CE cere politici orientate spre viitor în materie de migrație

Cum abordează UE și statele sale membre provocările și oportunitățile migrației? Analizând evoluțiile din domeniile imigrației și azilului din 2012 și de la începutul lui 2013, un raport al Comisiei publicat de curând solicită o abordare mai coerentă a acestora din partea UE. În acest sens, este necesară o mai bună gestionare a politicilor în materie de imigrație legală și a politicilor de integrare și o gestionare mai modernă și mai eficientă a fluxurilor călătorilor la frontierele externe ale UE.

Este necesară, de asemenea, intensificarea luptei împotriva traficului de persoane și o mai bună abordare a imigrației neregulamentare, garantându-se, în același timp, respectarea drepturilor fundamentale ale imigranților și ale solicitanților de azil.

„Suntem pe cale de a institui un sistem european comun de azil care asigură protecția persoanelor celor mai vulnerabile și solidaritatea cu acestea. Multe dintre aceste persoane sunt foarte calificate și trebuie să li se ofere posibilitatea de a-și valorifica pe deplin potențialul în țările gazdă. Același lucru este valabil și pentru alte grupuri de migranți”, a declarat dna Cecilia Malmström, comisarul pentru afaceri interne. „Modalitatea noastră de a aborda migrația trebuie să reflecte prioritățile noastre comune și nevoile noastre viitoare. Elaborarea de politici orientate spre viitor și spiritul de inițiativă politică pot, cu siguranță, să transforme migrația într-o forță dinamică a creșterii și a progresului”, a adăugat aceasta.

Migrația ca instrument al creșterii

Nu va trece mult timp până când Europa va începe să resimtă efectele fenomenului de îmbătrânire a populației și de diminuare a forței de muncă. Chiar și în prezent, în ciuda nivelurilor ridicate ale șomajului, există în jur de 2 milioane de locuri de muncă vacante în întreaga UE, așa cum se întâmplă în domeniile sănătății, tehnologiei informației și comunicațiilor, ingineriei, vânzărilor și finanțelor. Deși imigrația nu este singura modalitate de a contracara lacunele în materie de competențe, acolo unde acestea există, este cu siguranță o parte a soluției comune care ar putea sprijini strategia de creștere economică a UE.

Legislația UE privind migrația contribuie la atragerea anumitor categorii de imigranți. De exemplu, prin directiva din 2009 privind cartea albastră a UE, resortisanților țărilor terțe li se acordă dreptul de intrare și de ședere pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate (Comisia va publica, până la jumătatea anului 2014, un raport privind transpunerea acesteia). Negocierile cu privire la Directiva privind persoanele transferate în cadrul aceleiași companii și la Directiva privind lucrătorii sezonieri au avansat în 2012, dar, pentru a se ajunge la un acord, sunt necesare eforturi suplimentare din partea Parlamentului European și a Consiliului.

Comisia speră, de asemenea, să se înregistreze progrese rapide privind propunerea sa de stabilire a unor norme mai clare și mai coerente pentru cetățenii din țările terțe care călătoresc în UE pentru studii, cercetare științifică și alt schimburi.
Mai presus de toate, statele membre trebuie să se asigure că se iau măsuri eficace pentru promovarea integrării. Migranții ar trebui să își poată dezvolta pe deplin potențialul într-un mediu în care drepturile lor fundamentale sunt pe deplin respectate și în care pot contribui la prosperitatea societăților noastre. Punerea în aplicare corectă, de către statele membre, a Directivei privind permisul unic de ședere, care acordă anumite drepturi egale pentru lucrătorii din țările terțe, va avea o importanță deosebită.

Comments

comments

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.