rio+20 a fost lansat procesul de definire a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD), Comisia Europeană este conștientă de faptul că ambele provocări trebuie să fie tratate împreună, prin intermediul unei abordări comune.

ODM au fost și sunt în continuare un instrument puternic de mobilizare a lumii întregi în lupta împotriva sărăciei. În momentul de față, combaterea sărăciei continuă să constituie o prioritate esențială, alături de alte provocări la nivel mondial, cum ar fi schimbările climatice, diminuarea resurselor, degradarea mediului și inegalitățile sociale. Cele două provocări, și anume eradicarea sărăciei și asigurarea unei dezvoltări durabile, sunt interconectate, iar comunicarea „O viață decentă pentru toți: eradicarea sărăciei și crearea unui viitor durabil pentru planetă”, prezentată de Comisia Europeană, propune un cadru global vizând abordarea ambelor chestiuni, în vederea elaborării unei poziții comune a UE pentru a alimenta dezbaterile din cadrul ONU și de la nivel mondial.

Comisarul european pentru dezvoltare, Andris Piebalgs, a declarat: „Eradicarea sărăciei extreme din lumea întreagă pe durata de viață a unei singure generații este realizabilă. Nu este o problemă de resurse, ci mai degrabă de existența voinței politice și a cadrului adecvat. Următorii doi ani vor fi cruciali pentru comunitatea internațională pentru a dovedi că are ambiția de a face acest lucru. Uniunea Europeană este hotărâtă să joace un rol decisiv și propunerea de astăzi reprezintă un prim pas în acest sens.”

Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: „Eforturile de eradicare a sărăciei trebuie să meargă mână în mână cu dezvoltarea durabilă. În caz contrar, pur și simplu nu vom reuși în acest demers. Iată de ce comunicarea de astăzi propune un cadru unic și coerent vizând asigurarea unei vieți decente pentru toți până în 2030.”

Cadrul ar trebui să includă un ansamblu limitat de obiective clare și stimulante, care să abordeze nu doar obiectivele cantitative, ci și pe cele calitative, cum ar fi standardele în materie de educație, nutriție, acces la apă și aer curate. Aceste obiective ar trebui să definească un nivel sub care nu ar trebui să ajungă niciun bărbat, femeie sau copil până în 2030, astfel încât să se asigure o viață decentă pentru toți. Cadrul respectiv ar trebui să abordeze elemente esențiale, precum standardele de bază privind condițiile de trai, factorii care determină o creștere economică durabilă și bazată pe incluziune, gestionarea durabilă a resurselor naturale, aspectele privind echitatea, egalitatea și justiția, precum și pacea și securitatea. Acesta ar trebui să se aplice tuturor țărilor, să fie relevant pentru fiecare cetățean de pe planetă și să asigure un parteneriat real între țări, societatea civilă și sectorul privat atât la nivel național, cât și la nivel internațional.

În ultimul deceniu, obiectivele de dezvoltare ale mileniului au reprezentat un instrument puternic de mobilizare a lumii întregi în lupta împotriva sărăciei. Deși s-au înregistrat unele progrese în vederea realizării acestor obiective, există încă o serie întreagă de provocări, ceea ce subliniază necesitatea de a se obține rezultate în ceea ce privește acțiunile nefinalizate din cadrul actualei agende privind ODM, care se va încheia în 2015. În 2012, dl Ban Ki-Moon, Secretarul General al ONU, a desemnat un grup la nivel înalt, din care face parte și comisarul Piebalgs, însărcinat cu elaborarea unei agende pentru dezvoltare pentru perioada de după 2015. În toamna anului 2013, în cadrul unui eveniment special al Adunării Generale a ONU, se va realiza bilanțul eforturilor depuse în vederea îndeplinirii ODM, vor fi analizate modalitățile de accelerare a progreselor înainte de 2015 și se vor începe discuțiile cu privire la ceea ce ar putea urma după această dată.

În același timp, la Conferința Rio+20 din iunie 2012, comunitatea internațională a convenit asupra intensificării acțiunilor privind principalele provocări legate de dezvoltarea durabilă și a început procesul de definire a obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD), care vor fi propuse de către grupul de lucru deschis al ONU privind ODD. Acum a sosit momentul ca angajamentele asumate la Conferința Rio+20 din iunie 2012 să fie puse în aplicare. Până în septembrie 2014, urmează să fie prezentat în cadrul Adunării Generale a ONU un raport privind obiectivele de dezvoltare durabilă, iar comunicarea de astăzi va contribui la poziția UE cu privire la modul în care aceste obiective ar trebui să fie definite.

Comunicarea adoptată astăzi insistă ca aceste două procese să conveargă cât mai curând posibil și să fie integrate într-un cadru unic după 2015.

Comunicarea este rezultatul unui amplu proces de consultare cu statele membre, cu părțile interesate și cu publicul larg.

UE este cel mai mare donator de ajutoare din lume, aceasta furnizând mai mult de jumătate din ansamblul ajutorului pentru dezvoltare. De asemenea, UE este cel mai important partener comercial al țărilor în curs de dezvoltare, precum și o sursă esențială de tehnologie, inovare, investiții și spirit antreprenorial. Împreună, aceste elemente i-au permis Uniunii Europene să aducă o contribuție semnificativă la realizarea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. De exemplu, între 2004 și 2010, datorită ajutorului venit din partea UE, 32 de milioane de persoane au putut avea acces la apă potabilă, peste 10 milioane de copii au fost înscriși în învățământul primar și peste 5 milioane de copii au fost imunizați împotriva rujeolei.

UE va continua să depună eforturi pentru dezvoltarea durabilă la nivel mondial și să sprijine tranziția către o economie ecologică, bazată pe incluziune, în special prin intermediul unei serii de politici și de măsuri, atât la nivelul Uniunii, cât și la nivel internațional.

Comments

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.